Költségvetés

Munkaidő, fizetések, pótlékok, szakszervezet...
Itt lehet tépni egymás idegeit is.
Válasz küldése
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2007. szept. 28. 12:53

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA ( 2008. év.)

ELŐIRÁNYZAT: 35 504,1 millió forint


A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a
következő normatívák alapján vehető igénybe.
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi
juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 920 172 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot
fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban:
28/1996. (XI. 26.) BM rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi
XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 122 775 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete
„Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
c) Illetménykiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 91 000 forint/fő

A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt.
végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló
20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez – a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati
tűzoltóságok legkisebb létszáma” című mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint.
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető igénybe:
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 717 forint/m2

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott
tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület szerint.
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: 7/2006. (II. 10.) BM rendelet) mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó technikai eszközök előző 3 évben (2004-2006. évek)
futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltás-vezetői gépjármű és a tűzoltó
motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei.
c) A különleges tűzoltó járművek, speciális és egyedi eszközök kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 7/2006. (II. 10.) BM rendelet mellékletében
meghatározott különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján (habbal oltó gépjármű, porral oltó gépjármű, magasból mentő gépjármű, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó,
daru, konténer szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális konténerszállító jármű, por-hab kombinált oltójármű,
tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító jármű, légzőbázis, kamera, tűzoltó-csoport, tűzoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak).
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 57 800 000 forint

A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez.
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság
intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok
létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovatának adata szerint.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről,
a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján – a hivatásos önkormányzati tűzoltóság működési és fenntartási kiadásai 2008. évi állami támogatása
mutatószám felméréséről szóló adatlap kitöltéséhez készített Kitöltési Útmutató szerint – a költségvetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt költségek
figyelembevételével történik. Az elszámolásnál nem vehetők figyelembe a vállalkozási vagy kiegészítő tevékenység keretében, térítési díj ellenében végzett munkák bevételei és kiadásai.
Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó kötelezettségvállalással terhelt
maradványa 2009. június 30-áig használható fel.
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
foti
slagmester
Hozzászólások: 392
Csatlakozott: 2006. jan. 09. 9:09

ktv

Hozzászólás Szerző: foti » 2006. nov. 03. 9:03

Szerintem ez az összeg olyan nevetséges, hogy szégyen az előterjesztőjére nézve.
föti
gondolkodjunk
kapocspárkulcs tekergető
Hozzászólások: 40
Csatlakozott: 2006. júl. 05. 14:23

Hozzászólás Szerző: gondolkodjunk » 2006. nov. 02. 15:39

Bocsánat, hogy beleszólok, de a törvény tervezetének szöveges részében az is található, hogy a meghatározott 210 millió forint összegből ( önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása ):.... "20,0 millió forintot azon önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására kell fordítanil, melyek vállalják a köztestületi tűzoltósággá történő fejlesztést."
Hát ezen is gondolkodjunk !
foti
slagmester
Hozzászólások: 392
Csatlakozott: 2006. jan. 09. 9:09

ktv

Hozzászólás Szerző: foti » 2006. nov. 02. 8:26

Ez mind az okf-é?
ÖTM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság : 10 513.6mFt ( + 940.2mFt )
Működési költségvetés : 461.7mFt ( + 86mFt )
Személyi juttatások : 6 389.2mFt (+ 627mFt )
Dologi kiadások : 1 775.5mFt (+ 187mFt )
Felhalmozási költségvetés : 2 018.3mFt ( + 0 )
Intézményi beruházási kiadások : 2 708.2mFt ( + 12.4mFt )
föti
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2006. nov. 02. 8:11

(2007. évben az éves támogatás megállapítása a 2007. I-III. negyedévekre jutó túlórák átlagának 12 hónapra számított arányában történik)

Ügyes trükk!

Az első és harmadik negyedévben nem keletkezik túlszolgálat.
0-1-0-1. Az éves átlag 1/2. A háromnegyedéves 1/3.
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2006. nov. 01. 20:49

5. számú melléklet a 2006. évi ……….. törvényhez

A helyi önkormányzatok által felhasználható központosított előirányzatok


17. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok kiegészítő támogatása

Előirányzat: 1 950,0 millió forint

A központi költségvetés hozzájárulást biztosít a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos ökormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzatok számára a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény módosításáról szóló 2005. évi CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított szolgálatteljesítési idő csökkentéshez.
Amennyiben a szolgálatteljesítési idő csökkentés részben vagy egészben:
- túlmunkával valósul meg, úgy a hozzájárulás kizárólag a 2006. II. félévére, valamint a 2007. évre jutó túlórák arányában vehető igénybe (2007. évben az éves támogatás megállapítása a 2007. I-III. negyedévekre jutó túlórák átlagának 12 hónapra számított arányában történik);
- létszámbővítéssel valósul meg, úgy a hozzájárulás a külön jogszabályban meghatározott létszámbővítés szerinti létszámfeltöltés után, időarányosan igényelhető.
A hozzájárulás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes feltételeit az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a pénzügyminiszter véleményének kikérésével - 2007. január 31-éig rendeletben szabályozza.
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2006. nov. 01. 20:17

Fireman!

Folytatom az összehasonlítást:


2006. évi költségvetés:

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása: 210.0mFt

Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása: 1231.0mFt

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság : 9 573.4mFt
Működési költségvetés : 375.7mFt
Személyi juttatások : 5 762.2mFt
Dologi kiadások : 1 588.5Mft
Felhalmozási költségvetés : 2 018.3mFt
Intézményi beruházási kiadások : 2 695.8mFt

2007. évi költségvetés:

Önkéntes tűzoltó egyesületek támogatása : 210.0mFt (+ 0)

Köztestületi tűzoltóságok normatív támogatása : 1 343.3mFt ( + 112.3mFt )

ÖTM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság : 10 513.6mFt ( + 940.2mFt )
Működési költségvetés : 461.7mFt ( + 86mFt )
Személyi juttatások : 6 389.2mFt (+ 627mFt )
Dologi kiadások : 1 775.5mFt (+ 187mFt )
Felhalmozási költségvetés : 2 018.3mFt ( + 0 )
Intézményi beruházási kiadások : 2 708.2mFt ( + 12.4mFt )

HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

2006. év: ELŐIRÁNYZAT: 33509,1 mFt

2007. év: ELŐIRÁNYZAT: 33 524,1 mFt ( + 15mFt )
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2006. nov. 01. 15:20

Fireman!

"A 2007. évi finanszírozás alakulása:
• A hatályos rendelet alapján végrehajtott, szakmailag alátámasztott átcsoportosításnak
köszönhetően 51 db különleges szer finanszírozási státusza szabadult fel. Ez túlnyomórészt
a habbal- és porraloltó gépjárművek számának jelentős csökkentéséből adódik.
Ezáltal 51 * 500 000 Ft = 25 500 000 Ft megtakarítás (szabad forrás) keletkezett."

a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló 7/2006. (II.10.) BM rendelet és a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályairól szóló 1/2003. (I. 9.) BM rendelet módosításáról

2004. év(2005. évre vonatkoztatott): b) A tűzoltójárművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez,
karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km

2005. év(2006. évre vonatkoztatott): b) A tűzoltójárművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km

2006. év(2007. évre vonatkoztatott):b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km

2005. január 1-je és március 31-e között alkalmazható üzemanyagárak:
Ólmozatlan motorbenzinek
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 234 Ft/l
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 243 Ft/l
Gázolaj 229 Ft/l
Keverék 234 Ft/l

2006. január 1-je és január 31-e között alkalmazható üzemanyagárak:
Ólmozatlan motorbenzinek
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 260 Ft/l
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 270 Ft/l
Gázolaj 255 Ft/l
Keverék 263 Ft/l

2006. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárak:
Ólmozatlan motorbenzinek
ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 270 Ft/l
ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 279 Ft/l
Gázolaj 275 Ft/l
Keverék 288 Ft/l
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2006. nov. 01. 9:02

2006: 33509,1 millió -----------> 2007: 33 524,1 millió forint

3 917 582 forint/fő ---------------> 3 919 470 forint/fő

5 122 716 forint/fő ---------------> 5 122 716 forint/fő

91 000 forint/fő -------------------> 91 000 forint/fő

4 717 forint/m2 -------------------> 4 717 forint/m2

115 forint/km ---------------------> 115 forint/km

500 000 forint/db -----------------> 500 000 forint/db

57 800 000 forint ------------------> 57 800 000 forint

500 000 forint/fő -------------------> 500 000 forint/fő
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2006. nov. 01. 8:47

Egy tervezetre emlékszem, hogy abban a 29 megszüntetett különleges szer utáni 29 X fél milliót visszaforgatják a tűzoltóságok költségvetésébe.

Én nem találom vagy tényleg nincs benne?
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2006. nov. 01. 8:38

T/1145. számú
TÖRVÉNYJAVASLAT A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 2007. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL


III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT: 33 524,1 millió forint

A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő normatívák alapján vehető igénybe.

1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 919 470 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban:
28/1996. (XI. 26.) BM rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 122 716 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete
„Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza.
c) Illetménykiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 91 000 forint/fő

A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter
irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai
illetménykiegészítéséhez – a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet, „A hivatásos
önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” című mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint.
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehetõ igénybe:
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 717 forint/m2

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott
tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület szerint.
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok készenlétben tartandó legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományáról szóló
7/2006. (II. 10.) BM rendelet (a továbbiakban: 7/2006. (II. 10.) BM rendelet) mellékletében meghatározott és üzemeltetett tűzoltó technikai eszközök előző 3 évben (2003-2005. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga összegével tervezett futásteljesítmény alapján. A számításnál nem vehető figyelembe a tűzoltás - vezetői gépjármű és a tűzoltó motorcsónak által futott kilométerek száma, továbbá a térítéses munkák kilométerei.
c) Az egyedi tűzoltó járművek és különleges szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 7/2006. (II. 10.) BM rendelet mellékletében meghatározott különleges szerek és egyedi eszközök száma alapján
(habbal oltó gépjármű, porral oltó gépjármű, magasból mentő gépjármű, műszaki mentőszer, gyorsbeavatkozó, daru, konténer szállító gépjármű, műszaki konténer, vegyi konténer, speciális konténer, oltóanyag konténer, speciális konténerszállító jármű, porhab kombinált oltójármű, tűzoltóhajó, generátor szer, ugrópárna, búvárszer, tömlőszállító
jármű, légzőbázis, kamera, tűzoltó-csoport, tűzoltásvezetői gépjármű, tűzoltó motorcsónak).
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 57 800 000 forint

A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez.
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovatának adata szerint.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.
A támogatás elszámolása a normatív hozzájárulásokkal azonos eljárás alapján a költségvetési évben vállalt kötelezettségek valamint jogszerűen elszámolt költségek figyelembevételével történik. Az év végi – kötelezettségvállalással nem terhelt – maradványt a központi
költségvetésbe vissza kell fizetni. A támogatás következő évre áthúzódó
kötelezettségvállalással terhelt maradványa 2008. június 30-áig használható fel.
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
krampusz
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 4362
Csatlakozott: 2003. szept. 13. 4:36
Tartózkodási hely: bp
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: krampusz » 2006. júl. 04. 8:29

Az állami pénz magánszektorba pumpálása nem lopás? Rendelet...
Olyan ez, mintha rozsdára festenének. Csak eltakar.

A reptér nyereségre dolgozik és tulajdonképpen szolgáltat. Pénzért. Hát a biztonsági elemek is szolgáltatások. (Mindamellett hogy kötelező) De ez a működés feltétele. Akár a tankolást is lehetne állami zsetonból fedezni, legfeljebb "rendelettel" eltakarják.

Sőt! Üzemeltesse az állam az egészet, csak a nyereséget adják át! És ha ez működik, akkor majd ismét lehet siránkozni a költségvetési hiányra. Ha meg nagy a hiány, legfeljebb elveszik a tűzoltóktól, mert mégiscsak hallatlan, hogy illetményt kapnak!!!

Halihó!
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2006. júl. 03. 21:16

Big Gabi!

Ez nagyon könnyű kérdés volt!

2004-ben a kormány hozott egy rendeletett, ami alapján a nemzetközi, kereskedelmi repülőtereken a tűzoltó, rendőr, vámos, határőr bérét az állam fizeti, a többit a reptér fenntartó.
Mivel e két paraméterrel csak Ferihegy rendelkezik olybá' tűnik, hogy súlyosan megsértik vele a versenytörvényt.

Én a kérdést úgy tenném fel, hogy 1995-ben miért nem kötelezték az LRI-t létesítményi tűzoltóság alapítására, mint a többi céget? Erre sem nehezebb válaszolni .[/b]
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2006. júl. 03. 20:50

Morradin!

Ez nem hülyeség!

Kicsit nyugatabbra lévő országokban „agyalásotok” több eleme így zajlik!

Pl.
„Közuti baleset: sérült kiemelése, áramtalanítás (nincs tűzveszély). Forg. akadályt majd az autómentő pénzért.”

A sérült kiemelése és áramtalanítás ( nincs tűzveszély ) után, minden egyéb munkálatot a biztosító felé kiszámláznak.
A jelenlegi szabályozás mellett, országunkban, felvetésetek végrehajtása (agyalásotok) kemény jogi következményekkel járna.

Azért kérdeznék más témában: Ferihegyi Repülőtér! Angol tulajdonban az üzemeltetés!
Miért „állami Tűzoltóság”, miért a Magyar állam fizeti a tűzoltó állományt!
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
morradin
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 1046
Csatlakozott: 2006. jan. 08. 6:00
Tartózkodási hely: Délegyháza
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: morradin » 2006. júl. 03. 20:28

A minap a kollegákkal kicsit agyaltunk. Orvosok után szabadon, mivel Ők is csak az életmentő beavatkozásra hajlandók, mert nem számlázhatnak.
(nekik is van esküjük)
Tűzoltók: Lakástűz: csak az oltás és életmentés, többit majd mondjuk az OKF.
Közuti baleset: sérült kiemelése, áramtalanítás (nincs tűzveszély). Forg. akadályt majd az autómentő pénzért.
Kamion átpakolás: (sima áru) Majd az illetékes cég.
Fakidőlés: nincs életveszély, csak forg. akadály. Miért mi?
Stb, stb.
Talán jobban odafigyelnénék ránk. Vagy hülyeség?
foti
slagmester
Hozzászólások: 392
Csatlakozott: 2006. jan. 09. 9:09

ktv

Hozzászólás Szerző: foti » 2006. júl. 03. 8:32

De már arra sem, mert ennek egy részét a heroson keresztül (felújítások, vízszállító és egyéb felépítmények arcátlan költségű kivitelezése stb) lenyúlja a bm-ötm, vfcs, kok... :-?
föti
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2006. júl. 02. 14:46

A 2006-2010-ig terjedő fejlesztési időszakban az előbbiekkel azonos irányú beszerzésekre vonatkozó koncepció mintegy 12 milliárd forint értékben tervezhető, amelyet a tűzvédelmi törvény alapján továbbra is a biztosítók tűzvédelmi hozzájárulása és a tűzvédelmi bírságokból befolyó összeg finanszíroz.

(Idézet a ÖTM honlapjáról)

Nos, a következő négy évben sem támogatja az állam a tűzoltóságok fejlesztését, csak a biztosítókra számíthatunk.
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2006. jan. 06. 22:01

III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA
ELŐIRÁNYZAT: 33509,1 millió forint
A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő normatívák alapján vehető igénybe.
1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:
a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 3 917 582 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: 28/1996.
(XI. 26.) BM rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza, ideértve a
2006. január 1-jétől hatályos szolgálati időpótlékot is.
b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 5 122 716 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza, ideértve a 2006. január 1-jétől hatályos szolgálati
időpótlékot is.
c) Illetménykiegészítéshez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 91 000 forint/fő
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb
juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez – a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet, „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb
létszáma” című mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint.
2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető igénybe:
a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 4 717 forint/m2
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra
igénybe vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület 2005. szeptember 30-ai állapota szerint.
b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 30.) Korm.rendelet
(a továbbiakban: 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és különleges szer állománya” című mellékletében meghatározott tűzoltó járművek, továbbá a rendelet mellékletében nem specifikált, de rendszeresített és működő különleges és speciális
szerek, valamint a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet
(a továbbiakban: 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet) 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál üzemeltetett speciális tűzoltó technikai eszközök előző 3 évben (2002-2004. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga alapján tervezett futásteljesítmény alapján.
c) A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/db
A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet mellékletében, valamint az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál üzemeltetett különleges tűzoltó járművek és speciális szerek – emelőkosaras gépjármű, gépezetes létra, daru, különleges darus gépjármű, műszaki mentő, gyorsbeavatkozó, porral oltó gépjármű, habbal oltó gépjármű, olajbalesetet elhárító gépjármű, búvárszer, tűzoltóhajó, légző-bázis, turbóreaktív oltójármű, por-hab kombinált oltójármű, lánctalpas-erdőtüzes gépjármű, cserefelépítményes jármű, műszaki mentőkonténer, vegyi-mentesítő konténer – 2005.
szeptember 30-ai száma alapján.
d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez
FAJLAGOS ÖSSZEG: 57 800 000 forint
A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltóparancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez.
e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz
FAJLAGOS ÖSSZEG: 500 000 forint/fő
A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovatának adata szerint.
A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2005. dec. 14. 8:56

253/4. A Költségvetési bizottság a törvényjavaslat 8. számú melléklet III. RÉSZ módosítását
javasolja:

„III. HELYI ÖNKORMÁNYZATI HIVATÁSOS TŰZOLTÓSÁGOK TÁMOGATÁSA

ELŐIRÁNYZAT: [32 764,1] 33 509,1 millió forint

A támogatás a hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a következő normatívák alapján vehető igénybe.

1. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság állományának személyi juttatásaihoz:

a) A készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: [3 824 245] 3 917 582 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszámáról szóló 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza, ideértve a 2006. január 1-jétől hatályos szolgálati időpótlékot is.

b) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóság személyi juttatásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: [5 029 549] 5 122 716 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovat adata szerint. A normatíva a Hszt. illetményrendszerének megfelelő illetményt tartalmazza, ideértve a 2006. január 1-jétől hatályos szolgálati időpótlékot is.

c) Illetménykiegészítéshez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 91000 forint/fő
A támogatást a Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe az 1. a) pontban meghatározotton túl a Hszt. 103. §-a (2) bekezdésének c) és (3) bekezdésének b) pontja, valamint a Hszt. végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet és a belügyminiszter irányítása alatt álló fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a folyósítás szabályairól szóló 20/1997. (III. 19.) BM rendelet alapján – a fővárosi tűzoltó-parancsnokság megyei illetékességű középirányító tevékenységet ellátó hivatásos állományú tagjai illetménykiegészítéséhez – a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet, „A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok legkisebb létszáma” című mellékletének táblázata „Létszám összesen” rovatában – Budapest részére – meghatározott létszám szerint.

2. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság dologi kiadásainak támogatása az alábbi normatívákkal vehető
igénybe:

a) A tűzoltólaktanyák üzemeltetéséhez, fenntartásához és intézményi kiadásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: [4680] 4 717 forint/m2

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a telekkönyvi nyilvántartásban, illetve a használatbavételi engedélyben szereplő fűtéssel és világítással együttesen ellátott tűzoltólaktanya és kiegészítő létesítmény nettó alapterülete, továbbá az ilyen célra igénybe vett – fűtéssel és világítással együttesen ellátott – nettó alapterület 2005. szeptember 30-ai állapota szerint.

b) A tűzoltó járművek üzemeltetéséhez, karbantartásához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 115 forint/km

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadásátvételének rendjéről szóló 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet) „A hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokságok kötelező legkisebb gépjárműfecskendő és különleges szer állománya” című mellékletében meghatározott tűzoltó járművek, továbbá a rendelet mellékletében nem specifikált, de rendszeresített és működő különleges és speciális szerek, valamint a Riasztási és Segítségnyújtási Tervről, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok működési területéről, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítéséről szóló 2/2003. (I. 14.) BM rendelet (a továbbiakban: 2/2003. (I. 14.) BM rendelet) 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál üzemeltetett speciális tűzoltó technikai eszközök előző 3 évben (2002-2004. évek) futott és pótlékolt kilométereinek három éves átlaga alapján tervezett futásteljesítmény alapján.

c) A különleges tűzoltó járművek és speciális szerek kötelező évi rendszeres felülvizsgálatához és műszaki vizsgájához

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500000 forint/db

A támogatást a készenléti szolgálattal rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet mellékletében, valamint a 2/2003. (I. 14.) BM rendelet 5. számú mellékletében meghatározott, a Regionális Műszaki Mentő Bázisoknál üzemeltetett különleges tűzoltó járművek és speciális szerek – emelőkosaras gépjármű, gépezetes létra, daru, különleges darus gépjármű, műszaki mentő, gyorsbeavatkozó, porral oltó gépjármű, habbal oltó gépjármű, olajbalesetet elhárító gépjármű, búvárszer, tűzoltóhajó, légző-bázis, turbó-reaktív oltójármű, por-hab kombinált oltójármű, lánctalpas-erdőtüzes gépjármű, cserefelépítményes jármű, műszaki mentőkonténer, vegyi-mentesítő konténer – 2005. szeptember 30-ai száma alapján.

d) Központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez

FAJLAGOS ÖSSZEG: 57800000 forint

A támogatást a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságot fenntartó Fővárosi Önkormányzat veheti igénybe, a fővárosi kerületi tűzoltó-parancsnokságok riasztásra létesített központi riasztási rendszer üzemeltetéséhez.

e) A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltó-parancsnokság intézményi, létesítmény-üzemeltetési kiadásaihoz

FAJLAGOS ÖSSZEG: 500000 forint/fő

A támogatást a készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó helyi önkormányzat veheti igénybe a 28/1996. (XI. 26.) BM rendelet „A készenléti szolgálattal nem rendelkező hivatásos önkormányzati tűzoltóságok létszáma” melléklete „Létszám összesen” rovatának adata szerint. A hivatásos önkormányzati tűzoltóság fenntartásához és működtetéséhez a fenti normatívákkal juttatott állami támogatás összege együttesen szolgál a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben előírt követelmények teljesítéséhez.” Lásd a T/17700/1252. sz. összefüggéseit az 1/4. pontban
Indokolás a T/17700/1252. számon.

A módosító javaslatot: az Előterjesztő képviselője a módosító javaslattal egyetért.
piroman
csizmás kandúr
Hozzászólások: 225
Csatlakozott: 2005. máj. 17. 10:35

Hozzászólás Szerző: piroman » 2005. dec. 12. 9:14

Szabadság!
Sejtem, hogy ki volt aki a 100% kontra munkaidő-megállapodást mondta! :twisted: Én annak az embernek a szavahihetőségében kissé kételkedek... :cool:
Mindamellett mindenki tudja, hogy a pótlékolgatás csak azért jön elő újra és újra, mert ez egy kiskaput jelent arra, hogy az éppen aktuális célcsoportoknak lehessen egy kis aprót lökni...Akire meg haragszom attól meg elvenni...(Nem felejtünk Pintér!) :cool:
Demokária...
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2005. dec. 09. 19:06

Én nekem a pótlék emelés helyett a vámosok évenkénti (2-3 havi) kötelező jutalma kellene az elbocsájtások nélkül. :-P :-P

Az utolsó mondatra:

A járandóság nem alku tárgya! Nem kötelező a pótlék emelés (ami igazából csak akkor jár, ha dolgozik az ember) és bármikor visszavehető (nem felejtünk Pintér). Valószínűleg többet nyerünk a törvényes munkaidő kikényszerítésén!
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2005. dec. 09. 18:13

Piroman!

Nem az a kérdés, hogy a végrehajtó állományban lévő rendőrök és határőrök, pedig valami hasonlót kapnak, azaz mint a tűzoltók veszélyességi pótléka!
A kettő nem ugyan az, ezen az alapon minden rendőr vagy határőr kapjon kutyavezetői pótlékot, mert létezik ilyen pótlék is, és létezik a két szervezetnél 150%- os különleges bevetési pótlék is, és a veszélyességi pótlék is létezik mindkét szervezetben. A nyomozói pótlék eddig 20%-ék volt, és nem 45%-ra emelik, hanem 45%-kal, azaz 65%-ra!( A vámosét miért nem emelik, a vámos miért nem kap közterületi illetve akik a határon teljesítenek szolgálatot határrendészeti pótlékot?)
A tűzoltók esetében az a gond , hogy vezető beosztású személy kijelenti, hogy ha aláírtuk volna a munkaidőre tett BM ajánlatot, akkor a veszélyességi pótlék 100%-ra emelkedett volna!!Teszerinted minek lehet ezt nevezni?!
piroman
csizmás kandúr
Hozzászólások: 225
Csatlakozott: 2005. máj. 17. 10:35

Hozzászólás Szerző: piroman » 2005. dec. 09. 10:19

Véleményetek szerint nem törvényellenes az, hogy a rendvédelmi szerveken belül megkülönböztetnek rendőrt és tűzoltót? A fizetésemelésre gondolok. Szerintem a HSZT egyértelműen fogalmaz. Ez hátrányos megkülönböztetés!

Szabadság!
Szerintem - és most nem akarok senkit megsérteni - eddig volt megkülömböztetés. A tűzoltók kivívták a veszélyességi pótlékot, most pedig valami hasonlót kapnak a végrehajtó állományban lévő rendőrök és határőrök. Megérdemlik!
Maga az illetményalap azonosan emelkedik, tehát nem törvénytelen a dolog.
Egyetlen hátrányos megkülömböztetés maradt: a munkaidő. 2006-tól senki nem dolgozik a rendőrségen/határőrségen 24/48-ban. Ez is megmozdult, csak elég sete-sután. :cool: )
(Egyébként munkaidőhossz-ügyben meg az orvosok érték el az első "találatot"!)
Demokáré...
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2005. dec. 09. 8:46

A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
zsottty
slagmester
Hozzászólások: 381
Csatlakozott: 2005. feb. 07. 17:20

Hozzászólás Szerző: zsottty » 2005. nov. 26. 20:26

Szevasztok.

Egy kérdésem lenne. Véleményetek szerint nem törvényellenes az, hogy a rendvédelmi szerveken belül megkülönböztetnek rendőrt és tűzoltót? A fizetésemelésre gondolok. Szerintem a HSZT egyértelműen fogalmaz. Ez hátrányos megkülönböztetés!

Bajtársi üdvözlettel: zsottty.
Válasz küldése