Szakszervezeti probléma!

Munkaidő, fizetések, pótlékok, szakszervezet...
Itt lehet tépni egymás idegeit is.
Válasz küldése
nazda
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 1779
Csatlakozott: 2004. feb. 07. 22:40

Hozzászólás Szerző: nazda » 2005. ápr. 06. 17:54

Big Gabi írta:...Ha igaz a hír, hogy Kertész Lacit leváltották, akkor azt kell írnom nagyot hibázott a küldöttgyülés!! ...
Igen, a "visszahívás" megtörtént...., helyette Kajsza Zoltán került megválasztásra! (... és történt még némi tisztújítás is)
Egy-két "csemege" a hozzászólásokból:
- Babák Úr: 13. havi illetmény (2004 évi, 11/12-d rész), a munkaügyi pereknek nem jósol nagy eredményt, de az Alkotmány Bírósági döntésnek lehet kedvező a végeredménye...
- HÖTOSZ Elnök: "Higgyék el Uraim, mindenki megkapta a 13. havi illetményét! Tehát ne pereljék a Parancsnokaikat!" (A kifizetett 1/12-d rész "miért"-jére nem "akart" :wink: válaszolni!)

- híradó-ügyeletesek nincsenek csak hírközpont-kezelő technikusok...
- 2004. január 01.-től 1 gyerek után 2, kettő gyerek után 4, három gyerek után 7 nap rendkívüli szabadság jár, amennyiben a feleség azt nem vette igénybe....
- 2005.03.07.-től folyamatosan meg kell kapnia a 25. szolg.év.-t betöltött kollegáknak a munkáltató nyugdíjmegállapító határozatát, összehasonlíthathatóság ( :wink: ) végett...

... ha jól emlékszem.... :roll:
nazda !
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2005. ápr. 06. 11:18

Babák Úr szavait ismét olvasva, csak azt nem értem, hogy miért perelnek a tűzoltók, ha minden rendben van?
Elfelejtették vizsgálni, mert senki nem szólt? A beosztott tűzoltók senkik?
:oops:
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2005. ápr. 06. 8:07

szolg.pk. így egyszerűbb!

796
A hivatásos állomány tagját, ha a munkaszüneti napon szolgálatra beosztották és erre a napra szabadságot vett igénybe, a távolléti díj kétszeresen megilleti [1996. évi XLIII. tv. (Hszt.) 86. §, 97. §].

A felperesek keresetükben 1997. november 1-jétől kezdődően az alperesnek készenléti pótlék, valamint a munkaszüneti és pihenőnapokra igénybevett szabadság után kétszeres távolléti díj megfizetésére kötelezését, a jövőre nézve pedig további egyszeri egyéb parancsnoki távollét engedélyezésére való jogosultság megállapítását kérték.

A munkaügyi bíróság közbenső ítéletében megállapította, hogy a felpereseket önmagában a Hszt. 16-17. §-ában rögzített tartózkodási helyük bejelentése folytán a szolgálatteljesítési időt meghaladó időre készenléti pótlék nem illeti meg; a pihenőnapon és azon munkaszüneti napon igénybevett szabadságra, amely a munkarendből adódóan szolgálatteljesítési időnek minősül, kétszeres távolléti díjra vagy további egyszeri egyéb parancsnoki távollét biztosítására nem jogosultak.

A közbenső ítélet ellen a felperesek nyújtottak be fellebbezést.

A megyei bíróság közbenső ítéletével a munkaügyi bíróság közbenső ítéletének nem fellebbezett részét nem érintette, a fellebbezett részét részben megváltoztatta, és megállapította, hogy a felperesek munkaszüneti napon igénybe vett szabadság esetén kétszeres távolléti díjra jogosultak, míg egyebekben a munkaügyi bíróság közbenső ítéletét helybenhagyta.

A szolgálati időt meghaladó időre járó készenléti díj megfizetésére irányuló kereseti kérelem tekintetében a megyei bíróság osztotta a munkaügyi bíróság álláspontját, míg a munkaszüneti napokra járó díjazást illetően azzal nem értett egyet. Kifejtette, hogy a munkaszüneti napokon a hivatásos állomány tagja akkor is részesül a távolléti díjban, ha nincs szolgálat teljesítésére beosztva. Ha szolgálatteljesítésre beosztották, és a munkavégzési kötelezettsége alóli mentesülése céljából vesz ki szabadságot, az őt megillető szabadság mértéke csökken, melyből az a következtetés vonható le, hogy a munkaszüneti napokhoz rendelt távolléti díjon felül a szabadságra eső távolléti díj is megilleti.

A jogerős közbenső ítélet ellen előterjesztett felülvizsgálati kérelmében az alperes annak hatályon kívül helyezését és az elsőfokú bíróság ítéletének helybenhagyását kérte. Álláspontja szerint a Hszt. 86. §-a (4) bekezdésének, valamint a 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 7/A. §-ának egybevetéséből az következik, hogy munkaszüneti napokra csak szolgálat teljesítése esetén jár kétszeres kifizetés, vagyis az illetmény és a távolléti díj együttes összege.

A felperesek felülvizsgálati ellenkérelme elsődlegesen a felülvizsgálati kérelem hivatalból való elutasítására, másodlagosan a jogerős ítélet hatályban tartására irányul.

A felülvizsgálati kérelem nem alapos.

A Pp. 270. §-ának (1) bekezdése a jogerős közbenső ítélet felülvizsgálatát nem zárja ki, ezért a felülvizsgálati kérelem hivatalbóli elutasításának nincs helye.

A Hszt. 86. §-ának (6) bekezdése alapján a munkaszüneti napra távolléti díj jár. Az alperes részéről a felülvizsgálati kérelemben megjelölt 20/1997. (III. 19.) BM rendelet 7/A. §-a szerint munkaszüneti napon teljesített szolgálatért a hivatásos állomány tagját az aznapi munkájáért járó illetményén felül a távolléti díj is megilleti. E rendelkezés - az alperes álláspontjával szemben - nem lerontja, hanem éppen megerősíti a másodfokú bíróság álláspontját. A munkaszüneti napon szolgálatra kötelezett hivatásos állomány tagja a szabadság kivétele miatt mentesül a szolgálati kötelezettsége alól. A Hszt. 97. §-ának (5) bekezdése szerint a szabadság címén engedélyezett távollét idejére távolléti díj jár. Ebből következően a hivatásos állománynak a munkaszüneti napon szolgálatra beosztott, de szabadságát igénybe vevő tagját a távolléti díj a Hszt. 86. §-ának (6) bekezdése és a 97. §-ának (5) bekezdése alapján egyaránt, vagyis kétszeresen megilleti.

A kifejtettekre figyelemmel a másodfokú bíróság az ítéletet a jogszabályok helyes értelmezésével hozta meg, ezért azt a Legfelsőbb Bíróság a Pp. 275/A. §-ának (1) bekezdése alapján hatályában fenntartotta.

(Legf. Bír. Mfv. II. 11.345/2001/4. sz.)


BELÜGYI ÉRDEKEGYEZTETŐ TANÁCS
T i t k á r s á g
Szám: 12-21/16/2003.J E G Y Z Ő K Ö N Y V
A Belügyi Érdekegyeztető Tanács 2003. október 9-én
megtartott üléséről

Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Ehhez csatlakozik, hogy február hónapban a Legfelsőbb Bíróság hozott felülvizsgálati eljárása során egy döntést, tűzoltókról van szó, de érinti az összes hivatásos állományú kollégát, aki valamilyen rendben munkaszüneti napon dolgozik, tehát folyamatos munkarendben dolgozik. A Legfelsőbb Bíróság ítéletében 2003. február 12-én kifejtette, hogy a váltásos munkarendben dolgozó hivatásos állományú kollégák, nemcsak a munkaszüneti napon teljesített rendes szolgálatért jár kétszeres távolléti díj, hanem akkor is, amikor munkaszüneti napon ugyan dolgozott volna, de kivette erre a napra a szabadságát és a szabadsága napjára is kétszeres távolléti díj illeti meg. Tisztelettel arra kérem Belügyminiszter Asszonyt, vizsgáltassa felül a rendvédelmi szerveknél, hogy a váltásos munkarendben dolgozó kollégák munkaszüneti napon járó szabadsága esetére, hogyan fizeti ki a kétszeres távolléti díjat.

Babák László pv. ezredes úr, főosztályvezető, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság:
Röviden, tehát erre bizonyos munkaszüneti napon végzett munkával kapcsolatban március hónapban valamennyi tűzoltó parancsnokot összehívtunk, valamennyi tűzoltó parancsnoknak szóban és írásban elmagyaráztuk, bemutattuk, hogy, hogyan kell számfejteni az OKF-en is és az önkormányzati tűzoltóságokon is Tudomásom szerint, így történik a számfejtés, nincs ezzel kapcsolatban probléma. Legalábbis ilyen jelzést nem kaptunk.


Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Ez nemcsak rájuk vonatkozik, ez a váltásos munkarendben dolgozó összes hivatásos állományú munkavállalóra, csak ott nyertek pert. Na most, a kérdésem arra irányult, hogy a minisztérium vezetését arra kértük, szíveskedjen a határőrségnél és a rendőrségnél is megvizsgáltatni, hogy a váltásos munkarendben dolgozó munkavállalók így kapják-e a pénzüket. Erről szólt. Nem azt mondtam, hogy a tűzoltóknál nem kapják így a pénzüket, hanem azt kértem, hogy terjesszék ki a vizsgálatot.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2005. ápr. 06. 7:10

szolg.pk.
Az erdőtűz a fővárosban( +22 település ) is erdőtűz,nincs ebben
különbség.
Távolléti díj: a Brdsz honlapján olvashatod a szolg.panasz indokolását,
a 2002.-es 796. számú elvi dötésre hivatkozik.
http://www.lb.hu Elvi határozatok - Polgári Kollégium/ Munkaügyi szakág
itt elolvashatod ! Utána http://www.brdsz.hu Belügyi érdekegyeztetés
2003.október.9.-én megtartott BÉT ülés jegyzőkönyvét( utolsó harmad )!
" ki kell nyitni az ajtót " igen én is ezt írtam,de az ajtó nyitását a tagság nem engedte,azzal, hogy olyan feladatot adott a vezetőségnek amely a falnak rohanást eredményezte!
Avatar
szolg.pk.
lángterelgető
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2005. jan. 26. 9:16

Hozzászólás Szerző: szolg.pk. » 2005. ápr. 05. 21:21

Köszi Atiska!
Avatar
Atiska
kapacsmester
Hozzászólások: 258
Csatlakozott: 2005. feb. 23. 8:43

Hozzászólás Szerző: Atiska » 2005. ápr. 05. 20:57

szolg. pk!

A /quote az idézetet jelenti, csak lemaradt egy karakter ezért nem jelent meg idézetben az általad írt szöveg. Egyálatalán nem sértés.
Mindenkinek eseménymentes szolgálatot kívánok!
Avatar
szolg.pk.
lángterelgető
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2005. jan. 26. 9:16

Hozzászólás Szerző: szolg.pk. » 2005. ápr. 05. 20:53

Tisztelt kollégák!
Tisztelt Big Gabi!

Gondolom, Budapesten oltod az erdő tüzeket, mert nálunk sajnos a nagy területeken, amíg nem tudjuk mivel állunk szemben addig szükség van a védőruhára, és aztán a távolság és az idöszükséglete miatt nincs lehetőség az átöltözésre. A domborzati viszonyok, és a segítség (emberi erő) hiánya senkinek sem jut eszébe ha van engedély akkor sem visszagyalogolni azért, hogy utánna a saját ruháját koszolja és szakítsa ki a bozótban. Igen is szükség lenne egy könnyebb, vékonyabb védőruhára. Ezen a tüzoltási szabályzat nem segít.
Más, a távollétidíj ügyében az a véleményem, hogy tévedsz, mert a távollétijat azok kapják a HTFSZ-nek köszönhetően akik szolgálatban vannak. Tudtommal a rendőröknek meg azt is megítélte a bíróság amikor szabadságon vagy szabadnapon vannak. Te augusztus 20-án otthon akarsz lenni, de szoliban lennél akkor a szabaságod terhere megteheted, a 8 órásnál nem így van. Ha például, "A"-s vagy akkor kedd és péntek szoli, de csütörtök ünnep, akkor számodra volt-e ünnep? Kapsz rá bért? Mert én nem.
Na, erről szól a rendőrök pere.
A szakszervezet vezetőségével, a Kertész Lacival kapcsolatban, csak annyit a jóindulatukat a tenni akarásukat soha sem kérdőjeleztem meg, de hogy légüres térben mozognak az biztos. Egy szakszervezet ereje a tagok számától függ. A létszám a müködés fokmérője is, 9000 tűzoltóból hány tagja a HTFSZ-nek?
A quote nem tudom mit jelent, gondolom valami sértés. Tán nem kellett volna, mert az értelmes párbeszédnek van értelme, a vita az érvek előbbre vihetnek, de ez nem.
Igazad van, nem fejjel kell a falnak rohanni, ki kell nyitni az ajtót. Eggyezkedni, értelmes kompromisszumot kell kötni, és a munkamódszerben változásra van szükség, tárgyalópartnernek kell lenni.
Én nem provokálni akarok senki sem, ellenben a problémafelvetésre úgy gondolom szükség van.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2005. ápr. 05. 19:44

[quote="szolg.pk.
Régebben a szakmai vezetéssel, nyíltan kevésbé nyíltan, de együtt müködött a HTFSZ, pl. fecskendők, csizmák, ruházat. Ma is lenne ígény rá, mármint ruházati fejlesztésre (nyári védőruhára, embertelen a Bristol az erdőtüzeknél 40 fokban) .[/quote]
Nem tudom melyik szakmai vezetésre gondolsz!
Bristol az erdőtűzeknél: "Tűzoltási szabályzat!
Az erdők és a tőzegterületek tűzeinek oltása: 353. pont
A tűzoltásvezető meghatározhatja az oltásban részt vevő tűzoltók
számára a személyi védelmet biztositó védőruházat könnyitett
használatát , és ellenőrzi annak betartását. "
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2005. ápr. 05. 18:45

T.szolg.pk.!
Sok tárgyaláson vettem részt a HTFSZ vezetőjével! Minden alkalommal
a tagság érdekeit képviselte! Ha nem volt felhatalmazása,döntése előtt kikérte a választmány álláspontját. A tagság által meghatározott irányvonalt képviselte.
Nem tudom, mi a próblémád a távolléti díj ügyében! Ma azon perek amelyeket a rendőrség állománya indit a HTFSZ által megnyert perre
épit!!
Ha igaz a hír, hogy Kertész Lacit leváltották, akkor azt kell írnom nagyot hibázott a küldöttgyülés!! El kell dönteni, hogy a HTFSZ kinek vagy
kiknek az érdekképviselete!! Nincs vonulós - megelőzős, tiszthelyettes -
tiszt, hivatásos - közalkalmazott szakszervezete csak egy lehet a Tűzoltóság szakszervezete!!
Nem lehet fejjel a falnak rohanni, mert a fal a keményebb!! Mint
tűzoltónak meg kellett tanulnod, hogy az apró és megalapozott lépés a biztos!! Ti nagy ugrásokat a bizonytalanságba követeltek a szakszervezet
vezetőitől!
Avatar
szolg.pk.
lángterelgető
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2005. jan. 26. 9:16

Hozzászólás Szerző: szolg.pk. » 2005. ápr. 05. 18:14

Tisztelt Kollégák!
Tisztelt Krampusz!
Én úgy gondolom, hogy eggyet értük nagyon sok dologban, bár lehet, hogy félreérthető volt a hozzászólásom a tiszt vagy tiszthelyettes kérdésben. Itt nem ez a fő kérdés, a rendfokozat, csak jelzés számodra is arra vonatkozóan, hogy mióta van a testüleknél ill. végzett-e különböző iskolákat (a tisztek már legalább főiskolát végeztek). Az iskolai végzettség sem minden, de talán egy jogszabályt jobban tud értelmezni. Az 1996-os HSZT még mindig okoz meglepetéseket a szakmának (idén a távolléti díj). És nem értem miért kell kiszorítani azokat akik vonulósokból lettek vonulós tisztek. (Én amikor kiléptem, meg se kérdezték ugyan miért? Pedig tisztségem is volt.) A legutolsó akciónál (a véradásnál) a zászlósok kérdezték, jogosan velük mi lesz? Évekig tartott míg kialakították az ő besorolásukat. Visszatérő ötlet, hogy a ftröm 10 év után legyen zászlós! Miért? A szakmunkásból sem lesz mérnök 50 év után sem. Igazad van, a HTFSZ-nek a tagjait kell képviselnie, azt is képviseli, de ez mára csak egy szűk réteg lett.
Régebben a szakmai vezetéssel, nyíltan kevésbé nyíltan, de együtt müködött a HTFSZ, pl. fecskendők, csizmák, ruházat. Ma is lenne ígény rá, mármint ruházati fejlesztésre (nyári védőruhára, embertelen a Bristol az erdőtüzeknél 40 fokban)
Bízom benne, hogy megváltozik a helyzet.
krampusz
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 4362
Csatlakozott: 2003. szept. 13. 4:36
Tartózkodási hely: bp
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: krampusz » 2005. ápr. 05. 6:01

Srácok!

A küldöttgyűlésnek pontosan az a dolga, hogy a szakszervezet vezetőségének meghatározza a feladatokat. (már persze a reális feladatokat) A szakszervezetnek demokratikusan KELL működni. Ezt (is)biztosítja a küldöttgyűlés. Sőt, ott az "alkalmatlan" vezetőket le lehet váltani. Ha kell.

Egyébként ez a "vezető" szó nem a valóságot takarja. Mert a tagokat nem kell vezetni, a tagság tudja, mit akar. Az úgynevezett "vezetőség" pedig a tagság által meghatározott feladatokat végrehajtja. Tehát a vezetés végrehajtó szerv és a megszólításnak csupán kifelé van szerepe. Egészében véve szerencsétlen szó.

Különben szerintem nem számít, hogy a szakszervezetben kinek, milyen a rendfokozata? Ennek nincs jelentősége az érdekképviseletben. ( a Big Gabi is tiszt, mégsem vette ezt senki észre!) Egyébként, ha tiszti rendfokozatú egy "vezetőségi" tag, az azért van, mert megválasztották. Nem a rendfokozata, hanem a hozzáállása és a munkája alapján. A tagság, az pedig leginkább tiszthelyettesekből áll. Sőt, a szavazás titkos, név nélkül történik.

A BÉT-ről: a BM közli, hogy mikor akar tárgyalni, a szakszervezetek meg beleegyezhetnek. A híreket azért nehéz közölni, mert a BÉT jegyzőkönyvek (a hitelesek) sokszor hónapokkal később készülnek el, akkor meg már sokszor elvesztették az aktualitásukat. Talán ez sem véletlen, mert a tagság joggal elégedetlen. Azon el lehet gondolkozni, hogy kinek jó ez az elégedetlenség, illetve ki, kik idézik elő? Talán a szakszervezet? Nem hiszem...

A kritikáról: jómagam az FTSZ belső lapját készítem, szerkesztem. (úgy, hogy ezt szerintem csak jobban lehetne csinálni) Sok kollégával találkozom, elmondják a véleményüket, javaslataikat. Sok a jó ötlet, sok a kritika. Szerintem a kritika viszi elöre a dolgokat, nem az ünneplés. Mégis szomorú tapasztalatom, hogy a nagy hangon kiabáló kollégák nem igazán jönnek el a küldöttgyűlésre. Pedig pont ez fórum az, ahol lehet változtatni. Lehet persze, hogy a maszek miatt nem érnek rá, de hát ez mindenkinek van, mert mi ugyanúgy a tűzoltó fizetést kapjuk.

Egészében véve: a szakszervezet a tagokból áll, a tagokért van. A tagságnak kell eldönteni, hogy mi legyen a feladat, ki legyen a főszolga. Ki dolgozzon ingyen, a szabadidejéből a többiekért (már ha vállalja). De ez csak akkor hiteles, ha a küldöttgyűlésen SOKAN vannak. Minél többen vagyunk, annál biztosabb a demokratikus döntés. Vagyis a szakszervezeti munkában részt kell venni! A szakszervezeti élet nem csak a tagdíj fizetéséből áll.

Ördög László, FTSZ vezetőségi tag (leváltható)
Ja és ftörm.
Avatar
szolg.pk.
lángterelgető
Hozzászólások: 172
Csatlakozott: 2005. jan. 26. 9:16

Hozzászólás Szerző: szolg.pk. » 2005. ápr. 03. 21:20

Tisztelt Kollégák!
Itt nem az a kérdés, hogy a szakszervezetben "söprés" vagy váltás lesz-e hanem az felismerik-e a változtatás szükségszerűségét.
Magamról csak annyit, a szakszervezetben a kezdetektől tag voltam, és megyei megbízotti tisztséget is vállaltam. Ma már tag sem vagyok. Ennek ellenére úgyvélem szükség van egy egységes erős érdekvédelemre. Hány tagja van most? 2200 vagy 2400? Miért?
Miért ellenség minden zászlós és tiszt kimondva, kimondatlanul? Nézzétek, az országos vezetők is csak ftörm, törm rendfokozatúak. Nem lehet mindig egységes Pl. 7600 Ft emelésben gondolkodni a %-os igazságosabb (gondolj az idősebbekre is, eltűnik a külünbség egy idő után) Olvasom a szakszervezet lapját, csak önmagukkal beszélgetnek nincs érdekeggyeztető (BÉT ülés), csak az állandó partizán akciókal fenyegetőzés.
Az állandó információ hiány megfojtja a szakszervezetet, nincs olyan kapcsolati rendszer, jogsegély amely hatásos lenne.
Szomorú vagyok, de semmi csodálkozni való nincs azon, hogy a vendégek köszönik, de nem mennek el. A maxos tüzoltó vöröslő fejjel kemény fellépést követel, nem ritka az ilyen felszólalás, nagy bátorságra vall, de az eredmény hol marad? A HTFSZ vezetői ugyan mit tudnak ezzel kezdeni?
A Gálos úr idején működött, mert ő működtette, de elmentek mellőle a lehetséges utódok, pedig voltak, többen is. Kár.
Remélem, hogy higgadt és változást hozó gyűlés lesz.
Sok sikert kívánok, mindannyiunk érdekében!
zsottty
slagmester
Hozzászólások: 381
Csatlakozott: 2005. feb. 07. 17:20

Hozzászólás Szerző: zsottty » 2005. ápr. 03. 20:05

Szia Bocibarna.


A keleti régió a söprésre készül, a többi nem rajtunk múlik.

Üdv Zsottty.
BociBarna
lángterelgető
Hozzászólások: 176
Csatlakozott: 2005. jan. 14. 15:49

Hogyan is lesz hát?

Hozzászólás Szerző: BociBarna » 2005. ápr. 01. 16:53

Szia Mindenkinek! :D

Itt a Tavasz! És persze a tavaszi nagytakarítás ideje is egyben :wink:

... meg a HTFSZ küldött gyűlés is közelg... 8)

Most lesz "söprés" :x , vagy elmarad a "kitakarítás" :? és marad minden a régiben? :twisted:

Ki hogy készül? :wink:
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2005. márc. 11. 19:20

fireman írta:
Big Gabi!

Egyáltalán valamit - új termékként - az államnak kell adnia?
Sajnos nem. Hszt. 245/G.§ és a 21/1998. BM rendelet.
krampusz
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 4362
Csatlakozott: 2003. szept. 13. 4:36
Tartózkodási hely: bp
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: krampusz » 2005. márc. 11. 17:01

Fireman!

Köszönöm a segítséged! Tudáshiány miatt voltam pontatlan.

Hali!
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2005. márc. 11. 12:52

Krampusz!

1973. évi I. tv. vagy tvr. változtatott a hovatartozáson.

Big Gabi!

Egyáltalán valamit - új termékként - az államnak kell adnia?
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
krampusz
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 4362
Csatlakozott: 2003. szept. 13. 4:36
Tartózkodási hely: bp
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: krampusz » 2005. márc. 11. 9:02

Sziasztok!

Úgy emlékszem, az előző rendszerben a tűzoltók a BM-hez tartoztak szervezetileg is. Ez úgy a '70-es években (vagy a '80-as, nem tudom pontosan) változott meg, mikor az akkori állam aláírt egy nemzetközi megállapodást, miszerint csökkentik a fegyveres (BM) szervek létszámát.

Ennek esett "áldozatul" a tűzoltóság. Ettől az időtől vagyunk "mostohagyerekek". Kint is vagyunk, bent is vagyunk.

Azért az érdekes, hogy akkoriban ugyan nem kellettünk a BM-nek, de parancsot azért adtak. Hiszen létezett a BM TOP, mert ők azért ott maradtak. Tehát a dolog úgy nézett ki, hogy mi nem kellettünk, csak az irányításunk.

Lehet hogy rosszul látom, de most mintha ismétlődne a történelem, legalábbis az OKF törekvéseit nézve. Mi nem kellünk, csak az eredményeink, mert azzal lehet szerepelni. Na meg a hatalom felettünk. Mert hatalom nélkül még a cukor is keserű.

Ami a BM pénzügyeit illeti: tudom, hogy kevés a pénz. De akkor többet kellene kérni és nem rinyálni. Nem úgy kellene tervezni, hogy csak ennyit bír el a költségvetés. Hanem igenis ki kell állni a BM költségvetése mellett. Azért, hogy minden működhessen és jól működhessen.

De ma fontosabb az íróasztal, a zsíros állás, a titkárnők, a reprezentáció mint az általuk vezetett (?) szervezet sorsa és léte. Mert ameddig nincs baj, addig nincs baj. Ha kiborul a vödör? Nekik nem fáj, legfeljebb elmennek nyugdíjba, addig is kapták a fizetésüket. Az országnak meg ittmaradnak a lepusztult tűzoltóságok, a magukat rokkantra fusizó tűzoltókkal.

Az ilyen vezetőkről (?) a következő jut eszembe: "Majd elmúlnak a bajok, én magyar nemes vagyok!"

Jók legyetek!
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2005. márc. 10. 18:01

fireman!
A BM. költségvetési pénze és a HÖT költségvetési pénze két különböző fejezet alá tartozk. A tűzoltó ruházathoz nincs köze a 13. havinak és a távolléti díjnak. A ruházatot mindenki őnmaga vásárolja meg.
zsottty
slagmester
Hozzászólások: 381
Csatlakozott: 2005. feb. 07. 17:20

Hozzászólás Szerző: zsottty » 2005. márc. 10. 15:04

Fireman.


Lassan 20 éve vagyok tűzoltó, de emlékeim szerint soha nem tartoztunk igazán sehova. Komolyan gondolod hogy egy újság véleményére fog adni valaki? A BM mindíg mostoha gyerekként kezelt bennünket. Mindegy hogy milyen rendszerben éltünk, soha nem nézték hol tudnának segíteni az igazi tűzoltókon. Hozzáteszem ez csak az én saját véleményem. Abban pedig igazad van hogy kell a pénz a BM-nek, mint éhezőnek egy falat kenyér.


Üdv Zsottty.
fireman
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2110
Csatlakozott: 2003. jan. 24. 20:17
Tartózkodási hely: Orosháza

Hozzászólás Szerző: fireman » 2005. márc. 10. 14:07

Zsottty!

A tűzoltókat megkérdezték (tűzvonal 105), alapvetően nem a ruhával van a baj.

A Brdsz hozzászólása pedig épp a tűzoltók érdekét szolgálja, mert egyszer kivételeznek velünk (szándékunk szerint), akkor máskor is kivételezni fog a BM - akaratunk ellenére. Sok eltérés van a szervek között, de a ruha téma nem az ahol érdemes lenne hangsúlyozni.

Magán véleményem az, hogy amíg a 13.havi és távolléti díjas perek be nem fejeződnek nem lesz új ruhánk (kell a pénz a BM-nek).
A kádárista állam felszámolása nélkül nem lehet igazi jövőképet, valódi alternatívát kínálni - sem jobboldalit, sem baloldalit. Mindaddig minden politikai szlogen csak fedőnév az állam fosztogatási lehetőségek kiaknázására.
Babarczi Eszter
zsottty
slagmester
Hozzászólások: 381
Csatlakozott: 2005. feb. 07. 17:20

Hozzászólás Szerző: zsottty » 2005. márc. 10. 11:54

Üdv.


Fireman, ajánlanám figyelmedbe amit Morgó leírt.
Akkor most ki kit képvisel????? Talán el kéne töprengeni! Szerintem.

Tiszteletem mindenkinek Zsottty.
MORGÓ
vörös kakas réme
Hozzászólások: 465
Csatlakozott: 2003. dec. 18. 10:01
Tartózkodási hely: Kerecsend

Hozzászólás Szerző: MORGÓ » 2005. márc. 10. 10:27

Üdv.

Egy kis BRDSZ Érdekegyeztetés.
Ajánlom a tűzoltótagozat figyelmébe.
Jegyzőkönyv részlet:2004.08.17. BÉT-ülés.

Dr. Bárdos Judit asszony, főtitkár, Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete:
Valamit igazából nem értek. Gyakorlatilag ugye elhangzott, hogy nem kapnak ruhapénzt. Ki nem kap ruhapénzt? Itt elhangzott, hogy a hivatásos önkormányzati tűzoltók kapnak ruhapénzt, őket meg kéne nyilatkoztatni egyenként, hogy vállalják-e az új egyenruhát. Ez azért nekem egy kicsikét nem tiszta, hogy nem igazán az egyénnek kell nyilatkoznia, hogy vállal-e új egyenruhát, mert itt 40 ezer embert nem kérdezett meg a kutya sem, hogy vállalják-e három éven keresztül, hogy új egyenruhában ülnek-e vagy sem, és visszatartották erre a ruhapénzt - ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy lehet, hogy az újonnan felszerelők nem kapják meg. Azért nem kapják meg, mert nincs mit megkapniuk, mert nincs új egyenruhájuk, és gyakorlóban teljesít mindenki adott esetben szolgálatot. Tehát, itt valamilyen fogalmi zűrzavart kezdek érezni, amely fogalmi zűrzavart helyre kéne rakni. Alapvetően, ha a tűzoltók úgy döntöttek szerintem jogilag, hogy új egyenruha kell nekik, akkor nem az egyén függvénye. Nem az egyén függvénye, hanem az önkormányzatnak a függvénye, hogy egyrészt az önkormányzat mennyit tesz hozzá, másrészt, hogy mikor emelik le a tűzoltónak ugyanúgy a fizetéséből, ahogy a rendőrnek, a határőrnek, és a többinek leemelték. Tehát, az nem képzelhető el, hogy a rendvédelmi szervek között valamilyen teljesen eltérő rendszer legyen, mert akkor részünkre megdöbbentő, hogy akkor miért nem másként kezelték a rendőrök ügyét, meg a határőrök ügyét is.

igy is lehet érdeket képviselni.

Talán ilyen dolgok miat nincs megálapodás a BRDSZ-FTSZ-HTFSZ-között.

MORGÓ
zsottty
slagmester
Hozzászólások: 381
Csatlakozott: 2005. feb. 07. 17:20

Hozzászólás Szerző: zsottty » 2005. márc. 09. 9:23

Szia krampusz.

Csak annyit szeretnék lírni hogy teljesen egyetértek veled.
Üdv Zsottty.
krampusz
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 4362
Csatlakozott: 2003. szept. 13. 4:36
Tartózkodási hely: bp
Kapcsolat:

Hozzászólás Szerző: krampusz » 2005. márc. 09. 5:27

Szia Zsottty!

Az országban tényleg vegyes a helyzet a parancsnokok között. Mára talán már több olyan parancsnok van, akinek a "humán gazdálkodás" nem azt jelenti, hogy ö a király, a többi az alattvaló. Sőt, vannak, akik belátják, hogy a beosztottak munkája az, amiért ők a fizetésük kapják.

De nézzük meg, hogy honnan indultunk? '96 előtt még törvény sem volt, a Munka Törvénykönyve meg nem vonatkozik ránk. Sőt, még Szolgálati Szabályzat sincs. Csak Etikai Kódex.

Ez persze nem a parancsnokok hibája, mert a szabályokat nem ők alkotják. Itt csatlakoznék Big Gabihoz: egy szint felett már csak a szék fontos, az összeköttetések és hogy ne legyen hiba. Az meg akkor nincs, ha nem doldozol. Hogy egy példát mondjak: hat évig tököltek a HSZT-vel. Többször kellett módosítani, sőt még pereket is vesztettek. Vagyis hibáztak.

Ma meg az a fontos, hogy az Önkormányzati Tűzoltóságot államosítsák. Ott ahol ez fontos, talán semmi sem változott, csak a személyek. Hiszen akkor vagyok nagyobb király, ha több az alattvalóm, nem igaz? És a királytól senki nem kérdezi meg: te minek létezel egyáltalán?! Az OKF legtöbb megnyilvánulása az önigazolásról és a hatalomvágyról szól.

A mi szakmánkban fontos lenne a törvényi kiszámíthatóság. Na ez azért nem egészen állandó. Sőt, vannak, akik még a törvényeket sem ismerik. Tavaly nyáron volt olyan ember a BM-ben, aki nem is értette, hogy a tűzoltókkal miért kellene tárgyalni? Hát önkormányzatiak a jó életbe! A dologban az az érdekes, hogy a HSZT tavaly már nyolc éve volt hatályban, ott mégsem tanulták (ismerték) meg. Mi lesz akkor, ha megalkotják a Közszolgálati Törvényt???? Újabb nyolc év?

Egyébként nálunk is volt ilyen probléma. Utoljára talán 2002-ben fordult elő, hogy egy kerületi osztályvezető a HSZT-t a páncélban tartotta, abból csak a kötelességeket idézte. Mi ezt megírtuk a szakszervezet lapjában, a hiba meg is szűnt azonnal. (Sőt később a beosztás is, ha nem is ezért. A fószer meg ma már nyugdíjas.)

Szóval csak azt akarom mondani, hogy van változás, csak lassú, mert nagy a szervezet. Közben meg lassan elmúlik az életünk.
Válasz küldése