Álláslehetőség

Ki és miként lehet tűzoltó? Itt olvashatók a pályázatok és az álláshirdetések is.
Válasz küldése
sziga
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2011. aug. 02. 13:50

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: sziga » 2011. aug. 02. 13:54

Mellékállásban végezhető ipari alpin munkalehetőség Budapesten.

Minimum alapfokú alpinvizsga és gyakorlat szükséges.

Részletekért érdeklődj privátban.
L_Jani
Szerkesztő
Hozzászólások: 729
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 19:42
Kapcsolat:

Szolnok HÖT

Hozzászólás Szerző: L_Jani » 2011. júl. 12. 19:31

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága (5000 Szolnok, József Attila u. 14.) parancsnoka a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) 45. §-a alapján pályázatot hirdet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága tűzmegelőzési kiemelt főelőadói beosztásának betöltésére.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

Székhelye:
5000 Szolnok, József Attila út 14.

A beosztás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet
- legfeljebb 37 év életkor, vagy legalább 3 éves tűzmegelőzési gyakorlat tűzoltó tiszti beosztásban
- a beosztás ellátásához szükséges egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság,
- felsőfokú állami iskolai végzettség
- „B” kategóriás gépjárművezetői jogosítvány
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
- Szolnokhoz 50 km-en belüli bejelentett lakcím


Előnyt jelent:
- hivatásos szolgálati jogviszony
- tűzmegelőzési területen szerzett szakmai gyakorlat
- a Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán szerzett tűzvédelmi mérnöki végzettség
- építészmérnök, villamosmérnök, vegyészmérnök, gépészmérnök végzettség
- közigazgatási ismeretek
- felsőfokú szakmai végzettség megléte
- angol nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsga

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- az iskolai végzettséget és a szakmai képesítéseket tanúsító okiratoknak a foglalkoztató fegyveres szerv általi hitelesített másolatát
- a hivatásos állományban eltöltött időről szóló igazolást
- a jelenlegi beosztásának megnevezését, besorolását, illetményét
- az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány hiteles fénymásolatát

A pályázat terjedelme: Legfeljebb 5 oldal.

A betöltendő beosztás ideje: Határozatlan idejű

A tűzmegelőzési kiemelt főelőadó fő feladatai:
• Részt vesz az egyes hatósági és szakhatósági feladatok végrehajtásában
• A tűzvédelmi igazgatásra vonatkozó jogszabályok alapján intézi a számára meghatározott tűzvédelmi vonatkozású ügyeket
• A tűzesetek körülményeinek felderítése érdekében – vonatkozó jogszabályban meghatározott végzettség megléte esetén – tűzvizsgálatot tart

Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: A Hszt. és végrehajtási rendeletei alapján történik. A beosztás I/V. besorolású. Az elérhető rendfokozati maximum: alezredes.
A munkakör 2011. 09. 01-től betölthető.

A szolgálati hely címe: 5000 Szolnok, József Attila út 14.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága (5000 Szolnok, József Attila u. 14.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat tűzmegelőzési kiemelt főelőadó beosztásra”

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. 08. 02.

A pályázatok elbírálásáról a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága parancsnoka a pályázat benyújtási határidőt követően 2011. 08. 31-ig dönt. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül az érintett pályázók értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatásra jogosult:
Nyáriné Maródi Ágota személyzeti és munkaügyi kfea. Tel.: 56/421-100, 429-851
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

FTP

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. máj. 29. 20:44

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Mentési Főosztály, Ügyeleti Osztály állományába felvételt hirdetünk az alábbi beosztásba:

1 fő osztályvezető-helyettes (8 órás hivatali munkarend)

A beosztás betöltésének feltételei:

magyar állampolgárság
kifogástalan életvitel
pszichológiai, egészségügyi és fizikai alkalmasság
Budapesthez 30 km-en belüli bejelentett lakcím
felsőfokú állami és szakmai iskolai végzettség
jó elemző és fogalmazó készség
5 év tűzoltó szakmai gyakorlat
Bérezés az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) szerint

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

informatikai és számítástechnikai ismeretek
Rendészeti Szakvizsga megléte
vezetői tapasztalat
ügyeleti szolgálatban szerzett tapasztalat
„B” kategóriás gépjárművezetői engedély

Jelentkezési határidő: 2011. június 10.

Érdeklődni: A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási és Mentési Főosztályán lehet a 459-2450-es telefonszámon, személyesen 1081 Budapest, Dologház u. 1. címen, illetve a tuzoltas@tuzoltosagbp.hu e-mail címen lehet.

Jelentkezni: A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztályán lehet postai úton a 1081 Budapest, Dologház u. 1. címen, illetve a human@tuzoltosagbp.hu e-mail címen.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

FTP

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. máj. 22. 22:37

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet az FTP Belső Ellenőrzési Csoportjába.

Belső ellenőri (revizori) munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony [4 hónap próbaidő a Kjt. 21/A.§ (2) bek. szerint]

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1081 Budapest, Dologház u. 1.

A munkakörbe tartozó feladatok:
Az FTP mint költségvetési szervnek a teljes körű belső ellenőrzése az elfogadott éves ellenőrzési ütemterv alapján, valamint rendkívüli ellenőrzések végzése. A jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint a gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességet vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazzon meg a költségvetési szerv vezetője részére.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az FTP Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

egyetem, szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági vagy jogi vagy államigazgatási), ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkaköri gyakorlat;
a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Korm. rendeletben meghatározott feltételeknek történő megfelelés;
más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkezik: okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri képesítése, okleveles informatikai rendszerellenőr, közigazgatási gazdálkodási és ellenőrzési szakértő;
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek;
egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
magyar állampolgárság;
büntetlen előélet;
cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

rendvédelmi szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, vagy hivatásos állományú szolgálati viszonyban megszerzett tapasztalat;
„B” kategóriás vezetői engedély.

Elvárt kompetenciák:

etikus viselkedés;
kiváló elemzőkészség;
csapatmunkára való alkalmasság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz;
3 hónapnál nem régebbi (a büntetlen előéletet igazoló) erkölcsi bizonyítvány;
iskolai végzettségre és képzettségre vonatkozó okiratok másolata;
belső ellenőri nyilvántartásba vétel igazolása;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. július 1. napjától

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. június 8.

A pályázat benyújtásának módja:

postai úton: a pályázatnak az FTP címére, Varga Ferenc tűzoltó ezredes parancsnoknak címezve kell benyújtani(1081 Budapest, Dologház u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2011, valamint a munkakör megnevezését: revizor.
személyesen: az FTP Parancsnoki titkárságán, Sásdi Julianna tűzoltó törzszászlósnál (1081 Budapest, Dologház u. 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 24.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok alapján kiválasztott jelöltek személyes meghallgatását követően az FTP Parancsnoka dönt.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

FTP

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. máj. 22. 21:54

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A.§. alapján pályázatot hirdet az FTP Jogi és Igazgatási Osztályára jogász munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony [4 hónap próbaidő a Kjt. 21/A.§ (2) bek. szerint]

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1081 Budapest, Dologház u. 1.

A munkakörbe tartozó feladatok:

az FTP Hivatalának ügyrendjében a Jogi és Igazgatási Osztály ügykörébe sorolt feladatok elvégzése az osztályvezető utasításai szerint;
az FTP normatív szabályozóinak alkalmazásával (értelmezésével), elkészítésével (tervezetek megírása, egyeztetése, véleményezése), valamint deregulációjával (javaslattétel) kapcsolatos tevékenység;
az FTP működését érintő felsőbb szintű jogszabálytervezetek jogi véleményezése;
az FTP működése során jogi kérdéseket felvető ügyekben való közreműködés (jogi segítségnyújtás: véleményezés, állásfoglalás, hivatalos levelezés);
az FTP-nek a gazdasági-, társadalmi szervezetekkel, továbbá a közigazgatási és rendvédelmi szervekkel kötendő jogügyleteinek vizsgálata:
a szerződések és az együttműködési megállapodások tervezeteinek elkészítése, illetve véleményezése;
az FTP peres és nem peres jogi képviseletének ellátása megbízás alapján;
az FTP munkatársai számára egyedi megkeresésre jogi segítségnyújtás;

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint az FTP Kollektív Szerződésének rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

egyetemen szerzett jogi végzettség;
közigazgatásban szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlat;
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek;
egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
magyar állampolgárság;
büntetlen előélet;
cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

rendvédelmi szervnél közalkalmazotti jogviszonyban, vagy hivatásos állományú szolgálati viszonyban megszerzett tapasztalat;
jogi szakvizsga;
pénzügyi, közbeszerzési feladatok ellátásában legalább 1-3 év szakmai gyakorlat;
„B” kategóriás vezetői engedély.

Elvárt kompetenciák:

etikus viselkedés;
csapatmunkára való alkalmasság;
jó kommunikációs készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz;
3 hónapnál nem régebbi (a büntetlen előéletet igazoló) erkölcsi bizonyítvány;
iskolai végzettségre és képzettségre vonatkozó okiratok másolata;
a pályázó nyilatkozata arról, hogy a személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja: legkorábban 2011. július 1. napjától

A pályázat benyújtásának határideje:2011. június 8.

A pályázat benyújtásának módja:
postai úton: a pályázatot az FTP címére, dr. Farkasinszki Lóránt tűzoltó őrnagy hivatalvezetőnek címezve kell benyújtani(1081 Budapest, Dologház u. 1.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: /2011, valamint a munkakör megnevezését: jogász személyesen: a Jogi és Igazgatási Osztályra, Szarka Sándor osztályvezetőnek (1081 Budapest, Dologház u. 1.)

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. június 24.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A formai és tartalmi követelményeknek megfelelő pályázatok alapján kiválasztott jelöltek személyes meghallgatását követően az FTP Parancsnoka dönt.

A pályázatról további információkat az FTP Jogi és Igazgatási Osztályának vezetője, Szarka Sándor tűzoltó őrnagy nyújt (tel: 06-1-459-2300/924-38 mellék).
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

FTP

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. máj. 22. 21:52

Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Belső-Ellenőrzési Csoport állományába felvételt hirdetünk az alábbi beosztásba: 1 fő kiemelt főreferens (revizor)
A beosztás betöltésének feltételei:

magyar állampolgárság
kifogástalan életvitel
cselekvőképesség
szakirányú felsőfokú iskolai végzettség (közgazdasági vagy jogi vagy államigazgatási), ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkaköri gyakorlat;
a költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (IX. 26.) Kormány rendeletben meghatározott feltételeknek történő megfelelés;
más felsőfokú iskolai végzettség esetén a következő képesítések valamelyikével rendelkezik: okleveles pénzügyi revizori, pénzügyi-számviteli szakellenőri, okleveles könyvvizsgálói, költségvetési ellenőri, mérlegképes könyvelői, illetve azzal egyenértékű képesítés, a Belső Ellenőrök Nemzetközi Szervezetének okleveles belső ellenőri képesítése, okleveles informatikai rendszerellenőr, közigazgatási- gazdálkodási- és ellenőrzési szakértő;
legalább 2 éves munkaviszony, köztisztviselői illetve, közalkalmazotti jogviszony, hivatásos állományú szolgálati jogviszony megléte ellenőrzési, költségvetési, pénzügyi vagy számviteli munkakörben;
felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismeretek;
egészségügyi és pszichológiai alkalmassági vizsgálat;
vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása;
bérezés az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) szerint.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:

rendvédelmi szervnél szerzett tapasztalat
„B” kategóriás jogosítvány

Jelentkezési határidő: 2011. június 08.

Érdeklődni:
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Hivatal Vezetőjénél lehet a 459-2430-as telefonszámon hétfőtől csütörtökig 7:30 és 16:00 óra között, pénteken 7:30 és 13:30 óra között, személyesen pedig a 1081 Budapest, Dologház u. 1. címen lehet.

Jelentkezni:
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztályán lehet postai úton a 1081 Budapest, Dologház u. 1. címen, illetve a human@tuzoltosagbp.hu e-mail címen.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Budapest

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. márc. 25. 7:09

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzvizsgálati és Beavatkozáselemzési Főosztály állományába felvételt hirdetünk tűzvizsgálói beosztásba:

1 fő kiemelt főelőadó (vizsgáló) (24/48 órás váltásos munkarend)

A beosztás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- kifogástalan életvitel,
- pszichológiai, egészségügyi és fizikai alkalmasság,
- Budapesthez 80 km-en belüli bejelentett lakcím,
- hivatásos jogviszony,
- felsőfokú állami és szakmai iskolai végzettség,
- legalább 3 éves tűzoltási, tűzmegelőzési vagy tűzvizsgálati területen szerzett szakmai tapasztalat,
- számítógép felhasználói szintű ismerete,
- jó elemző és fogalmazó készség,
- Bérezés az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) szerint.

A felvétel elbírálásánál előnyt jelent:
- tűzvizsgáló tanfolyami vagy egyéb műszaki jellegű végzettség,
- „B” kategóriás gépjárművezetői engedély.

Jelentkezési határidő: 2011. április 15.

Érdeklődni:
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzvizsgálati és Beavatkozáselemzési Főosztályán lehet a 459-2476-os telefonszámon hétfőtől csütörtökig 7:30 és 16:00 óra között, pénteken 7:30 és 13:30 óra között, személyesen pedig a 1081 Budapest, Dologház u. 1. címen illetve a tuzvizsgalat@tuzoltosagbp.hu e-mail címen lehet.

Jelentkezni:
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztályán lehet postai úton a 1081 Budapest, Dologház u. 1. címen, illetve a human@tuzoltosagbp.hu e-mail címen.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. márc. 17. 12:00

A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

a Tűzoltósági Felügyelőség megelőzési főelőadó munkakörének betöltésére munkatársat keres, hivatásos állományba

A munkakör betöltésének feltételei:

- tűzvédelmi mérnök képesítés, vagy építőmérnöki szak, tűz- és katasztrófavédelmi szakirányán szerzett főiskolai, egyetemi végzettség (a jogszabályi előírások alapján csak a diplomával igazolható képesítés fogadható el)

- Egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasság

- Felhasználói szintű számítógépes ismeretek

- Büntetlen előélet, a kifogástalan életvitelről szóló vizsgálat vállalása

- Legalább alapfokú (igazolható) nyelvtudás (angol, német, francia),

- a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló, 1996. évi XLIII. törvény (HSZT) értelmében max. 37 éves életkor

Előny: székesfehérvári lakhely, jogosítvány, hivatásos jogviszonyban (tűzoltó) szerzett tapasztalat

Bérezés: a HSZT alapján

A jelentkezéseket írásban várjuk (önéletrajz, motivációs levél) 2011. március 30-ig alábbi címre:

Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, 8000 Székesfehérvár, Szt. Flórián krt. 2.

e-mail: agnes.perger@katved.hu

További információ: Perger Ágnes Anna tű. őrnagy, 06-20/326-4689, 22/512-160

A borítékon kérjük feltüntetni: tűzoltósági felügyelőség
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

FTP

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. feb. 12. 17:30

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály, Tűzoltási és Ügyeleti Osztály állományába felvételt hirdetünk az alábbi beosztásba:

1 fő osztályvezető-helyettes (tűzoltási) (8 órás hivatali munkarend)

A beosztás betöltésének feltételei: - magyar állampolgárság - kifogástalan életvitel - pszichológiai, egészségügyi és fizikai alkalmasság - Budapesthez 80 km-en belüli bejelentett lakcím - felsőfokú állami és szakmai iskolai végzettség - számítógép felhasználói szintű ismerete - jó elemző és fogalmazó készség - Bérezés az 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) szerint
A felvétel elbírálásánál előnyt jelent: - tűzoltási területen szerzett szakmai tapasztalat - Rendészeti Szakvizsga megléte - „B” kategóriás gépjárművezetői engedély

Jelentkezési határidő: 2011. február 18. 12:00 óra

Érdeklődni: A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztályán lehet a 459-2450-es telefonszámon, személyesen 1081 Budapest, Dologház u. 1. címen illetve a tuzoltas@tuzoltosagbp.hu e-mail címen lehet.

Jelentkezni: A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Humán Főosztályán lehet postai úton a 1081 Budapest, Dologház u. 1. címen, illetve a human@tuzoltosagbp.hu e-mail címen.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. feb. 11. 8:04

Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Szigetszentmiklós felvételt hirdet tűzmegelőzési (kiemelt) főelőadói beosztásba.

Feltételek:
 18-37 év közötti életkor,
 cselekvőképesség,
 állandó belföldi lakóhely,
 felsőfokú iskolai és felsőfokú szakmai végzettség,
 magyar állampolgárság,
 foglalkozás egészségügyi alkalmasság (egészségügyi, pszichikai, fizikai),
 kifogástalan életvitel,
 pályakezdő kinevezéshez angol, német államilag elismert nyelvvizsga,
 számítógépes felhasználói ismeretek (Word, Excel)
 B kategóriás jogosítvány.

Az elbírálás során előnyt jelent:
 hivatásos tűzoltó tiszti állományi viszony,
 tűzmegelőzési területen szerzett gyakorlat (1-3 év),
 sikeresen elvégzett tűzvizsgálói tanfolyam,
 felsőfokú szakmai végzettség tekintetében, Ybl Miklós Főiskolán szerzett tűzvédelmi mérnöki képesítés,
 Lakóhely Szigetszentmiklós és vonzáskörzete.

Ellátandó feladatok:
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szigetszentmiklós Tűzmegelőzési Osztály feladatainak ellátása a Szervezeti és Működési Szabályzatnak, valamint a Munkaköri Leírásnak megfelelően.

A munkavégzés helye:
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 68.

A kinevezés határozatlan időre szól, a munkáltató 12 hónap próbaidőt köt ki. (Kivéve a már esetlegesen meglévő tűzoltói állományi viszonyt.)

A beosztás tűzoltó tiszti munkakört jelent, így az illetmény és egyéb juttatások megállapítása az 1996. évi XLIII. Tv. (Hszt.) és végrehajtási rendelete alapján történik.

A jelentkezéseket a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Szigetszentmiklós címére (2310 Szigetszentmiklós, Gyári u. 68.) postai úton lehet benyújtani.

A borítékba kérjük mellékelni az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolatát, szakmai önéletrajzot, motivációs levelet és egy fényképet.

A jelentkezőket a munkáltató által kinevezett bizottság hallgatja meg. A beosztásba történő kinevezésről a parancsnok dönt.
Avatar
Pirinyó
slagmester
Hozzászólások: 365
Csatlakozott: 2005. nov. 09. 9:59
Tartózkodási hely: Fehér folt(volt)

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Pirinyó » 2011. feb. 05. 12:18

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése pályázatot hirdet
Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága parancsnoki beosztásának betöltésére

A pályázat kiírójának megnevezése, székhelye:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, 9021 Győr, Városház tér 1.

Betöltendő beosztás:
Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága, parancsnok

Szolgálati hely neve, címe:
Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága, 9021 Győr, Munkácsy M. u. 4.

A kinevezés időtartama:
A kinevezés határozatlan időre szól. A beosztás betölthető a pályázat elbírálását követően azonnal.

Illetmény és egyéb juttatások:
A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) és végrehajtási rendeletei alapján történik.

A beosztással járó feladatok rövid leírása:
A parancsnok felelős a hivatásos tűzoltóság illetékességi és működési területén a tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófaelhárítási, az elsőfokú tűzvédelmi hatósági, szakhatósági, egyéb tűzmegelőzési feladatok ellátásáért, valamint a parancsnokság személyügyi, gazdasági, technikai, minősített időszaki feladatainak szervezéséért, felügyeletéért, továbbá a társszervekkel, a parancsnokság illetékességi és működési területén található önkormányzatokkal, gazdálkodó szervezetekkel és a lakossággal történő kapcsolattartásért.

Pályázati feltételek:
• Magyar állampolgárság,
• büntetlen előélet,
• cselekvőképesség
• hivatásos tűzoltó tiszti, vagy főtiszti szolgálati viszony fennállása,
• államilag elismert főiskolai vagy egyetemi végzettség,
• felsőfokú szakirányú végzettség a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, a tűzoltóságoknál, valamint az ez irányú szakágazatban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről szóló 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet szerint,
• angol, német vagy francia nyelvből középfokú államilag elismert nyelvvizsga,
• rendészeti szakvizsga vagy annak1 éven belüli megszerzésének vállalása,
• hivatásos tűzoltóságnál tűzoltási vagy tűzmegelőzési szakterületen eltöltött 10 év szakmai gyakorlat,
• az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján a parancsnoki beosztáshoz szükséges egészségügyi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
• hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés elvégzéséhez,
• vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalása,
• nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a beosztás betöltésénél a Hszt. 65. § szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelenthet:
• A tűzoltási, műszaki mentési, tűzmegelőzési, továbbá a tűzvizsgálati szakterület átfogó ismerete,
• védelmi bizottság munkájával, védelmi tervezéssel kapcsolatos feladatok ismerete,
• tűzoltásvezetői gyakorlat,
• győri vagy Győrhöz közeli lakóhely,
• minimum „B” kategóriás gépjárművezetői engedély,
• felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.

A pályázathoz csatolni kell:
• A pályázó személyi adatait is tartalmazó, fényképpel ellátott szakmai önéletrajzot,
• a parancsnoki beosztásra vonatkozó szakmai programot,
• az állami iskolai, szak- és egyéb végzettséget, képzettséget, személyazonosságot igazoló dokumentumoknak a foglalkoztató rendvédelmi szerv által hitelesített másolatát,
• a 10 év szakmai gyakorlat igazolását,
• a hivatásos tűzoltó állományban eltöltött idő igazolását,
• az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet szerinti egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság igazolását,
• nyilatkozatot az előírt „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalásáról,
• nyilatkozatot az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról,
• a rendészeti szakvizsga meglétének igazolását vagy nyilatkozatot annak 1 éven belüli megszerzéséről,
• nyilatkozatot a Hszt. 65. § szerinti összeférhetetlenség fennállásának hiányáról,
• a büntetlen előéletet igazoló 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
• a pályázat tartalmának kezelésére vonatkozó nyilatkozatot.

A pályázat beérkezésének határideje:
A Belügyminisztérium hivatalos lapjában történő megjelenést követő 15 nap, legkésőbb 2011. február 25.

A pályázatot - lezárt borítékban - Győr Megyei Jogú Város Polgármesterének 9021 Győr, Városház tér 1. szám alá címezve kell benyújtani.
A borítékon kérjük feltüntetni
„Pályázat Győr Megyei Jogú Város Tűzoltósága parancsnoki beosztásra”
A pályázat elbírálásának rendje: a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság szolgálati viszonyban álló tagjai szolgálati viszonyának egyes kérdéseiről és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 11/2009. (III. 6.) ÖM rendelet szerint.

Az előkészítő bizottság tagjai:
Borkai Zsolt polgármester, illetve az általa meghatalmazott alpolgármester
a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója, illetve az általa meghatalmazott személy
Hegyi Sándor, a Polgármesteri Hivatal katonai referense

A pályázat elbírálásának határideje: a bírálóbizottságnak a kinevezésre tett javaslatát követő első képviselő-testületi ülés. A pályázatok elbírálásáról az elbírálást követő 8 napon belül minden pályázó írásbeli értesítést kap – a nyertes pályázó kivételével – a pályázatok egyidejű visszaküldésével.
A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást nyújt:
Dr. Lipovits Szilárd, Győr Megyei Jogú Város Jegyzője, Tel: 96/500-133
"Ne sírj azért, mert valami véget ért, mosolyogj, hogy részese lehettél."
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2011. feb. 01. 20:11

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (3525 Miskolc, Dózsa György út 15.) a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 20/A. §-a alapján
pályázatot hirdet
kiemelt főelőadó (közalkalmazott)
munkakör betöltésére, a tűzoltóság Személyügyi és Ügyviteli Osztályán.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
A próbaidő időtartama 4 hónap, a Kjt. 21/A § szabályozása szerint.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, hivatali munkarendben.
A munkavégzés helye: 3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A munkakörbe tartozó fő feladatok:
 Végzi a közalkalmazotti/szolgálati jogviszony létesítésével, módosításával,
megszüntetésével kapcsolatos feladatokat.
 A személyi adatok, nyilvántartások kezelése.
 Elkészíti a dolgozók átsorolását, besorolását.
 Minden hónapban elkészíti a távollét és a változó munkabér jelentéseket.
 Munkáltatói igazolásokat készít.
 Végzi a munkájával összefüggő levelezést.
 Figyelemmel kíséri és elvégzi a tevékenységi körbe tartozó határidős feladatokat.
 Részt vesz az éves beszámolók, munkatervek készítésében.
 Költségvetés tervezés tevékenységében az elemi költségvetéshez szükséges adatokat
szolgáltat.
 Részt vesz a szakirányú képzéseken, továbbképzéseken.
 Előkészíti és intézi a parancsnokság állományának szociális és kegyeleti ügyeit.
Pályázati feltételek:
 magyar állampolgárság,
 büntetlen előélet (hatósági erkölcsi bizonyítvány, priorálás vállalása),
 felsőfokú állami (egyetem vagy főiskola) végzettség,
 legalább 1-3 év személyügyi/munkaügyi gyakorlati tapasztalat,
 a munkakör ellátásához szükséges egészségi alkalmasság,
 magas szintű számítógép-felhasználói ismeretek (Word, Excel),
 bejelentett állandó miskolci lakhely.
2
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 felsőfokú vagy emelt szintű szakképesítés: személyügyi/munkaügyi,
 közigazgatás területén szerzett munkaügyi gyakorlati ismeretek,
 TB és bérügyintézői gyakorlati ismeretek,
 titkársági, ügykezelői gyakorlati ismeretek.
Elvárt kompetenciák:
 Kiváló szintű kommunikáció.
 Önállóság.
A pályázatnak tartalmazni kell:
 részletes szakmai önéletrajz (egy-egy példányban kézzel és géppel írott) fényképes
önéletrajz,
 az iskolai végzettséget és a szakmai képesítést igazoló okiratok másolata,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően, legkorábban: 2011. március 01-el tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2011. február 13.
A pályázatot személyesen vagy postai úton kell benyújtani:
címzett: Miskolci Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság
Alföldi Attila tű. százados, városi tűzoltóparancsnok
3525 Miskolc, Dózsa György út 15.
A borítékon fel kell tüntetni:
„PÁLYÁZAT a Miskolci HÖT Személyzeti és Ügyviteli Osztályán
kiemelt főelőadó, közalkalmazotti beosztásába”.
A beérkezett pályázatok alapján kiválasztott jelentkezőket a tűzoltóság bíráló bizottsága
személyes meghallgatásra hívja be.
A pályázatok elbírálásának eredményéről a pályázati anyagok egyidejű visszaküldésével, minden
pályázó írásban értesítést kap.
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. február 15.
A pályázati kiírás közzétételének helye:
 A pályázati kiírást közzé teszi a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK). http://www.kszk.gov.hu" onclick="window.open(this.href);return false; A pályázati kiírás a munkáltató által a
KSZK részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró
szerv felel.
 A pályázat meghirdetésre kerül még a tűzoltóság honlapján:
http://www.miskolc.langlovagok.hu" onclick="window.open(this.href);return false;
A pályázati kiírással további információ: 46/500-140 telefonszámon, Szabóné Okos Anna Mária.
esztergomhöt
vízpocsékoló
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2011. jan. 13. 14:36

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: esztergomhöt » 2011. jan. 24. 10:09

Még aktuális !
Avatar
Freeman
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 70
Csatlakozott: 2009. márc. 29. 18:59
Tartózkodási hely: Keleti blokk

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Freeman » 2011. jan. 21. 18:44

esztergomhöt írta:Esztergom Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága várhatóan 2011. első félévében megüresedő beosztott tűzoltó illetve gépjárművezető beosztásba vár jelentkezőket.

Az állás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság,
- alapfokú tűzoltó szakképzettség megléte,
- gépjárművezetői beosztásnál érvényes „C” kategóriás jogosítvány.

A jelentkezések elbírálásánál az Esztergom vagy vonzáskörzetében lakóhellyel rendelkező munkatársakat részesítjük előnyben.

A beosztásokhoz tartozó illetmény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben foglaltak szerint kerül megállapításra.

A jelentkezéseket a tuzoltoesztergom@invitel.hu címre várjuk.
Az álláshely betöltésére várhatóan 2011. június 30-ig kerül sor.
Szia, esedékes még?
Fireman1
vízpocsékoló
Hozzászólások: 3
Csatlakozott: 2004. nov. 16. 13:31

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Fireman1 » 2011. jan. 21. 13:46

Tiszteletem a Hölgyeknek és az Uraknak!

Szeretnék segítséget kérni tőletek, 8,5 évig voltam tűzoltó és egy kiborulás véget leszereltek de a mai napig hiányzik a tűzoltóság az ott végzet munka és környezett. Ha esetleg tudna segíteni abban valaki, hogy vissza mennyek tűzoltónak és folytathassam onnan ahol akkor véget ért vagy ha előröl kell is kezdenem az se baj csak megint tudjam azt csinálni amit szeretek és amire feltettem az életem.

Ha esetleg valaki tudna segíteni azt kérem írjon nekem a firemanzoli@freemail.hu vagy kakas.gall@gmail.com e-mail. címre, előre is köszönöm a segítséget mindenkitől.

Ja a végzettségeim:

Alapfokú Tűzoltó tanfolyam
Motoros láncfűrész
Hidraulikus vágó-feszítő berendezés
Motoros forgótárcsás vágóberendezés
MB Rosenbauer TLF. 2000-4000
Steyr Rosenbauer TLF. 2000
Honda 4500 EZ generátor
Renault Kerax 340 Heros 6500 (vízszállító)
Poseidon PFU620 IE (kompresszor)
MSA LTP F650 E3 (kompresszor)
Simon- SS400
Vízből mentési tanfolyam
Életmentő alap tanfolyam
esztergomhöt
vízpocsékoló
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2011. jan. 13. 14:36

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: esztergomhöt » 2011. jan. 13. 14:41

Esztergom Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága várhatóan 2011. első félévében megüresedő beosztott tűzoltó illetve gépjárművezető beosztásba vár jelentkezőket.

Az állás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság,
- alapfokú tűzoltó szakképzettség megléte,
- gépjárművezetői beosztásnál érvényes „C” kategóriás jogosítvány.

A jelentkezések elbírálásánál az Esztergom vagy vonzáskörzetében lakóhellyel rendelkező munkatársakat részesítjük előnyben.

A beosztásokhoz tartozó illetmény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvényben foglaltak szerint kerül megállapításra.

A jelentkezéseket a tuzoltoesztergom@invitel.hu címre várjuk.
Az álláshely betöltésére várhatóan 2011. június 30-ig kerül sor.
Veszprém HÖT
vízpocsékoló
Hozzászólások: 3
Csatlakozott: 2010. okt. 18. 13:13

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Veszprém HÖT » 2011. jan. 10. 10:28

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
technikai kiemelt főelőadó munkakör


A pályázat kiírója: Veszprém MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága Parancsnoka

Munkahely megnevezése Veszprém MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága, 8200 Veszprém, Dózsa György út 31.

Betöltendő munkakör: technikai kiemelt főelőadó (határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezéssel).

Ellátandó feladatok:
- gépjárműállomány technikai működőképességének biztosítása,
- gondoskodás az egyéni védőeszközök és felszerelések állapotának megőrzéséről, illetve ezeknek szükséges beszerzéséről,
- épületfenntartói feladatok ellátása,
- munkavédelmi feladatok ellátása,

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:
- magyar állampolgárság,
- 18. életévét betöltött életkor,
- büntetlen előélet,
- egészségügyi alkalmasság,
- számítástechnikai felhasználói szintű jártasság (elsősorban word, excel),
- felsőfokú (főiskolai vagy egyetemi) végzettség,
- B kategóriás jogosítvány,
- pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- lakcím Veszprémben, illetve vonzáskörzetében,
- felsőfokú műszaki végzettség (pl.: gépészmérnök, ill. gépjárműtechnikai jellegű),
- 1-3 éves szakmai gyakorlat,
- alapfokú tűzoltó végzettség,
- közép-, vagy felsőfokú munkavédelmi képesítés,
- államilag elismert német vagy angol nyelvű nyelvvizsga.

Illetmény és egyéb juttatások: a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:
- motivációs levél,
- szakmai önéletrajz,
- fénykép,
- iskolai végzettséget igazoló oklevél másolata,
- erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. január 28.
A pályázatokat Veszprém MJV Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságához (8200 Veszprém, Dózsa György út 31.) kell benyújtani.
A pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő legkésőbb 10 napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázat elbírálásáról az elbírálást követően minden pályázó írásban értesítést kap.
Az álláshely a pályázat elbírálását követően 2011. február 01-től betölthető.

Pályázat részletes kiírása megjelenik a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) honlapján (http://www.kszk.gov.hu/" onclick="window.open(this.href);return false;) 2011. január 13-án.
borostás
csizmás kandúr
Hozzászólások: 207
Csatlakozott: 2010. máj. 20. 9:00

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: borostás » 2011. jan. 07. 8:46

Üdv

A honlapokat, szervezeti felépítéseket stb. böngészve találtam. A szervezeti felépítések elég érdekesek. (egységesen szervezett szervezet) Az alábbi állásajánlat valamiért kimaradt.

"A Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felvételt hirdet
- Gazdasági osztályvezetői
- Belső ellenőri
- Számviteli főelőadói állás betöltésére"
A részleteket a honlapon meg lehet nézni. De érdemes megnézni a jelenlegi hatályos rendeletet is. (civilesítés)
Szebb napot
Avatar
fireproof
pernyekergető
Hozzászólások: 30
Csatlakozott: 2006. máj. 22. 12:38
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: fireproof » 2010. dec. 27. 22:09

tűz-varázsló írta:Hello!

Lehet, hogy nem jó helyen teszem fel a kérdést, de tudja valaki hogyan lehetne bejutni híradóba vagy valami oktatói helyre Pest megyében vagy a KOK-on?
előre is köszi szépen minden lehetőséget.
A hiradóba kerüléshez elég, ha valami feltünő baromságot csinálsz, ahhoz hogy hiradós legyél jelentkezned kell.
A módszer nagyon egyszerű, sokunknak bejött már, odamész, kopogtatsz, köszönsz és kérdezel!
A többi pedig adja magát, ha kellesz maradsz, ha nem akkor az algoritmus kezdődik elölről, csak más helyen.
toportyán
slagmester
Hozzászólások: 359
Csatlakozott: 2010. nov. 26. 18:07
Tartózkodási hely: Terjedőben

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: toportyán » 2010. dec. 22. 20:34

Tiszteletem!
Bejárást fizetik? 80 km :-?
Az aranysakál, nádi-farkas más nevén csikasz írtja a kártevőket!
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2010. dec. 22. 18:41

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága (5000 Szolnok, József Attila u. 14.) parancsnoka a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) 45. §-a alapján pályázatot hirdet a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága tűzmegelőzési osztályvezetői beosztásának betöltésére.

A pályázatot kiíró szerv megnevezése:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága

Székhelye:
5000 Szolnok, József Attila út 14.

A beosztás betöltésének feltételei:
- magyar állampolgárság
- büntetlen előélet
- legfeljebb 40 év életkor, vagy legalább 10 éves tűzmegelőzési gyakorlat tűzoltó tiszti beosztásban
- a beosztás ellátásához szükséges Egészségügyi, pszichológiai és fizikai alkalmasság
- felsőfokú állami iskolai végzettség
- „B” kategóriás gépjárművezetői jogosítvány
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeret
- Szolnokhoz 80 km-en belüli bejelentett lakcím
- Államilag elismert alapfokú nyelvvizsga

Előnyt jelent:
- hivatásos szolgálati jogviszony
- tűzmegelőzési területen szerzett szakmai gyakorlat
- A Szent István Egyetem Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Karán szerzett tűzvédelmi mérnöki végzettség
- építészmérnök, villamosmérnök, vegyészmérnök végzettség
- közigazgatási ismeretek
- felsőfokú szakmai végzettség megléte
- angol nyelvből államilag elismert középfokú nyelvvizsga

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- részletes szakmai önéletrajzot
- az iskolai végzettséget és a szakmai képesítéseket tanúsító okiratoknak a foglalkoztató fegyveres szerv általi hitelesített másolatát
- a hivatásos állományban eltöltött időről szóló igazolást
- a jelenlegi beosztásának megnevezését, besorolását, illetményét
- az államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány hiteles fénymásolatát

A pályázat terjedelme: Legfeljebb 5 oldal.

A betöltendő beosztás ideje: Határozatlan idejű


Illetmény és egyéb juttatások megállapítása: a Hszt. és végrehajtási rendeletei alapján történik. A beosztás I/V. besorolású. Az elérhető rendfokozati maximum: alezredes.
A munkakör 2011. 02. 01-től betölthető.

A szolgálati hely címe: 5000 Szolnok, József Attila út 14.

A pályázatot az alábbi címre kell benyújtani:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága (5000 Szolnok, József Attila u. 14.). A borítékra kérjük ráírni: „Pályázat tűzmegelőzési osztályvezető beosztásra”

A pályázat beérkezésének határideje: 2011. 01. 14.

A pályázatok elbírálásáról a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltósága parancsnoka a pályázat benyújtási határidőt követően 2011. 01. 28-ig dönt. A pályázat elbírálását követő 15 napon belül az érintett pályázók értesítést kapnak.

A pályázattal kapcsolatban tájékoztatásra jogosult:
Nyáriné Maródi Ágota személyzeti és munkaügyi kfea. Tel.: 56/421-100, 429-851
Tatabánya HÖT
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2010. nov. 24. 10:54

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: Tatabánya HÖT » 2010. nov. 24. 15:59

A Tatabánya Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság (2800 Tatabánya, Ságvári Endre út 18.) a Tűzmegelőzési Osztályra főelőadó munkatársat keres.

A jelentkezés feltételei:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- szakirányú állami iskolai végzettség: egyetem vagy főiskola (tűzvédelmi vagy katasztrófavédelmi szakirány),
- egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság szakorvosi vélemény alapján,
- a hivatásos állományba történő kinevezéssel járó kötelezettségek vállalása,
- idegennyelv-tudás (angol, német, francia),
- legalább „B” kategóriás vezetői engedély,
- kinevezés esetén a jogszabályban előírtak szerinti vagyonnyilatkozat-tétel és nemzetbiztonsági ellenőrzéshez biztonsági kérdőív kitöltése.

Az álláshirdetés részletes szövege és a jelentkezés módja megtalálható a http://www.tuzoltosag-tb.hu" onclick="window.open(this.href);return false; honlapon.
tűz-varázsló
vízpocsékoló
Hozzászólások: 5
Csatlakozott: 2009. jún. 08. 11:25

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: tűz-varázsló » 2010. nov. 24. 9:33

Hello!

Lehet, hogy nem jó helyen teszem fel a kérdést, de tudja valaki hogyan lehetne bejutni híradóba vagy valami oktatói helyre Pest megyében vagy a KOK-on?
előre is köszi szépen minden lehetőséget.
eMeR
vízpocsékoló
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2009. jan. 22. 14:56

Re: Álláslehetőség

Hozzászólás Szerző: eMeR » 2010. nov. 02. 10:59

Üdvözletem Mindenkinek!

Álláslehetőség olvasható a KOK honlapján is, két szakcsoport is keres kollégát:

http://www.b-m.hu/kok/inside/allasajanlat.html" onclick="window.open(this.href);return false;

üdv.: Müller Róbert
Válasz küldése