Online interjú Bérczi Lászlóval

Legutóbb az országos tűzoltósági főfelügyelő válaszolt a kérdésekre.
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 12:28

Tisztelt Bombero!

Hány évet töltött vonulós tűzoltóként, mielőtt íróasztal mögé ült? Esetleg a szakmai életútjáról hallhatnánk kicsit bővebben?
Szakmai önéletrajzom az OKF hivatalos honlapján megtalálható.

Mi is indokolja valójában a KMSZ működését? Mi az a plusz szaktudás amit pl. egy volt megyei (telefon) ügyeletestől el tud lesni egy szolgálatparancsnok aki esetleg már látott is élőben tűz és káresetet? Annak idején ugye vidéken azért lettek megszüntetve a Csoportok mert semmi hasznuk nem volt. (Amikor kellettek volna soha nem jöttek, amikor meg nem, akkor meg mindig ott lábatlankodtak.)
Mi szükség van arra, hogy a KMSZ olyan egyszerű tűz- és káreseteknél is megjelenik, amit régen egy szerparancsnok is levezényelt.
Ön szerint normális dolog-e az, hogy a KMSZ tagjainak szakmai végzettsége, tudása sok helyen nem éri el az igazgatni való (parancsnoki) állomány, szakmai tudását?

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok készenléti egysége, a hatékony beavatkozások egyik fontos eleme. A bekövetkező eseményekre történő azonnali reagálás csak 24 órás szolgálattal biztosítható. A megyei műveletirányítási rendszer több elemből álló rendszerében fontos szerepet tölt be a szolgálat, amely tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat egyaránt ellát. Tűzoltósági területen a szolgálatellátás (események, gyakorlatok, foglalkozások) irányítása, felügyelete, a megfiatalodott beavatkozó állomány munkájának támogatása a cél. A polgári védelem területén lakosságvédelmi feladatokat lát el az események helyszínén, ami pedig az iparbiztonságot illeti: a veszélyes üzemek és a veszélyesáru-szállítás felügyeletében van szerepe. A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat feladatrendszere nem azonos a tűzoltási csoportokéval, amelyek húsz éve (kivéve a főváros) megszűntek. A tűzoltási csoportok nem azért szűntek meg, mert semmi hasznuk nem volt, a döntés a szervezeti változások következménye. A szolgálat tagjainak szakmai képzettségét javítani kell, de ez egy fél éve működő szervezeti egység esetén természetes. Arra törekszünk, hogy a műveleti szolgálatba a megyei állomány legnagyobb tapasztalattal rendelkező tagjai kerüljenek, ez azonban hosszú folyamat, mert a tapasztalt beosztottakra és parancsnoki karra helyi szinten is szükség van.

Mikor tér vissza az a régi rend amikor a 105 végén a jelzés fogadási ideje és a szertárkaput elhagyó járművek pillanatnyi ideje között nem lesz 2,5-3 percnél több. A régi rendszerben sokszor a jelzést (és nem a riasztást) követő 2 percen belül már a riasztott szerek el is hagyták a laktanyát. Nem úgy mint most amikor ez min. 4-5-6-7 perc, de hallottam olyat is, hogy a megyei ügyelet rászólt a vonuló fecskendőre, hogy igyekezzenek mert a jelzést már 25 perce (!) leadták.
A megyei műveletirányítás kialakítása a katasztrófavédelmi rendszer hatékonyabbá tétele érdekében történt, amelynek természetesen más elemei is vannak, így például az őrsprogram. Nem a riasztási normaidő a meghatározó, hanem a kiérkezési, mert a lakosságot az érdekli. Bizonyos esetekben előfordul, hogy a jelzéstől a riasztás végrehajtásáig több idő telik el, azonban a magasabb riasztási fokozatoknál a szükséges erők előbb kiérkeznek a kárhelyre. A 25 perces esetről nincs tudomásunk, amennyiben ilyen előfordul, azt azonnal kivizsgáljuk és a felelősséget megállapítjuk.

Mi indokolja azt, hogy a "TŰZOLTÓSÁG" szót mindenhonnan igyekeznek kitörölni? A hagyományokat - még ilyen megnevezés szinten is - nem ápolni kellene?
Felvetésével ellentétben nincs olyan szándék, hogy „kitöröljük” a „TŰZOLTÓSÁG” szót, legjobban ezt az mutatja, hogy tűzoltó-parancsnokságok tevékenykednek a mentő tűzvédelemben.


Úgy általában mit gondol a tűzoltók ruházatáról? Ön szerint az állomány által Mao Ce-tung jelvénynek hívott rendfokozati jelzések, a mostanában bevezetett M tizenakárhányas kék ruha, a hozzávaló orosz katonáknál használt sapkával, illetve a vasutas egyenruhára hajazó díszegyenruha megfelel a tűzoltóság hagyományainak?
A belügyminiszter utasítása alapján 2011-től fokozatosan egységessé válik a Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó szervek hivatásos állományának egyenruházata.

A 2010-ben rendszeresített 10M egységes rendészeti gyakorló öltözettel 2012-ben a vonuló állományt is ellátták.

A katasztrófavédelemért felelős miniszter rendeletét a BM OKF végrehajtja. Az új gyakorló öltözet, amelynek anyaga megegyezik az eredeti, HÖTOSZ által bevezetett egyenruha anyagával, egységes megjelenést biztosít a BM hivatásos állománya számára, míg az Ön által számomra érthetetlen okok miatt bírált rendfokozati jelzések alapszíne, valamint a cserélhető feliratok lehetőséget adnak a szervek megkülönböztetésére.

Miért tipor bele az OKF és helyi katasztrófavédelem az "öreg" vonulósok lelkébe amikor kivezénylik őket egy katasztrófavédelmi őrs átadójára - (amely előtte köztestületi tűzoltóság volt és most úgy állítanak be mintha tegnap épült volna, valamint létszám tekintetében még teljesen felöltve sincs) - és kötelezik őket arra, hogy a zászlósi és még magasabb rendfokozatukat cseréljék őrmesterire az "átadási ceremónia idejére, mintha újoncok lennének.
Nincs ilyenről tudomásom.


Hallotta-e valaha a tűzoltók részéről azt a mondást, hogy: Egy fecskendő nem fecskend? Ezzel arra akarok utalni, hogy valamikor "régen" nem azért vonultak ám párban a fecskendők mert esetleg szükség is volt a másodikra, hanem azért mert ha az egyik pl. balesetet szenved, meghibásodik, kiesik a kereke, számtalan ok lehet, akkor legyen legalább egy másik jármű, ami időveszteség nélkül ki is ér a kárhelyszínre. Nyilván kukatűzhöz régen sem ment két autó, de azért nem megnyugtató, hogy olyan helyekről vontak el gépjárműfecskendőket ahová segítségnyújtás esetén 20-30 perc az út.
A káresetek felszámolásához kapcsolódó statisztikák alapján elmondható, hogy a tűzoltóságok által végrehajtott beavatkozások jelentős része egyes riasztási fokozatban, egy gépjárműfecskendővel történik meg.

Mikor szűnik meg végre az az állapot, hogy a tűzoltókat ingyen munkaerőnek nézik és szinte karbantartókként tekintenek rájuk a laktanyák állagmegóvása érdekében?
A BM OKF középtávú tervei alapján az elkövetkező három-négy évben valamennyi tűzoltólaktanya megújul, új épül a jelenlegi helyett, vagy az energiaracionalizálást is magába foglaló felújítást hajtunk végre. 2012-ben befejeződött a Balatonfüredi laktanya építése, másik három új laktanya építése megkezdődött, és előkészítés alatt van további kettő beruházás. Befejeződött 16 laktanya felújítása, folyamatban van még további négyé. Az év folyamán 39 laktanyában végeztünk az elhelyezési és munkafeltételeket javító karbantartásokat. Előkészítés alatt áll 70 laktanyánk energiaracionalizálásának pályázata, amely során 40 laktanya felújítása valószínűsíthető.
A központi feladatok, erőfeszítések mellett, a tűzoltólaktanyák állagmegóvása, folyamatos karbantartása, az állomány elhelyezési feltételeinek, komfortérzetének javítása, az abban szolgálatot teljesítők, az abban „lakók” feladata is, hiszen elsősorban az ő érdekeiket szolgálja, elsősorban ők a „haszonélvezői”. Köztudomású, hogy a vonulós állomány eredeti szakmája révén sokat tehet nem kizárólag a költségek csökkentésért, hanem az elhelyezési és munkakörülmények javítása, a környezet szebbé tétele érdekében. Első látásra megállapítható, hogy melyik laktanyában tekintik fontosnak ezt, hol tekintik sajátjuknak a laktanyát, figyelnek a helyiségek állapotára, és sajnos ugyanennyi idő kell ahhoz is, hogy kiderüljön: hiányzik a megfelelő parancsnoki követelménytámasztás.

Mikor jön el az az idő, hogy a tűzoltó járművek rendszerbe állítása előtt olyan csapatpróbákat szerveznek, ahol esetleg nem csak egy-két tűzoltóság vonuló állománya tesztelheti a jövőben beszerzendő járműveket? Azt már kérdezni sem merem, hogy mikor kérdezik meg végre a "végfelhasználót" egyes műszaki megoldások használhatóságáról.
A BM OKF pontosan ilyen céllal bocsátja hamarosan csapatpróbára új fejlesztésű gépjárműfecskendő-felépítményét és egy lehetséges hordozójárművet. A próba tapasztalatait, a felhasználók javaslatait figyelembe véve zárjuk le a fejlesztést, amelynek nyomán a hazai tűzoltógépjármű-gyártás alapjárműve születhet meg.
A csapatpróbát több megyében, különböző terepviszonyok mellett végezzük majd.

Ön szerint helyénvaló-e az, hogy a katasztrófavédelmi kirendeltség(ek) élén olyan emberek "uralkodnak" akik szakmai végzettségüket tekintve nem értenek a tűzoltási és műszaki mentéshez, abban soha semmilyen formában nem vettek részt. Maximum nézőként bemutatókon.
A katasztrófavédelmi kirendeltségeken ellátandó komplex feladatok megkövetelik a megfelelő szakmai végzettséget és felkészültséget, valamennyi vezető beosztású kolléga megfelel a pozícióval szemben támasztott követelményeknek.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 12:15

Tisztelt simplyhero!

Kérdésem ezzel kapcsolatban hogy lehetőség nyílik e a jövőben a munkaviszonnyal kapcsolatos adminisztráció újragondolására?

Nagy örömömre szolgált hogy az átalakulás és a napi működés támogatásában nagy szerepet szántak az informatikának. Remélem ez a tendencia a továbbiakban is folytatódni fog.
Jelen pillanatban viszont sikerült a „Papírmentes közigazgatásnak” egy akkora pofont adni hogy lassan már félve megyek erdő közelébe annyira sírnak a fák. A kirendeltségek papírfelhasználása közel a háromszorosára ugrott a megnövekedett adminisztrációs feladatok miatt, Az egyéb irodaszerekről nem is beszélve.
Ez pedig semmi esetre sem nevezhető költséghatékony közigazgatásnak.

Valamint az új irányelvek valószínűleg egyszerűen alkalmazhatóak egy 8 órás munkarendben dolgozóra de a 24/48-as időrendben szolgálatot teljesítők számára sok szabály csak nehezen értelmezhető és fölösleges adminisztrációt jelent.

Természetesen mi is fontosnak tartjuk folyamatosan visszaszorítani a papíron történő dokumentálást, ezért folyamatosan fejlesztjük a KAP online felületet, ahol már most is számos lehetőség nyílik az elektronikus dokumentumok feltöltésére. Ezen kívül új fejlesztésként 2013 januárjában bevezetjük a szolgálat-összeállító modult.

Másik kérdésem hogy tervezik-e a képzési tematika rendszerének átalakítását?

Ugyanis véleményem szerint a készenléti szolgálat katonai nyelven fogalmazva egy bármikor bevethető harcoló alakulat amely nap mint nap bevetésre is kerül.
Nagy szükség lenne viszont arra hogy a napi kárelhárítási tevékenységüket támogató ismeretek változásai követhetőek és alkalmazhatóak legyenek a mindennapi gyakorlatban.
Az előző években még lehetőségük volt a mindennapi képzések mellett a kollégáknak arra hogy egyéni ötleteikkel és sokszor önkéntes munkájukkal fejlesszék a felszereléseiket megjavítsák a korrodált karosszériaelemeket vagy újrafessék laktanyájuk helységeit és az így elvégzett munkák után még inkább sajátjuknak érezték az épületet és felszereléseiket.
Az új képzési rend sajnos morálisan rombolta szét ezt hiszen az egész napi foglalkozások és kárelhárítás után sem kedvük sem energiájuk nincs plusz feladatokat vállalni.

Bizony az állománynak nagyobb szüksége lenne az erkölcsi és anyagi megbecsülésre mint az előzőleg bejelentett „Állománnyal való bánás kézikönyvére”.Annál is inkább hiszen sokan rendelkeznek pedagógiai végzettséggel és pszichológiai-emberismereti tapasztalatokkal.

A napi továbbképzéseket a gyakorlatiasság irányába átalakítottuk. A hivatásos katasztrófavédelmi szervek szakképzési rendszerét jelentős mértékben átalakította a moduláris rendszerű képzés. Az új képzési formáknak megfelelő képzési programok kidolgozása megtörtént.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 12:11

Tisztelt lapidus!

A hivatásos tűzoltók viselhetik-e az új gyakorló ruházatukon a TŰZOLTÓSÁG feliratot?
Az egyenruházat a Belügyminisztérium által rendszeresített termék, azon a „KATASZTRÓFAVÉDELEM” felirat szerepel.

A címerünkbe mikor kerül vissza Magyarország címere, a narancssárga körben kék háromszög helyett?

Az egyenruházat a Belügyminisztérium által rendszeresített termék, a rendszeresített feliratoktól, ékítményektől való eltérést nem lehet engedélyezni. A rendszeresített karjelvényen a katasztrófavédelem nemzetközi szimbóluma szerepel, jelezve az egyenruhát viselő személy és szervezet alaprendeltetését, míg a nemzeti hovatartozást a szimbólumot körbevevő nemzeti színek hangsúlyozzák.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 12:08

Tisztelt backdraft!

Szeretném megtudni, hogy az önkéntes tűzoltók helyzete miként fog javulni? Mik az OKF tervei erre?
Azon önkéntes tűzoltó egyesületek számára, ahol a közvetlen beavatkozást végző tagok az előírt szakmai képesítéssel rendelkeznek, továbbá rendszeresített, bevizsgált felszerelések, megkülönböztető jelzéssel ellátott tűzoltó gépjármű is készenlétben áll, ott – kérésre – rendszerbeállító, továbbá évente minősítő gyakorlatot hajtanak végre. A gyakorlatokból megállapítható lesz az egyesület állományának szakmai felkészültsége és eszközeinek, felszereléseinek bevethetősége, valamint az irányító személy(ek) tűzoltás vezetésére való alkalmassága. Terveink szerint a gyakorlatok sikeres végrehajtása után az önkéntes tűzoltó egyesület tűzoltásvezetői jogosultságot szerez és elsődleges műveleti körzetet kap, amelyen belül önálló tűzoltói beavatkozást végezhet majd. Az egyesületek önálló alkalmazása elsősorban a közvetlen életveszéllyel nem járó, nem időérzékeny események során történhet meg.

Sok átalakítást követően a diszlokációkat átszabta az OKF. Sok beígért őrsből még semmi nem lett.
Az Önkormányzati tűzoltók helyzetét pedig minden szakmabeli ismeri.
Kiegyensúlyozott hangvételű levelüket én is támogatom.
Önkormányzati tűzoltók levele

Sajnos ezen interjú keretei nem elegendőek teljesen a mély szakmai vélemény megnyilvánítására, de kérem, hogy válaszában térjen ki mindenképpen az őrsök felállításának ütemtervére, az Önkormányzati tűzoltók helyzetének javítására és ha már önkéntességet mondok akkor, a működő tenni akaró önkéntes tűzoltók helyzetének javítására.


Az őrsprogram keretében 2012. április 1. óta 18 őrs, 2013. január 1. után további 4 őrs, és a tervek szerint 2014 végéig további 43 őrs kezdi meg mentő tűzvédelmi feladatatok ellátását. Ezzel az ország lakosságának 99,49 százaléka, és területének 97,90 százaléka 25 percen belül elérhetővé válik az első beavatkozó egységek számára. Természetesen cél ennek az időnek a további csökkentése, ami a tűzoltó egységek számának bővítésével és területi elosztásának szélesítésével valósítható meg.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 12:03

Tisztelt paloc!

Ön szerint vannak e olyan fecskendők melyek több mint fél éve javítás alatt vannak?
Ha igen miért? Ha nem akkor a miénket elvitte a mikulás!


Jelenleg három olyan fecskendő van, amelynek javítása több mint fél éve tart. Ezek közül várhatóan kettőt decemberben, a harmadikat pedig januárban adhatjuk át. Tudni kell, hogy a régebbi szerek esetében nagyon nehéz a meghibásodott alkatrészek pótlása. 2012 előtt sok esetben nem történt meg az éves szakszerviz, hiányos volt a megelőző jellegű technikai kiszolgálás, így jelentős számú és költségigényes meghibásodásokat kell most kezelni. A BM OKF nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jelenleg 23-25-féle gépjárműfecskendőből álló gépparkot lehetőség szerint hazai gyártmányú, egységes málhájú járművekkel váltsa fel, csökkentve természetesen a járművek átlagéletkorát is.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:59

Tisztelt FireBlade!

Még annyit had kérdezzek, az állomány létszámával kapcsolatban... mivel én mélységében ismerem a rendszert. Megyeszékhelyünkre a megyében található szinte minden parancsnokságról embereket kellett vezényelni, hogy a szolgálat kiadható legyen, és ne kelljen túlórát fizetni. Nálunk is meg lett szüntetve egy szer, így egy, azaz 1db fecskendő, és egy remek Renault vízszállító boldog (?) tulajdonosaiként védjük a nyári szezonban a területünkön élő/nyaraló/kikapcsolódó cirka 80-100ezres tömeget. Ön szerint ez elegendő, a területünk tűzvédelme ezáltal javult?

A rendszeresített létszámhely teljes feltöltöttség esetén elegendő a készenlétben tartott szerek üzemeltetésére.

Ha pedig már ennyire belendültem, akkor egy igazán testhezálló kérdést had tegyek még fel.
Minden állampolgár alkotmányos joga, hogy a lehető leghamarabb, a lehető legprecízebb segítséget megkapja, amennyiben rászorul. Ez a katasztrófavédelem hatalomátvételéig azt jelentette, hogy 15 percen belül bárkinek tűzoltói segítséget kellett kapnia az ország területén, és ezt meg is kapta.
Ön a fent megnézhető videóban, már 25 percről beszél.
Ön szerint ez javulás? Ön szerint az állampolgárok alkotmányos joga nem sérül ezzel?


A tűzoltóságok diszlokációja elengedhetetlenné vált, mert a tűzoltó egységek kiérkezési ideje helyenként a 40-50 percet is elérte. A hivatásos tűzoltó-parancsnokságok száma és földrajzi elhelyezkedése sajnos most sem teszi lehetővé, hogy minden települést 25 percen belül elérjenek a tűzoltók. A probléma megoldása érdekében, a meglévő személyi és technikai állomány átszervezésével megindult az úgynevezett „katasztrófavédelmi őrsprogram, amelynek lényege, hogy nem önálló parancsnokságként, hanem egy meglévő részeként, annak székhelyétől távolabb, de még a működési területen belül, a „fehér folt”-okhoz közelebbre kihelyeztünk egy gépjárműfecskendőt fél, vagy egy raj kíséretében. Ezzel nő a beavatkozó egységek száma, javul a területi elosztás. Így a települések gyorsabban elérhetővé válnak, az első beavatkozás hamarabb megkezdődhet, ami ennek köszönhetően hatékonyabb is. A káresetek felszámolásához kapcsolódó statisztikák alapján elmondható, hogy a tűzoltóságok által végrehajtott beavatkozások jelentős részét egyes riasztási fokozatban, tehát egy gépjárműfecskendővel hajtjuk végre. Ezért kijelenthető, hogy a katasztrófavédelmi őrsre tervezett erő és eszköz elegendő, a beavatkozások hatékonysága nagy mértékben javult.

A 2014 végéig megvalósuló őrsprogram biztosítja, hogy az ország lakosságának 99,49, és területének 97,90 százaléka 25 percen belül elérhető lesz az első beavatkozó egységek számára. Természetesen cél az elérési idők további csökkentése, ami a tűzoltó egységek számának bővítésével és területi elosztásának szélesítésével valósítható meg.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:55

Tisztelt maestro!

Pécsett kb. két éve nem riasztható a daru, mivel meghibásodott. Mostanra elkészültek a javítással, viszont továbbra sem riasztható, mert a költségvetésben nincs keret a felülvizsgálatra, hogy ismét a szabályoknak megfelelően bevethető legyen. Minek köszönhető ez, annak ellenére, hogy a médiában sorra lehet olvasni, hallani a jó hírt, hogy az országban folyamatosan adnak át különböző szereket. Hogy létezik, hogy e különleges szerre nincs keret, mikor bármikor szükség lehet rá?
A daru javítása a BM OKF költségvetésének terhére 2012. december 3-án befejeződött. Felülvizsgálata és szervizelése is megtörtént. Rendszerbe az állomány soron kívüli továbbképzése után állítjuk vissza.

Egyre jobban reklámozzák a 112-es segélyhívó számot, hogy azt használjuk. Ennek ellenére itt Pécsett a rendőrség ügyelete jelentkezik be, ami adott esetben időveszteséget jelent(het) mire a hívást továbbítják a tűzoltóság ügyeletére. Ezzel kapcsolatban várható e változás, vagy célszerűbb szükség esetén a 105 hívása?
A segélyhívórendszer átalakítása 2010 óta zajlik, határideje 2013. december 31. A 112-es segélyhívószám jelenleg valóban a rendőrségre fut be, ahonnan a jelzés tartalmát tűzoltói beavatkozási igény esetén átkapcsolják vagy átadják a műveletirányítási ügyeletre. A változás az lesz, hogy az egységes európai segélyhívószám hívásfogadó központokba fut be, ahonnan a szükséges szervhez vagy szervekhez továbbítják a jelzést, megszűrve a szándékosan megtévesztő jelzéseket. A 105 hívása jelenleg még célszerűbbnek látszik tűzoltói beavatkozási igény esetén, annak kivezetése a rendszerből csak évek múlva történik meg.

Mint arról a média is beszámolt, rendszerbe állított az OKF egy autó lopó járművet. Ha Önök mint írják, térítésmentesen szállítják el a járműveket (szabálytalan parkolás esetén) megéri e üzemeltetni a járművet? Budapest polgármestere kijelentette: „Jobb ha félnek a kigyúrt terepjárósok, ha valami nem tetszik, lehet pofonért jelentkezni” Ilyen kijelentés uán nem e áll fenn annak a veszélye, hogy kezdik megutálni a tűzoltókat egyre jobban, annak ellenére, hogy azon kevés rendvédelmisek közé tartoznak, akit tisztel a lakosság. Továbbá tervezik e hasonlóképpen más városokban is ilyen jármű rendszerbe állítását?
A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Budapest Főváros Közterület-felügyelete, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen döntött a speciális szállító gépjármű készenlétbe állításáról. A daruval és csúszóplatóval felszerelt gépjármű alkalmas a tűzoltói beavatkozást igénylő közúti balesetek felszámolására, a tűzoltógépjárművek munkáját akadályozó gépkocsik áthelyezésére, továbbá Budapest fő közlekedési útvonalain a közúti forgalmat, illetve a tömegközlekedést zavaró forgalmi akadályok megszüntetésére a nap 24 órájában.

A jármű a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (FKI) nem jelent többletkiadást, hiszen a gépjárművet az
FKF Zrt. adta át, az üzemeltetést, a biztosítást és a felelősségbiztosítást a BKK Zrt. vállalta. Az FKI a gépjárművezető-kezelőt párhuzamosított szolgálatszervezéssel biztosítja.

A rendszerbe állított szállító jármű megkönnyíti a fővárosi tűzoltók mindennapi munkáját, hiszen a jövőben nem kézi erővel kell mozgatniuk azokat a járműveket, amelyek gátolják a kárhely megközelítését, a mentést végző járművek működtetését. Nem kell tehát nagy teljesítményű, 45-60 tonnás tűzoltó autódarut riasztani, ami mérete miatt amúgy sem jelent optimális megoldást. A tűzoltók a szállító járművön elhelyezett nyolc méter gémkinyúlású, öt tonna teherbírású daru segítségével fogják tudni áthelyezni a munkájukat akadályozó autókat. Emellett ezzel a műszaki megoldással a közlekedési balesetek helyszínelése után is gyorsabban lehet a gépkocsi roncsokat eltávolítani.

Budapesten a forgalmi akadály elhárítása csak az elszállítással valósítható meg (hídak, főutak, felüljárók). 2012. évben 594 közlekedési baleset történt, ebből 395 volt tűzoltói közreműködést igénylő.

A szállító jármű nem helyettesíti az autómentőket, hiszen a forgalmi akadályt képező (balesetes, műszaki hibás) járművet a legközelebbi alkalmas közterületen lerakja, a további szállítás a tulajdonos feladata lesz. Kizárólag a tömegközlekedést szabálytalan várakozással akadályozó járműveket szállítják el a BKV Zrt. kijelölt telephelyére.

Személyes véleményem, hogy a tűzoltók megítélését nem a szabálytalankodó autótulajdonosok, hanem a jogkövető állampolgárok álláspontja fogja meghatározni. Szerencsére az utóbbiak sokkal többen vannak.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:49

Cziva Oszkár 2005. december 6-án itt a fórumban ezt válaszolta a doktorszolgálattal kapcsolatban:
"Terveink között szerepel még egy Doktor Szolgálat felállítása. [..] Országos szinten való bevezetése indokolt lehet, de annak létjogosultságát nagyon alapos előtanulmányokkal kell alátámasztani. Ilyen tanulmányok jelenleg nem készültek, azonban tudomásom szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság foglalkozik a gondolattal erre vonatkozóan, sőt ennek érdekében bekérték tőlünk a Doktor Szolgálat megalapítására, működtetésére vonatkozó adatainkat."

A jelen állás szerint nemhogy kettő, lassan egy sincs. Érdeklődnék, hogy a doktorszolgálattal kapcsolatban mi az OKF, illetőleg az Ön álláspontja? Szükségesnek tartja Budapesten, vagy akár máshol az országban?

Tisztelt Dr Holló!

A Készenléti Egészségügyi Szolgálat (doktorszolgálat) működtetését nem írja elő jogszabály a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság számára. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján – amikor a szolgálat működtetése külső támogatásból történt – az FKI szakmailag indokoltnak tartotta a doktorszolgálat további működtetését, ez az Országos Mentőszolgálattal együttműködve történik. A doktorszolgálat feladata a beavatkozó tűzoltók ellátásának biztosítása, továbbá orvosi ellátás olyan esetekben, amikor az Országos Mentőszolgálat orvosai nem férnek hozzá a sérülthöz. A doktorszolgálat minden nap 7-19 óráig áll készenlétben, hiszen a korábbi évek statisztikái szerint a beavatkozások mintegy 80 százaléka erre az időszakra esik, a szolgálat működtetése a rendelkezésre álló forrásokból így oldható meg költséghatékonyan. A doktorszolgálat egyébiránt fővárosi sajátosság, fenntartása csak a magas (10-11 ezer) éves vonulásszám mellett kifizetődő. A doktorszolgálat az idei évben 477 eseményhez vonult.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:47

Önkormányzati (köztestületi) tűzoltóként kérdezem, hogy lesz-e kiírva számunkra tűzoltóautó pályázat.
Ha lesz, akkor mikor??? valamint (gondolom én) csak kizárólag használt autóra???

Esetleg nagyértékű eszközbeszerzési pályázat???
2007-ben pályáztunk új autóra, nyertünk, de a végén sajnos nem kaptunk semmit.
Sajnos ugyanígy jártunk a használt, de felújított tűzoltóautós pályázatunkkal is.
a 24 és a 22 éves Ifáink lassan szétesnek....


Tisztelt Bumm!

Miután jelenleg nem rendelkezünk felesleges tűzoltó járművel, az ön által kérdezett pályázatokra az új, illetve felújított járművek készenlétbe állításával párhuzamosan, a kivont járművek hasznosításával kerülhet sor, legkorábban 2013-ban. Az új járművekkel elsősorban a hivatásos katasztrófavédelmi szervek nem ritkán 25-30 éves járműparkjának fejlesztését kell megoldanunk, legalább annyira, hogy a gépjárműfecskendők átlagéletkora tíz év alá csökkenjen.

Fő feladatunk jelenleg a hivatásos állami katasztrófavédelmi szervek megfelelő szintű ellátása, miután jelentős különbségek, jelentős elmaradások tapasztalhatóak az ország különböző tűzoltóságain. Miután a korábbi forrás megszűnik, az beépül a BM OKF költségvetésébe, az önkormányzati tűzoltóságok számára is új pályázati rendszert fogunk kialakítani.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:41

Az lenne a kérdésem, hogy Főfelügyelő Úr nem tartja-e jogilag aggályosnak azt ha jövőre, mikor az elsőfokú tűzvizsgálati hatóság a kirendeltség lesz, hivatali időn túl az akkor már másodfokot képviselő KMSZ végzi a helyszíni szemlét, aki ráadásul adott esetben a beavatkozás irányítója is lehetett?

Tisztelt fajrobrigadisto!

A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat munkaidőn túl csak halaszthatatlan esetekben jár el, és a helyszíni szemle során tényeket, adatokat rögzít. Tevékenysége megegyezik a tűzoltósági felügyelő munkájával. A tűzvizsgálati hatósági eljárás lefolytatásában ügyintézőként a szolgálat nem vesz részt, így tevékenysége nem lehet aggályos. Érintettsége akkor állhat fenn, ha a tűzvizsgálati eljárás lezárásaként kiadott tűzvizsgálati jelentést az ügyfél megfellebbezi, és a fellebbezés elbírálásra felkerül a másodfokú hatóságként eljáró megyei igazgatóságra. Ebben az esetben, ha a helyszíni szemlét a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat végezte, a megyének érintettségre hivatkozva kérnie kell annak kizárását, amelyet követően a felügyeleti szerv, a BM OKF más megyei igazgatóságot fog kijelölni a másodfokú eljárás lefolytatására. Ezzel megszűnik az összeférhetetlenség.


Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:38

Tisztelt Kombi!

KMSZ szolgálatoknak nem gondolnak egységes gépjárműveket?
A KMSZ szolgálatok egységes gépjárműveit a BM OKF terepjáró gépjárműbeszerzései keretében szerezzük be. A málhafelszerelés egységesítésének szabályozása megtörtént.

Ügyintézői kocsik nem lesznek egy típusra lecserélve? Olcsóbb szerviz,gazdaságosság.Jobb láthatóság,egységes arculat miatt.
Nagyon ésszerű a kérdés, természetesen tervezzük az ügyintézői gépkocsik típusváltását is a költségvetési lehetőségek függvényében.

Könnyített sisakokat mikor kapják meg a sofőrök?Egységes lesz-e vagy megint fél ilyen fél olyan?
Folyamatban van a közelmúltban rendszeresített „A” típusú tűzoltó bevetési sisakok beszerzése. 2013 első negyedévében 1644 darabot osztunk ki a tűzoltó gépjárművezetők számára. A cél természetesen az, hogy 2013-ban valamennyi érintett kollégánkat ellássuk a védőeszközzel.

A régi légzőkészülékek AGA(acélpalackosak)mikor cserélik le kompozitra?Egységes légzőkészülékek országosan mikor várhatóak?Így a kelleti és nyugati országrészben is egységes lenne a légzőkészülék.
A rendszeresített légzőkészülék-típusok mindegyike alkalmazható kompozit palackkal együtt is. A kompozit palackkal szerelt légzőkészülék tömege 25-30 százalékkal kisebb az acél palackkal felszerelthez képest, a kompozit palack azonban sérülékenyebb és az élettartamra vetített bekerülési költsége többszöröse az acélpalackénak. A kompozit palackokat elsősorban a gyakrabban használt légzőkészülékekre szereljük fel.
A járművek, a felszerelések és az egyéb eszközök – például a sűrített levegős légzőkészülék – esetében is az egységesítésre törekszik a BM OKF. Ez azonban jelentős anyagi vonzata miatt hosszabb időt vesz igénybe.

Bevetési ruhák, sisakok, kámzsák stb. mikor lesznek egységesítve országos szinten? Ha már a volt kollégáknál bevezetek a kék gyakorlót egységesen.
A védőruházatot gyártók rendszeresen fejlesztik, változtatják termékeiket, így a különböző időpontokban beszerzett védőeszközök – a közbeszerzési szabályokra is tekintettel – gyakran nem azonosak. A BM OKF természetesen kiemelt fontosságú feladataként kezeli a közvetlenül beavatkozó állomány egységes védőruházattal és védőfelszereléssel történő ellátását, lehetőség szerint a hazai ipar, hazai munkaerő igénybevételével. 2013 második feléig 3 ezer új védőruhával látjuk el az állományt és a továbbiakban a beszerzések évente folyamatosan történnek majd.

Nincs olyan hazai gyártó, amely megfelelő bevetési védősisakot, kámzsát, védőkesztyűt és csizmát lenne képes gyártani, de az egységesítést ezen védőfelszerelések esetében is folytatni fogja a BM OKF.

KAP-on ugyan ezt kérdezném mint"robex" illetve kiegészíteném még hogy személyes adatok nem kerülhetnének fel rá TAJ,ADÓ,SZEM.IG,BM KOK kék könyv adatai stb?Így nem kellene a kollégáknak minden évben 100 papírt kitölteni feleslegesen.
A szolgálatösszesítő alkalmazás fizikailag elkülönül a KAP-tól, zárt rendszerként fog üzemelni. Így alkalmassá válik személyes adatok kezelésére.

Pajzs rendszer nem lesz kibővítve műholdas helymeghatározóval amit a vonulós,és az ügyintézői kocsikba építenék be hogy hatékony legyen a munka? Tűzcsaphálózat illetve nagyobb létesítmények,gyárak térképével?
A PAJZS rendelkezik olyan térinformatikai modullal, amely feltünteti a feltöltött tűzcsapokat, létesítményeket, TMMT-vel rendelkező létesítményeket, vízkivételi helyeket, víztárolókat, kórházakat, oktatási létesítményeket, stb. Ezek mellett a szerekben és ügyintézői gépjárművekben elhelyezett EDR rádiók segítségével a gépjárművek helyzete szintén megjelenik a térképen.
Tervezünk olyan adatbázist kialakítani, amely képes tárolni nagyobb létesítmények térképeit is.

A végére engedje meg hogy aktív kollégáim felé tereljem kérdéseimet.

Nem lehet hogy régi technikai kiszolgálás miatt történt ez?
Nem lehetne valamit tenni hogy a BUD ZRT-re lecserélje ezeket a nagyon régi szereket HAB-1(1984) ,HAB-2 (1987) ,HAB-3 (1992) ,HAB-6(1995) További fejlesztéseket is kérni a BUD ZRT.től? Mivel innen is megítélik az országot.

A repülőtéri tűzoltó-parancsnokság járműállománya a tulajdonos BA Zrt-hez tartozik. A járműállomány fejlesztéséről az ICAO szempontjait figyelembe véve ők gondoskodnak. 2011-ben három új jármű (közte két habbal oltó szerrel) beszerzése történt meg.

A hivatkozásában szereplő repülőtéri tűzoltótechnika újakra történő cseréje az elmúlt időszakban megkezdődött, a Panther típusú nehéz kategóriájú habbal oltók szállítási késlekedése miatt a repülőtér üzemeltetője egy használt FOAM-6 gépjármű beszerzéséről intézkedett, ezzel a szerrel és a később megérkezett két új Pantherrel a tűzoltó kategória biztonsággal kiadható. További cseréket is tervez az üzemeltető Budapest Airport Zrt., ez azonban a jelenlegi gazdasági helyzetben nem történhet meg azonnal, hiszen a szerek állapota megfelel a készenléti szolgálat követelményeinek, az ICAO sem tartalmaz a korra vonatkozó direktívákat, csupán ajánlásokat, amelyek betartása az üzemeltető felelőssége.

Egységesíti országosan a reptéri tűzoltóképzést ferihegyi központtal? Közös gyakorlatokat szervezni Debrecen,Győr,Sármelléki illetve katonai kollégákkal.

A repülőtéri tűzoltók egységes képzésének és a közös gyakorlatok végrehajtásának előkészítése zajlik.

Híradós ügyleti ellátást papíron mért szüntették meg a reptéren?Ez teljesen speciális régen még 2 ember is kevés volt erre a feladatra.
A híradóügyeleti feladatok ellátása a repülőtéren nem szűnt meg. A híradóügyeletesi státusz megszűnt, beosztott tűzoltói beosztássá változott, ugyanúgy, mint az összes többi hivatásos tűzoltó-parancsnokságon. Az ügyeletesi feladatot továbbra is el kell látni, de így a szolgálatszervezés szempontjából nagyobb mozgásteret kap a vezető. A beosztott tűzoltói munkakört ellátók rotációs rendszerben végeznek tűzoltási, műszaki-mentési feladatokat, illetve ügyeletesi feladatokat. Az ügyeletesi feladatok megfelelő színvonalú ellátásához elengedhetetlen, hogy a helyszíni tapasztalatokat megszerezzék, a gyakorlatból ne essenek ki a tűzoltók. Ugyanakkor ez a rendszer lehetőséget ad arra is, hogy az esetlegesen a beavatkozásban való részvételt akadályozó, de az irodai munkavégzést nem befolyásoló kisebb egészségügyi problémákkal küzdő kollégák alkalmazásával a szolgálatszervezés megoldható a szabadnapját töltő kolléga berendelése nélkül is.

A reptéri műszaki mentő egységet (PV)mért nem vette át az OKF? Hogy várható hogy egy kft 1 vagy 2 embere kezelje a rábízott 5 technikát egyszerre.
A Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport (Hochtief Kft.) nem kötelezes műszaki mentőegységet fenntartani. Ennek ellenére a BA Zrt. önálló döntése alapján kisebb események felszámolására (pl. üzemanyag felitatás stb.) üzemben tart egy műszaki mentő egységet.

Mivel segítené a régi TŰZOLTÓ kollégai megélhetését,hogy be tudják fizetni a sárga csekkeket?A mérlegnek két oldala van ha követelünk,akkor kellene valami pluszt is nyújtani,mert felborulhat a mérleg.
A kormány 2010 végén megalkotta a távolléti díj iránti kérelem elbírálásának rendjéről szóló kormányrendeletet, ez a tűzoltók 2004. és 2007. között elmaradt túlmunkája megváltásának számítási módját szabályozta. Ennek alapján több mint 7 ezer tűzoltónak 7,1 milliárd forintot fizettünk ki

Az állomány megtartását segítő további intézkedés a 2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzáció, amelyet a kormány kiterjesztett a hivatásos állományra is. Emellett a tiszthelyettesi állomány 2012 januárjától 14 ezer forint havi kiegészítő juttatásban részesül, amelyet az érintettek a Hszt. tervezete szerint továbbra is megkapnak.

De meg kell említeni az Erzsébet-programot is, amelynek keretében 418 ember jutott üdülési lehetőséghez, közülük 149 főnek a katasztrófavédelem az önerőt vagy annak egy részét szociális segély keretében átvállalta.

Üdvözlettel:
Tisztelt Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:30

A Nagykátai tűzoltóságon tavasszal megszüntették a II-es (fél)rajt. Nem sokkal később a vízszállító autó is "eltűnt" a laktanyából. Nyár óta egy rajjal és mindössze 2000 liter vízzel védik Tápiómente településeit. (Tápiógyörgyétől- Sülysápig) A két település közel 70 km-re van egymástól. Nem kis bravúr az egyik helyről a másikra vonulni. Ön szerint elegendő-e a területre egy raj és biztonságban élhetnek-e Pest megye keleti részén élő polgárok? ....szerintem egyáltalán nem. Mint vonuló mentőtiszt tapasztalom ezeket.

Tisztelt diprivan!

A térség mentő tűzvédelmének javítása érdekében a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal közösen vizsgáljuk a felvetett probléma megoldásának lehetőségét.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:27

Tisztelt Robex!

Mióta a KMSZ szolgálatba állt a szolgálati csoportomat 9 alkalommal ellenőrizték különböző időpontokban, ezen felül 3 szituációs begyakorló gyakorlatomat, és 2 esetben káresetnél beavatkozást ellenőriztek. Egyik alkalommal sem találtak hiányosságot az ellenőrző elöljárók.
Abban a szerencsés helyzetben vagyunk hogy a KMSZ tagjai régi szolgálatparancsnokokból áll, akiket mindig szívesen látunk laktanyánkban és szívesen fogadjuk tanácsaikat káreset felszámolásakor, mert tapasztalt nagy szaktudással rendelkező tisztek.
A napokban értesültem, hogy a Kirendeltségvezetőnek, Tűzoltósági felügyelőnek, Parancsnoknak, Parancsnok-helyettesnek munkaidőn túl ellenőriznie kell a szolgálatot, heti rendszerességgel.
Ezen felül járja az országot az OKF mobil ellenőrzési szolgálata is.


Kérdésem az lenne, minek köszönhető ennyi ellenőrzés? Talán nincsenek megelégedve a szolgálat ellátással, esetleg nem működik a 2 perces riasztás?

A szervezet-átalakítás, a tűzoltóságok egységes katasztrófavédelmi szervezetbe integrálása miatt a belső szabályozókat a tűzoltóságokra is ki kellett terjeszteni.
Az ellenőrzés a vezetés, az irányítás és a felügyelet, valamint a visszacsatolás eszköze, hiszen ennek révén lehet pontos képet szerezni az adott terület tevékenységéről. Az ellenőrzési tapasztalatok alapot képeznek az irányított szervezet éves tevékenységének minősítéséhez. Az ellenőrzés a jogszabályokban és belső szabályozókban meghatározott célkitűzéseknek és feladatoknak, valamint a működési rendnek a gyakorlatban tapasztalt helyzettel történő összehasonlítása, a célok és eredmények, továbbá a követelmények és a tényleges tevékenység összevetése.
Az ellenőrzés célja elősegíteni az ellenőrzött szerv jogszerű, szakszerű és okszerű működését, ezt szolgálja a feladatellátás során előforduló hibák és hiányosságok feltárása, valamint a megszüntetésükhöz szükséges intézkedések, javaslatok megfogalmazása is.

Az ön véleménye szerint szakmailag mi alapozza meg, hogy munka időn túl a KMSZ hajtja végre egy tűzesetnél a helyszíni szemlét, ezt követően a Hatósági osztály vizsgálja?
Munkaidőn túl csak halaszthatatlan esetekben jár el a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat, bevonásával például a helyszíni szemle tehető hatékonyabbá, hiszen nem szabad elfelejteni, a KMSz nem egy főből áll, a közös munka pedig segíti az alapos felderítést.
A helyszíni szemle különválasztása a tűzvizsgálat többi részéről nem előzmény nélküli. A fővárosban 2006-tól működik ez a rendszer.

A PAJZS rendszeren történik-e még változtatás, vagy elérte végleges működését?
A PAJZS rendszer fejlesztése folyamatos, a szoftver egyre több mindenre ad lehetőséget, és természetesen az esetleg előforduló hibákat is folyamatosan javítjuk.

A PAJZS alkalmazásban várható fejlesztések:
• TMMT-vel rendelkező létesítményekre történő riasztások kezelése;
• Esetekhez kötött intézkedések felajánlása;
• Szerek aktuális helyzetéhez legközelebbi káresemények megjelenítése;
• SMS értesítés ÖTE-k számára

Érdeklődnék szolgálat szervezést elősegítő felület a KAP-on lehetséges-e, munkaidő számítás, szabadság nyilvántartás, vezénylés elszámolás? Nagyon fontos, hogy egy napra kész adatbázis álljon rendelkezésünkre, ami azonnal lekérdezhető, könnyen kezelhető és kitölthető.
Országosan várhatóan 2013 első negyedévében – a KAP alkalmazástól függetlenül – vezetjük be a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságon már 2006 óta működő szolgálatösszesítő szoftver továbbfejlesztett változatát. Az alkalmazás képes naprakész, pontos jelentéseket készíteni a napi létszámról, a túlszolgálatról, a távollétekről, a pótjelentésekről, valamint adatokat biztosít az Értesítési Tervhez, a HUNOR Riasztási Rendszerhez, valamint a PAJZS döntéstámogatási alkalmazáshoz.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:19

Tisztelt tűzvirág105!

Több olyan hivatásos tűzoltó kollégáról van tudomásom, akiknek már több éve nincs szolgálati igazolványuk. Az általam ismert leghosszabb idő az 4 év. Van aki elhagyta, de olyan eset is előfordult, hogy még felszerelésük óta nem is kaptak. Lefényképezve sem voltak. (Több város kirendeltsége és tűzoltóságáról is tudok.).
Vagy már 3 éve tiszt kollága, akinek tiszthelyettesi rendfokozat szerepel rajta. (frissítések hiánya.)


Arról van tudomásom, hogy a "régi", TŰZOLTÓSÁG felírtatú szolgálati igazolványok helyett, KATASZTRÓFAVÉDELEM feliratú igazolványok kerülnek csak kibocsátásra.
Ez a folyamat jelenleg hogy áll?

A hivatásos állomány tagjainak már felszerelés pillanatában (vagy nem sokkal utána) rendelkeznie kellene szolgálati igazolvánnyal, mellyel igazolhatóvá válik a testülethez tartozás.

A belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai szolgálati igazolványának rendszeresítéséről, kiadásának és nyilvántartásának rendjéről szóló BM rendelet ez év márciusában született meg. A rendelet alkotásánál kiemelt szempont volt, hogy a 2012 januárjában létrejött egységes katasztrófavédelmi szervek személyi állományának igazolványa egységes legyen. A rendelet hatályba lépését követően a humánszolgálatok megkezdték az igazolványok előállításához szükséges feladatok végrehajtását, pontosították az adatokat, felvették az igazolványokhoz szükséges adatokat (fotó, aláírás-minta). Ezzel párhuzamosan a személyzeti nyilvántartó program fejlesztése, egységesítése is megtörtént. Az igazolvány cseréjéhez, továbbá a változások követéséhez szükséges tizenkétezer nyers igazolvány legyártása és megszemélyesítése megtörtént. Elkezdődött az elkészült szolgálati igazolványok kiosztása, jelenleg a területi szervek és a kirendeltségek humán szakemberei azokat folyamatosan átadják az állomány tagjainak, így év végéig minden hivatásos kolléga rendelkezni fog új szolgálati igazolvánnyal.
Tekintettel arra, hogy a korábbi tűzoltóság feliratú igazolványokat a dolgozók meg akarták tartani, aki kéri, érvénytelenítés után megtarthatja azt a főigazgató döntése alapján.
A közalkalmazottak munkáltatói igazolvánnyal történő ellátása is elindult, jelenleg a jogszabály-módosítás folyamatban van, annak megjelenését követő egy-két hónapon belül az ő igazolványuk is elkészül.
Ebben az évben megkezdtük az önkéntes tűzoltóságok tagjainak egységes igazolvánnyal történő ellátását is, eddig közel ötezer igazolványt osztottunk ki

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 11:11

Tisztelt Tűzoltóvolt!

Történt e konkrét intézkedés az EDR lefedettségének javítása érdekében mivel továbbra is fennállnak a fehér foltok?
Az EDR-t a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium alárendeltségében működő Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. fejleszti és üzemelteti a felhasználó rendvédelmi szervek bejelentései alapján.

Miért van szükség a KMSZ-re?
A katasztrófavédelmi műveleti szolgálat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok készenléti egysége, amely a hatékony beavatkozások egyik fontos eleme. A bekövetkező eseményekre csak 24 órás szolgálattal lehet gyorsan és hatékonyan reagálni. A megyei műveletirányítási rendszer több elemből álló rendszerében fontos szerepet tölt be a KMSZ, amely tűzoltósági, polgári védelmi és iparbiztonsági feladatokat is ellát. Tűzoltósági értelemben vett célja a szolgálatellátás (események, gyakorlatok, foglalkozások) irányítása, felügyelete, a megfiatalodott beavatkozói állomány munkájának támogatása. A polgári védelmet érintően lakosságvédelmi feladatokat lát el az események helyszínén, az iparbiztonság területén pedig a veszélyes üzemek és veszélyesáru-szállítás felügyeletében van szerepe.

Van e tudomása arról ami az egyes kirendeltségeken illetve tűzoltóságokon folyik? elsősorban a felügyelők munkastílusáról, emberi hozzá állásáról,feladataik törvényességéről kérdezném, a konkrét kérdés:Váltásellenőrzés során melyet a felügyelő hajtott végre jelentettük,hogy a kolléga nem rendelkezik 1 éve szolgálati igazolvánnyal,a bevetési ruhák szakadtak erre a válasz az volt,hogy ezzel mi ne foglalkozzunk mert nem a mi dolgunk és amúgy is porosak a fecskendők és az oszolj vezényszó után nem dobbantak egyszerre a csizmák és ez megengedhetetlen
Az ilyen jellegű problémákat a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságnak kell megoldania. Az állomány tagja élhet a HSZT-ben leírt szolgálati panasz intézményével.

Miért kell szakadt rossz állapotú bevetési ruhákban szolgálatot teljesíteni?
Ahogyan a korábbiakban is – az állami irányítás alá vonást megelőzően –, most is csak megfelelő állapotú és megfelelő védőképességgel rendelkező bevetési ruházatban lehet szolgálatot teljesíteni. A sérült védőfelszerelések javítása, szükség esetén a cseréje (pótlása), a készletek megyén belüli átcsoportosítása alapvetően a katasztrófavédelmi igazgatóságok feladata. A ruházati szemlék azt mutatják, hogy az alapvető szükséglet mindenhol megfelelő minőségben rendelkezésre áll. Természetesen, ezen a téren is jelentős eltérések tapasztalhatóak az országban, van olyan tűzoltóság, ahol évek óta nem szereztek be védőfelszerelést. A korábbi évek egyenlőtlen, nem a tényleges szükségletet követő ellátási / pályázati rendszerét szakmai alapokon nyugvó központi ellátási rendszer veszi át. A BM OKF kiemelt fontosságú feladataként kezeli a közvetlenül beavatkozó állomány egységes védőruházattal és védőfelszereléssel történő ellátását, lehetőség szerint a hazai ipar, hazai munkaerő igénybevételével. 2013. második feléig háromezer új védőruhával látjuk el az állományt, és a továbbiakban minden évben lesz beszerzés.

Miért nem biztosítanak védőitalt a laktanyában, illetve a fecskendőkön?
Az ilyen jellegű igényeket a hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokának kell a megyei igazgatóság számára jeleznie.

Történt e felülvizsgálat a PAJZS rendszer rendszerbeállítását megelőzően, és történt e felelősségre vonás a kialakult hibák miatt (vihar esetén összeomlik a rendszer és volt olyan fél óra mikor a megyei ügyelettel nem lehetett kommunikálni karhelyszínről, és telefonról sem)?
Sokan keverik a PAJZS alkalmazást a bevetésirányítási rendszerrel. A PAJZS egy döntéstámogatási informatikai alkalmazás, amely része a teljes bevetésirányítási rendszernek. Egy olyan eszköz, amely segíti a műveletirányítási feladatok végrehajtását. A telefonos és EDR-es kommunikáció nem része a PAJZS alkalmazásnak.

Az alkalmazást két hónapon keresztül tesztelték, abban részt vettek a katasztrófavédelem helyi és területi szervei is. A rendszer éles bevezetése előtt valamennyi felhasználó oktatásban részesült.

A PAJZS rendszer kidolgozásával a műveletirányítás egy fontos informatikai háttértámogatást kapott. A rendszer korrekciója a szakmai igények, illetve a mentő tűzvédelmi rendszer változása miatt folyamatos. Miután a PAJZS rendszer működését alapvetően befolyásolja a technikai háttér, annak zavara esetén fennakadás lehet a PAJZS-ban is. Megjegyzem, hogy a korábbi években nem létezett műveletirányító szoftver, így az események kezelése papíralapú tervek alapján, illetve fejből történt. A ma meglévő korszerű szoftver mérhetetlen mennyiségű adattal segíti (és nem helyettesíti) az ügyelet munkáját. A tömeges jelzések kezelése kezdetben valóban jelentett némi problémát, de az azóta kifejlesztett tömeges jelzések modul ezt is kiküszöböli.

Ön szerint megbecsülik és tisztelik e a tűzoltókat a feletteseik? És viszont?
A hatékony munkának elengedhetetlen része a kölcsönös megbecsülés és tisztelet.

Hogyan fordulhat elő, hogy nincs a laktanyában WC papír, porral oltó cserére, védőital, kézmosó, fénymásoló és papír, toll, motorolaj a fecskendőkbe, stb.?
A hivatásos tűzoltó-parancsnokságoknak a felsorolt eszközökkel történő ellátása a katasztrófavédelmi igazgatóságok feladata.

Üdvözlettel:
Bérczi László tű. dandártábornok
Avatar
Bérczi László
VIP
Hozzászólások: 37
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 6:48
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Bérczi László » 2012. dec. 13. 10:56

Tisztelt Fórumozók!

Köszönöm a lehetőséget, hogy válaszolhatok arra a sok, a szakma iránti érdeklődést mutató kérdésre, amelyeket az interjú meghirdetése óta küldtek. Az Önök által felvetett kérdések számomra azt jelzik, hogy a szervezet működése, az eddig történt változások az emberek széles körét érdeklik.
Arra törekszem, hogy a következő pár órában választ kapjanak a kérdéseikre, felvetéseikre, hiszen úgy gondolom, ezek sokakat érintenek. Bízom abban, hogy mostani online beszélgetésünkben tisztázhatjuk, eloszlathatjuk a katasztrófavédelem kapcsán esetleg keletkezett félreértéseket.

Üdvözlettel
Bérczi László tűzoltó dandártábornok
országos tűzoltósági főfelügyelő
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5940
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2012. dec. 07. 12:00

Tisztelt Fórumozók!

Köszönjük a kérdéseket. Az országos tűzoltósági főfelügyelő december 13-án 11 órától válaszol.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2012. dec. 07. 11:49

Tábornok Úr!

Dr. Cziva Oszkár tű. ezredes, Fővárosi Tűzoltóparancsnokság Tűzoltási, Mentési és Katasztrófaelhárítási Főosztály volt vezetője, 2005. december 06-ai online interjúban a következőket írta:

1.) - „ Nagyon fontos kérdés egy szervezet megítélésében, hogy azok az állampolgárok, akik védelmét ellátjuk, hogyan ítélik meg a szervezet reagálóképességét. Ez lehet alulreagálás illetve túlreagálás. Nyilván a népsűrűségből adódóan, a forgalmi akadályok leküzdéséből adódó, közlekedési nehézségekből adódóan a fővárosból riasztott szerek sok esetben túlreagáltnak tűnhetnek azon tűzoltók számára, akik sajnos nem rendelkeznek ilyen lehetőségekkel. Riasztásaink során gyakorlatilag kizárt a szubjektív megítélés, a riasztandó szereket egy erő gazdálkodási és riasztási rendszer segítségével a számítógéprendszere ajánlja fel. Természetesen ezeket az adatokat mi vittük fel a gépre, tehát a mi döntésünk értelmében működik ilyen vagy olyan módon a rendszer. Szeretném hangsúlyozni, hogy Budapest ma már egy túlzsúfolt világváros, akinek a riasztási rendszerét Bécshez, Berlinhez, Prágához kell viszonyítani. Egy-egy esemény felszámolására célszerű több irányból gépjárműveket elindítani, mert a nagyméretű gépjárművekkel a túlzsúfolt utcákban egyáltalán nem biztos, hogy a legközelebbről induló gépjármű elsőnek érkezik meg. Mindezeket figyelembe véve úgy vélem, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság riasztási rendszere megfelelő, nem túlreagált.”

Kérdésem:
Mi az az ok, amely indokolta a riasztandó szerek számának változtatását, csökkentését?
Változott a népsűrűség?
Megszűntek a forgalmi akadályok?
Talán Budapest ma már nem túlzsúfolt világváros?
Ma már nem célszerű több irányból gépjárműveket elindítani?
Változtak a domborzati viszonyok?
Kevesebb veszélyes üzem lett?
Stb.


2.)Dr.CO „Jelenleg nem vagyok abban a helyzetben, hogy erre vonatkozóan konkrét választ adjak. Amit az előző válaszom is érintett, minden egyes átszervezéshez komoly előtanulmányok szükségesek. Azok hiányában nem valós szervezeti felépítés alakulhat ki. A tanulmányok alapját a konkrét igénybevételek igénye kell, hogy meghatározza és a feladathoz kell létszámot rendelni. Fordított esetben komoly problémákkal nézhetünk szembe, amikor a meglévő létszámhoz keressük a feladatot.”

Kérdésem:
A 2012. január elsejei és a 2012. április elsejei átszervezéseket előtanulmányok megelőzték-e, ha igen, annak anyagát hol lehet olvasni?


3.) - Dr.CO " Véleményem szerint határozottan külön kell választani a tűzoltók képzését (szervező) a polgár védelmi szakemberek képzésétől. A katasztrófavédelmi képzés nem lehet önálló képzés, szerintem az alapszakmákra épülve kiegészítő képzésnek kell tekinteni."

Kérdésem:
Ön egyetért azzal, hogy külön kell választani a tűzoltók képzését (szervező) a polgár védelmi szakemberek képzésétől, és a katasztrófavédelmi képzés nem lehet önálló képzés, az alapszakmákra épülve kiegészítő képzésnek kell tekinteni?


Dr. Tatár Attila tű. altábornagy,OKF volt főigazgatója, 2006. szeptember 26-ai online interjúban a következőket írta:

4.) „A felmenő rendszerű állami tűzoltó képzésnek van létjogosultsága, és a képzés rendszere így is van kialakítva. 2003. január 01. óta létezik a – már az új, OKJ-s szakképzési rendszernek is megfelelő – képzési rendszerünk, melynek fő helyszíne és akkreditált vizsgaközpontja a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ. Az egyes képzések szakmai és vizsgakövetelményei a 16/2003. (IV.18.) BM rendelettel kerültek kiadásra.
A képzések vertikális (egymásra épülő) rendszerében az alapfok: tűzoltó szakképzés (608 óra, kb. 4 hónap), középfok: katasztrófa- és tűzvédelmi technikus (1050 óra, kb. 10 hónap), felsőfok: katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) (810 óra, kb. 10 hónap).
A képzések horizontális (elágazásos) rendszere szerint tűzoltó szakképesítés megléte esetén: különböző kisgépkezelői tanfolyamok, tűzoltó technikusi képesítés megléte esetén: létrás, kosaras gépjárműkezelői, darukezelői, porral, habbal-oltó, valamint tűzoltógépjármű kezelői, vegyi, műszaki mentő, konténer kezelői tanfolyamok, stb.
A különböző beosztások betöltéséhez lehetőség van továbbá néhány különleges (horizontális) rész-szakképesítés megszerzésére, mint például tűzvizsgálói, tűzoltásvezetői, stb.
A képzések gyakorlatiassá tétele jelenleg csak az oktatási központ saját, valamint esetenként kölcsönzött technikai eszközein, majd „élesben” a képzési időszak gyakorlati részében tűzoltóságokra kihelyezett formában valósul meg. Nagy igény lenne egy Európai színvonalú gyakorlópálya és kiképző komplexum megvalósítására, mely létrehozásának lehetőségét régóta vizsgáljuk. Az ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtésére keressük a forrásokat.”


Kérdésem:
Mi volt ezzel a képzési rendszerrel a probléma, mi indokolta a változtatást?
2006. évben íródott, hogy már régóta vizsgálják - eltelt 6 év - egy Európai színvonalú gyakorlópálya és kiképző komplexum megvalósításának, létrehozásának lehetőségét, hol tart ma ez a vizsgálat, mikorra épül fel egy Európai színvonalú gyakorlópálya és kiképző komplexum?


5.) dr.TA " Az Ön által említett „nagyobb parancsnokságok” az un. Regionális Műszaki Mentő Bázisok (RMMB), melyek 2000-től európai mintára kerültek kialakítása, jelentős Uniós, PHARE és kormányzati támogatással. Céljuk a kiemelkedő, összetett események kezeléséhez szükséges technikai és személyi háttér biztosítása. Az országban (a megyeszékhelyi HÖT-öknél és a fővárosnál) működő összesen kilenc RMMB a jelentős technikai fejlesztésen túl, mintegy 140 fős tűzoltói létszámemelést is eredményezett az érintett parancsnokságoknál.”

Kérdésem:
Tervezik-e a Regionális Műszaki Mentő Bázisok szereinek és felszereléseinek bővítését?


6.) A fővárosban, 2011. évben az abba bevont parancsnoki állomány előtt ismert volt, hogy a készenléti szolgálat létszámát csökkenteni fogják, ennek ellenére 2011. év végén alapfokú tanfolyamot indítottak, az újoncok 2012. március 30-án tették le esküjüket! (Az áthelyezett és felmentett tűzoltók között gyakorlott gépkocsivezetők is voltak!)

„Az újonc tűzoltók közül huszonegy kolléga a fog a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság állományában szolgálatot teljesíteni.”
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/in ... hirid=2286" onclick="window.open(this.href);return false;

Külső szemlélőnek ez azt jelenti, hogy ha ezt a tanfolyamot nem indítják, akkor 21 fővel kevesebb tűzoltót kellett volna áthelyezni illetve felmenteni!

Kérdésem:
Ön, mint országos tűzoltósági főfelügyelő, ezzel egyetértett?


Varga Ferenc tű. ezredes, a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság parancsnokaként, 2011. február. 28.-ai online interjúban a következőket írta:

„ A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság rendszeresített létszámát a 32/2009. (XI.30.) ÖM rendelet határozza meg, amely szerint a készenléti állomány létszáma 1387 fő, az irányító, ügyviteli létszám 227 fő, a tűzmegelőzési létszám pedig 78 fő, összesen 1692 fő. Az a bizonyos kiszolgáló létszám, ami említ, a 227 főből kerül ki, természetesen ez a rendszeresített létszám tartalmazza a tűzvizsgálati, közalkalmazotti és a teljes vezetői állományt is. A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság struktúrájának átalakítása jelenleg zajlik, melynek célja a készenléti állomány megerősítése, ennek érdekében szükség van a fent említett jogszabály módosítására.”

Varga Ferenc tű. ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatójaként, 2012. március 30.-ai sajtótájékoztatóján a következőket nyilatkozta:

„ Varga Ferenc azt hangsúlyozta: az átszervezés kifejezetten szakmai alapon történt. A létszám, a technika elosztásánál hatásvizsgálatokat kezdeményeztek és a működési mutató alapján szerveződtek, így a főváros biztonsága semmiben nem fog gyengülni, sőt, megerősítették azokat a parancsnokságokat, amelyek ellátják a környező 20 település tűzvédelmét – tette hozzá.”

„ Az igazgató közlése szerint január elsejétől a státushelyek 1932-ről 1430-ra csökkentek”

Kérdésem:
Mi történt 2011. február 28.-a és 2012. március 30.-a között, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság strukturális átalakításának azon célja, amelynek a készenléti állomány megerősítése lett volna, úgy teljesült, hogy több mint 300 fő státusa megszűnt?
A kevesebb a több?
Kevesebbel hatékonyabb a védelem?7.) A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság honlapján olvasható:

„ Tizenegy újonc fővárosi tűzoltó vehette át kinevezési okmányát és szolgálati jelvényét igazgatóságunkon Varga Ferenc tűzoltó ezredestől, az FKI igazgatójától a három hónapos egységes rendvédelmi szakképzés sikeres elvégzését követően.”
http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/in ... hirid=2554" onclick="window.open(this.href);return false;

Nekem ebből a hírből vagy közleményből, az jött le, hogy:

„ a három hónapos egységes rendvédelmi szakképzés sikeres elvégzését követően.”

Ez azt jelenti, hogy ez a képzés szeptember elején indult, figyelembe véve a felvételi időszakot is, augusztus eleje vagy július közepe óta tudják, hogy létszámra van szükség!
Ebben a négy, négy és fél hónapban, többen azok közül, akiknek az átszervezés következtében megszűnt a státusza, felmondásukat töltötték!! Akiknek a jogviszonya az 1996. évi XLIII. törvény 56.§ (1) bekezdés b) pontja alapján felmentéssel került megszüntetésre.

(56.§ (1) b) átszervezés következtében szolgálati beosztása megszűnt, és a számára felajánlott, a végzettségének és képzettségének megfelelő más beosztást nem fogadta el;)

Azt feltételezhetjük, hogy egyik oldalról kiképzett, tapasztalattal rendelkező tűzoltóknak felmondtak, – gondolom a létszám, a technika elosztásánál kezdeményezett hatásvizsgálatok eredményeként - mondván a beosztott tűzoltói státusza megszűnt, másik oldalról beosztott tűzoltói státuszra tűzoltókat képeztetnek ki!

Tizenegy tűzoltónak lehetett volna azt mondani, hogy kellesz, maradj, nem kell elmenned!!!
Tíz éves tűzoltói múlttal a háta mögött, augusztus közepén túl, találkoztam olyan tűzoltóval, akinek néhány napja volt még a felmondási idejéből, könnyekkel a szemében, fájdalommal a lelkében mondta, az utolsó napig reménykedem, hogy nem kell leszerelnem! Hagyták leszerelni!


Kérdésem:
Ön egyetért azzal, hogy nem a felmentés alatt lévő tűzoltókat tartják meg és ezzel a tapasztalatot is, hanem újoncokat állítanak szolgálatba?


8.) Levél részlet „A kerület tűzvédelmével kapcsolatos figyelemfelhívó levelét köszönettel vettem és megkerestem a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetőjét, aki válaszlevelében az alábbiakról tájékoztatott:”

„A XXII. kerületben a középmagas és magas (10 és 15 emeletes) épületek száma csekély. A kertvárosi jelleg magasból mentő gépjármű állomásoztatását nem indokolja, amit igazolnak az elmúlt évek káreseményeinek beavatkozás elemzései is. Ezeket az adottságokat a beavatkozáshoz szükséges tűzoltói erő-eszköz igény meghatározásakor figyelembe vettük, amely alapján a XI. kerületből vonuló magasból mentő ( vonulási idő 1km = 1 perc) a védelmet megfelelően biztosítja.”

(Sok évvel ezelőtt, az RST számolt országúti vonulás esetében 1km = 1 perccel)

Néhány héttel ezelőtt a sajtóban a következőt lehetet olvasni:

„ Az október 12-i csepeli szén-monoxid mérgezéshez például a riasztásról számított 6 percen belül kiértek a tűzoltók, ami európai szinten és Magyarország más területeihez viszonyítva kiváló teljesítmény, hangsúlyozta válaszában az FKI.”

Tehát, egy gépjárműfecskendő 3,3 km-t 6 perc alatt tett meg(1km = 1,81 perc), a teljesítménye európai szinten és Magyarország más területeihez viszonyítva kiváló!

Kérdésem:
A beavatkozáshoz szükséges tűzoltói erő-eszköz igény meghatározásakor a vonulási idő 1km = 1 perc számolása a valóságot takarja?


9.)Tűzvizsgálattal kapcsolatos kérdésem:
Ön szerint a tűzvizsgálat a tűzvédelem egyik önálló ága, ezt önálló tevékenység keretében kellene végezni?
Tűzet azok vizsgáljanak, akik profik az égéselmélet területén, magas színvonalú megelőzési és eljárási ismeretekkel rendelkeznek?
A tűzvizsgáló kezéből csakis olyan anyag kerülhet ki, amely megvédhető a Bíróság előtt?


Tisztelettel:
Nagy Gábor
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
kicsoda1900
pernyekergető
Hozzászólások: 27
Csatlakozott: 2012. okt. 15. 8:36

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: kicsoda1900 » 2012. dec. 07. 11:26

Tisztelt Bérczi Úr!

Először is biztosítom Önt, hogy a korábban tűzoltónak hívott emberek többsége meg van győződve arról, hogy az Ön vezetésével a katasztrófavédelem végre a helyes útra tért. Arra az útra, amely nem hagyomány nélküli tűzoltó egyletek támogatása felé mutat, hanem amely például a budapesti közterület-felügyelőkkel együttműködve hivatott biztosítani a katasztrófavédelem további felemelkedését, még fényesebbé, még dicsőbbé téve a világban a magyar katasztrófavédelem nevét! Ez az út, amelyen főfelügyelő úr vezet bennünket a szakmai felemelkedés útja.

Ugyanakkor be kell látni vannak visszahúzó, a kor szavát fel nem ismerők is a katasztrófavédelmi testületben, akik „Tűzoltóság” feliratú ruházatban, esetenként járművekben parádéznak.

1.) Hogyan kívánják elejét venni ennek – az egységességre fittyet hányó – fegyelmezetlenségnek?
2.) Milyen szankciót alkalmaznak az elkövetőkkel szemben?

Senki kétségbe nem vonhatja azt az önzetlen, magas szakmai színvonalú munkát, amit Bakondi főigazgató úr végez. Főigazgató Úr a katasztrófavédelmi rendszer döntő győzelemére lelkesít bennünket, s együtt harcolunk vele a katasztrófavédelem gyáva ellenségei ellen.
Mindezek ellenére számtalan nemtelen támadás éri főigazgató urat, aki tűzoltó tábornok, ezzel is szimbolizálva, hogy ő a tűzoltók barátja, sőt - ha meg nem sértem őt - kicsit jóságos atyja is minden tűzoltónak. A katasztrófavédelem új rendszerében kiemelt jelentősége van a képzésnek, a képesítési követelményeknek.

3.) Miért nem tehető nyilvánossá a legfőbb tűzoltó, a főigazgató úr tűzvédelmi képesítése, véget vetve ezzel az őt és a szervezetet érő méltatlan támadásoknak?

Ezzel egyértelművé válna minden kétkedő számára, hogy a katasztrófavédelem rendszerébe csak a szakmai kvalitások alapján lehet betölteni a legalacsonyabb és a legmagasabb beosztást is. Ráadásul pozitív példát mutatnák a fiatal beosztottak számára is, megértetve velük a szakmai képzés fontosságát! (Sajnos jelenleg sokan még egy szerkezelői tanfolyamra sem szívesen vállalkoznak, de ha látnák, hogy a tanulás révén akármilyen magas beosztást elérhetnek, ez ösztönzően hatna rájuk.)

Tisztelt főfelügyelő úr, sajnos rögtön letelik a kérdezésre biztosított idő, így több kérdésre nem marad lehetőségem. További sikereket kívánok Önnek a katasztrófavédelem felépítéséért és az ország biztonságának megvédéséért vívott harcához, amelyet a Bakondi főigazgató úr vezette OKF élén folytat.
old campaigner
tömlőszállító
Hozzászólások: 121
Csatlakozott: 2010. máj. 24. 19:37

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: old campaigner » 2012. dec. 07. 10:18

Főfelügyelő úr!

A médiában mindenhol azt hallani, hogy még a vízcsapból is a katasztrófavédelem megújult rendszere folyik, melynek az átszervezése zökkenőmentes volt, optimalizálták a működését és azt hogy nem csökkent a tűzoltóság védelmi képessége! A Tűzvédelmi Tanácsadó Testület jelentése viszont lassabb, késedelmes reagálásról, nagyarányú leszerelésekről, létszámhiányról, a szakmai ismeretek szintjének visszaeséséről, pénzhiányról, gazdaságtalan javításokról, stb. ír. Ez hogy lehet, akkor melyik állítás a nem igaz?

1. Jelen állás szerint hány db gépjárműfecskendővel és különleges szerrel kevesebb áll készenlétben naponta országos szinten és fővárosi viszonylatban
1/2. Hány életmentésre is szakosodott készenléti gépjárművet párhuzamosítottak (pendliztetnek) más járművekkel az átszervezés óta?

2. Ugyanez a kérdés a létszám tekintetében, hány fő tűzoltóval kevesebb lát el készenléti szolgálatot országosan és fővárosi szinten?

3. Az átszervezés óta hány készenléti tűzoltói státusz szűnt meg országos és fővárosi szinten?

4. A Tűzvédelmi Tanácsadó Testület jelentése szerint a megyei műveletirányításoknál a személyi állomány nagy részének szakmai végzettsége sincs. Ez hogy lehet? Kik ezek az emberek és honnan kerültek oda, milyen testületnél teljesítettek eddig szolgálatot?

5. Hová lettek a kiképzett, gyakorlattal rendelkező régi tűzoltók?

6. Mi szükség volt a pajzs bevezetésére, elkölteni 143 milliót a megyei ügyeletek kialakítására, ha jövőre úgyis bevezetik az egységes 112 segélyhívást, amikoris az ország 2 pontján civil személyek fogják fogadni a segélyhívásokat, majd a felvett jelzéseket ugyanezek a civilek továbbítják a megyei (fővárosi) rendőrségekre beköltözött tűzoltósági ügyeletekre. Ott a tűzoltó ügyeletesek kiadják a riasztást azokra az esetekre, melynek a jelzőjével nem is beszéltek. Ez egyben azt is jelenti, hogy a műveletirányítás (híradó) teljesen elszakad a tűzoltói visszacsatolásoktól, kapcsolatoktól (pl.: a szolgálatparancsnokkal való kapcsolat). Ezzel több évtizedes, jól működő rendszer megy tönkre.
Ezzel kapcsolatban rengeteg kérdés merül fel, melyekre jelenleg még nem született megnyugtató válasz:
- mekkora késedelmet fog szenvedni-e plusz lépcső beiktatásával a riasztás? A civilek beiktatása minimum a duplájára, ha nem a háromszorosára fogja növelni a riasztásig eltelt időt. Az illetékesek tisztában vannak-e ennek veszélyeivel?
- Hogy fognak a miskolci (szombathelyi) civilek megbirkózni azokkal a jelzésekkel, melyek valódi helyismeretet igényelnek? Ez Miskolcról (Szombathelyről) menni fog??
- Különösen annak fényében van-e értelme az átköltözésnek hogy ha esetleg a civil jelzésfelvétel becsődöl és a rendszer átáll majd "továbbkapcsolásos" szisztémára? Nem lenne praktikusabb megvárni a rendőrségre költözéssel az első hónapok tapasztalatait a civil jelzésfelvétel terén?
- Eddig a műveleirányításnak (hírközpontnak) minden szavával, minden másodpercével el kellett számolni egy-egy eset kapcsán. Eddig a híradóban ahhoz, hogy valaki önálló munkát végezhessen, minimum egy évnek el kellett telnie. Ez az elv, ez a szakmai alap nem borul-e fel a civilek beiktatásával? Hozzátehetjük azt is: nem biztos, hogy örömteli, ha tudná az ember, hogy civilek információval rendelkeznek üresen álló lakásokról, melyből pl. a mentő elszállította az idős személyt. stb.
- Mennyi vaklárma és téves jelzés növekedés várható az új rendszertől, melyekből a városi híradós naponta akár ötöt, tízet is kiszűrt?
- Hogyan lehet hatékonyabbá tenni a rendszert a 112-vel, amelyben a pajzs bevezetése előtt a bejelentés kezdetétől számítva egy összetett káreset esetén is legkésőbb 2 perc múlva már "szólt a csengő"?
Ezek a kérdések, és ezek csak a legfontosabbak, melyek minden megyei ügyeletet érintenek, de pl. a fővárosi műveletirányítást ahol évente 10-11ezer riasztás van meg különösen.
Az összes műveletirányítási dolgozó köszönettel várja választ!

7. Az átszervezéskor és azóta hány fő kapott tűzoltói kinevezésről parancsot? A katasztrófavédelem megújult rendszerében jelenleg hány olyan tűzoltó van, akinek nincs meg a képesítési követelményben előírt szakmai végzettsége?

8. Az okf honlapja szerint zajlik a "fehér foltok" felszámolását célzó őrsprogram, melynek köszönhetően a fehér foltokon élők a korábbinál jóval gyorsabban jutnak segítséghez baj esetén. Idén eddig 18 őrs kezdte meg működését. A 18-ból viszont 15-ben eddig is volt készenléti szolgálatot ellátó hivatásos vagy köztestületi tűzoltóság! Miért fényezi magát az okf hazugságokkal?

9. Az Ön megítélése szerint melyik rendszer működött/dik jobban: az önkormányzati tűzoltóságé, vagy a jelenlegi katasztrófavédelmi? A Tűzvédelmi Tanácsadó Testület egyébiránt helytálló megállapításai alapján mi szükség volt ekkora sokkhatást kiváltó szervezeti változtatás bevezetésére? Látható, hogy a rendszer nem bír el hírtelen ekkora változást!

10. Ön szerint a föld hány országában szüntették meg valaha is a történelem során egy tűzoltóság nevét, külső megjelenését, címerét, egyenruháját, autóik feliratát?

11. A rendészeti szerveknél hivatásos beosztást betöltők mindegyikére vonatkoznak a fegyelmi, szolgálati szabályzatok, etikai normák előírásai? Ha igen, akkor hogy fordulhat elő, hogy több helyről és forrásból hallhatóan egyes vezető beosztású emberek minősíthetetlen hangnemben, vulgáris kifejezések kíséretében alázzák porig beosztottjaikat ( bazd meg, takarodj, stb.) ? Ha Önt ért már a pályafutása során ilyen atrocitás, akkor tudja milyen lelki következményekkel jár! Mi a véleménye erről?

12. Kérem hogy az alábbiakat tolmácsolja a főigazgatójának a tiszti karát illetően:
Hiába épült új katasztrófavédelmi rendszer és hiába van a rendszernek jó akarata, szaktudása, ha beléjük folytja a szót! Ha a főigazgató megfélemlíti a beosztottjait, akkor nem érkezik valós, őszinte visszacsatolás a változásokkal kapcsolatban! Mindenkitől azt fogja hallani, amit Ő akar, miközben a rendszere csendben, halkan, egyik pillanatról a másikra fog összeomlani! A rózsaszínű jelentések és saját karrierje romjai alól egy tűzoltó sem fogja kimenteni!


13. Mindenki megtanulja felnőtt korára, hogy az élet kompromisszumok sorozata. Az emberi társas kapcsolatokban és a társadalom működésében létrejövő egyezségek, megegyezések képezik azt az alapot, amit úgy neveznek hogy békesség és közjó. Ön szerint a rendvédelmi szerveket és ezen belül a tűzoltókat érintő változások mennyiben tekinthetőek egyezségen alapulónak, amikor az új Hszt. tervezetben elvettek szinte minden kedvezményt és jogosultságot az érintettek véleményének figyelembe vétele nélkül, úgy hogy véleményalkotásra 2 nap idejük marad a szakszervezeteknek, melyeket pedig megcsonkítottak mind hatáskörükben, mind pedig érdekérvényesítő képességük tekintetében!

13. Ön szerint a jelenlegi Hszt. tervezetben mi az életpálya program?

Kérem, hogy mellőzze a hivatalos sablonokat! Ha Ön szerint is demokratikus a jelenlegi rendszer, akkor őszintén válaszolhat!
Üdvözlettel: egy Tűzoltó
Agyas
vízpocsékoló
Hozzászólások: 6
Csatlakozott: 2012. okt. 17. 12:51

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Agyas » 2012. dec. 07. 9:32

Tisztelt Bérczi Úr!

Van olyan kérdés, amiben megelőztek, mert az engem is nagyon érdekelne, hogy a gépjárműfecskendőket miért viszik ki külföldre. De nekem ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy amit tett ígéretet az egyesületek fele abból miért nem lett semmi? Ugyanis én még emlékszem arra a kijelentésére, hogy a felesleges gépjárműfecskendőket vagy tűzoltó autókat visszahívják és egy Heros-os áttekintés után pályázat útján kiosztják az egyesületeknek.

Mikor még volt sorkatonai szolgálat lehetett kérni polgári szolgálatot, azoknak az embereknek, akik vallási okok miatt nem kívántak fegyvert fogni a kezükbe. Ők akár a polgári szolgálatot a tűzoltóságon is letölthették. Most hogy egyeztethető össze hogy a tűzoltónak fegyvert kell fognia ahhoz, hogy tűzoltó legyen? Vagy akkor egy orvos nem is lehet tűzoltó, vagy egy hívő ember, vallási, felekezeti identitása már nem számít?

Most hogy a tűzoltókat összeolvasztották a rendőrökkel kinézetben, várható hogy a mentők is erre a sorsa jutnak?

Ki dönti el, hogy egy káresethez a közelben lévő egyesületet értesítik vagy nem?

Hogy van az, hogy megfelelő képzetséggel rendelkező egyesület nem kap jelzést, az együttműködési megállapodásban foglaltak településeire? Mikor önök szerint ők lennének, az elsődleges beavatkozok.

A híradós képzések során, oktatják vagy nem a híradósokat arról, hogy az adott településen milyen egyesület van, milyen felszereléssel?

Tapasztalataim azt mutatják, hogy az éppen a bent ülő emberke kedvén múlik, hogy kapjon a környéken lévő egyesület jelzést vagy ne. Továbbá van, hogy figyelnek arra is hogy annyival később kapjon az egyesület jelzést hogy nehogy elsődleges beavatkozó legyen. Várható ennek a szabályzása?

Megnéztem a rájátszás című műsorban az ön nyilatkozatát. Miért állítják, hogy ezzel a riasztási rendszerrel nincs gond? Hiszen józan paraszti ésszel is egyértelmű hogy ha minél több lépcső van beiktatva a riasztásba, akkor az több időt vesz igénybe és nagyobb a hibalehetőség. Ha csak a 112 lép érvénybe, akkor lesz olyan település ahol a helyi egyesület a jelzésben a 4-dik lépcső lesz.

Miért kellett elvenni a köztestületektől a 105-öt, és beiktatni egy lépcsőt a riasztásba?

Az OKF több ajánlást tett arra, hogy az egyesületek hogyan működhetnek szakmailag magasabb színvonalon. Mára az ajánlásból, követelés lett. Megnövekedet az adminisztrációs munka az egyesületeknél, megbeszélésekre kell járni. Egyre több felülvizsgálatot kérnek. Ezeknek a szakmai követelményeknek a betartásához a finanszírozását mikor kívánják megoldani?

Ön szerint mi ösztönzi az egyesületeket, hogy együttműködési megállapodást kössenek az illetékes HTP-vel? Mert a pályázat az már nem. Ugyanis hiába van szép ruha, szép sisak, ha a gépjárműfecskendőnek nincs műszakija. Tudom, hogy volt ilyen a pályázatban, csak éppen a tankoló kártyát nem adják hozzá.

Tudom, hogy abban az időintervallumban nem lesz ideje az összes kérdésemre válaszolni, egyik másik lehet, hogy kényes kérdés hogy inkább olyat válaszolna, ami nem a kérdésemre lenne a válasz. De ha elolvassa őket és elgondolkodik rajtuk már pozitív eredményt értem el. Válaszait előre is köszönöm.
Avatar
carman66
tűzkakas-idomár
Hozzászólások: 335
Csatlakozott: 2008. feb. 21. 17:18

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: carman66 » 2012. dec. 07. 8:57

Tisztelt Bérczi úr!
1. A polgármesterünk azzal jött haza egy értekezletről, hogy jövőre megszűntetik az önkéntes tűzoltó egyesületeket, vagy az önkéntes tűzoltóságokat. Ennek a hírnek van-e alapja?
2. Az önkéntes tűzoltó egyesületek ennyire nyomorult helyzetben még sosem voltak, mint az Önök regnálása alatt. A riasztásokat nem kapjuk és úgy tűnik hogy nincs is rá hajlandóság, holott már működő sms-es riasztási rendszereket építettek ki a megyénkben és országosan is van működő modell, amit a lötosz fejlesztett. Ezeket miért nem használják?
3. A 2012-es pályázattal amit műveltek, az gusztustalan volt! Lesz normális támogatásra kiírva pályázat, vagy marad egy a felszerelés átadásos rendszer? Ide kapcsolódik, hogy jármű javításra a megpályázott összeg fölötti javítási költséget az ÖTE-nek kell kifizetnie, a javítási költség, meg háromszorosa, ha nem több, mint amennyiben itt helyben került volna. Most mi az önök célja? A leszegényített ÖTE-k további szipolyozása, hogy az önök cége el legyen tartva, vagy esetleg, hogy helyben működjön valamilyen tűzoltóság?
4. Miért fáj önöknek, hogy a településen működnek az ÖTE-k, miért irtják őket tűzzel –vassal? (Ha nem érteni, akkor a lakosság előtt nevetségessé tenni egy szervezetet) Ha az állami egységek mindig előbb érkeznek, az önkéntesnek meg nem szólnak, Ön szerint hány tag fogja húzni az igát?
5. Igaz-e az a történet, hogy Ön még az FKI-n nem engedte be az OKF ellenőreit ? Most mit tenne, ha valamelyik tűzoltóság venné ugyan ezt a bátorságot? Ön szerint ez nem kettősmérce?
6. Nem tudom, hogy Önök fele milyen az idő, de ha én kinézek az ablakon, azt látom, hogy minden jeges. Ilyen útviszonyok között a tűzoltójármű sem tud közlekedni. (Ld. Kaposvári tűzoltók). Ha most tűz lenne a faluban, mire megérkezne (ha egyáltalán megérkezne) a segítség, az biztos, hogy porig égne minden. Ez ellen csak úgy lehet segíteni, mint az osztrákok, a szlovének, vagy a horvátok teszik. Minden településnek kiépítik, vagy kiépítették az önkéntes tűzoltóságokat. Felszerelték őket, ha ilyen idő van, 10 percen belül akkor is beavatkoznak. Miért megyünk az európai trend és a józan ész ellen ebben is.
7. Ön büszke magára az eddigi teljesítményére? Ön szerint ez a jó irány?

Köszönöm a válaszait!
Exc
tűzkőről pattant
Hozzászólások: 65
Csatlakozott: 2010. márc. 09. 11:44

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: Exc » 2012. dec. 07. 8:38

http://somogy.katasztrofavedelem.hu/ind ... tId=138519

Kérdezném a főfelügyelő urat, hogy szerinte havi 5000 szaros forintért megéri!? Ő vállalná ennyiért? Vagy akár más felelősségteljes beosztást ennyiért? A szakma (ide értve mindenféle irányítói és parancsnoki beosztást is kiskutyáktól egészen a nagy halakig) legfelelősségteljesebb beosztása a gkv. beosztás. Mégis havonta 5 ronggyal szúrják ki a szemüket. Pedig többet vállalnak, mint amennyit kapnak érte. Legyen az I-es macskamentés, vagy V-ös raktártűz ugyanakkora a felelősségük. Legyen az kék lámpás vonulás vagy csak bolyongás a városban, sokak élete vagy testi épsége függ rajtuk, az anyagi felelősségről nem is beszélve. Nem közvetve, közvetlenül!!! Éjjel, álmából keltve, a gkv-nak nem adatik meg, hogy majd a vonulás 10-20 perce alatt ébredezzen és csipáját törölgesse, hogy a káresetnél valamennyire már éber legyen. Akár éjjel, akár nappal másfél - két perc alatt a toppon kell lenniük a gkv-knak és közben a szakma talán legnagyobb odafigyelését és koncentrációját igénylő feladatát kell ellátniuk. Nincs is még egy ilyen beosztás a szakmán belül. Mégis mindezt aprópénzért.

Azt nem is merem kérdezni, hogy tervezik-e a gkv.-k nagyobb anyagi megbecsülését, mert nyilván nem! De azt megkérdezem, hogy a főfelügyelő úr szerint elviekben nem érdemelne-e egy ilyen felelős beosztás nagyobb anyagi megbecsülést?
Avatar
dreszi
kapacsmester
Hozzászólások: 295
Csatlakozott: 2006. máj. 24. 19:28

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: dreszi » 2012. dec. 07. 8:06

Tisztelt Tábornok Úr!

Ugye végképp a süllyesztőbe került az a tervük, hogy az ADR-esek nyomozati jogkört és szolgálati fegyvert kapjanak?

A főigazgató sofőrje miért hord gáz-riasztó pisztolyt magánál? Ő fél, vagy a főigazgató megvédése a feladata, akár fegyverrel?
telefonos
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2012. dec. 06. 9:47

Re: Online interjú Bérczi Lászlóval

Hozzászólás Szerző: telefonos » 2012. dec. 07. 7:02

Tisztelt Főfelügyelő Úr!

Terveznek e a közeljövőben a 105-ös telefont indokolatlanul hívogatók ellen valamilyen megoldást? Elégé leterheli a művelet irányítást ha megcsörren a 105, de mire fölvennéd, a hívás megszakad. Pár perc múlva ismét csörög a telefon, de az ismeretlen hívó pár másodperc után megint lerakja. Visszahívod a rejtélyes telefonálót, de az nem veszi fel. Pár perc múlva újra hívnak: a szám ugyanaz, a hívás ugyanúgy megszakad, vagy beleordítanak és lehülyéznek. A tízedik hívás után már izgatottabban nyúlsz a telefonhoz: ki ez az ember, és mit akar? Legyintesz: majd megunja és abbahagyja. De nem unja meg.
A mobilszolgáltató, a rendőrség tehetetlen. Az ilyen jellegű telefonhívások a 105 vonalat leterhelik, így az esetlegesen bajban lévők később kapnak segítséget.
Lezárt