Vízügy

A katasztrófavédelmi rendszer felépítése, szervezeti egységek, általános témakörök.
Válasz küldése
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2018. dec. 05. 8:36

26 nap van hátra ebből a hónapból!

A kutakra vonatkozó jelenlegi szabályozás 2018. december 31 –ig határozza meg a jelentési kötelezettség időpontját!

A parlament előtt lévő módosítás bizottsági jelentések és az összegző módosító javaslat vitájára vár!
Illetékestől kérdezném, még az idén el lesz fogadva, ki lesz hirdetve és hatályba lép?

http://www.parlament.hu/iromanyok-egysz ... zon%3D2930
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5949
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2018. okt. 27. 19:44

Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2018. okt. 22. 6:47

Benyújtva: 2018.10.19.

T/2930 Egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

„4. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosítása
28.§ A Vgtv. 29. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
,,(7) Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes belügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2018. évi ... törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód2.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2020. december 31-ig kérelmezi.”


http://www.parlament.hu/irom41/02930/02930.pdf
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2018. okt. 09. 8:48

A tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok egyike sem ( a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, sem a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet), és a tájékoztatót készítő sem definiálja az engedély nélkül létesített kutak körét!

32/1964. (XII. 13.) Korm. rendelet(továbbiakban: Vhr.) 1992. február 15. napján hatályba lépő módosítása alapján:
Vhr. 61. § (1) A vízjogi engedélyezési kötelezettség alá nem tartozó kisebb vízimunkák és vízilétesítmények körében — a helyi vízgazdálkodási közfeladatokat érintő hatósági hatáskörben eljárva — a jegyző engedélye szükséges:
a) az ingatlanon keletkező 1 m3/nap mennyiséget meg nem haladó és kizárólag házi, kommunális szennyvíz elszikkasztását szolgáló létesítmény megépítéséhez, használatbavételéhez, átalakításához és megszüntetéséhez;
b) az olyan kút létesítéséhez, használatbavételéhez és megszüntetéséhez, amely a létesítő háztartásának (házi vízszükségletének) napi 1,5 m3 mennyiségig terjedő kielégítését szolgálja, továbbá partiszűrésű, — a karszt és rétegvízkészlet igénybevétele vagy érintése nélkül — kizárólag a talajvíz felhasználását biztosítja.
(18/1992. (I.28.) Korm. rendelet 5.§-ával megállapított szöveg.)

Ez a dátum azért érdekes, mert itt jelenik meg először az engedélyhez kötés!

Tehát 1992. február 15. napja előtt létesült, a fenti kritériumoknak megfelelő kutak esetében jogszerűen létesültek engedély nélkül!
1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, aki ezt nem kérte az jogsértően engedély nélkül létesített kutat!

Ez nem jelenik meg ebben a tájékoztatóban!

Olvastam olyan állásfoglalást, amely az alábbiak szerint fogalmaz:

Összességében, a jegyzői engedélyezés alá tartozó kutakra vonatkozóan megállapítható, hogy
a) 1992. február 15. napja után létesült minden kútra (ásott és fúrt kútra egyaránt) vízjogi létesítési engedélyt kellett volna kérni, és ennek következtében most fennmaradási engedély adható ki.
b) 1992. február 15. napja előtt létesült kutak esetében
• arra az ásott kútra, amely a jogszabályok értelmében (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) jogszerűen létesült engedély nélkül, üzemeltetési engedélyt kell adni,
• arra az ásott kútra, amelyre létesítésének időpontjában (mélységének és elhelyezkedésének függvényében) engedélyt kellett volna kérni, fennmaradási engedélyt kell adni,
• minden fúrt kútra üzemeltetési engedélyt kell adni.

Ez sem jelenik meg ebben a tájékoztatóban!
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2259
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Harley » 2018. szept. 29. 7:38

Ott a pont.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2018. szept. 23. 17:07

Harley írta:
2018. szept. 23. 14:24
Érdekes nyelvtani kérdés, hogy az engedély nélkül azt jelenti, hogy kellett engedély, de mégsem kért vagy kapott, vagy azt is, hogy nem kellett engedély rá korábban, és úgy.

Jogértelmezésnél a jogalkotói szándékot is kell nézni, és jelen esetben egyértelműen az, hogy az állam minden kútról tudni akar.
A jogalkotó, a 2016. évi módosítás során, az alábbi indokolást adta!
(T/9802.számú törvényjavaslata vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény módosításáról)

R É S Z L E T E S I N D O K O L Á S

A 4. –hoz!
„Az engedély nélkül létesített és üzemeltetett kutak, illetve más vízkivételek veszélyforrást jelentenek,mivel ezek nem szerepelnek a vagyonkezelői és hatósági nyilvántartásokban, így a gyakran igen jelentős mennyiségű felhasznált vízkészletekkel nem lehet gazdálkodni, vizeink állapotértékelése bizonytalanná válik. A jelenleg engedély nélkül üzemeltetett vízkivételek tisztességtelen előnyhöz juttatják üzemeltetőiket azokkal szemben, akik jogszabálykövető módon a vízilétesítményeket az előírásoknak megfelelően üzemeltetik. A probléma megoldása érdekében lehetőséget kell biztosítani arra, hogy azok, akik a vízkivételi helyeket jelenleg engedély nélkül üzemeltetik,egy adott türelmi időn belül kedvezményesen legalizálhassák azokat, és ne kelljen bírságot fizetniük. A törvényjavaslat vonatkozó bekezdése erre tesz javaslatot.”

http://www.parlament.hu/irom40/09802/09802.pdf
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2259
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Harley » 2018. szept. 23. 14:24

Érdekes nyelvtani kérdés, hogy az engedély nélkül azt jelenti, hogy kellett engedély, de mégsem kért vagy kapott, vagy azt is, hogy nem kellett engedély rá korábban, és úgy.

Jogértelmezésnél a jogalkotói szándékot is kell nézni, és jelen esetben egyértelműen az, hogy az állam minden kútról tudni akar.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2018. szept. 23. 12:57

A 2018. június 1.napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárása

A 2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített vízkivételt biztosító vízilétesítmények vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárás során a fennmaradási engedélyre vonatkozó általános szabályok érvényesek azzal a lényeges különbséggel, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény(a továbbiakban: Vgtv.) 29. § (7) bekezdése alapján:

Mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha
a) a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-igkérelmezi, és
b) az engedély megadásának feltételei fennállnak.”

http://www.katasztrofavedelem.hu/letolt ... k_2018.pdf


Tisztelettel kérdezem!

Mi a helyzet a 60-as,70-es és 80-as ( vagy még előbbi) években ásott kutakkal, az akkor hatályos jogszabályok az alábbiak szerint rendelkeztek:

1964. évi IV. TÖRVÉNY a vízügyről
(A végrehajtásáról szóló 32/1964. (XII.13.) Korm. rendelettel egységes szerkezetben)

„Vt. 28. § Vízjogi engedélyre szükség nincs:
a) az egy ingatlan határán belüli – jogszabályban meghatározott – kisebb vízimunka elvégzéséhez, illetőleg vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához vagy megszüntetéséhez,
b) egyes – jogszabályban meghatározott – kisebb vízhasználatához,
c) az ingatlanról származó talajvíz vagy az arra hullott és ott összegyűjtött csapadékvíz felhasználásához,
d) egyes – jogszabályokban meghatározott – vízilétesítmények használatába vételéhez (üzemeltetéséhez),
e) azokhoz a talajvédelmi beavatkozásokhoz, amelyeknél a vizek levezetése kártétel nélkül történik,
feltéve, hogy ezek a vízimunkák, vízilétesítmények és vízhasználatok a népgazdaság érdekeit vagy mások jóhiszeműen szerzett és gyakorolt jogait nem érintik.


Vhr. 61. § (1) A Vt. 28. §-a a) pontjának hatálya alá tartozó kisebb vízimunkák, illetőleg vízilétesítmények a következők:
a) az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, használójának) rendes háztartási szükségleteire [64. § (1) bek. a) pont] és a háztáji állatállomány itatására szolgáló ásott kút létesítése, a 62. §-ban foglalt feltételek fennforgása esetén;
b) az ingatlanról származó talajvíz, illetőleg az arra hullott csapadékvíz összegyűjtésére, elvezetésére, a hasznosítására, valamint a kártételeik elleni védekezésre szolgáló művek, műtárgyak és berendezések létesítése;
c) a telken keletkezett házi szennyvíznek a telekhatáron belüli elhelyezése, illetőleg elszikkasztása, ha az sem a talajt (talajvizet), sem más befogadót károsan nem szennyez és egyéb vízgazdálkodási vagy egészségügyi érdeket sem veszélyeztet;
d) hordozható esőztető öntözőberendezés létesítése, ha annak üzemeltetéséhez vízimunka végzésére vagy vízilétesítmény megvalósítására (pl. csatorna, kút, vízkivételi vagy egyéb műtárgy építésére) szükség nincs.
(2) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó vízimunkáknak és vízilétesítményeknek a vízjogi létesítési engedély alóli mentessége jogszabályokban előírt egyéb hatósági (építésügyi, egészségügyi stb.) engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól nem mentesít.
(3) Az (1) bekezdés d) pontjában említett öntözőberendezés használatba vételéhez és a vízhasználat gyakorlásához a vízjogi engedélyt meg kell szerezni.

Vhr. 62. § A 61. § (1) bekezdésnek a) pontjában említett ásott kúthoz csak az esetben nem szükséges vízjogi létesítési engedély, ha
a) annak mélysége az első vízadó réteget követő záróréteget nem haladja meg;
b) élővízforrás, csatorna vagy állóvíz medrétől legalább húsz méter, a környezetükre szennyező hatású építményektől (pl. istálló, ól), az egyéb kutaktól, épületektől és a telek határaitól pedig az erre vonatkozó építési előírásokban meghatározott távolságban van;
c) a víz kiemelése kézi erővel vagy olyan gépi berendezéssel történik, amelynek teljesítőképessége nem haladja meg a háztartás (háztáji gazdaság) indokolt vízszükségletének kielégítéséhez szükséges mértéket.

Vhr. 63. § (1) Ha a vízjogi létesítési engedély alá nem tartozó vízimunka vagy vízilétesítmény [61. § (1) bek.] károsnak bizonyul, az engedélyezésre illetékes hatóság annak létesítőjét – a vízügyi hatóság megkeresésében foglaltak szerint – a károkozás megszüntetésére, a további károk elhárításához szükség munkák elvégzésére, szükség esetén az elvégzett munka vagy a megvalósított létesítmény átalakítására, illetőleg megszüntetésére kötelezheti.
(2) Az (1) bekezdésben említett vízimunka, illetőleg vízilétesítmény tulajdonosa (építtetője) a másnak okozott károkért kártalanítással tartozik.

Vhr. 64. § (1) A Vt. 28. §-a b) pontjának hatálya alá tartozó kisebb vízhasználatok a következők:
a) a rendes háztartási vízszükséglet (ivás, főzés, tisztálkodás, mosás, házikert öntözése stb.) kielégítése;
b) a 61. § (1) bekezdésének a) -b) pontjai alapján vízjogi létesítési engedély nélkül elvégezhető vízimunkával, illetőleg megépíthető vízilétesítménnyel megvalósítható vízhasználat;
c) a jégvágás;
d) állatok itatása és úsztatása.
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjának hatálya alá tartozó vízhasználatokat csak az illetékes hatóság előírásainak megtartásával és az általa kijelőlt helyen szabad gyakorolni.”

Az 1964. évi IV. törvényt az 1995 évi. LVII. törvény helyezte hatályon kívül!
1992-től a Vhr. előírt egy jegyzői engedélyeztetést!
Előtte a fent idézet jogszabályok voltak hatályosak!

A fenti időszakban létesített kutak engedéllyel rendelkeznek vagy sem?
Ha ez csak felmérés, akkor azt a jogszabályban meg kellene jelentetni!
Az nem felmérés ízű, ha a jogszabály úgy rendelkezik, hogy:
„ A 2018. január 1. napjától hatályos jogi szabályozás – a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet – alapján a vízjogi létesítési engedély nélkül megépített kutakra (vízilétesítményekre) az építtetőnek vízjogi fennmaradási engedélyt kell kérni.

Az építtető/tulajdonos mentesül a vízgazdálkodási bírság fizetése alól abban az esetben, ha a
2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra legkésőbb 2018. december 31-ig fennmaradási engedélyt kér.”

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a jogalkalmazói oldalt képviseli! A Főigazgatóságnak a jogalkotó irányába fel kell tenni a kérdést, mely jogszabály alapján lett kötelező az engedélyeztetési eljárás, mikortól (év, hó, nap), minősül engedély nélkül megépített kútnak?

Azt meghatározza a jogalkotó, hogy „2018. január 1. napját megelőzően engedély nélkül létesített kutakra”, ha Ferenc Jóska idején építették, arra is engedélyt kell kérni? 40 vagy 100 éve ásták, akkor nem kellett engedélyeztetni!

1992-ben jelenik meg Kormány rendeletben jegyzői engedélyeztetés!


Kérdésem:
Azon kútra, amely ásásának idején, a jogszabály nem tette engedély kötelessé a kút ásását, ma miért minősül engedély nélkül megépített kútnak?
( Ha annak minősül!)
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5949
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Index.hu

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2018. jan. 12. 6:52

Évekre börtönbe kerülhet Oszter Sándor

"Oszter Sándor három halastóval akarta feldobni diósjenői birtokát. Az ehhez szükséges vízmennyiséget a hegyről csordogáló patakból szerezte, csakhogy ezzel éppen a község népszerű és védettség alatt álló horgásztava elől vette el a vizet, kiszáradásra ítélve azt. A bonyolult jogi manőverezésekkel teli ügyben ráadásul feltételezhető, hogy az engedélyeztetés során szabálytalanul összejátszott a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság egyes hivatalnokaival."
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5949
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2017. márc. 14. 12:07

5/2017. (III. 10.) AB határozat a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 35000-3156-1/2015.ált. számú határozata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-1169-2/2015.ált. számú határozata alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdésével kapcsolatos alkotmányos követelmény megállapításáról

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 8.K.32.574/2015/17. számú ítélete, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 35000-3156-1/2015.ált. számú határozata és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100-1169-2/2015.ált. számú határozata – az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdésébe foglalt tisztességes hatósági eljáráshoz való jog sérelme miatt – alaptörvény-ellenes, ezért azokat megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja: a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése alkalmazásában az Alaptörvény XXIV. cikk (1) bekezdéséből eredő alkotmányos követelmény, hogy az ott meghatározott határidő leteltét követően szankció nem szabható ki.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5949
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Budapest

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2017. márc. 10. 18:12

Szünetel a félfogadás a vízügyi szakterületen

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízügyi és vízvédelmi szakterületén a félfogadás 2017. március 9. és 2017. március 14. között szünetel

A 2017. március 9. és 2017. március 14. közötti időszak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 172. § n) pontja szerinti üzemzavarnak minősül és az ügyintézési határidőbe nem számít bele. A kapcsolódó hirdetmény itt érhető el.

http://fovaros.katasztrofavedelem.hu/le ... 170314.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Avatar
Harley
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 2259
Csatlakozott: 2002. aug. 10. 10:22

Re: Vízügy

Hozzászólás Szerző: Harley » 2015. feb. 13. 13:25

Hogy is van ez? Átvették a vízügyeseket, kirúgták őket, és most újakat vesznek fel, mert valakinek azért el kéne látnia a katasztrófavédelemtől idegen feladatot:
http://csongrad.katasztrofavedelem.hu/hirek/3510" onclick="window.open(this.href);return false;
Válasz küldése