Online interjú Farkas Lászlóval

Legutóbb az országos tűzoltósági főfelügyelő válaszolt a kérdésekre.
Lezárt
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 12:40

Tisztelt Fórumosok!

Ismételten megköszönöm az Önök kérdéseit, és megköszönöm a Lánglovagok szerkesztőinek a lehetőséget. Szeretném megismételni, hogy nekem kényelmetlen kérdést nem lehet feltenni. A mai fórum lezárult, de a jövőben is kész vagyok a hozzám intézett kérdéseket levélben, személyesen megválaszolni.
A jelölést azért vállaltam, hogy legjobb tudásommal és erőmmel azért dolgozhassak, hogy a magyar tűzoltó társadalom elérje azokat a célokat, amelyeket szeretne megvalósítani. Ennek érdekében szeretnék közösen dolgozni minden magyar tűzoltóval, hogy a Magyar Köztársaság állampolgárai még nagyobb biztonságban érezhessék magukat.

Köszönöm a figyelmet és az együttműködést.

Farkas László
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 12:13

beotuo78 írta:Szintén a törvényes működésről, korrekt tájékoztatásról szeretnék érdeklődni. Felhasználva az MTSZ honlapjára 2008. 04. 07-én meg nem válaszolt kérdést szeretném én is, mint korábbi előfizető ismételten feltenni.
„Tisztelt Elnök Úr!
Mivel az MTSZ hivatalos honlapján nem találhattunk semmi féle konkrét információt a Tûzvédelem megszûnésérõl, a Magyar Tûzoltó online magazin beindulásának részleteirõl, szeretném kérdéseimet Önnek így nyíltan feltenni.
A Tûzvédelem korábbi elõfizetõit sikerült-e kártalanítani a lap megszûnésébõl kifolyóan? Magyarul visszakpták-e elõfizetési díjuk fel nem használt részét?
Másik és nagyon fontos kérdésem, hogy az MTSZ vezetése komolyan gondolja-e, hogy nyomtatott sajtó nélkül hagyja a Tûzoltókat? Miért gondolják elégségesnek egy végtelenül egyszerû weboldal meglétét?
Szerény véleményem szerint az idõsebb és a gyûjtõ kollegákra is gondolni kell, a megfelelõ információ tartalmú nyomtatott sajtó kiadásával.A sok gazdasági kritika, vagy az anyagi helyzet ellenére sem engedheti meg magának egy ilyen múltra hivatkozó, országos szervezet ezt a veszteséget.
Halkan jegyzem meg, nem láttam koncepciót arra vonatkozólag sem, hogy a két honlap egymás mellett hogyan fér meg?”
Egyben azt is kérdezem teljesen elképzelhetetlen az Ön, illetve az MTSZ jelenlegi elnöksége számára, hogy a rossz nyelvek szerint OKF által felkínált közös lap lehetőségével éljen. Még egy próbát sem ért meg? Mennyibe kerül ez az internetes megjelenés? Van mért adat a nézettségéről, és a Magyar Tűzoltó weboldaléról? Nem tartja furcsának, hogy az MTSZ honlapján a könnyebb elérhetőség érdekében nincs a főoldalra kitéve a linkje, ugyanakkor az FTP honlapján ez megtörtént. Végezetül kielégíti Önt, hogy az önkéntesekről az elektronikus lapban alig van hír pl. évfordulók, helyi rendezvények stb. Ugyanakkor az FTP hírek csöpögnek mindenhol, pedig állítólag MTSZ újság. Az tudható, hogymind ez mennyiért???
Tisztelt beotuo78
Feltett kérdései egy részére már korábban megadtam a választ. Szándékom és igyekezetem ellenére nem sikerült az előfizetők kártalanítása, az előfizetési díjak visszafizetése. Mint a Felügyelő Bizottság elnöke ezt elnökségi ülésen felvetettem, és javasoltam az elnökségnek, hogy hivatalos levélben szólítsa fel a lap volt főszerkesztőjét a visszás helyzet tisztázására, az előfizetési díjak rendezésére.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 12:11

sirfire írta:Tisztelt Farkas László!

Az MTSZ foglalkozott az EDR bevezetésének kérdésével? Tudja, hogy milyen hátrányai vannak a rendszernek? Ön alkalmasnak tartja a Tetrát a tűzoltók kárhelyszíni rádióforgalmazására?
Tisztelt sirfire!

Ismereteim szerint az MTSZ nem foglalkozott az EDR bevezetésével, és nem tudok arról sem, hogy e témakörben egyeztetés, kapcsolatfelvétel történt volna. A Tetra rádiót nem ismerem én magam sem, és nem hiszem, hogy a feladatom lenne, inkább a szakemberekre bízom. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok és HÖT-ök parancsnokaitól természetesen van információnk, részinformációnk az EDR rendszer „sajátosságairól”
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 11:59

Tűz Ottó írta:Tisztelt Farkas Úr!

Először is gratulálok bátorságához, hogy jelölteti magát a fontos hivatalt betöltő jelenlegi elnökkel szemben. Másodjára biztatni szeretném, ne adja fel, vannak néha meglepetések: gondoljon csak a BTSZ korábbi vezetőinek leváltására.

Kérdéseim:

Tájékozódott-e Ön arról, hogy a MTSZ jelenleg milyen infrastruktúrával dolgozik? Számíthat-e Ön is arra, hogy – megválasztása esetén – a fővárosi tűzoltóparancsnok Önnek is rendelkezésére bocsátja az Ftp technikai, személyi feltételeit? Egyáltalán jogszerűnek és etikusnak tartja-e a jelenlegi megoldást?

MTSZ elnökként folytatni kívánja-e az OKF főigazgatójával a nemtelen versengést, küzdelmet, vagy inkább korrekt együttműködésre törekedne?

Van-e információja arról, hogy kik és milyen díjazásban, juttatásban részesülnek a MTSZ különböző alkalmazottai (irodavezető) stb.? Elégedett Ön az általuk végzett munkával?

Ön szerint az önkéntes tűzoltók többségének van lehetősége/kedve online újság olvasására? Ön fokozni szeretné a MTSZ virtualitását vagy éppen fordítva, ismét emberivé, hétköznapivá, kézzelfoghatóvá tenné?

A MTSZ elnöki pozícióját személyes súlyának, befolyásának növelésére, személye fontosságának hangsúlyozására kívánja fordítani, vagy Ön a szervezet színvonalasabb működését tekinti fontosabbnak?

A jelenlegi elnök úrhoz hasonlóan, Ön is vissza fogja utasítani a kényelmetlen kérdések megválaszolását?

Sok sikert kívánok Önnek!

Tűz Ottó
Tisztelt Tűz Ottó!

Mi, tűzoltók már csak ilyen bátor emberek vagyunk.
Ismerem az MTSZ jelenlegi infrastruktúráját, működését. Az új elnökségnek először is végéig kell gondolnia, mire kapott mandátumot, azután meg kell fogalmaznia céljait, szándékát, ki kell alakítania saját munkamódszereit. Ehhez, és persze a lehetőségekhez kell igazítani az infrastruktúrát, az Iroda működését. Ehhez egyébként számítok a tűzoltó társadalom egészére, így az ország legnagyobb tűzoltósága, az FTP lehetőségeire is. Érdekes kérdés, hogy jogszerű, vagy etikus-e a jelenlegi megoldás? Vajon etikus, ha a Kormány jóindulatán múlik a támogatás, vagy az ÖTE-k szerény befizetésén? Az MTSZ és a tűzoltóságok, az FTP érdeke közös, és a tűzoltóság feladata jóval bővebb, mint a tűz oltása és a műszaki mentés.
Ottó, ki kell ábrándítsam: eddig sem folytattam nemtelen versengést, küzdelmet az OKF főigazgatójával, sőt bevallom, eddig is korrekt együttműködésre törekedtem Tatár tábornok úrral, és másokkal is.
Előző soraimból kiderülhetett, a mindenkori elnökség és az akkori elnökségi iroda között kell kialakítani az összhangot, a mindenkori elnöknek és elnökségnek kell elégedettnek lennie az irodavezető munkájával és fizetésével.
Az internetes és az írott sajtóról vallott nézeteimet kérem, olvassa el Harley-nak adott válaszomban.
Személyes súlyomat inkább csökkenteném néhány kilóval, személyes fontosságomat pedig talán eddigi munkásságommal, életutammal is sikerült bizonyítani. Legfontosabbnak a magyar tűzvédelem színvonalasabb működését tekintem.
Feltett kérdéseit, de a többiekét sem tartom kényelmetlennek.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 11:57

beotuo78 írta:Tisztelt Enökjelölt Úr!

Olvasva Bende Elnök Úr az online interjúban „zsebes” alábbi hozzászólását az MTSZ működésével kapcsolatosan most bennem is felmerült a jogszerű működés kérdése.

„Zsebes” írta
Tisztelt Elnök/Elnökjelölt Úr!
Az üvegzseb törvény alapján a kozadat.hu-n csak a marcali és a makói tűzoltóság tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. A fővárosi tűzoltóság nem. Azzal, hogy a tűzoltóságok nem teszik elérhetővé a kötelezően megjelenítendő adatokat, törvényt sértenek. A fővárosi tűzoltóság is. Pontosabban Ön, mint parancsnok. Miért nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének? Az elmúlt években a fővárosi tűzoltóság mennyi pénzt költött külföldi utazásokra, mobiltelefon használatra, vezetői gépjármű használatra, tételesen kikkel kötöttek 5 millió forintnál nagyobb szerződéseket?
Ilyen törvénysértés mellett miért gondolja úgy, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének alkalmas?
Reménykedem benne, hogy mire válaszol erre, legalább a http://www.tuzoltosagbp.hu oldalon fenn lesznek hiánytalanul az adatok.[/color]


Az MTSz Alapszabályának 11. § és 25. § szerint

11. § (8) Az országos tanács ülését a Szövetség elnöke, vagy az általa megbízott alelnök vezeti. Az ülésről az elnökségi iroda köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a tanácstagi létszámot, a határozatképesség megállapítását, a napirendi pontokat, azok elfogadását vagy kiegészítését. Tartalmazza az elhangzott előterjesztések és hozzászólások tömör tartalmát, tételesen a hozott határozatokat a szavazati arányok megjelenítésével. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és az elnökség két tagja hitelesíti. Az országos tanács ülésének jegyzőkönyvét legalább 10 évig meg kell őrizni, az országos tanács határozatait rögzíteni kell a határozatok tárában és a Szövetség honlapján is meg kell jelentetni.

25.§. Nyilvánosság biztosítása.
(1) A Magyar Tűzoltó Szövetség működéséről az internetes honlapján - http://www.mtsz-firefa.hu - folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket. A Magyar Tűzoltó Szövetség vezető szerveinek (küldöttgyűlés, Országos Tanács, Országos Elnökség) határozatai, valamint a közhasznúsági jelentés a szövetség internetes honlapján kerül közzétételre, illetve írásban is megküldésre kerül a Megyei Szövetségek részére

Az MTSZ Honlapja alapján Határozat utoljára 2006. 12.31-én; OT ülés 2008. 06. 17-én; elnökségi ülés 2007. 11. 13-án volt. Ön szerint, az iroda, a titkár, az elnök törvényesen látja el a feladatait?
:tapsolo:
Tisztelt beotuo78

Ismerem és mindig betartottam a törvényeket és az MTSZ Alapszabályát. A jövőben sem kívánok mást. Az MTSZ működési feltételek törvényességének biztosítása a mindenkori elnök felelősségi körébe tartozik. Köszönöm, hogy felhívta a figyelmemet a szabálytalanságokra.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 11:47

Harley írta:Tisztelt Farkas László!

Milyen álláspontot képviselt a Tűzvédelem megszüntetése kapcsán? Mi a véleménye a Magyar Tűzoltó online újságról? Nem gondolja, hogy az ott megjelenő, bértollnok szagú írások egy része csupán arra szolgál, hogy csúsztatásokkal és valótlan állításokkal szítsa a feszültséget a tűzoltóságok és a katasztrófavédelem között? Mennyiben érzi úgy, hogy a Magyar Tűzoltó pótolta a Tűzvédelem újságot? Ön például olvassa? Ismer Ön valakit, aki olvassa? Megválasztása esetén lesz újra Tűzvédelem? Mennyiben tartaná elfogadható útnak, hogy HÖTOSZ-LÖTOSZ-MTSZ együttműködésben induljon újra a nyomtatott újság?
Tisztelt Harley!

A mai világban a nyomtatott és az elektronikus sajtó jól megfér egymással.
Az újság nem versenyezhet az internet gyorsaságával. Minárovics János - nyugodjon békében - elvesztését a Magyar Tűzoltó példás gyorsasággal tudatta a barátokkal, kollégákkal. De azért én sem vagyok elégedett az online magazinnal. Az arculat kialakítása azonban nem csak az újságíró, hanem az MTSZ tisztségviselőinek, tagságának is a felelőssége. Ha élő, friss, fontos, objektív információk kerülnek a portálra, akkor a tűzoltók, a „bennfentesek” is gyakran rákattintanak.
A távolabbról érdeklődők (tanárok, polgármesterek, képviselők) figyelmét viszont csak szép kiállítású, mutatós nyomtatott újsággal tudjuk felhívni munkánkra, tevékenységünkre. De nem feledkezhetünk meg idősebb kollégáinkról sem, akik már nem tudnak megbarátkozni a számítógéppel. Nem tagadom, nekem is jól esik egy-egy régi szám átlapozása, az emlékek felelevenítése.
Álláspontom korábban is az volt, hogy a lapnak nem szabad megszűnnie, és ennek az elnökségben mindig is hangot adtam. Megválasztásom esetén mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy újrainduljon a lap. Aki még emlékszik, tudja, hogy a Tűzvédelem, nevéhez hívem az egész magyar tűzvédelemnek teret adott: lapjain megfértek a hivatásosokról, az önkéntesekről, a köztestületekről szóló hírek. Ha van közös szándék, akár együttműködésben is újraindulhat a lap.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 11:45

zsebes írta:Tisztelt Farkas László!

Bende Úr válaszra sem méltatott. Önnek is hasonlóan feltenném a kérdést. Mit szól hozzá, hogy a tűzoltóságok jelentős része nem teszik elérhetővé az üvegzseb törvény által meghatározott, kötelezően megjelenítendő adatokat, ezáltal törvényt sértenek.

Miközben az MTSZ elnöki posztja pénzről és hatalomról szól, mit szól hozzá, hogy az MTSZ jelenlegi elnöke, mint fővárosi tűzoltóparancsnok szintén nem jár élen a törvény betartásában. A http://www.tuzoltosagbp.hu Gazdálkodás oldalán az utolsó pénzügyi adat 2001-re vonatkozik.

Megválasztása esetén a törvények betartása és betartatása elsődleges Ön számára?
Tisztelt Zsebes!

Könnyebb helyzetben vagyok, mint Bende tábornok úr, mivel én még nem voltam az MTSZ elnöke. De polgármesterként megtanultam, és bizonyítottam, ami minden magyar állampolgárnak kötelessége: hosszú távon csak a törvények betartása és betartatása, a számonkérhető és vállalható cselekedetek hozhatnak eredményt. És aki a törvényeket betartja, annak nem lehet feltenni kényelmetlen kérdést.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 11:13

Vízfej írta:Tisztelt Elnök Jelölt Úr!

Etikusnak tartja Dobson Tibor szerepvállalását az MTSZ-ben?
Tisztelt Vízfej!

Erre a kérdésre majd akkor tudok választ adni, ha Dobson ezredes úr már betölti és gyakorolja új posztját, de nem tartom szerencsésnek, hogy a leköszönő elnökség kérte fel új szerepére.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 11:12

carman66 írta:Tisztelt Farkas Úr!
A jelenlegi elnökségből kikkel dolgozna szívesen együtt? és kikkel nem?
Megválasztása esetén tobábbra is a mindenki és senki érdekvédelmi szövetsége lenne az MTSZ? Támogatna egy ÖTE szövetség létrhozását?
Az ÖTE törvény kapcsán Gyenesei úr többször hivatkozott Önre. Így, lassen egy év távlatából jó döntésnek ítéli az ÖTE törvény jelen formájában való megszületését.
Van-e elképzelése az ÖTE-k megszűnési folyamatának megállítására?
Tisztelt carman66!

A Magyar Tűzoltó Szövetség demokratikusan működő szervezet: mind az elnök, mind az elnökség választással, a küldöttek, a tagság akaratából kerül pozícióba. Meg kell tanulniuk együtt dolgozni egymással, akkor is, ha vannak nézetkülönbségek, hiszen a tűzoltók nézetei, elvárásai sem azonosak. Ha az elnök és az elnökség egymással sem ért szót, hogy kíván szót érteni a politikával, a többi szövetséggel, a polgármesterekkel?
Megválasztásom estén sem kívánok kirekesztő politikát folytatni, úgy fogalmaznék, hogy az MTSZ legyen mindazok Szövetsége, akik készek, akarnak tenni a magyar tűzvédelem érdekében.
Nem zárom ki egy ÖTE szövetség létrehozását, de csak ha a kezdeményezés „alulról jön”, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek igénylik az önálló szövetséget.
Végül de nem utolsó sorban az említett 2008. évi XXXIII. törvény kapcsán feltett kérdésére válaszolva én magam is titokban többet reméltem. Ugyanakkor el kell, hogy fogadjam a mostani jogi környezetben erre volt lehetőség. Ezért véleményem szerint a legfontosabb, hogy hatályos jogi szabályzó rendszer figyelembevételével kezdjük meg az együttműködést és a szakmai tevékenységünket. Ha már kellő tapasztalatunk lesz a törvényről, nem zárható ki a korrekció. Azért azt is tudnunk kell, hogy nem a törvény éleszti fel az ÖTÉ-ket, hanem mi, tűzoltók, polgármesterek, állampolgárok.
A megszűnési folyamat megállapításáról vallott nézeteimről már írtam Antal László úrnak (limelatna).
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: program...ok

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 11:02

terralupus írta:Tisztelt Farkas Úr!

Őszintén örülök annak, hogy Bende elnök úr mellett talán egy másik elhivatott elnökjelölttel is találkozhatunk.

Kérdéseim a következők lennének.

- Mit tanult Ön az MTSZ eddigi hibáiból, gyengeségeiből?
- Mik a főbb vonalak, amiket meg kell mozdítani, hogy változás álljon be?
- Mivel motiválná a következő elnökséget munkára, tettekre?
- Ön szerint mennyi dolgozó ember munkájára és nem csak báb mutogatására lenne szükség a fejlődés továbbviteléhez?
- Mint azt lentebb kérdezték: Hogyan szervezné át a szövetség ügyvitelét, hogy az hatékony maradjon, esetleg fejlődjön?
Ez ugyan kismértékben az előző kérdésem ismétlése, de nem elengedhetetlen szempont.

- Ami biztosan sokakat érdekel, főleg a felelős döntést hozni akaró küldötteket: Mi az ön programja, mik annak biztosítékai a megvalósításra?

- Végezetül: Miben látja a további fejlődés lehetőségét a tűzoltó érdek képviseleti szervezetek, szövetségek között.

Köszönettel:

Egy önkéntes tűzoltó
Tisztelt Terralupus!

Milyen legyen a jövőnk? Az egyik lehetséges út, hogy a jelenlegi önállóság fenntartásával közösen próbáljuk az együttműködést erősíteni. A másik lehetőség: a Magyar Tűzoltó Szövetségnek olyan változáson kell átesni, amelyben az egyesületi, a köztestület, a létesítményi és a hivatásos tűzoltók Közösen dolgoznak a magyar tűzoltók érdekében. Ehhez feltétlen szükséges, hogy meghatározzuk a jövőt felvázoló tűzvédelmi koncepciót és hosszú távú célokat tűzzünk ki.
Igaz az a közmondás, „akinek nincs célja, aki nem tudja hova tart, az nem is jut el sehova”. Indítsuk újra a tűzvédelmi koncepciónak a korábban megkezdett, de abbamaradt kidolgozását, hogy abban helyet adjunk minden érintett szervezetnek, az OKF-nek is a közös cél és az eredmények elérése érdekében. Kizárni senkit nem szabad, sőt nagyon nagy hiba.
Szintén probléma és az egység ellen hat, ha ünnepeinket nem tudjuk közösen szervezni, ha külön tartunk tűzoltó sportversenyeket, ha külön-külön építjük nemzetközi kapcsolatainkat, mert ez más nemzetek szemében is érthetetlenné teszi a magyar viszonyokat. Meggyőződésem, hogy amíg nem tudunk mindannyiunkat érdeklő kérdésekről őszintén és elfogultság nélkül beszélni, nem tudunk eredményesebbek lenni és soha nem jutunk a jelenlegi helyzetnél előbbre.
A fentiekből következik, hogy rendezni kell a viszonyokat az OKF és a minisztérium irányába. Ehhez véleményem szerint szemléletváltásra van szükség.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 10:51

Tuzescsako írta:Tisztelt Farkas László!

Mit szól Bende Péter szakmai kamaráról szóló felvetéséhez? Egyáltalán ezt hogy kell érteni? Az MTSZ legyen a kamara vagy egy újabb szervezet létrehozása a cél? Ha új szervezetet akar, akkor az nem az MTSZ alkalmatlanságának a nyíltszíni bevallása?
Tisztelt Tuzescsako!
Ne haragudjon, de a feltett kérdésére érdemi választ adni nem áll módomban. Nem tisztem se ezen, se más fórumon értékelni, elemezni a jelenlegi Elnök munkáját vagy sajtónyilatkozatait. Mindaddig, amíg a kamarával kapcsolatos elképzeléseit nem terjeszti az elnökség és az országos tanács (OT) elé addig érdemben azt vizsgálni nem tudom. Amennyiben ez teljesül, és az nem ütközik jogi akadályokba érdemben is vizsgálni lehet a témakört. Én azért azt gondolom, hogy ennél sokkal fontosabb szakmai feladatok állnak előttünk, de erről majd Terralupus felé fejtem ki a nézeteimet. Kérem, olvassa el Ön is.
Az MTSZ (ugyan megszakítással) 138 éve fogja össze és testesíti meg a Magyar Tűzvédelmet. Most kellene azt hinni, hogy alkalmatlan a küldetésére? Nem hiszem. A Magyar Tűzoltó Szövetség jelentőségét a magyar tűzvédelem, a világhírű magyar tűzoltók adják. Közös célokat, feladatokat, kell megfogalmazni, és erre a jelenlegi, mély hagyományokban gyökerező szervezeti és működési keretek is lehetőséget adnak.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 10:30

Almera írta:Tisztelettel kérdezem:
1990-ig mit csinált Farkas Úr?
Ha megválasztanák a vörsi polgármesteri hivatalból irányítaná a Szövetséget??
Van szolgálati kocsija?
Félreértés ne essék.,. Pintér József nagyon gazdag , dr.Bende tü.vőrgy úr vélhetően az FTP infrastruktúráját vette igénybe szövetségért végzett munkája során.
Almera
Tisztelt Almera!

1990 előtt ugyanazt csináltam, amit azóta is: 1964 óta a GELKA vállalatnál vezetőbeosztásban dolgoztam, 1982 óta 5 település első embere voltam (csak akkor tanácselnöknek hívtak), másrészt tizenhat éves korom óta önkéntes tűzoltó vagyok.
Igen, úgy gondolom, Vörsről is betölthető az MTSZ elnöki posztja. A Magyar Tűzoltó Szövetség bázisának, tagjainak többsége nem Budapesten lakik: Csöglei Pista bácsi, Banka Emánuel, Bőhm Péter, vagy Sisák Imre vidékről is a fővárosig hallatja a hangját. Ma, az internet és a mobiltelefon korában a fizikai közelségnél sokkal többet jelent a szándékok közelsége.
Almera, ugye nem gondolja komolyan, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöki tisztségét a vagyoni, pláne a közvagyoni helyzet alapján kellene eldönteni. Pintér József nevében is tiltakoznom kell: Pintér úr elkötelezettsége, hivatottsága, és nem a vagyoni helyzete miatt került az MTSZ elnöki székébe.
Természetesen amikor elfogadtam a jelölést, mérlegeltem a saját (és nem Vörs település!) lehetőségeit.
Igen van gépkocsim, melyet az elmúlt 17 esztendőben is használtam nemcsak saját, hanem a tűzoltó szövetség megyei és országos feladatainak intézése során. Így utaztam az MTSZ Elnökségi és Országos Tanácsi ülésekre, illetve egyéb rendezvényekre. Misem természetesebb annál, hogy így járjak el a jövőben is. A szövetségi munkavégzésemet illetően mindenképpen változtatni szeretnék. A változtatás lényege, hogy a partnerszervezeteinknél (HÖTOSZ, LÖTOSZ) már jól bevált módszert szeretném követni. Nem szabad az elnökre vagy titkárra testálni a szakmai feladatok előkészítését, tárgyalását. Azt az elnökségben vagy országos tanácsban lévő jól felkészült szakemberekre kell bízni. Végül a számtalan szakértői tárgyalás és kölcsönös kompromisszumok alapján előkészített anyagot kell az elnökségnek vagy az országos tanács delegáltjainak megvitatni, elfogadása esetén azt képviselni, végrehajtani, végrehajtatni. Ehhez, pedig nem feltétel, hogy Vörsön kell apparátust működtetni. Email, számítógép, pedig rendelkezésre áll. E recept a két említett társ szövetségnél kiválóan működik. Az így felszabaduló időt más fontos tevékenységre, pl. támogatók, szponzorok felkutatására tudnám fordítani.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 10:25

limelatna írta:Tisztelt Farkas László ÚR!
Önnek is felteszem azokat a kérdéseket, amit Dr Bende Péter Úrnak intéztem:
Arra a kérdésre szeretnék válasz kapni, mit szándékozik tenni a Magyar Tűzoltó(k) Szövetsége az 1990 es évek után megszűnt Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, akik addig az ideig jónak mondhatóan fel voltak szerelve tűzoltásra és beavatkozásra alkalmas felszerelésekkel és egy polgármesteri döntés megszüntette Őket?
Lát e módot a "visszafejlesztésükre", továbbá a működő ÖTE-k -nek lesz e módjuk egy korszerűnek mondható, kiskaliberű tűzoltóautó vásárlására vagy finanszírozására?
Tisztelettel várom válaszát.
Antal Emil Szihalom ÖTE pk.
Tisztelt Antal Emil Úr!

Elég régóta vagyok önkéntes tűzoltó és polgármester ahhoz, hogy felismerjem: az önkéntes tűzoltó egyesület megszervezésének és működtetésének sok feltétele van: rátermett, agilis vezető, a település (és nem saját) ügyeiben buzgólkodó önkormányzat, öntevékeny lakosság, lehetőleg tűzoltó hagyományok, és persze pénz. Szándékosan nem az anyagiakat tettem az első helyre, mivel úgy tartom, elsődleges a szándék, az akarat.
Ha végignézem a feltételeket, nem is annyira távoliak a magyar valóságtól, csak éppen az összefogás és a felismerés hiányzik.
Ha a Magyar Tűzoltó Szövetség tenni akar az önkéntes tűzoltó mozgalomért, akkor nem érheti be azzal, hogy lajstromozza az Egyesületek lassú sorvadását. Gyűjtenünk kell a jó példákat, kedvező gyakorlatokat; az önkormányzati szövetségeken, a minisztériumon, a sajtón keresztül meg kell keresnünk a csatornákat az önkormányzatok, a polgármesterek felé; rá kell ébresztenünk az önkormányzati vezetőket a felelősségükre és a lehetőségeikre. A köztestületi tűzoltóságok száma szépen gyarapszik, de az alig másfélszáz tűzoltóság számát több mint háromezer önkormányzattal kell összevetni! A lakosság tenniakarásában sincs hiba: lassan minden településen működik polgárőrség, falu, vagy városvédő szövetség. Az MTSZ – csakúgy, mint eddig – sokat tehet a fiatalok tűzvédelmi neveléséért, az utánpótlás növeléséért.
Kiskaliberű tűzoltóautóautók beszerzésére a költségvetési forrás alig ad lehetőséget: de azt hiszem, ha a Szövetség lobbyzik a pályázati forrásokért, akkor új csatornák is megnyílhatnak. Célirányossá kell tenni a nyugat-európai országok szövetségeivel ápolt kapcsolatokat is, hogy egy-egy ott már kivont, de nálunk még használható szer átadása ne a települési önkormányzatok véletlenszerű kapcsolatán múljon.
Avatar
Farkas László
VIP
Hozzászólások: 14
Csatlakozott: 2008. nov. 26. 22:11
Tartózkodási hely: Vörs

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Farkas László » 2008. nov. 29. 10:24

Lánglovagok írta:Tisztelt Fórumozók!

A Magyar Tűzoltó Szövetség decemberben tisztújítást tart. Ennek apropóján a Lánglovagok.hu fórumának vendége lesz 2008. november 29-én, szombaton Farkas László, a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke, aki indul az MTSZ elnöki posztjáért. Mostantól várjuk a kérdéseket, amelyekre Farkas László az említett napon 10 és 13 óra között válaszol.

Farkas László 1944-ben született Keszthelyen. Legmagasabb iskolai végzettsége főiskola. 1990 óta Vörs polgármestere. 1989-től a Somogy Megyei Tűzoltó Szövetség elnökségi tagja, 1997-től pedig az elnöki tisztet tölti be. 1997-től a Magyar Tűzoltó Szövetség választmányának, valamint tanácsának tagja. 2004-től a Magyar Tűzoltó Szövetség Felügyelő Bizottságának tagja, 2007-től a Felügyelő Bizottság elnöke. A Vörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 1960-ban lett tagja, 1999-től pedig elnöke.

Ugyan a fórum lehetőséget ad arra, hogy bárki névtelenségbe burkolózzon, de javasoljuk, hogy a kérdezők vállalják fel a nevüket, vagy akár a szolgálati helyüket, illetékességüket is, s azt tüntessék fel a hozzászólásuk végén. Akinél már amúgy is lehet tudni, hogy felhasználóneve kit rejt, annál mindenképp legyen feltüntetve a név, ha pedig valaki ugyan a fórumban használt nickjét nem kívánja felfedni, de Farkas Lászlótól névvel együtt kérdezne, annak javaslunk egy újabb regisztrációt a saját nevére.

A topik kizárólag abból a célból van, hogy az online interjú vendégjéhez kérdést intézzenek, s arra az interjúalany válaszoljon. A tapasztalatokat a fórumozók az interjú lezárása után más topikban vitathatják meg.

A téma moderáció szempontjából szigorú felügyelet alatt van, kérünk mindenkit, a topik most meghirdetett szabályait, valamint a Moderációs alapelveket kimondottan tartsa szem előtt. Ugyancsak kérésünk, a hozzászólás megszerkesztésénél a megszólítás, valamint fogalmazás szempontjából mindenki tartsa szem előtt, hogy egy tűzoltóparancsnoknak tesz fel kérdést.

Lánglovagok szerkesztősége


Tisztelt Fórumosok!

Megköszönöm Önöknek, hogy érdeklődnek személyem, terveim felől. Sok meglepetéssel nem tudok szolgálni, akik ismernek, tudják, hogy sem a megyei, sem az országos Szövetségben nem rejtem alá véleményemet. Kérdéseik beszédesek: sok a tisztáznivaló, és sok a tennivaló a magyar tűzvédelemben. De azt is jelzi az érdeklődés, hogy sokan szeretnének is tenni egy talán egyszerűbb, talán egyértelműbb Magyar Tűzoltó Szövetség érdekében.

Kívánok Önöknek jó egészséget, boldogságot

Farkas László
beotuo78
vízpocsékoló
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2008. nov. 19. 12:23

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: beotuo78 » 2008. nov. 28. 21:56

Szintén a törvényes működésről, korrekt tájékoztatásról szeretnék érdeklődni. Felhasználva az MTSZ honlapjára 2008. 04. 07-én meg nem válaszolt kérdést szeretném én is, mint korábbi előfizető ismételten feltenni.
„Tisztelt Elnök Úr!
Mivel az MTSZ hivatalos honlapján nem találhattunk semmi féle konkrét információt a Tûzvédelem megszûnésérõl, a Magyar Tûzoltó online magazin beindulásának részleteirõl, szeretném kérdéseimet Önnek így nyíltan feltenni.
A Tûzvédelem korábbi elõfizetõit sikerült-e kártalanítani a lap megszûnésébõl kifolyóan? Magyarul visszakpták-e elõfizetési díjuk fel nem használt részét?
Másik és nagyon fontos kérdésem, hogy az MTSZ vezetése komolyan gondolja-e, hogy nyomtatott sajtó nélkül hagyja a Tûzoltókat? Miért gondolják elégségesnek egy végtelenül egyszerû weboldal meglétét?
Szerény véleményem szerint az idõsebb és a gyûjtõ kollegákra is gondolni kell, a megfelelõ információ tartalmú nyomtatott sajtó kiadásával.A sok gazdasági kritika, vagy az anyagi helyzet ellenére sem engedheti meg magának egy ilyen múltra hivatkozó, országos szervezet ezt a veszteséget.
Halkan jegyzem meg, nem láttam koncepciót arra vonatkozólag sem, hogy a két honlap egymás mellett hogyan fér meg?”
Egyben azt is kérdezem teljesen elképzelhetetlen az Ön, illetve az MTSZ jelenlegi elnöksége számára, hogy a rossz nyelvek szerint OKF által felkínált közös lap lehetőségével éljen. Még egy próbát sem ért meg? Mennyibe kerül ez az internetes megjelenés? Van mért adat a nézettségéről, és a Magyar Tűzoltó weboldaléról? Nem tartja furcsának, hogy az MTSZ honlapján a könnyebb elérhetőség érdekében nincs a főoldalra kitéve a linkje, ugyanakkor az FTP honlapján ez megtörtént. Végezetül kielégíti Önt, hogy az önkéntesekről az elektronikus lapban alig van hír pl. évfordulók, helyi rendezvények stb. Ugyanakkor az FTP hírek csöpögnek mindenhol, pedig állítólag MTSZ újság. Az tudható, hogymind ez mennyiért???
sirfire
vízpocsékoló
Hozzászólások: 9
Csatlakozott: 2006. okt. 30. 19:00

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: sirfire » 2008. nov. 28. 16:19

Tisztelt Farkas László!

Az MTSZ foglalkozott az EDR bevezetésének kérdésével? Tudja, hogy milyen hátrányai vannak a rendszernek? Ön alkalmasnak tartja a Tetrát a tűzoltók kárhelyszíni rádióforgalmazására?
Tűz Ottó
kapacsmester
Hozzászólások: 277
Csatlakozott: 2008. nov. 21. 19:14

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Tűz Ottó » 2008. nov. 27. 11:09

Tisztelt Farkas Úr!

Először is gratulálok bátorságához, hogy jelölteti magát a fontos hivatalt betöltő jelenlegi elnökkel szemben. Másodjára biztatni szeretném, ne adja fel, vannak néha meglepetések: gondoljon csak a BTSZ korábbi vezetőinek leváltására.

Kérdéseim:

Tájékozódott-e Ön arról, hogy a MTSZ jelenleg milyen infrastruktúrával dolgozik? Számíthat-e Ön is arra, hogy – megválasztása esetén – a fővárosi tűzoltóparancsnok Önnek is rendelkezésére bocsátja az Ftp technikai, személyi feltételeit? Egyáltalán jogszerűnek és etikusnak tartja-e a jelenlegi megoldást?

MTSZ elnökként folytatni kívánja-e az OKF főigazgatójával a nemtelen versengést, küzdelmet, vagy inkább korrekt együttműködésre törekedne?

Van-e információja arról, hogy kik és milyen díjazásban, juttatásban részesülnek a MTSZ különböző alkalmazottai (irodavezető) stb.? Elégedett Ön az általuk végzett munkával?

Ön szerint az önkéntes tűzoltók többségének van lehetősége/kedve online újság olvasására? Ön fokozni szeretné a MTSZ virtualitását vagy éppen fordítva, ismét emberivé, hétköznapivá, kézzelfoghatóvá tenné?

A MTSZ elnöki pozícióját személyes súlyának, befolyásának növelésére, személye fontosságának hangsúlyozására kívánja fordítani, vagy Ön a szervezet színvonalasabb működését tekinti fontosabbnak?

A jelenlegi elnök úrhoz hasonlóan, Ön is vissza fogja utasítani a kényelmetlen kérdések megválaszolását?

Sok sikert kívánok Önnek!

Tűz Ottó
beotuo78
vízpocsékoló
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2008. nov. 19. 12:23

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: beotuo78 » 2008. nov. 27. 8:30

Tisztelt Enökjelölt Úr!

Olvasva Bende Elnök Úr az online interjúban „zsebes” alábbi hozzászólását az MTSZ működésével kapcsolatosan most bennem is felmerült a jogszerű működés kérdése.

„Zsebes” írta
Tisztelt Elnök/Elnökjelölt Úr!
Az üvegzseb törvény alapján a kozadat.hu-n csak a marcali és a makói tűzoltóság tesz eleget tájékoztatási kötelezettségének. A fővárosi tűzoltóság nem. Azzal, hogy a tűzoltóságok nem teszik elérhetővé a kötelezően megjelenítendő adatokat, törvényt sértenek. A fővárosi tűzoltóság is. Pontosabban Ön, mint parancsnok. Miért nem tesz eleget a törvényi kötelezettségének? Az elmúlt években a fővárosi tűzoltóság mennyi pénzt költött külföldi utazásokra, mobiltelefon használatra, vezetői gépjármű használatra, tételesen kikkel kötöttek 5 millió forintnál nagyobb szerződéseket?
Ilyen törvénysértés mellett miért gondolja úgy, hogy a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökének alkalmas?
Reménykedem benne, hogy mire válaszol erre, legalább a www.tuzoltosagbp.hu oldalon fenn lesznek hiánytalanul az adatok.[/color]


Az MTSz Alapszabályának 11. § és 25. § szerint

11. § (8) Az országos tanács ülését a Szövetség elnöke, vagy az általa megbízott alelnök vezeti. Az ülésről az elnökségi iroda köteles jegyzőkönyvet készíteni, amely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a tanácstagi létszámot, a határozatképesség megállapítását, a napirendi pontokat, azok elfogadását vagy kiegészítését. Tartalmazza az elhangzott előterjesztések és hozzászólások tömör tartalmát, tételesen a hozott határozatokat a szavazati arányok megjelenítésével. A jegyzőkönyvet a levezető elnök és az elnökség két tagja hitelesíti. Az országos tanács ülésének jegyzőkönyvét legalább 10 évig meg kell őrizni, az országos tanács határozatait rögzíteni kell a határozatok tárában és a Szövetség honlapján is meg kell jelentetni.

25.§. Nyilvánosság biztosítása.
(1) A Magyar Tűzoltó Szövetség működéséről az internetes honlapján - www.mtsz-firefa.hu - folyamatosan tájékoztatja az érdeklődőket. A Magyar Tűzoltó Szövetség vezető szerveinek (küldöttgyűlés, Országos Tanács, Országos Elnökség) határozatai, valamint a közhasznúsági jelentés a szövetség internetes honlapján kerül közzétételre, illetve írásban is megküldésre kerül a Megyei Szövetségek részére

Az MTSZ Honlapja alapján Határozat utoljára 2006. 12.31-én; OT ülés 2008. 06. 17-én; elnökségi ülés 2007. 11. 13-án volt. Ön szerint, az iroda, a titkár, az elnök törvényesen látja el a feladatait?
:tapsolo:
Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2254
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Harley » 2008. nov. 26. 22:42

Tisztelt Farkas László!

Milyen álláspontot képviselt a Tűzvédelem megszüntetése kapcsán? Mi a véleménye a Magyar Tűzoltó online újságról? Nem gondolja, hogy az ott megjelenő, bértollnok szagú írások egy része csupán arra szolgál, hogy csúsztatásokkal és valótlan állításokkal szítsa a feszültséget a tűzoltóságok és a katasztrófavédelem között? Mennyiben érzi úgy, hogy a Magyar Tűzoltó pótolta a Tűzvédelem újságot? Ön például olvassa? Ismer Ön valakit, aki olvassa? Megválasztása esetén lesz újra Tűzvédelem? Mennyiben tartaná elfogadható útnak, hogy HÖTOSZ-LÖTOSZ-MTSZ együttműködésben induljon újra a nyomtatott újság?
zsebes
vízpocsékoló
Hozzászólások: 4
Csatlakozott: 2008. nov. 15. 20:27

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: zsebes » 2008. nov. 25. 23:20

Tisztelt Farkas László!

Bende Úr válaszra sem méltatott. Önnek is hasonlóan feltenném a kérdést. Mit szól hozzá, hogy a tűzoltóságok jelentős része nem teszik elérhetővé az üvegzseb törvény által meghatározott, kötelezően megjelenítendő adatokat, ezáltal törvényt sértenek.

Miközben az MTSZ elnöki posztja pénzről és hatalomról szól, mit szól hozzá, hogy az MTSZ jelenlegi elnöke, mint fővárosi tűzoltóparancsnok szintén nem jár élen a törvény betartásában. A http://www.tuzoltosagbp.hu Gazdálkodás oldalán az utolsó pénzügyi adat 2001-re vonatkozik.

Megválasztása esetén a törvények betartása és betartatása elsődleges Ön számára?
Vízfej
pernyekergető
Hozzászólások: 36
Csatlakozott: 2008. okt. 30. 17:44

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Vízfej » 2008. nov. 24. 19:39

Tisztelt Elnök Jelölt Úr!

Etikusnak tartja Dobson Tibor szerepvállalását az MTSZ-ben?
Avatar
carman66
tűzkakas-idomár
Hozzászólások: 335
Csatlakozott: 2008. feb. 21. 17:18

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: carman66 » 2008. nov. 23. 23:51

Tisztelt Farkas Úr!
A jelenlegi elnökségből kikkel dolgozna szívesen együtt? és kikkel nem?
Megválasztása esetén tobábbra is a mindenki és senki érdekvédelmi szövetsége lenne az MTSZ? Támogatna egy ÖTE szövetség létrhozását?
Az ÖTE törvény kapcsán Gyenesei úr többször hivatkozott Önre. Így, lassen egy év távlatából jó döntésnek ítéli az ÖTE törvény jelen formájában való megszületését.
Van-e elképzelése az ÖTE-k megszűnési folyamatának megállítására?
Avatar
terralupus
szikracsapkodó
Hozzászólások: 16
Csatlakozott: 2007. jún. 19. 10:07
Tartózkodási hely: Magyarország

program...ok

Hozzászólás Szerző: terralupus » 2008. nov. 23. 21:59

Tisztelt Farkas Úr!

Őszintén örülök annak, hogy Bende elnök úr mellett talán egy másik elhivatott elnökjelölttel is találkozhatunk.

Kérdéseim a következők lennének.

- Mit tanult Ön az MTSZ eddigi hibáiból, gyengeségeiből?
- Mik a főbb vonalak, amiket meg kell mozdítani, hogy változás álljon be?
- Mivel motiválná a következő elnökséget munkára, tettekre?
- Ön szerint mennyi dolgozó ember munkájára és nem csak báb mutogatására lenne szükség a fejlődés továbbviteléhez?
- Mint azt lentebb kérdezték: Hogyan szervezné át a szövetség ügyvitelét, hogy az hatékony maradjon, esetleg fejlődjön?
Ez ugyan kismértékben az előző kérdésem ismétlése, de nem elengedhetetlen szempont.

- Ami biztosan sokakat érdekel, főleg a felelős döntést hozni akaró küldötteket: Mi az ön programja, mik annak biztosítékai a megvalósításra?

- Végezetül: Miben látja a további fejlődés lehetőségét a tűzoltó érdek képviseleti szervezetek, szövetségek között.

Köszönettel:

Egy önkéntes tűzoltó
Avatar
Tuzescsako
hamutipró
Hozzászólások: 97
Csatlakozott: 2008. okt. 14. 18:27

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Tuzescsako » 2008. nov. 23. 14:24

Tisztelt Farkas László!

Mit szól Bende Péter szakmai kamaráról szóló felvetéséhez? Egyáltalán ezt hogy kell érteni? Az MTSZ legyen a kamara vagy egy újabb szervezet létrehozása a cél? Ha új szervezetet akar, akkor az nem az MTSZ alkalmatlanságának a nyíltszíni bevallása?
Almera
lángterelgető
Hozzászólások: 199
Csatlakozott: 2003. ápr. 15. 8:58

Re: Online interjú Farkas Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Almera » 2008. nov. 21. 11:39

Tisztelettel kérdezem:
1990-ig mit csinált Farkas Úr?
Ha megválasztanák a vörsi polgármesteri hivatalból irányítaná a Szövetséget??
Van szolgálati kocsija?
Félreértés ne essék.,. Pintér József nagyon gazdag , dr.Bende tü.vőrgy úr vélhetően az FTP infrastruktúráját vette igénybe szövetségért végzett munkája során.
Almera
Lezárt