Online interjú Dr. Tatár Attilával

Legutóbb az országos tűzoltósági főfelügyelő válaszolt a kérdésekre.
Lezárt
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 26. 16:14

vezér írta:Tisztelt Altábornagy Úr!
A szervezési kategóriák módosításakor:

- ellátott terület nagysága ( mükődési terület) és lélekszáma, lakóépületek magassága - mélysége, elhelyezkedése,
- jelentősebb ipari és kereskedelmi létesítmények, ipari létesítményben folytatott tevékenység, db. száma, elhelyezkedése, kereskedelmi létesítmény db. száma, befogadó képessége, elhelyezkedése,
- idegenforgalom mértéke ( szállodák, panziók, hotelek száma, befogadó képessége, magassága - mélysége),
- jelentős forgalmú főútvonalak és vasútvonalak száma( vasúti átjárók száma), útvonalak áteresztő képessége, minősége, kereszteződések száma, átmenő forgalom,
- erdősültség és mezőgazdálkodási terület elhelyezkedése és mérete,
- település hegy és víz rajza, víz hálózata,
- és sok más, a működési területre jellemző adat,
figyelembe vétele szerepel az újbóli kategóriába soroláskor?


Tisztelt Vezér!

A HÖT-k szervezési kategóriájának objektív felülvizsgálata és annak számszerűsíthető, mérhető bázison történő újragondolása a tűzoltó szakma jelenlegi kiemelt feladata. Ennek súlyával, jövőbeni meghatározó szerepével mi is tisztában vagyunk. Ezért az érintett szakmai szövetségek (HÖTOSZ, LÖTOSZ), a megyei igazgatóságok szakembereinek bevonásával a mentésszervezési szakterület megkezdte a feladat végrehajtását. A bizottság első lépésként meghatározta a célt, a besorolás struktúráját, valamint az előzetes besorolási szempontrendszert. A folyamat részeként mára előkészítésre került egy széles spektrumot felölelő szempontrendszer, mely az Ön által említetteken túl még további lényegesnek tartott szempontokat is tartalmaz. A bizottság feladata az egyes figyelembe veendő tényezők és azok súlyának, arányának meghatározása a végleges szempontrendszer kialakításához, melyet követ az adatgyűjtés, adatfeldolgozás.

Köszönöm kérdését, elnézést kérek, hogy technikai okok miatt a válaszom nem került fel.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 11:43

Tisztelt Fórumosok!

Szeretném megköszönni Önöknek, hogy megtiszteltek kérdéseikkel, a Lánglovagok szerkesztőjének pedig, hogy lehetőséget adott erre a találkozásra.

Remélem, hogy valamennyi kérdésre sikerült választ adnom, bár a kérdések sokasága, sokszor a tartalmuk is jelzik, hogy több párbeszédre van szükségünk. Bízom benne, hogy talán jobban sikerült megértenünk egymást, és eloszlattunk néhány félreértést.

A szándékunk és az akaratunk megkérdőjelezhetetlen, hogy olyan rendszert üzemeltessünk, amely szolgálja az állampolgárok biztonságát és anyagi javaik védelmét. És ezt csak együtt, közösen tudjuk megtenni.

Kívánok Önöknek sok sikert, erőt, egészséget,

Dr. Tatár Attila tűzoltó altábornagy, országos katasztrófavédelmi főigazgató
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 11:36

imitator írta:Tisztelt Tatár Úr!

Ön szerint munkáltatói jogokat gyakorló HÖT parancsnokoktól el lehet e vonni a személyzeti, munkaügyi és munkavédelmi feladatokat?
Ha nem, akkor ön szerint indokolt-e, hogy ezen feladatoknak a HÖT állományába tartozó szakember segítségével tegyen eleget?

Válaszát előre is köszönöm.
Tisztelt Imitator!

A munkáltatói jogkörök gyakorlásának változatlan, HÖT parancsnoki hatáskörben hagyása mellett a személyzeti munka végzése máshol is elképzelhető, akár az önkormányzatnál, akár más helyen. A közigazgatásban, de a rendvédelemben van ilyen példa.

Kérdését köszönöm!
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 11:35

Laller írta:Tisztelt Altábornagy Úr!

A nagyobb parancsnokságokon rendszeresített daruk ill. vegyi mentesítő és műszaki mentő konténereknek ugye bár a katasztrófavédelem a tulajdonosa, de a tűzoltóság az üzembentartója.

Kérdésem:
Mi indokolta ezeknek a szereknek a rendszeresítését?
Miért a tűzoltóságnak kell ezeknek a szereknek az anyagi vonzatát rendeznie és miért nekik kell a létszámot kiadni rá, így szinte lehetetlenné téve a szabadnapok ill. a szabadságok kiadását, mivel létszámot nem adtak hozzá.
Tisztelt Laller!

Az Ön által említett „nagyobb parancsnokságok” az un. Regionális Műszaki Mentő Bázisok (RMMB), melyek 2000-től európai mintára kerültek kialakítása, jelentős Uniós, PHARE és kormányzati támogatással. Céljuk a kiemelkedő, összetett események kezeléséhez szükséges technikai és személyi háttér biztosítása. Az országban (a megyeszékhelyi HÖT-öknél és a fővárosnál) működő összesen kilenc RMMB a jelentős technikai fejlesztésen túl, mintegy 140 fős tűzoltói létszámemelést is eredményezett az érintett parancsnokságoknál.
A szerek készenlétben tartását megfelelően alátámasztja az indokolt bevetési számok emelkedése. A kezdeti évi 100 alatti eseményszám napjainkra már meghaladja a 400-t. Ezek közül kiemelkedik a nagyteljesítményű daruk kb. 60 %-os igénybevétele.
A szerek üzemeltetését a központi normatív finanszírozás hivatott biztosítani, melyet kiegészít az RMMB fejlesztését elősegítő nagyértékű eszközök, felszerelések beszerzésére kiírt pályázatok rendszere.
Összegezve elmondható, hogy az eddigi működési tapasztalatok megerősítik az RMMB-k fenntartásának szükségességét. Egyik HÖT sem jelezte, hogy a térítésmentesen részükre üzemeltetésre átadott eszközt nem kívánják üzemben, illetve készenlétben tartani.

Kérdését köszönöm!
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Kérdés

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 11:33

andy38 írta:Tisztelt Altábornagy Úr!

A szervezési kategóriák módosításakor a körmendi tűó.pkság az addigi
II-es különleges kategóriából, mely 1+2fél raj-t jelentett és ebből egy fél raj Szentgotthárdon (Körmend-től kb. 28 km) a General Motors gyárban kihelyezett rajként funkcionált.
(és azért nem III-as, hanem különleges, mert az RST-ben való szerepeltetésük korlátozott volt, alapvetően a GM ill. Szentgotthárd város és környéke mentő tűzvédelmét hivatott ellátni. Ezálltal azonban kevés volt a vonulási számuk, mely most a megszüntetés legfőbb indokává vált) Most pk.ságunkat visszasorolták II ketegóriás-á ezálltal egy fél raj megszüntetésre került. Azt pedig, hogy a városi pk melyik fél rajt szünteti meg, bölcsen az ő döntésére bízták. Így azonban két rossz közül lehet választani, vagy megszűnik a Körmend II-es ami azt jelenti hogy a jelenlegi RST szerint sokszor előfordul, hogy Körmend és környéke lesz védetlen, vagy pedig a Szengotthárdi kihelyezett raj kerül megszüntetésre és a fent említett távolság miatt a vonulási idő lesz hosszú, (Szengotthárd estében kb. 25-30perc, de az ún. hármashatár falvai 40-45 perces vonulási idővel lesznek elérhetők) mely az ott élők biztonságát rontja. Tisztában vagyunk azzal, hogy mindez a munkaidőcsökkentés megvalósíthatóságát szolgáló lépés, de véleményünk szerint amíg Szentgotthárdon nem áll fel egy köztestületi tűó.ság addig a tűzvédelem területén ez a döntés jelentős visszaesést jelentene térségünkben!

- Kérdésem: a fent leírt állapot véglegesen eldöntött tény-e az önök részéről, ill. milyen jövőképet tudna felvázolni a szóbanforgó 12 ember részére ?

- Az eszközbeszerzésekkel kapcsolatban szeretném kérdezni miért nincs mód és lehetőség olyan közös döntések meghozatalára mely mindkét fél számára megnyugtató megoldást jelenthetne?

Esetünkben ugyanis az történt, hogy minden évek óta tartó próbálkozásunk ellenére az újonnan átvett, és egyébként rendkívül jól felszerelt, műszaki mentőszer, autódaru nélküli. (Körmend működési területén halad és keresztezi egymást a rendkívül forgalmas 8-as és 86-os főútvonal, melyeken sok a baleset) Pedig igényünk benyújtása óta új pályázat került kiadásra, és még azt is javasoltuk megoldásként, hogy tűzoltóságunk kifizeti v. megvásárolja az említett autódarut, csak gyárilag kerüljön felszerelésre. Sajnos nem sikerült!
Az már csak hab a tortán, hogy annak ellenére, hogy középkategóriás gjmű-röl van szó a normatívát nem kapjuk meg működtetéséhez.
- Miért?
Azon is érdemes lenne elgondolkozni, hogy az új járművön elhelyezett felszerelések esetében miért nem lehet olyan típusokat kérni, az esetleges kompatibilitás miatt, melyek már vannak pk.ságunkon ?

Befejezésül a segítségét szretném kérni, hogy a mentőcsónakkal kapcsolatos pályázatunk esetében ne hasonló forduljon elő. Nem akarom tovább szaporítani a szót, így nem részletezem miért, de kérem figyeljenek oda, nem biztos, hogy az a csónak ami jó a Dunán a Dunaújvárosiaknak, az jó lesz nekünk itt a Rábán !
(valószínű vízre tenni sem tudjuk!)
Nem bántó szándékkal mondom, de tényleg néha úgy tűnik, esetükben igaz a mondás: A kibicnek semmi sem drága!

Tisztelettel: a HTFSZ helyi egységének vezetője
Tisztelt Andy38!

A technikai állománytábla egységesítésére a HÖTOSZ, mint szakmai érdekképviselet, öt eltérő szervezési kategóriájú HÖT parancsnok és a megyei igazgatóságokból delegált szakemberek bevonásával munkabizottságot hoztunk létre. A bizottság munkája szakmai kompromisszummal zárult. Ekkor született döntés, hogy a kiemelt kategóriák megszüntetésre kerüljenek, valamint az egyes szervezési kategóriákhoz tartozó mentő tűzvédelmet standardok szerint egységesen kell szervezni. A körmendi parancsnokságon rendelkezésre álló eszközök és rendszeresített létszám a terület megfelelő szintű mentő tűzvédelmét biztosítani tudják. Az Ön által említett 12 fő nem jelent indokolatlan többletlétszámot a parancsnokságnál, mert az maradéktalanul képes kezelni a heti munkaidő alap csökkenéséből eredő problémákat.
A térség mentő tűzvédelmének biztosítása, annak jobbítása céljából az önkormányzatoknak lehetősége van az aktív szerepvállalásra mely, megvalósulhat a működő tűzoltó egyesület támogatásával, önkéntes tűzoltóság létrehozásával esetleg a működő HÖT önkormányzati finanszírozású létszámának emelésével.
A Műszaki Mentő Bázisok fejlesztése során a műszaki mentésekhez a daruk beszerzésre kerültek. Használatuk az adott körzetben biztosítja a műszaki mentéshez szükséges teheremeléseket. A műszaki mentő gépjárművek kialakításánál az utóbbi 6-7 évben a daruk műszaki mentőre való málházását nem terveztük, ennek kialakítását a szakmai bizottság így hagyta jóvá. Mivel a közbeszerzési eljárás már folyamatban volt, azon változtatni nem állt módunkban.
A nagy értékű eszközök vonatkozásában törekszünk arra, elsősorban a légzőkészülékek, feszítővágók vonatkozásában, hogy a típusazonosság meg legyen, illetve a felszerelések a parancsnokságokon meglévő eszközökhöz igazodjanak. A közbeszerzési eljárás során tűzoltógépjárművek esetében nincs lehetőségünk a típusok meghatározására.
Ennek áthidalása lehet bizonyos málhák elhagyása a gépjárművekből, és azok későbbi nagy értékű eszközként való pályázhatóságának a biztosítása.
A nagy értékű eszközökre vonatkozó 2005-ös pályázatuknál a csónakra vonatkozóan az OKF Műszaki Főosztálya az igényükhöz igazítja a beszerzést.
Kérdéseit, észrevételeit köszönöm!
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 11:27

P/20 írta:Tisztelt Tábornok Úr!

A tűzoltói szolgálat vállalásának ösztönzése úgy gondolom elengedhetetlenül fonos lenne. Erre jelen pillanatban a tűzvédelmi törvény biztosít csekély és elég vagylagos lehetőséget. A menetsítés a helyi adó megfizetése alól egyrészt jelképes, másrészt az önkéntes tűzoltók viszonylag kis csoportját érinti (hiszen adóalanynak, azaz vagyonnal (ingatlannal) rendelkezőnek kell lennie). A mentesítés a pv feladatok alól meg nem egy nagy motiválási tényező.
Van-e, lehet-e az OKF-nek lehetősége olyan jogszabályokban megjeleníthető kedvezmények kezdeményezésére, támogatására, amely valamilyen szinten kifejezhetné a tűzoltói munkavégzés társadalmi megbecsülésének ilyen jellegű elismerhetőségét?
Leidinger István
Tisztelt Leidinger István!

Az önkéntes szolgálat vállalásának motiválása, és általában is az önkéntesség, a civil kezdeményezések ösztönzése megjelenik a Nemzeti Katasztrófavédelmi Stratégia tervezetében. Egyetértünk az önkéntesség elismerésével, támogatásával, azonban az
OKF csak kezdeményező lehet, döntéshozó nem.
Kérdését köszönöm!
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 11:24

Big Gabi írta:Főigazgató Úr!

1996. évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról


A tűzoltóság anyagi, pénzügyi ellátása

41. § (1)
(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás költségeit pályázati formában a Belügyminisztérium útján biztosítja. A pályázat – a belügyminiszter által rendeletben szabályozott feltételek szerint – a fejlesztési költség egészére vagy annak meghatározott részére irányulhat.
(3) A központi költségvetésből történő hozzájárulás mértékét legalább a hivatásos önkormányzati tűzoltóság előírt legkisebb létszámának és gépjárműállományának figyelembevételével kell megállapítani.
(4) A hivatásos és az önkéntes tűzoltóság fenntartásával és működésével kapcsolatos rendkívüli kiadások fedezetére a Belügyminisztérium fejezet költségvetésében elkülönített tartalékalapot kell biztosítani. Ebből kell gondoskodni a működési területen kívüli vonulások költségeiről, illetőleg a szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedett tűzoltók kártérítéséről.
(5) A tűzoltóság fenntartója a tűzoltóság készenléti szolgálatot, illetve a tűzoltás irányítását ellátó tagjai részére szolgálati tevékenységükre vonatkozóan köteles élet- és baleset-biztosítást kötni.
(6) Az önkéntes tűzoltóságok létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos költségek fedezetéről a székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az átvállalt feladattal arányosan a központi költségvetés gondoskodik.

59/1995. (V. 30.) Korm. rendele
a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről


6. § (1) A központi gazdálkodás körébe tartozik:
a) a tűzoltóságok beruházására, fejlesztésére szolgáló központi költségvetési előirányzat;

b) a rendkívüli események folytán felmerülő többletköltségek, továbbá a tűzoltóságnak a működési területén kívül elrendelt igénybevétellel felmerült költségek fedezetére szolgáló költségvetési előirányzat;
c) vegyvédelmi felszerelések, tartalékeszközök és ,,M'' készlet;
d) a megyei tűzoltóparancsnokságok javítóműhelyeinek felszerelése, berendezése, alkatrészkészlete;
e) a megyei kiképzőbázisok felszerelése, berendezése, a működtetéssel kapcsolatos központi költségvetési előirányzat;

f) a hivatásos tűzoltók lakáscélú támogatására szolgáló központi költségvetési előirányzat.

(2)
Az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett költségvetési eszközzel az országos parancsnokság, a c)—f) pontokban foglaltakkal a megyei tűzoltóparancsnokság gazdálkodik.

(3) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott beruházási, fejlesztési előirányzat terhére a fenntartó pályázati rendszerben támogatást igényelhet beruházás, rekonstrukció, tűzoltó gépjármű, valamint egyéb, a tűzoltás, kárelhárítás, műszaki mentés szempontjából fontos felszerelés beszerzéséhez.

(4) A (3) bekezdés szerinti pályázat feltételeit a belügyminiszter évente — a költségvetési törvény hatálybalépését követő 30 napon belül — rendeletben állapítja meg.

A fentiek alapján, kérdéseim:

1.) A két jogszabály egyértelműen rendelkezik a pályázati rendszerről, pályázat 1999.-ben volt utoljára miniszteri szinten, rendeletben kiírva, azóta miért nem?

2.) A miniszter asszony áprilisban rendelkezett a hivatásos tűzoltók lakáscélú támogatására szolgáló pénz összeg elosztásáról, megérkezett – e ezen összeg az OKF számlájára?

3.) A központi gazdálkodás körébe tartozik a rendkívüli események folytán felmerülő többletköltségek, akkor miért késik több hónapja az árvízi ( Tisza – Hernád ) túlóra díjak kifizetése illetve a késedelem miatt késedelmi kamatot kifizetik-e?

Tisztelettel köszönöm válaszait.

Nagy Gábor
Tisztelt Nagy Gábor Úr!

A tűzoltóságok technikai fejlesztésére vonatkozóan 1999. óta a tűzvédelmi bírságból és a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulásából finanszírozva éves, illetve több évre szóló szakmai fejlesztési koncepciók kidolgozására, elkészítésére került sor.
Ennek alapján kerültek kiadásra 1999-től áthúzódó tételként 2001-ig, illetve 2002., 2003.,2004.,2005. évben a szakmai program alapján megfogalmazott pályázatok.

A Belügyminiszter Asszony 14-401/2006. számú engedélyével jóváhagyta a Magyar Köztársaság 2006 évi költségvetéséről szóló 2005. CLIII. Évi törvényben biztosított fejezeti kezelésű lakástámogatási előirányzat egyes belügyi szervek számára történő biztosítandó normatív keretelosztási javaslatot.

A döntés szerint az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 2006. évben összesen 98,5 mFt-ot fordíthat központi forrásból dolgozói lakáscélú támogatásra. A keret megállapításánál figyelembe vették – a korábbi téves adatszolgáltatás miatt elmaradt - 40 mFt összegű pótkeretet, melyet a hivatásos önkormányzati tűzoltók támogatására fordíthatnak. A 2006. évi keretből további 10,5 mFt-ot a főigazgatóság belügyi állománya, míg 48 mFt-ot a hivatásos önkormányzati tűzoltók igényeinek kielégítésére lehet felhasználni.

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságon 2006. április 11-én megtartott Szociális Bizottsági ülésén 92,7 mFt lakástámogatási keret lett megítélve a dolgozók számára. Ebből 70,7 mFt-ot (48 db munkáltatói kölcsön igény) a hivatásos önkormányzati tűzoltók kaptak, míg a fennmaradó 22 mF-ot (15 db munkáltatói kölcsön igény) az OKF és a megyei igazgatóság dolgozói között osztottak szét.

A 2006. évi lakástámogatási keretből összesen 97 mFt lett lekérve a Minisztériumon keresztül, melyből 65,2 mFt már átutalásra került Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság lakásalap számlájára, viszont 31,8 mFt átutalására még nem került sor a Minisztériumok közötti egyeztetések miatt ( A Belügyminisztérium feladatainak megosztása során a lakásalap keret teljes egészében az IRM-hez került. A tűzoltóságra és OKF-re eső rész onnan kerül átutalásra).

A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság részére a 2006. évi lakástámogatási keret 4,0 mFt már átutalásra került, mely a korábbi évek támogatásával egyező mértékű.

A túlszolgálati díjak az augusztus havi normatív támogatással átutalásra kerültek az önkormányzatok számlájára. Az önkormányzatoktól kell kérni a kifizetést, melyre vonatkozóan a polgármestereket és a tűzoltóparancsnokokat részletesen levélben a pénzösszeg megjelölésével tájékoztattuk is.
A Hernád, Duna és Tiszai árvíz vonatkozásában előterjesztés készült az önkormányzati és pénzügyminiszter részére, melynek jóváhagyását követően az összegek soron kívül átutalásra kerülnek.

Kérdéseit köszönöm!
P/20
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 542
Csatlakozott: 2002. aug. 28. 20:19
Tartózkodási hely: Pomáz
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: P/20 » 2006. szept. 25. 11:11

Tisztelt Tábornok Úr!

A tűzoltói szolgálat vállalásának ösztönzése úgy gondolom elengedhetetlenül fonos lenne. Erre jelen pillanatban a tűzvédelmi törvény biztosít csekély és elég vagylagos lehetőséget. A menetsítés a helyi adó megfizetése alól egyrészt jelképes, másrészt az önkéntes tűzoltók viszonylag kis csoportját érinti (hiszen adóalanynak, azaz vagyonnal (ingatlannal) rendelkezőnek kell lennie). A mentesítés a pv feladatok alól meg nem egy nagy motiválási tényező.
Van-e, lehet-e az OKF-nek lehetősége olyan jogszabályokban megjeleníthető kedvezmények kezdeményezésére, támogatására, amely valamilyen szinten kifejezhetné a tűzoltói munkavégzés társadalmi megbecsülésének ilyen jellegű elismerhetőségét?
Leidinger István
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:57

FAUN írta:Tisztelt Tábornok Úr!

Kérdésem kissé személyes jellegű, de úgy vélem nem egyedi, tehát éppen ezért más hasonló beosztásban lévő tűzoltókollégám is érintve lehet benne. Kérdésem a következő. Ön szerint szolgálatparancsnoki beosztást betöltő személy vezetői feladatokat lát-e el, s ha igen, kérésére erről igazolást a parancsnoka köteles-e kiállítani??? Ezen igazolás pályázati kritériumként van meghatározva.

Tudom, hogy kérdésemmel elsősorban a Személyzeti és Oktatási Főosztály Vezetőjét kellet volna megkeresnem, de sajnos az OKF honlapján erre nincs lehetőség, pedig szükség lenne rá. Remélem a kérdésem megválaszolása munkatársai segítségével nem fog nehézséget okozni Ön számára.Köszönettel várom válaszát.
Tisztelt faun!

A szolgálatparancsnok I/V-ös beosztás,nem vezető, kiemelt főelőadónak felel meg. A vezetői beosztások besorolási osztálya I. de minden vezetői besoroláshoz közvetlenül rendelték az illetményalap szorzószámát és a vezetői pótlék mértékét, az első, vagy legalacsonyabb vezetői beosztás az osztályvezető, szorzószáma 7.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:47

Gazella írta:Tisztelt Altábornagy Úr!

Az átszervezések következtében augusztus 1-jétől a főügyelet már a mentésszervezési főosztályhoz tartozott, legalábbis a sajtó az Ön aláírásával hitelesített intézkedéséhez hozzájutott. A hírekre reagálva mégis azt állította, még minden a régiben. Hol az igazság? Most hova tartozik a főügyelet? Akkor hova tartozott, gyakorlatilag és papíron?

Augusztus 20-a estéjén a megyei ügyeletesek nem jelezték a főügyeletnek a vihar közeledését? Mert ha nem, akkor a megyéknél nem gondolkodnak, vagy valaki a jelentési kötelezettségének nem tett eleget. A balatoni vízi rendőrség egyébként fel tudott szólni a BRFK-nak.

Bár sokan nem tudják, a katasztrófavédelem egy jelentéstömörítő szerkezet. Teljes egészében kimondva: katasztrófa elleni védelem. Miért gondolják akkor, hogy nincs joguk megelőzni a katasztrófát. Nem osztja azt a véleményt, hogy a katasztrófavédelem elrendelheti egy emberekkel zsúfolt terület kiürítését egy közelgő természeti csapás miatt? Mert ki hozza meg a döntést, ha nem a katasztrófavédelem. A tűzoltók már csak akkor jönnek, ha bekövetkezett a baj.
Tisztelt Gazella!

A tényleges átadás átvételre – azaz az ügyrend és a munkaköri leírások pontosítására, a folyamatban lévő ügyek átadás-átvételére később, augusztus 29 -e után került sor. Az átadás átvételig a feladatokat a korábbi főosztályvezető (vagy ha szabadságon volt, a helyettese) határozta meg, ő kérte számon a feladatok végrehajtását. (Ezt a tényt az ügyelet tevékenységét felügyelő főosztályvezető írásban megerősítette az érdeklődő internetes portálok felé.) Az ügyelet átadása tehát augusztus 20-án még nem történt meg, sem jogi, sem fizikai értelemben. Az ügyelet jelenleg a Mentésszervezési Főosztály szervezetébe tartozik.
A viharról szóló riasztást a Főügyelet kapta meg és nem e megyei igazgatóságok s a másfél soros riasztási adat nem Budapestre, hanem teljes Pest megyére a központi régióra vonatkozott. Nem felelt meg azoknak a szakmai követelményeknek sem, melyet az OMSZ-KVVM-OKF közös megállapodása rendelkezik. Természetesen ez nem mentesítette az ügyeletet a szakmai mulasztásai alól. Az intézkedésre jogosultságot nem az elvekből, hanem a jogszabályokból kell meghatározni, s ezek szerint az OKF nem volt döntési és intézkedési helyzetben.
A döntést csak az tudja meghozni, aki rendelkezik döntéshez alkalmas információval.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:45

nazda írta:Tisztelt Főigazgató Úr!

Kérem, hogy nekem is engedjen meg néhány kérdést!

1. Mi indokolja, hogy a polgárvédelmi szakemberek hivatásosként, a Hszt. hatálya alatt végzik a tevékenységüket? Az önkormányzat részeként (városi, megyei ill. regionális) el tudná képzelni a működésüket?

2. A regionális katasztrófavédelmi igazgatóságok létrejöttekor, a megyei igazgatóságok VFCS-i a megyeszékhelyi HÖT-k állományába kerülnek? Ha ezt nem látja megvalósíthatónak, akkor kérem indoklását is!

3. A regionális igazgatóságok kialakítása során, a megszűnő igazgatóságok státuszainak mi lesz/lenne a sorsa? Elképzelhetőnek tartja, hogy a HÖT-k létszámgondjainak az enyhítésére kellene/illene/lehetne fordítani?

4. A megszorító intézkedések tovább növelték, növelik a HÖT-k terheit is, amely gondolom az Ön számára sem ismeretlenek. Amely érinti, érintheti a személyi állomány bérbeállását, teljesítményértékelését is. Oly módon, hogy a parancsnok (jóesetben) mindenkitől(?) visszavesz a korábban kiemelkedő teljesítményért juttatott pluszból, működésre. A bérmunkás (ill. egyéb) bevételeit fel kell, hogy élje, ezért nem jut teljesítmény (kompetencia alapú) elismerésére. Tehát, a jó teljesítménynek nem lesz jelentősége, mivel anyagilag elismerni úgy sem lehet! Ön személy szerint helyén valónak tartja ezt a dolgot? Mit tett, tesz, annak érdekében, hogy ez az áldatlan helyzet ne következzen be?

5. A kormány tervei között szerepel, hogy a megvont 13. havi juttatást, nyelvi- és gépjárművezetői pótlékokat a teljesítményértékelésbe forgatná vissza. Ez önmagában azt jelentené, hogy ami amúgy is megvolt a HÖT-knek – hiszen, eddig is fizette -, azt nem venné el, ugye, hanem „kötelezöen” teljesítmény elismerésére fordíttatná? Nem tart attól, hogy ezt, az amúgy a parancsnokság költségvetésében pluszként nem jelentkező összeget, a nehezedő működés miatt, a parancsnokságok részben vagy egészében működésre felemésztik? Ezáltal, a célja nem valósul, nem valósítható meg, ergo, nem ér semmit. Egyetért ezzel a megállapítással?

6. A hivatásos állomány szerzett jogaiban jelentős csökkenés látszik körvonalazódni a jövőre nézve. Lát-e ennek káros hatását a tűzoltói társadalomra nézve? Ha igen, mit tett, ill. mit tesz ennek csökkentésére, lehetőség szerinti elkerülésére?

7. S, végül. Tudna-e legalább egy olyan szakmával összefüggő célt megfogalmazni, amelynek eléréséért hajlandó lenne, akár egy tűzoltó-szakszervezetbe is belépni?

Válaszára várva, maradok tisztelettel:
Tisztelt nazda!

A tűzoltóságok önkormányzatiak, mégis a Hszt. hatálya alá tartoznak – így nem értem pontosan a kérdését, mire akar utalni? Talán ki kellene szervezni a HÖT-ket is a HSZT hatálya alól? Egyébként a polgári védelemnek feladatait és kötelezettségeit a polgári védelmi tv. egyértelműen szabályozza. Egyébként természetesen minden elképzelhető (1).

A regionalizációval nem szűnnek meg a hatályos törvényekben és normákban meghatározott kötelezettségek és feladatok. Az átalakítással kapcsolatosan az előzőekben már adtam választ. (2-3.)

A megszorító intézkedések valamennyiünket érinteni fogják, bár ezek hatása eddig csak az OKF-et érintették a konkrét létszámleépítések miatt, hiszen ebben az évben is a bérfedezet hiánya miatt 120 kollégától kellett megválnunk augusztus és október hónapokban. A jogszabály nem ad arra lehetőséget, hogy a HÖT-ök belső gazdálkodásával kapcsolatos ismeretekkel rendelkezzünk, így arra sem tudok választ adni, hogy a saját bevételeiket milyen arányban és módon használják fel. (4)

Logikus amit mond, ezért kell szorgalmazni, hogy a normatív finanszírozás elemeit emeljük meg – mint ahogy arra az elmúlt években is példa volt – azért, hogy ne kelljen akár az üres státuszokon keletkezett bérmegtakarításokat az üzemeltetés a működtetés területeire átcsoportosítani. Ebben az évben is hasonló szándékot fogunk megfogalmazni a költségvetés tárgyalásakor (5).


A konkrét elképzeléseket még nem ismerjük, velünk szemben azonban az elvárható, hogy ezeket a negatív hatásokat csökkentsük, és ezek következményeit korrektül jelezzük a döntéshozók felé (6).

Én úgy gondolom, hogy egyetlen szakmai cél megfogalmazásához sem kell illetve szükséges a szakszervezeti tagság, a megvalósítás pedig a szándékon múlik, és ha ez igazolt, akkor a munkavállalók és a szakszervezetek között nem lehet félreértés és ellentmondás (7).
Kérdéseit köszönöm.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:38

kata69 írta:Tisztelt Altábornyagy úr !

Csatlakozom a kérdezők és válaszra várók soraihoz.

1; Azokkal a tűzoltókkal, akik szolgálatteljesítés közben önhibájukon kivűl
balesetet okoznak esetleg halálos kimenetelüt, ezért letöltendő
börtönbűntetést kapnak.
Ezek az emberek a családjukon kivűl számíthatnak e a tűzoltóságra,
tartják e a kapcsolatot ezekkel az emberekkel ?

2;Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a Tűzoltóságoknak és az OKF-nek a korrupció felszámolására ?

3; Az alkalmi munkavállalók, mint tűzoltók, igen nagy felháborodást kelt, jogosan. Én úgy látom, ezzel a hivatásos állomány zsákútcába kerül, minden vonulós tűzoltót egykalap alá vesznek majd a polgárok, hiszen nem lesz az alkalmi vonulós tűzoltók ruháján az A- betű. Bizalmatlanokká fognak vállni azok az emberek , akik most biztonságban érzik magukat a rutinos hivatástudatú tűzoltók megléte mellett.
Mindennek oka a pénzhiány, gondolom itt is ez a helyzet, de sok más lehetőség is lenne betömni a lukas zsebet ( nekem is van néhány ötletem)
Én, mint civil állampolgár látom a dolgok menetét, de már maga a szó sem bizalom keltő : Alkalmi = soha sem biztos, nem lehet számítani rá.
Természetesen van előnye is az alkalmi munkavállalók foglalkoztatásának esetleg pékségben, ott mindig jól jön egy beugró emberke, ha hibázna ,akkor még kiszállítás előtt helyrehozható a hiba.
De egy káresetnél nincs erre lehetőség.
Nem hiszem, hogy napok- hetek múltával kialakulhatna az emberben a hivatástudat, ehhez több időre van szükség.

Amíg az eberek töbsége érzelmi alapon dönt, addig a szolgálatban levő hivatásos tűzoltó, csak is hivatástudatból ment akár élete árán is.
Ezt nem lehet elvárni attól az embertől, aki havi 1 alkalommal bemegy szolgálatot adni, miért is tenné kockára az életét ?

Ön, mint felelésség teljes bölcs ember, lehetne arról szó, hogy a hivatásos vonulós tűzoltókkal egy adott napon leülni és átbeszélni a lehetőségeket ?
Biztosan lennének jó használható ötleteik, amivel kiküszöbölhető lenne sok probléma, ne minden áron ragaszkodjanak a tervezethez, mert a minden ár az túl nagy ár ! Emberi életek.
Nem beszélve arról, hogy így is lenézik általában az emberek az alkalmi munkavállalókat és ha esetleg mégis bevezetnék a tervezetet, akkor a bajban levő emberekben felmerülhet a kiérkező segítség hozzáértése.
Tisztelt Kata69 !

Jelenleg nincs olyan eset amit Ön említ. Az elmúlt időszakban az akkori BM miniszter támogató javaslatomra mentesített egy gépkocsi vezetőt a bírósági ítéletből adódó hátrányos jogkövetkezmények alól. Nem érkezett hozzám olyan jelzés, megkeresés, amelyben támogatást kértek volna a balesetbe keveredett társaknak, úgy gondolom, lehetőségem határain belül igyekeztem volna támogatást nyújtani.
A korrupció nehéz probléma, jól ismert, hogy egyik félnek sem érdeke az elkövetés feltárása. Ezért maradhat a cselekmény látens. Természetesen az OKF-nek van intézkedése a korrupciós cselekmények megelőzésére, megakadályozására. A legnagyobb fék a közvetlen munkatársak, a kollégák odafigyelése, figyelemfelhívása lehet.
Többeknek írtam már a más foglalkoztatási jogviszonyba tartozó tűzoltók – alkalmi munkavállalók – alkalmazásának elképzeléséről. Állítom, a gondolat nem eretnek: a köztestületi tűzoltóságok állományában olyan tűzoltók dolgoznak akik a számukra meghatározott működési területen, ugyan olyan vonulásra kötelezettek mint a HÖT-ök. Korábbi válaszaimban is kifejtettem hogy az „alkalmi munkavállaló” csak képzett tűzoltó lehet, amire külföldi példa is van. Babák úrnak a LL hasábjain is megjelent riportjára utalva, a tervezet vita nélküli elutasításával lehetséges, hogy a szabadnapos tűzoltókat akadályozzuk meg keresetük kiegészítésének a lehetőségétől.
A teljes vonulós állománnyal érdekes lenne az eszmecsere, de technikailag kivitelezhetetlennek tartom.
Az utóbbi években rendszeressé váltak a „régiós” parancsnoki értekezletek, amelyeken mindig nyílik lehetőség a kötetlen beszélgetésre. Biztosíthatom arról is, hogy a HÖT-ök, a LÖTOSZ és a szakszervezetek képviselőivel egyeztetni kívánunk az Ön által is megfogalmazott témákban.

Kérdését, érdeklődését köszönöm.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:36

Tüzcsap írta:T. Főigazgató Úr!

Korábban felvetették, hogy a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulását 2 százalékra emelik, s a második 1 százalékot laktanyaépítésekre, -rekonstrukciókra fordítják. Ez a kezdeményezés még napirenden van?

A témánál maradva kérdezném, állami támogatással a következő években hol épül új tűzoltólaktanya? Tervezik-e, hogy a fővárosban támogatnak új tűzőrség felépítését.
Tisztelt Tűzcsap !

A biztosítói pénzek emelésével kapcsolatban közel egy éve folytatunk egyeztetések. A biztosítók szövetsége kimutatta az elmúlt évek számadatai alapján, hogy átlagban a fejlesztésre szánt összegek mintegy 10-15% -al növekednek évente. Ettől függetlenül szeretnénk a befizetés %.-os értékén emelni úgy, hogy a vetítési alap ne változzon.
A tűzoltó laktanyák építése szakmai és adott esetben elengedhetetlen létesítési követelmény. A lehetőségekről Rebi részére adtam választ. Ha a szempontok alapján a FTP igénye áll az első helyen, akkor természetes, hogy egyetértünk újabb laktanyák építésével a fővárosban.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:34

Danka János írta:Tisztelt Tábornok Úr!

Talán Önhöz is eljutott már a híre (ha máshonnan nem, akkor innen a Fórumból), hogy a Katasztrófavédelem létrehozása nem okozott osztatlan örömöt sem a pv-s, sem a tűzoltó társadalomban. A helyzetet dramatizálta, hogy az új szervezetben arányában is kevés volt a tűzoltó. Az Ön kinevezése után ez utóbbi javulást mutat (ha csak az igazgatókat is nézzük), ettől függetlenül az ellenszenv megmaradt, sőt talán az sem túlzás, hogy nőtt. Kérdéseim e területről indulnának ki.

1.Elképzelhetőnek tartja-e, hogy e probléma legfőbb oka, hogy a tűzoltó szakma, mint olyan folyamatosan leértékelődik, szinte a kihalás szélén áll a szervezetén belül?
2. Ön hogyan látja: szervezetén belül a feladatok többsége inkább a tűzoltói vagy a polgári védelmis területhez tartozik eredendően?
3. Tervezi-e, hogy megerősíti / frissíti a mentésszervezési vonalat a szervezeten belül?
4. Gondolja-e, hogy a médiában való szereplésük módja az egyik legnagyobb forrása a meglévő ellentéteknek?
5. A tervezett további létszámleépítés illetve a régiósítás milyen hatással lesz a Katasztrófavédelemre?
6. A tűzoltók többsége önkormányzati (hivatásos, köztestületi, önkéntes), a szakmai felügyeletet az Ön szervezete látja el, ami viszont állami. Ezzel nem is lenne baj (már, ha most a fent leírtaktól eltekintünk), de sajnos az látható, hogy az OKF igyekszik magának teret nyerni a tisztán szakmai területeken túl is, súrolva ezzel az önkormányzati lét meglévő jogosítványait is. Ez egy tudatos koncepció a szervezete részéről?
7. A már napvilágra került és a kiszivárgott jogalkotási ténykedésük során sebeket okoznak a tűzoltó társadalomban. Elkerülhetőnek látja-e ezt oly módon, hogy az előkészítés folyamán a jelenleginél – jóval – nagyobb súllyal szerepeljenek mind a szakmai-és érdekképviseletek útján, mind közvetlen módon?

A további kérdéseimet már – így vagy úgy – lejjebb feltették.
Tisztelettel: Danka János tű.szds.
Tisztelt Danka János szds úr !

A folyamatos leépítések természetesen hatással voltak az országos és a megyei létszám helyzetre, hiszen az összevonást követően több mint 600 fővel csökkent a jogelőd szervezeteknél – BM TOP - BM PVOP és megyei szervezeteiknél a teljes létszám. Ez nyilvánvalóan érintette (létszám arányosan) mindkét szakmai állománycsoportot. A régiós átalakítás – figyelemmel a törvényi szabályozásra – a szakmai területek megerősítését fogja jelenti a funkcionális területek terhére (1. és 5. pont).
Nagyon általánosítva azt mondhatom, hogy a megelőzési területen inkább a tűzvédelemmel összefüggő (hatósági, szakhatósági, piac felügyeleti és engedélyezési eljárások), szakmai kérdések vannak túlsúlyban, bár az eu.-s jogharmonizációs követelmények miatt már ez sem jelent tisztán tűzvédelmi feladatokat (2. pont).
A mentésszervezés kiemelt jelentőséggel bír nem csak a bekövetkező eseményeket illetően hanem azért is mert ez az a szakterület amely közvetlen visszacsatolást jelent valamennyi tűzoltóság irányába. Szándékosan fogalmaztam, így mert valóban azt gondolom, hogy korrektül változtatni csak mindhárom vagy négy (létesítményi tűzoltók) terület figyelembe vételével lehet. Persze ehhez az is kell (az is elvárható), hogy az érdekeltek egymással szemben is kifejtsék álláspontjukat és ne csak kizárólagosan az OKF irányába érveljenek. Gondolok pl. a HÖT-ök közötti létszámfejlesztési követelésekre, a magasabb szervezési kategóriába kerülés igényeire, vagy a pénzügyi finanszirozás lehetőségeire a hivatásos és az önkéntesek között, stb. (3. pont).
A 4 ponttal kapcsolatos álláspontomat már kifejtettem korábban.
Szeretném biztosítani Önt is arról, hogy az országos és a megyei szervezetek nem terjeszkedhetnek túl a jogszabály adta kereteken, így nem sérülhetnek a trv-ben (kat./tűz/pv/önkormányzati/HSZT ) meghatározott jogok és kötelezettségek (6 pont).
Nem lehet a szakmai kérdéseket nem egyeztetni, erre azonban csak akkor kerülhet sor, ha mi magunk is megfogalmaztuk az ezzel kapcsolatos álláspontunkat. Ha valami eljut egyáltalán a jogszabály alkotás kötelezettségének fázisába hivatalból is minden érdekelt az egyeztetés folyamatába bekerül. Sajnálom, hogy idő előtt kerülnek ki anyagok néha az az érzésem azért, hogy a bizalmat aláássák. Csak azt tudom ígérni, hogy az Ön által megfogalmazott elveknek megfelelően szándékozom változtatni ezen a „gyakorlaton” (7 pont).
Kérdéseit, érdeklődését tisztelettel megköszönöm.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:32

Harley írta:Tisztelt Tatár Attila!

Jelenleg kapcsolt munkakörrel a megyei igazgatóságokon van sajtóreferens kinevezve. Egyes megyéknél persze olyan, mintha nem is lenne, míg más megyéknél a megbízottak becsülettel végzik a munkájukat.

Nem gondolja, hogy kizárólagos sajtóreferensi munkakörben akár adott megye összes tűzoltóságának kommunikációját össze lehetne fogni? A szóvivő káresetekhez vonulhatna, a helyszínről tájékoztatná a sajtót. Mint tudjuk, itt nem csak az emberek információéhségének kielégítéséről van szó, hanem veszélyhelyzet kommunikációról is, ezt a területet nem lehet félvállról venni. Ilyen munkát Budapestről, íróasztal mögül nem lehet végezni.

A tűzoltóságok létszáma (leszámítva a fővárost) túl kicsi egy ilyen poszt létrehozásához hivatásos tűzoltóval, teljes munkakörben. De megyénként már lenne értelme kinevezni szóvivőt.
Tisztelt Harley!

Azt gondolom, nem csak lehet, hanem kell is olyan tájékoztatást adni, ami az események pontos meghatározásán túl az abban résztvevő szervezet vagy szervezetek egyértelmű megnevezésével informálja a közvéleményt. A tűzoltók által végrehajtott tűzoltási és műszaki mentési feladatokat nem lehet másnak tulajdonítani és teljesen szükségtelen is. Véleményem szerint, ha ennek megfelelően járunk el, akkor a tájékoztatás körül nem lehetnek problémák.
A sajtóreferensi feladatokat ennek szellemében kellene fejleszteni és közösen megerősíteni. Ez vidéken az objektív körülmények miatt sokkal nehezebb, mint a fővárosban ráadásul ehhez jelenleg nem állnak rendelkezésre pénzügyi források. A régiós katasztrófavédelmi szervezeteknél talán lesz lehetőség a kapcsolt munkaköröket (munkabiztonsági felügyelő, sajtóreferens, stb.) önállósítani.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:30

Tiszthelyettes írta:Tisztelt Altábornagy Úr!
Elnézését kérem, de én konkrétabban rákérdezek, meddig hagyja az ország legfontosabb objektumának a védemét figyelmen kívűl? Mikor szándékozik egy szakmai vezetőt kinevezni a Repülőtéri Tűzoltóság élére?

A jelenlegi vezetés sem szakmailag, sem emberileg nem állja meg a helyét, de ezt Ön is tudja, hisz nemrég zárult le az ellenőrzés, gondolom ezek konkrét dolgokat is tartalmaznak. Ezekről lehet e tájékozódni?
Tisztelt Tiszthelyettes!

A Kiss Xavérnak adott válaszomat azzal egészíteném ki, hogy a szakmai ellenőrzésen tapasztaltak figyelembe vételével és mérlegelésével fogom kialakítani a végleges állásfoglalásomat.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:29

kiss xaver írta:Tisztelt Tábornok úr!

Tisztelettel kérdezem, mint aki jó ismerője a Reptéri tűzoltóság müködésének (RKI) érdeklődöm, hogy mi lesz a jövő?
Köztudott, hogy az állam eladta a Ferihegyi repülőtér biznisz üzlet ágát, de valahogy a tűzoltóság maradt állami üzemeltetésben.
Ilyen nem nagyon van a világon csak MAGYARORSZÁGON, mert a világon szinte mindenhol az üzemeltető feladata müködteteni a fire servicét.
Ön is tudja, hogy ez a téma az ott szolgálatot teljesitő több mint száz fős állományt és jövőjét nagyban érinti.
Azt is szeretném megkérdezni, hogy a jelenlegi megbizott vezetés meddig marad, mert amit, a sajnos elhunyt ezredes úr felépített, a mostaniak egy év alatt leromboltak!?

Tisztelettel várom őszinte válaszát.

Kiss Xavér
Tisztelt Kiss Xavér!

A világban a repülőtéri szolgálatok működtetése nem csak kizárólagosan a repülőtér üzemeltetőjének lehet a feladata. Számos példát találhatunk, arra hogy az (szövetségi)állam-a város-és az üzemeltető együtt vagy akár külön-külön látják el ezt a feladatot.
A tulajdonos változást követően tárgyaltunk BA képviselőivel (még január-február hónapokban) hogy a kialakult helyzethez igazítsuk a meglévő szabályozásainkat. Az érvényben lévő (adás-vételi) szerződés alapján azonban jelenleg nincs módunk a struktúrán és finanszírozási gyakorlaton és kötelezettségeken változtatni.
A repülőtér biztonsága stabil szolgálatot igényel, ezért körültekintően kell dönteni, nem csak a vezetői kinevezésekről, hanem a kapcsolódó szabályzatok esetleges módosításáról is. Ezeket a döntéseket hamarosan meghozom.

Érdeklődését, kérdését köszönöm.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:28

papp istván írta:Tisztelt Tatár úr!
Ön szokta olvasgatni a Lánglovagok fórum rovatát?
Üdvözlettel:
Papp István
Tisztelt Papp István!

Nem állítom hogy rendszeresen és folyamatosan de – adott esetekben, „ügyekben” – fontosnak tartom, hogy a véleményeket ebből a forrásból is megismerjem. Sokszor talán – nyilván ez szubjektív de ennyi engedtessék meg nekem is – indokolatlanul és nem körültekintően fogalmazzák meg állásfoglalásukat a fórumot használók (előfordul hogy a személyeskedéseket, sem nélkülözik az írások) mégis egyfajta visszajelzés. Bár jó volna, ha nem lenne „probléma” adott esetben egyetérteni az OKF álláspontjával, véleményével is.
De továbbra is inkább a személyes találkozásokat, egyeztetéseket tartom fontosabbnak.

Köszönöm érdeklődését.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: katasztrófa-sorozat

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:09

sidol írta:Tisztelt Tábornok úr!

Ön szerint ki nem fejtette ki a teljes igazságot, amikor a kataszrófavédelem szóvivője azt idézte egy jelenésből, hogy vezetők képzettségi hiányossága is hozzájárult a műegyetemi tragédiához, majd másnap ezt "lapértesülésnek" nevezte, kvázi cáfolta?

Mi az oka, hogy most sorozatban vannak egyeztetési zavarok és látványos bakik? A minisztérium kettéválasztása nem okozott zavart a legfelsőbb körökben?

Biztosan összefér-e az Önök hivatásával az, hogy ha tüntetők elveszik a tömlőt, akkor visszavezénylik az egységet a laktanyába, arra hivatkozva, hogy veszélyben vannak, miközben a kutya nem akarja bántani őket. Nem az lett volna a dolguk, hogy más módon oltsanak. És miért a lktanyába mentek vissza, miért nem száz méterre? Egyáltalán, miért nem ment oda több kocsi már a legelején? Tízezres tüntetésnél mikor kell tűzoltó-biztosítást elrendelni? Szabad órákon át égni hagyni autókat? Az MTV-nek nincs tűzvédelmi rendszere? Önt ki és mikor értesítette az ostromról. Nem érzi úgy, hogy veszélybe sodorták a szolgálatban lévőket?
Tisztelt sidol!

Kérem olvassa el a Juci- nak adott válaszomat – de több helyen is reflektáltam arra a hibára amit a nem egyértelmű megfogalmazás és a sajtó okozott. Az átadott írásos anyagok tőlünk függetlenül is „képesek” átalakulni, ilyenkor csak egyet tehetünk nyilvánosan elnézést kérünk és korrigálunk. Ebben az esetben is ez történt mindjárt másnap reggel, az általam tartott sajtó tájékoztatón.
A többi kérdés megválaszolása elsősorban a FTP pk.-nak a hatásköre. Meggyőződésem, hogy a tűzoltás vezető a helyszínen tapasztalt körülmények, kockázatok és az állomány biztonságának mérlegelése után felelősen döntött, és ezt a későbbiekben sem bírálták felül - nem kapott más parancsot – közvetlen elöljáróitól sem.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:08

Pozsárka írta:Tábornok úr!

A technikai állománytábla (7/2006. (II.10.) BM r.), valamint a szolgálatszervezés szabályai (1/2003. (I.9.) BM r. 4. sz. függelék) szerint parancsnokságomon a megengedett legkisebb napi szolgálati létszám az engedélyezett párhuzamosítással 32 fő.
Az Ön 12/2006. sz. Intézkedésében megengedett könnyítéssel (ez év 12. 31-ig) 28 fő.

Parancsnokságomon a szolgálati csoportok rendszeresített létszáma 35 fő.
Ebből a 35 fős létszámkeretből kell biztosítani a szolgálati létszámon túl az évi rendes szabadságokat, az egészségi (beteg) szabadságos napokat, a túlszolgálatért járó kompenzáció egy részét, de az új felvételisek képzését és a meglévő állomány továbbképzését, a szerkezelők és zászlós-jelöltek iskoláztatását is. Ekkora keretből a korábban engedélyezett 23 fős minimum napi szolgálati létszám is – alkalmanként - csak nehezen volt tartató.
Kérem, vegye figyelembe a természetes fluktuáció miatt kieső, időlegesen lekötött 1-2 státuszhelyet is.

Kérdezem Főigazgató Urat, hogy a rendszeresített létszám és a napi szolgálati létszám különbségét (a rendelet szerint 3 fő, az intézkedés szerint 7 fő) elegendőnek tartja-e a járandóságok, illetve a szolgálat érdekéből történő távollétek biztosítására?

Kérdezem Főigazgató Urat, hogy a rendeletmódosítás előkészítési szakaszában az Ön kollégái előzetesen kiszámolták-e, hogy a rendeletmódosítás milyen hatással lesz konkrétan egy-egy hivatásos tűzoltóság szolgálat szervezésére?

Tisztelettel:
Handbauer Péter tű. őrgy.
Tisztelt Őrnagy Úr!

Amennyiben Pécs HÖT szolgálati csoportjainak jelenlegi létszáma 35-35 fő, úgy megítélésem szerint az elsődleges teendő a parancsnokság szervezési állománytáblázata kialakításának, a hatályos BM rendelet előírásainak megfelelő kezdeményezése. A létszám teljes feltöltöttsége mellett a szolgálati csoportonkénti 7-8 fő tartaléklétszám esetén a járandóságok feszes szolgálatszervezés mellett kiadhatók.
Természetesen a rendelet-módosítást megelőzően kollégáim mind a 95 HÖT esetében előzetes számításokat végeztek. Tisztában vagyunk azzal a ténnyel is, hogy túlóra igénybevétele nélkül, a jelenlegi létszámhelyzetben nem minden parancsnokság képes kiadni a napi szolgálatot.
Az egységes szolgálatszervezés, az RST tervezhetősége, valamint a szakszervezetek által kezdeményezett és a Kormány által támogatott munkaidő csökkentés érdekében mindenképpen szükséges volt ezen irányvonal kialakítása. Megjegyzem a rendelet-módosítással a minisztériumba történő beterjesztés előtt a HÖTOSZ is egyetértett.

Kérdését megköszönöm.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:06

Big Gabi írta:Főigazgató Úr!

Kérem, fejtse ki álláspontját, Rajnai Zsolt tű. alezredes úr, a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok Országos Szövetségének elnöke által, az alábbiakban idézett okfejtésének tükrében, az alkalmi munkavállalók ügyében.


„ KONTRA – mit mondanak a tűzoltók

LO: Mikor értesült Ön először hivatalosan is erről a tervezetről?
RZS: Először körülbelül augusztus végén találkoztam ezzel az elképzeléssel egy újság híradásában. Hivatalosan viszont csak szeptembertől van róla tudomásom. Ez azért is szomorú, mivel jellemzi azt, hogy milyen érdekegyeztetés zajlik manapság. Egy elképzelés, amely konkrét jogszabálytervezet formájában jelenik meg, és azok, akikre vonatkozik, csak ezt követően értesülhetnek róla, felettébb furcsa. A szakmai véleményünk akkor lett csak fontos, mikor ez az ügy "nem hivatalos" nyilvánosságot kapott.
LO: Mit gondol, a gyakorlatban működhetne a tűzoltók alkalmi munkavállalása?
RZS: Alkalmi munkavállalók hogyan szerezhetnek olyan igazi szakmai tapasztalatot, amihez egy hivatásos tűzoltó is csak évek alatt jut hozzá? Hogyan győződhet meg a munkáját irányító személy arról, hogy milyen bonyolultságú és veszélyességű feladattal bízhatja meg? A tűzoltás és műszaki mentés csapatmunka. A csapat bevethetőségét és hatékonyságát a "leggyengébb láncszem" fogja meghatározni. Emiatt véleményem szerint az eredményesség jelentősen romlana, míg a veszélyeztetettség pedig nőne. A tűzoltók munkája napjainkban egyre bonyolultabb, egyre nagyobb felkészültséget igényel, és ez csak folyamatos felkészüléssel és napi gyakorlattal biztosítható.
LO: A tűzoltók munkaideje a jövőben csökkenni fog. Felmerült, hogy a hivatásosok vállalhatnának egy-egy szolgálatot a szabadidejükben.
RZS: Egyszerre nem lehet valaki a saját munkáltatójának főfoglalkozású és alkalmi munkavállalója is. Más tűzoltóságon pedig azért sem dolgozhatna, mert mint hivatásos állományú, a munkahelyére rendkívüli esetben szabadidejéből, vagy akár szabadságról is visszarendelhető. Ebben az esetben vagy az egyik, vagy a másik tűzoltóságon nem tudná teljesíteni a szolgálatát.
LO: Elképzelhetőnek tartja, hogy a ”kékkönyves tervezet” a közeljövőben megvalósuljon? Hiszen az államnak jobban megérné így a tűzoltók foglalkoztatása.
RZS: Lehet, hogy ez a megoldás az államnak anyagilag előnyösebb lenne, de szabad-e anyagiakban mérni a tűzoltók és a bajban lévő emberek biztonságát? Szerintem nem. Ez egyben válasz is arra, hogy véleményem szerint egy ilyen rendszer kialakítása káros, és veszélyes is egyben. Elképzelhetetlen számomra, hogy ez megvalósuljon. Az a hivatásos tűzoltóság végét jelentené.
LO: Mit kíván tenni az Önök szervezete azért, hogy csökkenjen a szakadék a katasztrófa- és polgárvédelmi szervek, valamint a hivatásos tűzoltók álláspontja között?
RZS: Folyamatosan arra törekszem, hogy párbeszéd legyen a tűzoltók és a katasztrófavédelmi szervek között. Ez viszont azt feltételezi, hogy tiszteljük egymást, hogy kíváncsiak vagyunk egymás gondolatára. Nem csak akkor, ha ezt a sajtó nyilvánossága, vagy a tűzoltók felháborodása kikényszeríti. Felajánlok minden olyan segítséget, egyeztetést, ami a jelenlegi rendszert jobbá, hatékonyabbá teheti, de elutasítom mindazt, ami pusztán anyagi szempontok figyelembevételével, az emberek biztonságával és a tűzoltók szakmai véleményével mit sem törődve kívánja a jelenleg jól működő és az állampolgárok tiszteletét és bizalmát élvező tűzoltósági rendszert átalakítani.”


Tisztelettel köszönöm válaszát.
Nagy Gábor
elnök


Fővárosi Tűzoltóság Szakszervezete
Tisztelt Elnök Úr!

Morgónak, civil guardnak, és még sokaknak leírtam: egy előzetes ötletről, egy megvizsgálható felvetésről folyik a vita. Azt is leszögeztem, hogy változás csak a tűzvédelem fejlesztésére, az állomány szolgálati körülményeinek javítására (a munkaidő csökkentéssel kapcsolatos kötelezettség végrehajtására) irányulhat. Mert változásra szükség van. A magyar tűzvédelem rendszere ma már problémáktól terhes, ragaszkodunk egy korábban (talán akkor sem megalapozottan) kialakított szerkezethez, szervezethez, feladat végrehajtáshoz. Együtt lehet és kell megoldani az FTP-t terhelő feszültségeket (ahol már most is talán adottak a feltételek a 24/72-es szolgálati rend bevezetéséhez), és a az I. kategóriás, alulszervezett HÖT-ök problémáit (ahol a heti 52 órás munkaidőkeretre sincsenek meg a lehetőségek.). Olyan lehetőségeket kell keresnünk, ami alkalmazható az FTP szinte állandóan vonuló állományánál, de az olyan HÖT-ökön is, ahol egy-egy szolgálati csoport jó, ha havonta vonul.
Babák ezredes úr az idézett vélemény előtt részletesen kifejtett egy álláspontot. Azt is elmondta, hogy rövidesen egyeztetésre, vitára kerül sor a szakmai érdekképviseletek bevonásával.
Nagy tisztelettel vagyok a LL fóruma iránt, de úgy gondolom, hogy egy korántsem kidolgozott tervezetről ott lesz lehetőség a nézetek, a vélemények ütköztetésére, az elméleti okfejtések és a gyakorlatból fakadó érvek egyeztetésére, közelítésére.
Véleményemet a szakmai vitán kívánom kifejteni.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 10:00

Rebi írta:Tisztelt Altábornagy úr!

Látja-e létjogosultságát egy felmenő rendszerű állami tűzoltó képzésnek, más, rendészeti-, katonai szakközépiskola mintájára -az utánpótlás nevelése céljából?

Van-e mód a jelenlegi tűzoltó-, katasztrófavédelmi szakképzés, szintentartás gyakorlatiassabbá tételére, gyakorló tanpályák kiépítésére központi támogatásokból?

A tűzoltó laktanyák, illetve a kirendeltségek, irodák elhelyezése, kialakítása nem mindenhol megfelelő, helyenként kritikán aluli. Várható-e ezek korszerűsítése, új laktanyák építése? Ha igen akkor a kölségek kit terhelnek egyes esetekben?

Amikor egy H.Ö.T. , vagy Ö.T. felszerelésre, gépjárműre pályázik, miért nem kaphat olyan típust, ami az ő helyi viszonyainak felel meg?

Köszönettel:
Gáncsosné M. Zsuzsanna
Tisztelt Gáncsosné M. Zsuzsanna!

A felmenő rendszerű állami tűzoltó képzésnek van létjogosultsága, és a képzés rendszere így is van kialakítva. 2003. január 01. óta létezik a – már az új, OKJ-s szakképzési rendszernek is megfelelő – képzési rendszerünk, melynek fő helyszíne és akkreditált vizsgaközpontja a Katasztrófavédelmi Oktatási Központ. Az egyes képzések szakmai és vizsgakövetelményei a 16/2003. (IV.18.) BM rendelettel kerültek kiadásra.
A képzések vertikális (egymásra épülő) rendszerében az alapfok: tűzoltó szakképzés (608 óra, kb. 4 hónap), középfok: katasztrófa- és tűzvédelmi technikus (1050 óra, kb. 10 hónap), felsőfok: katasztrófa- és tűzvédelmi szervező (tiszt) (810 óra, kb. 10 hónap).
A képzések horizontális (elágazásos) rendszere szerint tűzoltó szakképesítés megléte esetén: különböző kisgépkezelői tanfolyamok, tűzoltó technikusi képesítés megléte esetén: létrás, kosaras gépjárműkezelői, darukezelői, porral, habbal-oltó, valamint tűzoltógépjármű kezelői, vegyi, műszaki mentő, konténer kezelői tanfolyamok, stb.
A különböző beosztások betöltéséhez lehetőség van továbbá néhány különleges (horizontális) rész-szakképesítés megszerzésére, mint például tűzvizsgálói, tűzoltásvezetői, stb.
A képzések gyakorlatiassá tétele jelenleg csak az oktatási központ saját, valamint esetenként kölcsönzött technikai eszközein, majd „élesben” a képzési időszak gyakorlati részében tűzoltóságokra kihelyezett formában valósul meg. Nagy igény lenne egy Európai színvonalú gyakorlópálya és kiképző komplexum megvalósítására, mely létrehozásának lehetőségét régóta vizsgáljuk. Az ehhez szükséges anyagi fedezet megteremtésére keressük a forrásokat.

Az állami tulajdonban lévő tűzoltó laktanyák a Tűzvédelmi törvény alapján a tűzoltóságokat fenntartó önkormányzatok tulajdonába, és a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatába kerültek átadásra. A tűzoltólaktanyák műszaki állapotának felülvizsgálata központilag megtörtént, melynek alapján zöld mezős beruházások keretében új tűzoltólaktanyák építésére került sor. 2003-2006. év között megvalósult Érd, Nagykáta, Szentendre, Encs, Nyírbátor tűzoltólaktanyája BM fejezeti forrásokból.
Sajnos a beruházásra fordítható pénzügyi források szűkössége és az új laktanyaépítések 400 – 500
millió forintos beruházási igénye, átlagosan kétévente tesznek lehetővé új építést. Jelenleg a laktanya felújításra pénzügyi források nem álnak rendelkezésre, a költségvetés helyzete nem tette lehetővé a laktanya felújítások fedezetére szolgáló új normatíva bevezetését.
További gondot jelent, hogy főleg a megyei jogú városok esetében, a laktanyák a megyei önkormányzat tulajdonában voltak és ezért nem minden esetben kerültek azon városok tulajdonába, melyek a tűzoltóságot fenntartják. Ez a kettős tulajdon problémát okoz a laktanya felújítások tekintetében is.
Új laktanya építése esetében a beruházás teljes egészében költségvetési forrásból történik, az építési telket és részbeni közműveit az önkormányzatok biztosították. Amennyiben lehetőség lesz a laktanya felújításokra központi költségvetési forrást biztosítani a költségviselést a felújításra vonatkozó pályázati felhívás, fogja meghatározni.

A tűzoltóságok technikai fejlesztése során pályázni lehet gépjárműre, eszközre, felszerelésre. A gépjárművek esetében a felhasználási célt jelentő járműcsoportok meghatározásra kerülnek (fecskendő, vízszállító, magasból, műszaki mentő, stb.). A tűzoltógépjárművekre vonatkozó szabványok és a gyakorlati tapasztalatok alapján meghatározásra kerülnek a műszaki paraméterek.
Az alváz, a felépítmény és a málhafelszerelések gyártói típus szerinti megnevezését és ennek alapján történő beszerzését a közbeszerzési törvény nem teszi lehetővé.
A helyi viszonyoknak megfelelő beszerzések biztosítása érdekében történik a gépjármű választék bővítése, - ezáltal a műszaki paraméterek változtatása - például: középkategóriájú műszaki mentő gépjármű, országúti gyorsbeavatkozó, könnyűkategóriájú műszaki mentő, kombinált, erdőtüzes gépjármű.
A nagyértékű eszközök esetében a típus azonosság biztosítása érdekében, minden olyan esetben, amikor közbeszerzési szempontokból az indokolható, a pályázó által megjelölt típusú, gyártmányú eszközök kerülnek átadásra.

Köszönöm érdeklődését.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 9:57

bana01 írta:Tisztelt Tatár Úr !

Szeretném megkérdezni mennyire igaz az, hogy a hivatásosok munkaidejét úgy szeretnék csökkenteni, hogy önkénteseket vonnak be? Ha igaz ezt hogyan vinnék végbe?


Én személy szerint szívesen tölteném szabadidőmet egy hivatásos csapatba így is segíteni a munkájukat.


Utoljára már csak egy kérdésem lenn!?

Létezik-e szerződéses tűzoltó (mint a katonaságnál), és ha igen hogyan válhat valaki szerződésessé?Válaszait előre is köszönöm! Tisztelettel Bana Zsolt
Tisztelt bana01!

Szerződéses tűzoltó beosztás elvileg nem zárható ki, de a HÖT.-ök nem alkalmazzák a HSZT.-ben nyújtott lehetőséget.
Az alternatív foglalkoztatási lehetőség gondolatáról már adtam tájékoztatást a fórum több kérdezője számára.
Köszönöm kérdését, egyfajta visszajelzés, hogy lenne érdeklődés az ilyen fajta foglalkoztatására.
Avatar
Dr. Tatár Attila
VIP
Hozzászólások: 47
Csatlakozott: 2006. szept. 17. 18:53
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: Dr. Tatár Attila » 2006. szept. 25. 9:55

horik írta:Tatár Úr!Kérném a közhelyektöl mentes válaszát a következö kérdésemre!Van-e olyan szándéka önöknek,hogy tovább fejleszék a HÖT-ket vagy végleg le irják öket!-Szerény véleményem szerint ugy igazán nincs kivel "helyetesini" minket.Elöre is köszönöm a válaszát.
Tisztelt horik!
A HÖT-ket nem lehet sem átmenetileg sem véglegesen leírni!
Azt sem tartom kizártnak, ha a szakmai indokoltság azt követeli, hogy számukat növelni kell, akkor az ezzel kapcsolatos intézkedéseket meg kell tenni, továbbá a kategóriák szükség szerinti felülvizsgálata is változtatásokat hozhat a jelenlegi helyzethez képest.
Kérdését köszönöm, kérem, olvassa el Zsolt 26-nak adott válaszomat is.
imitator
pernyekergető
Hozzászólások: 36
Csatlakozott: 2006. aug. 31. 11:15

Hozzászólás Szerző: imitator » 2006. szept. 25. 9:51

Tisztelt Tatár Úr!

Ön szerint munkáltatói jogokat gyakorló HÖT parancsnokoktól el lehet e vonni a személyzeti, munkaügyi és munkavédelmi feladatokat?
Ha nem, akkor ön szerint indokolt-e, hogy ezen feladatoknak a HÖT állományába tartozó szakember segítségével tegyen eleget?

Válaszát előre is köszönöm.
Lezárt