Online interjú Dr. Bende Péterrel

Legutóbb az országos tűzoltósági főfelügyelő válaszolt a kérdésekre.
Lezárt
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 12:11

Tisztelt Fórumozók !
Ugyan a kérdések között nem szerepelt a jövőről való elképzelésem, engedjék meg, hogy röviden vázoljam azokat az általam is fontosnak tartott célkitűzéseket, amelyeket a szövetségben velem együtt dolgozó munkatársaimmal is fontosnak érzek. Ezeket a gondolatokat a szövetség 2008. december 13-ára tervezett Küldöttközgyűlésének küldöttei megvitatják, kiegészíthetik, módosíthatják.

1. Tényleges együttműködés erősítése a tűzvédelem résztvevőivel.
Fejleszteni kell az együttműködést minden olyan állami és társadalmi szervvel, szervezettel, magánszeméllyel, aki érdekelt abban, hogy az emberi életet, egészséget és környezetet fenyegető veszélyek elhárítása során a segítségnyújtás úgy a mindennapi tűzoltási, műszaki mentési tevékenység végzése során, mint egy esetlegesen bekövetkező katasztrófa helyzetben gyors, hatékony, szakszerű, területenként azonos színvonalú legyen a Magyar Köztársaságban. A felsorolt célkitűzések hatékony, ugyanakkor gazdaságos, költségtakarékos megvalósítása érdekében ki kell aknázni mindazokat az előnyöket és lehetőségeket, amelyek az együttműködés kiszélesítésében és elmélyítésében rejlenek.

2. Országos tűzvédelmi koncepció kidolgozásában való hatékony közreműködés.
Hosszú távú országos tűzvédelmi koncepció közös kidolgozásával segítse az MTSZ, a HÖTOSZ és a LÖTOSZ a döntéshozókat hazánk korszerű tűzvédelmi rendszerének kialakításában, a tűzvédelmi biztonság erősítése érdekében a Pécelen, 2008. július 4-5-én tartott szimpóziumon történt megegyezés szerint.

3. Közreműködés a jogalkotás folyamatában.
Az MTSZ, mint országos szakmai érdekvédelmi, érdekképviseleti szervezet erősítse javaslattevő véleményező tevékenységét, és továbbra is aktívan vegyen részt a tűzvédelmet és a tűzoltóságokat érintő jogalkotási folyamatban, működjön közre az Önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló 2008. évi XXXIII. törvény végrehajtására kiadásra kerülő jogszabályok előkészítésében

4. Az MTSZ gazdasági helyzetének javítása.
Az MTSZ feladatainak hatékony végrehajtása, az általa képviselt szervezetek fejlődésének elősegítése érdekében törekedni kell a döntéshozók felvilágosítása és meggyőzése útján, hogy a tűzoltószervezetek a tűzvédelemben vállalt szerepével arányos mértékű költségvetési támogatásban részesüljenek.
Fel kell tárni, és ki kell aknázni mindazon lehetőséget, amelyek hozzájárulhatnak – a költségvetési források mellett – a célkitűzések pénzügyi fedezetének biztosításához.

5. A mentő tűzvédelemben aktívan résztvevők feltételrendszerének javítása.
Az MTSZ szakmai és szervezési tevékenysége útján, valamint lehetőségei függvényében gazdasági téren aktívan működjön közre, abban, hogy a mentő tűzvédelemben aktívan résztvevők számára a tevékenységük folytatásához szükséges, megfelelő személyi és tárgyi feltételek széles körben és jó minőségben biztosítottak legyenek. Erkölcsi elismertségük mellett az anyagi elismertségük is javuljon.

6. A szövetség szervezeti életének és kapcsolat rendszerének fejlesztése.
Fontos feladatnak tekintjük a MTSZ Országos Elnökségi iroda szolgáltató tevékenységének a bővítése és korszerűsítése mellett, a megyei, budapesti tűzoltó szövetségek működésének, személyi és tárgyi feltételrendszerének megteremtését, javítását.
Továbbra is törekszünk arra, hogy a külföldi tűzoltó szövetségekkel megfelelő kapcsolatokat építsünk ki, illetve tartsunk fenn. A szomszédos országokkal való együttműködésünk a tűzoltói munka hatékonyságának, a határ mentén működő tűzoltói szervezetek egymást segítő tevékenységének fejlesztését kell szolgálnia.

Végezetül köszönetet mondok minden olyan hozzászólónak, akik a magyar tűzvédelem további fejlődése érdekében vették a fáradságot és felmerült kérdéseik feltevésével hozzájárultak közös feladataink megfogalmazásához, a lehetséges megoldások megközelítéséhez.

dr. Bende Péter
tűzoltó vezérőrnagy
Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 12:09

kistűzoltó írta:Tisztelt Elnök Úr!

Mint a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, az elmúlt évek során mit tett az úgynevezett kiskategóriás hivatásos tűzoltóságokért, a működési feltételeik javításáért. Továbbá a jelenlegi helyzet, illetve a folyamatban lévő munkaidőperek figyelembevételével milyen jövőképet kíván a politikai döntéshozók elé tárni, a szakmaiság szempontjait figyelembe véve.

Előre is köszönöm válaszát
Tisztelt Kérdező !

A Magyar Tűzoltó Szövetség a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok kategóriába sorolásának előkészítésében sajnos nem vehetett részt. A magam részéről a területvédelem elvének érvényre juttatása érdekében a beavatkozásra képes erők másfél raj alá történő csökkentését nem tartom jó döntésnek.
A magam részéről szerencsésebbnek tartanám, hogy a hivatásos tűzoltói állomány ne perekben kényszerüljön érvényesíteni követeléseit, hanem megfelelő érdekegyeztetésen alapuló, átlátható jogi szabályozás biztosítsa a jogos igények érvényesülését.
A tűzoltósággal kapcsolatos szabályozások, illetve döntések előkészítésénél fontosnak tartom a minél szélesebb körű, előzetes szakmai egyeztetéseket valamennyi érdekelt fél bevonásával, annak érdekében, hogy a felesleges konfliktusok számát csökkentsük. Az együttműködés javításával a mentő tűzvédelem biztonsága is növelhető.
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 12:07

PIGMENT írta:Tisztelt Elnök Úr!

Az MTSZ elvileg az ország tűzoltóinak éerdekét kell hogy képviselje. Az elmult években viszont nem látszott ez a képviselet úgy is lehet mondani csndben elvolt az MTSZ ill. az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel kapcsolatban lehetett minimális eredményt látni de ott sem olyat amit vártak az érintettek.
Kérdem mit tett Ön az elmult négy évben annak érdekében hogy a politikai vezetés pozitív döntéseket hozzon a tűzoltók érdeképen.
Hányszor tárgyalt ön ( konkrétan kérném időpont és téma feltüntetésével) az aktuális miniszterrel vagy államtitkárral SZEMÉLYESEN hangsúlyozom SZEMÉLYESEN. Hány rendezvényen vett részt személyesen ahol ezen politikusok részt vettek és lehetőség volt elmondani a szakmai gondokat.
Ha Ön ezt nem tette akkor Ön szerint hol kellene képviselni a magyar Tűzoltók érdekeit????
Hogy fogják meghallani az MTSZ véleményét az OKF-é mellett a döntéshozók mert eddig csak az utóbbié érvényesült. Ön szerint ez helyes???????????

Kiváncsian várom konkrétumokat felsorakoztató meggyőző válaszát.

Tisztelettel.
Tisztelt Kérdező !

A MTSZ tagszervezetein keresztül a tűzvédelemben érdekelt valamennyi szervezet és személy szakmai érdekképviseletét látja el alapszabályzatában megfogalmazott egyéb más feladatok elvégzése mellett. Véleményem szerint ezt a munkát lelkiismeretesen és eredményesen elvégeztük.

Egyik pozitív példa az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló törvény meghozatalának segítése volt
Természetesnek tartom, hogy ezen feladatok eredményessége széles skálán mozog. Ez a sokszínűség még szélesedik abban a vonatkozásban, hogy a nyilvánosság elvének szigorú betartása mellet is korlátozottak lehetőségeink az érdekeltek körének minden személyének közvetlen megszólításában. Viszont törekvéseink a ciklus egészében nyomon követhető voltak.
A politikai élet szereplőivel, a döntést hozó és azt befolyásolni tudó személyekkel való találkozásaim folyamatosak voltak az elmúlt időszakban is. Erről tételes kimutatást nem kívánok ezen a fórumon nyilvánosságra hozni, mivel ezek között személyes jellegű találkozások, megbeszélések is voltak.
Az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló törvénnyel kapcsolatban már „dodesz” és „Tekercselő” részére már kifejtettem álláspontomat,
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 12:06

rpkh írta:Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Tűzoltószövetség elnöke és elnöksége a megalakulásától kezdve egy melléfogás volt. Áldemokratikus, senki és semmi érdekét nem képviselő, súlytalan, döntésképtelen vízfej. Nyilatkozata szerint Önök az ország önkéntes tűzoltóegyesületeienk az érdekvédelmét látják el. Nem tartja nevetségesnek, hogy az áldemokratikus szervezetben többségben vannak azok, akiknek semmi köze az ÖTE-khez? Hogyan szavazhat teljes lelkiismerettel az az elnökség, az az elnök, aki sosem csinálta, sosem volt közvetlen kapcsolata ezekkel a szervezetekkel, csak belecsöppent valamibe?
Az ÖTE-k az Önök legnagyobb vívmányát, a tűzoltóegyesületekről szóló törvényt, nem értékelik pozitívan. Lehet persze vitatni, hogy nem ilyen lovat akartunk, meg ki lett herélve az eredeti szándék, de a megjelent törvény nem jó, az ÖTE-knek továbbra is állóvizet jelent. Érzi-e ennek a felelősségét, ennek a súlyát?
Normálisnak tartja-e, hogy egy 10 milliós országban három tűzoltószövetség működjön? A HÖT-ök, az ÖT-ök és a LT-ok nem érzik magukénak az MTSZ-t. Szerintem az egyesületek sem. Nem kellene ezen elgondolkozni, hogy valamit rosszul csinálnak?
Beleolvasva a 2005-ös interjúkba, ami visszaköszön: szép tervek, nagy lózungok, aztán fejetlen kapkodás, összeviszzsa döntések és semmi megvalósulás nem történt.
Végezetül. Nem gondolja, hogy az elnökségben a feladatok szétosztása és a végzett munka nem volt szerencsés? Az alalnökök, a tagozatok nem sokat tettek le az asztalra, legalább is nem sok olyant, ami előremutató lett volna az Önöket közvetett úton válkasztóknak.
Egyes hírek szerint az MTSZ célja a még működő ÖTE-k tönkretétele és működőképtelenné tétele. Ennek következetesen megfelelnek, de akkor miért nem mondják ki nyíltan?
Mi a véleménye arról, hogy alakulna egy önkéntes tűzoltóegyesületek országos szövetsége. Akkor mit képviselne az MTSZ?
Tisztelt Kérdező!

Az Ön által megfogalmazott hozzászólás tartalmával nem értek egyet. Megítélésem szerint az Ön kérdésfelvetése inkább állítás, mint érdeklődés.
A szövetség tevékenységéről szóló értékelés, ami a MTSZ honlapján elérhető, az Ön által felvetettekre választ ad.
kistűzoltó
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 19. 10:32

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: kistűzoltó » 2008. nov. 19. 10:45

Tisztelt Elnök Úr!

Mint a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke, az elmúlt évek során mit tett az úgynevezett kiskategóriás hivatásos tűzoltóságokért, a működési feltételeik javításáért. Továbbá a jelenlegi helyzet, illetve a folyamatban lévő munkaidőperek figyelembevételével milyen jövőképet kíván a politikai döntéshozók elé tárni, a szakmaiság szempontjait figyelembe véve.

Előre is köszönöm válaszát
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 10:37

Harley írta:Tisztelt Bende Péter!

Utólagosan jó döntésnek értékeli-e a Tűzvédelem újság megszüntetését? Beváltotta-e a hozzá fűzött reményeket a Magyar Tűzoltó online újság?
Tisztelt Kérdező!
Az On-line magazin, megkérdőjelezhetetlen előnyöket kínál a nyomtatott folyóirattal szemben.
- Gazdaságos: mind a kiadó, mind a felhasználó oldaláról. Az MTSZ-nél, mint kiadónál jelentkező évi közel 50%-os költség megtakarítás az adott pénzügyi helyzetben „életmentő” volt. A felhasználói oldalon, ha adott egy Internet eléréssel bíró számítógép és persze az érdeklődés, gyakorlatilag ingyenes a Magyar Tűzoltó című magazinhoz való hozzáférés, hiszen nincs előfizetési díj.
- Tartalmilag: csak a kiadói/szerkesztői oldal aktivitásától függ az aktualitás. Gyakorlatilag terjedelmi korlátok nélkül tölthető meg az információval. A magyar Tűzoltó él is mindezzel a lehetőséggel. Már néhány nap alatt is számos új információval frissül, gazdagodik a magazin.
- A terjesztés korlátlan, bárki, bármikor, szó szerint határok nélkül olvashatja a magazint.
- Az olvasó, bármikor, költségek nélkül eljuttathatja véleményét, hozzászólását a megjelenő anyagokhoz, vagyis gyorsan és közvetlenül oszthatja meg gondolatait a lap szerkesztőjével és a többi olvasóval.

Túl szép, és ezért, igaz sem lenne, ha azt állítanánk, hogy a felsorolt előnyök egy csapásra mindenkit a Magyar Tűzoltó lelkes olvasójává tettek. Érthető, hogy idegenkedünk mindattól, ami kialakult szokásainktól eltérő változást hoz életünkbe, még akkor is, ha értjük az okait és értékeljük az újdonság előnyeit.

Az elektronikus magazin kapcsán két dolgot fontos megjegyezni. Az egyik, hogy az MTSZ nem mondott le végérvényesen arról, hogy megfelelő gazdasági feltételek esetén nyomtatott kiadványt jelentessen meg, amely azonban semmiképpen sem lehet a Tűzvédelem változatlan folytatása. Tekintettel arra, hogy a nyomtatott sajtótermék kiadása igen költséges „műfaj”, így csak akkor érdemes pénzt áldozni rá – úgy a kiadó, mint az olvasóközönség szempontjából amennyiben tartalmában és kivitelében egyaránt egyenletesen magas színvonalon és széles körben képes megfelelni elsősorban a szakmai közönség elvárásainak. A másik tényező, amelyet indokolt a szövetség tagságának figyelmébe ajánlani, hogy az on-line magazin működtetésének sajátossága, hogy rendkívül rugalmas olvasói visszacsatolás lehetőségei révén, mi magunk is aktív formálói lehetünk a lapnak. Arra biztatjuk tehát az MTSZ tagságát bátran éjen ezzel a lehetőséggel.

A gazdasági bajok nemcsak a nyomtatott sajtót érintették, hiszen a kényszerű megszüntetését megelőzően már a működő képességeink megőrzése érdekében drasztikus takarékossági intézkedések bevezetésére kényszerültünk.

Az elmúlt négy év során a munkát az MTSZ tisztségviselői és tagsága döntő mértékben társadalmi megbízatásként, önként vállalva, csupán a felmerülő költségek elenyésző részének megtérítése mellett végezte.

A ciklus idején személyi juttatásban rendszeresen, minimálbér szinten csak az iroda alkalmazottai részesültek, mindamellett, hogy a szervezet megreformálásával kapcsolatos megnövekedett feladatok terheit jelentős mértékben ők viselték. A ciklus második felének végén létszámukat két fővel kellett csökkenteni gazdasági okokból.

Az MTSZ Irodája már 2005. év első hónapjaiban gazdaságosabban üzemeltethető helyre költözött. A Katasztrófavédelmi Oktatási Központ – a korábban bérelt Visegrádi utcainál – mintegy 50%-al alacsonyabb bérleti díj ellenében biztosított közel kétszer nagyobb alapterületű iroda együttest a Kerepesi úti objektumában. Objektív okokból – a minisztériumokban bekövetkezett változások miatt – a ciklus vége előtt el kellett hagynunk a Kerepesi úti objektumot. A FTP és a Budapesti Tűzoltó Szövetség segítségével az iroda átköltöztetése egykori helyére, az FTP használatában lévő Martinovics téri iroda helyiségekbe megtörtént. Ez a tény – még a Kerepesi úti bérleményhez képest is alacsonyabb költségei folytán – további pénzügyi megtakarításokat eredményezett.

Úgyszintén a ciklus első hónapjainak radikális takarékossági intézkedései közé tartozott, hogy az MTSZ által üzemeltetett két gépjárművet (OPEL személy gépkocsi és FORD Transit mikrobusz) eladtuk, a bevételt a működési költségvetésbe beforgattuk.

A korábban biztosított „szolgálati” mobiltelefonokat bevontuk, nem üzemeltettük tovább.

Bármennyire is próbára tette az MTSZ-ben munkálkodók tűrőképességét, a lényeg, hogy a példátlan megszorítások árán az MTSZ-nek sikerült megőriznie működőképességét.
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 10:27

Dodesz írta:Tisztelt elnök Úr!

Elnöki munkássága alatt mi az, amire a legbüszkébb? Mi az amire nem?

Köszönöm a válaszát.

Dodesz
Tisztelt Kérdező!

Az elnöki tevékenységem nem választható el az MTSZ testületei, az Országos Tanács, az Elnökség tevékenységétől. Szervezetünk társadalmi szervezet, a testületi döntéseket kell végrehajtanunk, az utasítás, parancs itt nem érvényesül. A közös munkában voltak felemelő pillanatok és nagyon sokszor éreztem úgy, hogy az MTSZ fontos szereplője a magyar tűzvédelemnek, a magyar tűzoltók igénylik, elvárják, és lehetőségeikhez képest segítik a közös munkát, támogatják a tűzoltói közösség megerősítésére tett erőfeszítéseimet.
Itt kell elmondanom, hogy négyéves elnöki munkám csak megerősítette bennem az elhatározást, hogy a magyar tűzvédelem szervezeti és jogi kereteit az önkormányzatiságban, az önálló szakmai kamarai igazgatásban kellene elképzelni. A szükséges mértékben vissza kell térni a magyar haladó hagyományokhoz, amelyek illeszkednek a modern európai törekvésekhez és megegyeznek az osztrák és német szervezeti működési formákkal.
Büszke vagyok arra, hogy kiemelkedően sikeres volt a MTSZ megalakulásának 135 évfordulójáról szóló budapesti megemlékezés, ahol tagszervezeteink mellett a parlamenti pártok jeles képviselői, nyolc ország tűzoltó szövetségeinek választott vezetői és gróf Széchenyi Géza tisztelték meg rendezvényünket.
Büszkék lehetünk arra, hogy a nemzetközi tűzoltó verseny szabályaival megegyezően és a magyar hagyományokhoz hű módon rendeztük meg a szekszárdi, székesfehérvári, zalaegerszegi, karcagi ifjúsági-, valamint Kőszegen, Berettyóújfalun a felnőtt tűzoltó versenyeket. Törekvéseinket közvetlenül és pozitív módon igazolta vissza ifjúsági csapataink kiváló nemzetközi eredménye, felnőtt versenyzőink példás helytállása és a sikeresen tevékenykedő magyar versenybírói csapat.
Személy szerint büszke vagyok arra, hogy 2005. március 4-én egy, a tűzvédelmi törvény módosítására benyújtott, a tűzvédelemi visszaállamosítása céljából elkészített törvényjavaslattal szemben az összes tűzoltó szakszervezet, szakmai érdekvédelmi szervezet, sőt a Magyar Polgárvédelmi Szövetség támogatását sikerült megnyerni. Büszke vagyok arra, hogy a törvényhozóknál sikerült elérni, hogy a törvényjavaslat előterjesztőjének nem sikerült durván beavatkozni a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok működésébe. Az állami felügyeleti szervezet nem kapott egyetértési jogot a parancsnokok kinevezéshez és nem gyakorolhat felettük fegyelmi jogkört.
Tisztában vagyok vele, hogy ettől a pillanattól megromlott a viszonyom a felügyeleti szervezet vezetőjével, de remélem kárpótol érte az önkormányzatiságára büszke hivatásos tűzoltóság megbecsülése.
Nagyon nagy csatát vívtunk közösen, és én személy szerint is vásárra vittem a bőrömet, de végül siker koronázta azt a törekvésünket, hogy a magyar tűzvédelem egy méltatlanul elhanyagolt közösségére ráirányítsuk a törvényhozók figyelmét. Ez pedig az önkéntes tűzoltói munkát vállaló polgártársaink ügye. Az önkéntes tűzoltó egyesületekről szóló törvényt egyhangúan fogadta el a parlament, és felállva tapsolta meg a tűzoltókat. Ezt a törvényhozói, kormányzati elismerést és lelkesedést kell majd aprópénzre váltani a jövőben, hogy önkéntes tűzoltóink munkakörülményei, működésük anyagi feltételei jelentősen javuljanak.
PIGMENT
vízpocsékoló
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2008. nov. 19. 9:55

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: PIGMENT » 2008. nov. 19. 10:18

Tisztelt Elnök Úr!

Az MTSZ elvileg az ország tűzoltóinak éerdekét kell hogy képviselje. Az elmult években viszont nem látszott ez a képviselet úgy is lehet mondani csndben elvolt az MTSZ ill. az Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel kapcsolatban lehetett minimális eredményt látni de ott sem olyat amit vártak az érintettek.
Kérdem mit tett Ön az elmult négy évben annak érdekében hogy a politikai vezetés pozitív döntéseket hozzon a tűzoltók érdeképen.
Hányszor tárgyalt ön ( konkrétan kérném időpont és téma feltüntetésével) az aktuális miniszterrel vagy államtitkárral SZEMÉLYESEN hangsúlyozom SZEMÉLYESEN. Hány rendezvényen vett részt személyesen ahol ezen politikusok részt vettek és lehetőség volt elmondani a szakmai gondokat.
Ha Ön ezt nem tette akkor Ön szerint hol kellene képviselni a magyar Tűzoltók érdekeit????
Hogy fogják meghallani az MTSZ véleményét az OKF-é mellett a döntéshozók mert eddig csak az utóbbié érvényesült. Ön szerint ez helyes???????????

Kiváncsian várom konkrétumokat felsorakoztató meggyőző válaszát.

Tisztelettel.
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 10:17

Hodut János írta:Tisztelt Vezérőrnagy Úr!
Megjelent a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet, mely többek között tartalmazza az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó tagjainak képesítési követelményeit is.
A fent említett rendelet az önkéntes tűzoltó egyesületeket – a 2008. évi XXXIII törvény meghatározásával szemben – konzekvensen tűzoltó egyesületeknek nevezi, az ÖTE tűzoltás-irányító tagjai részére legalább tűzoltó szakképesítést ír elő. (Mint tudjuk ez a képzés kifejezetten a hivatásos tűzoltók számára készült, az itt elsajátított ismeretek egy része az önkéntes tűzoltók részére teljesen felesleges, a képzés felépítése sem igazodik az ÖTE tagjainak igényéhez.)
Az ÖTE szaktevékenységet irányító tagja a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium tűzoltó szakiskoláiban tandíjmentességet élvez a 2008. évi XXXIII. törvény értelmében.
Az ÖM rendeletben ez a kitétel sem jelenik meg.
Kérdésem arra irányul, megkapta-e a MTSZ a fent említett rendelet tervezetét véleményezésre, ha igen, egyetértett-e vele?
Ha nem kapta meg, akkor kíván-e tenni valamit annak érdekében, hogy a jövőben ez másképpen történjen?
Ebben a konkrét kérdésben kíván-e lépést tenni annak érdekében, hogy az általam felvetett problémák orvoslásra kerüljenek?

Hodut János
Budaörs ÖTE
Tisztelt Hodut János Úr !
Budaörs ÖTE
A hozzászólásában vázolt helyzettel, amely az idézett törvény és a gyakorlat összehasonlítását mutatja be, egyetértünk.
Kérdésére válaszolva: a MTSZ véleményét az említett ÖM rendelet előkészítése során nem kérték ki.
A tervezett tennivalóim között fontos szerepet játszik az önkéntes tűzoltó egyesületek oktatásával, képzésével, továbbképzésével kapcsolatban összegyűjtött tapasztalatok értékelése és az annak megfelelő javaslat elkészítése, majd a gyakorlatba történő átültetése, ha kell jogszabály kiadásával, vagy módosításával, kiegészítésével.
Ebben a munkában nagy segítséget jelent, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesületi Tagozat tevékenysége folyamatosan fejlődik, számíthatok elkötelezett munkájukra.
Megalapozottan bízom abban, hogy azok az értékes kapcsolatok, a minisztérium és a törvényhozás részéről, amelyet a 2008. évi XXXIII. törvény megalkotásában pótolhatatlan támogatást nyújtottak, továbbra segítséget jelentenek az önkéntes tűzoltókat is érintő és az egyéb más problémák megoldásában.
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 9:51

limelatna írta:Tisztelt Vezérőrnagy ÚR!

Arra a kérdésre szeretnék válasz kapni, mit szándékozik tenni a Magyar Tűzoltó(k) Szövetsége az 1990 es évek után megszűnt Önkéntes Tűzoltó Egyesületekkel, akik addig az ideig jónak mondhatóan fel voltak szerelve tűzoltásra és beavatkozásra alkalmas felszerelésekkel és egy polgármesteri döntés megszüntette Őket?
Lát e módot a visszafejlesztésükre, továbbá a működő ÖTE-k -nek lesz e módjuk egy korszerűnek mondható, kiskaliberű tűzoltóautó vásárlására vagy finanszírozására?
Tisztelettel várom válaszát.
Antal Emil Szihalom ÖTE pk.
Tisztelt Antal Emil Úr!
Az önkéntes tűzoltó egyesületek többsége ma még nem tudja vállalni, hogy minden riasztásra vonuljon, mert például nincs felszerelése, gépjárműve. Azonban még ebben a legyengített, erőtlen állapotában is a magyar tűzvédelem fontos szereplői. Ebben a mozgalomban megvan a továbblépés lehetősége, a tűzvédelem társadalmasításának esélye, az ifjúság tűzoltóvá nevelésének biztosítéka.
Biztató jel, hogy ezt a döntéshozók is így gondolják, és ezt erősíti a társadalom egyre növekvő igénye a biztonság iránt. Az MTSZ-nek egyik legfőbb feladata, hogy az önkéntes egyesületeket támogassa, számukra az állami és önkormányzati segítséget kieszközölje. A legfontosabb azonban az, hogy szervezeti, jogi gazdasági ügyekben közvetlen, gyakorlati segítséget adjon.
A tűzoltógépjármű ellátottság javítására nemzetközi együttműködést kezdeményeztünk, melynek eredményről a megújult honlapunkon számolunk majd be.
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 9:44

angel911 írta:Tisztelt Vezérőrnagy úr!

Nagy tisztelője vagyok Ön és a fővárosi összes tűzoltó munkájának!
Kérdéseim a következők lennének.
- Egyetért-e a tüzoltók követeléseivel a november 29-i demonstráció kapcsán?
- Annak eredménytelensége esetén véleménye szerint nem kerül-e veszélybe a hivatásos tűzoltóságok működése?
- Ön és a MTSZ mit tesz (tett) a tűzoltók jogos követeléseinek érvényre juttatásáért?

Köszönettel: Gömbös Norbert tü.hdgy. [-o<
Tisztelt Gömbös Norbert tű. hdgy Úr!

A parancsnokot esküje kötelezi, hogy alárendeltjeiről a legjobb tudomása szerint gondoskodjon. Én mindig is fontos partnernek tekintettem a szakszervezetet, ennek köszönhetően segíthettük, és segítjük egymás munkáját. Mindig azon a véleményen voltam, hogy nemcsak a kollégáink, hanem az állampolgárok és a testület érdeke is, hogy a hivatásos tűzoltó ne kényszerüljön önkizsákmányoló módon többszörös mellékállásokat vállalni, ha el akarja tartani a családját. Erre tekintettel, mindenkor támogatom a szakszervezetek jobb munkakörülmények, magasabb bérek iránti törekvéseit, ha azok a törvényes keretek között maradnak (például nem párosulnak a tűzoltókhoz méltatlan sztrájkfenyegetéssel).

A magam részéről bízom abban, hogy az MTSZ-ben mint társadalmi szervezetben tevékenykedő, hivatásos tűzoltó munkatársaim is magukénak vallják ezt a szemléletet, és érvényre juttatják mindennapos munkájuk során.
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 9:33

Tisztelt Vezérőrnagy úr!
Az érdekelne , hogy az MTSZ miként látja az EDR bevezetésével bekövetkező problémát, gondolok itt az ÖTE és a HÖT ,ill. ÖT közötti káreseti kommunikációra. Még mindig nem tiszta, hogy azok az egyesületek melyek valóban végeznek tűzoltási és műszaki mentési feladatokat, miként fognak kommunikálni és egyáltalán jogosultak lesznek-e az EDR-t használni.
Meglátásom szerint ezen a téren nem túl erős a lobby tevékenység, szemben mondjuk a Polgárőrség erős tevékenységével, hisz ők már kijárták maguknak az EDR-t.
köszönettel: Pfandler Csaba

Tisztelt Elnök Úr!
Alkalmasnak tartja az EDR-t a tűzoltók kárhelyszíni rádióforgalmazására? Az MTSZ elnökeként megfelelő súllyal foglalkozott a kérdéssel, tekintette át az új rendszer technikai lehetőségeit, problémáit?
Sirfire

Tisztelt Pfandler Csaba úr!
Az EDR bevezetése mind eszköz, mind használat oldaláról jelentős költséget igényel a felhasználóktól is. Az országosan működő, mintegy hatszáz önkéntes tűzoltó egyesület ezeket a többletköltségeket az analóg rendszer tervezett megszüntetéséig nem tudja vállalni, így a részükre engedélyezett analóg rádió frekvenciák 2009. év végi, tervezett megszüntetése ellehetetleníti működésüket, és megakadályozza, hogy a hivatásos, valamint önkéntes köztestületi tűzoltóságok velük a mindennapi munkájuk során, a beavatkozásoknál rádiókapcsolatot tartsanak.
Tanulva a polgárőrség lobbi tevékenységéből (jótól tanulni sohasem szégyen), magam is személyesen kértem a Parlament Önkormányzati és Területfejlesztési Bizottsága Elnök Asszonyának személyes közbenjárását a probléma megoldásában, továbbá felvettem a kapcsolatot az ügyben illetékes Miniszterelnöki Hivatallal. Hasonlóan a polgárőrséghez akik eddig összesen 300 EDR rádióra kaptak ígérvényt, és emellett megtarthatták analóg frekvenciájuk használati jogát is az önkéntes tűzoltók is megkapják a szükséges kormányzati segítséget.
(Pfandler úrnak adott válaszom egyúttal válasz„sirefire” kérdésére is)
Avatar
Dr. Bende Péter
VIP
Hozzászólások: 33
Csatlakozott: 2005. márc. 29. 22:13
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Dr. Bende Péter » 2008. nov. 19. 9:10

Tisztelt Fórumozók!

Másodszor veszek részt a Lánglovagok online fórumán. Szerencsére a Lánglovagok őrzi, az első, 2005. áprilisi beszélgetésünket, amelyből mindenki láthatja, hogy akkor egy kicsit barátságosabb volt a beszélgetés légköre. Akkor, mint fővárosi parancsnokot és a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökét faggattak a fórumozók.
Most más a fórum meghirdetett témája: „Elnöki kampány a Lánglovagokon”, hirdeti a cím. A valóságban én nem kértem kampánylehetőséget, tehát ez magyarul az elnökjelöltek kampánya, mégpedig az MTSZ elnökjelöltek kampánya. Megtisztelnek vele, hogy először engem kérdeznek, bár sokkal barátságosabb, sportszerűbb és a szövetség szempontjából előremutatóbb lett volna, ha a másik két elnökjelölt társam is velem együtt kaphatná meg a kérdéseket, de ez nem rajtam múlott.
Köszönöm a sok FTP-vel foglalkozó kérdést is, azonban ezekre egy másik lehetőséget tartanék megfelelőnek, és célszerűnek, ilyen, pl. az info@tuzoltosagbp.hu ahol munkatársaimmal együtt szívesen adunk választ ezekre a kérdésekre, még akkor is, ha az azt feltevő személy továbbra is ragaszkodik névtelenségéhez.

Tiszteletben tartva a fórum szervezőinek szándékát, nagy örömmel válaszolom meg ugyanakkor a Magyar Tűzoltó Szövetséggel, annak jövőjével foglalkozó kérdéseket.
Avatar
Pszicho
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 19. 8:39

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Pszicho » 2008. nov. 19. 8:44

Tisztelt parancsok úr!

A Műegyetemnél elkövetek hibák napi szinten megismétlődnek, csak nem egy időben, nem egy helyen. Miért nem tanulunk egy ekkora tragédiából? Miért nincsenek sosem felelősök? Egy dolog van csak egy elcseszett tűzoltás után - jutalomeső. Miért? Nem gondolja, hogy a Műegyetem előre megjósolható volt az FTP humánpolitikája miatt?
Avatar
rpkh
szikracsapkodó
Hozzászólások: 11
Csatlakozott: 2008. máj. 09. 9:03

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: rpkh » 2008. nov. 19. 8:38

Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Tűzoltószövetség elnöke és elnöksége a megalakulásától kezdve egy melléfogás volt. Áldemokratikus, senki és semmi érdekét nem képviselő, súlytalan, döntésképtelen vízfej. Nyilatkozata szerint Önök az ország önkéntes tűzoltóegyesületeienk az érdekvédelmét látják el. Nem tartja nevetségesnek, hogy az áldemokratikus szervezetben többségben vannak azok, akiknek semmi köze az ÖTE-khez? Hogyan szavazhat teljes lelkiismerettel az az elnökség, az az elnök, aki sosem csinálta, sosem volt közvetlen kapcsolata ezekkel a szervezetekkel, csak belecsöppent valamibe?
Az ÖTE-k az Önök legnagyobb vívmányát, a tűzoltóegyesületekről szóló törvényt, nem értékelik pozitívan. Lehet persze vitatni, hogy nem ilyen lovat akartunk, meg ki lett herélve az eredeti szándék, de a megjelent törvény nem jó, az ÖTE-knek továbbra is állóvizet jelent. Érzi-e ennek a felelősségét, ennek a súlyát?
Normálisnak tartja-e, hogy egy 10 milliós országban három tűzoltószövetség működjön? A HÖT-ök, az ÖT-ök és a LT-ok nem érzik magukénak az MTSZ-t. Szerintem az egyesületek sem. Nem kellene ezen elgondolkozni, hogy valamit rosszul csinálnak?
Beleolvasva a 2005-ös interjúkba, ami visszaköszön: szép tervek, nagy lózungok, aztán fejetlen kapkodás, összeviszzsa döntések és semmi megvalósulás nem történt.
Végezetül. Nem gondolja, hogy az elnökségben a feladatok szétosztása és a végzett munka nem volt szerencsés? Az alalnökök, a tagozatok nem sokat tettek le az asztalra, legalább is nem sok olyant, ami előremutató lett volna az Önöket közvetett úton válkasztóknak.
Egyes hírek szerint az MTSZ célja a még működő ÖTE-k tönkretétele és működőképtelenné tétele. Ennek következetesen megfelelnek, de akkor miért nem mondják ki nyíltan?
Mi a véleménye arról, hogy alakulna egy önkéntes tűzoltóegyesületek országos szövetsége. Akkor mit képviselne az MTSZ?
kiscsoves
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 19. 8:20

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: kiscsoves » 2008. nov. 19. 8:25

Tisztelt Tábornok Úr!

Előszeretettel fenyítenek meg kollegát, ha a balesetnél mobiltelefonjával fényképez. Ezt bőszen nagydobra is verik a belsőben. De valahogy a videócsoportnál történt balhéról nem lehet olvasni. Állítólag fegyelmi volt ott is. Csak nem mobiltelefonnal fényképeztek? :-? :-? :-?
Szolgpk5
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 19. 7:55
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Szolgpk5 » 2008. nov. 19. 8:02

Tisztelt vezérőrnagy úr!

Miért csökkent látványosan az Alapfokú oktatás színvonala?
Ábrahám
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 19. 6:51

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Ábrahám » 2008. nov. 19. 6:58

Tisztelt Parancsnok Úr!

- Miközben óriási létszámmal működtet egy kommunikációs főosztályt, miért van szükség még egy külsős szóvivőre?
- A szóvivő egyéni vállalkozóként vagy cégként (ha cég, mi a cég neve) kötött szerződést az FTP-vel?
- Magánhasználatra is a tűzoltóság állja az autót és a benzint a szóvivőnek?
- Mennyi a szóvivő fizetése? (a pletykák havi nettó 500-600 ezerről szólnak)
- Nem tartja irreálisnak a szóvivő havi juttatását? (egy főtisztnek van ekkora fizetése)
- Nem tartja hiteltelennek, hogy civil a fővárosi tűzoltóság szóvivője?
- Ha a szóvivő szabadságra megy, akkor is jár neki a fizetés?
- Ha a tűzoltóság biztosít részére irodát, számítógépet, autót, benzint, védőruhát, URH-t, még szabadsága is van, akkor ez nem színlelt szerződés?
- Történik-e éves orvosi, pszichológiai vizsgálat a szóvivőnél?
- A közbeszerzési eljárás szabályai szerint nem kellene évente megpályáztatni a szóvivői feladatokat, hiszen nem kevés pénzért szolgáltatás vásárlásáról van szó.
- Nem gondolja úgy, hogy nem is egy alkalmas ember lenne a hivatásos tűzoltók között, aki szívesen dolgozna szóvivőként?
- Nem tartja aggályosnak, hogy egy külsős szolgálati titkok, bizalmas információk birtokába jut, miközben nincs fegyelmi felelőssége?
- Nem tartja aggályosnak, hogy vállalkozónak kéklámpahasználati jogosultságot biztosít?
- Nem gondolja, hogy egy ember nem lehet mindig a nap 24 órájában készenlétben, nem lehet ott minden fontosabb káresetnél, nem állhat mindig a sajtó rendelkezésére, ezért elvárható szinten valójában nem is lehet így a feladatot ellátni?
- Érkezett a média felől visszajelzés hogy nincsenek megelégedve a szóvivő 24 órás készenlétével?

A kérdések egy részére kielégítő válaszul szolgálna a szóvivő szerződésének nyilvánosságra hozatala. Akkor látható lenne, hogy a szerződés tartalma és végrehajtása között mekkora az összhang. Titokban tartani se erkölcsi, se jogi alapja nincs, itt adóforintokról van szó, annak megfelelő kezelése pedig nemcsak egy parancsnoknál, hanem egy MTSZ elnöknél is nagyon fontos.
Malamut
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 18. 21:10

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Malamut » 2008. nov. 18. 21:13

Nyelvvizsga a vezetői beosztásoknál témából idézve:
Kérdésként merült fel a személyi állomány körében, hogy a Dél-budai Tűzoltási és Mentési Parancsnokság tűzoltóparancsnoki beosztására kiírt pályázat feltételei — az államilag elismert nyelvvizsga már nem szerepel a pályázati feltételek között —milyen okból kerültek módosításra.

Tekintettel arra, hogy a pályázatra olyan jelentkező, aki megfelelt a nyelvvizsga követelményeknek nem volt, ezért az esélyegyenlőség biztosítása érdekében azok számára is megnyitottuk a pályázati lehetőséget, akik a nyelvvizsga követelménnyel szintén nem rendelkeznek. A jelzett beosztás 2008. február 01-jei hatállyal megürül. A szervezeti egység biztonságos működése szempontjából nem engedhető meg, hogy Tűzoltási és Mentési Parancsnoki beosztás ne kerüljön betöltésre, hiszen ez bizonytalanságot eredményezhet.

Fenti beosztásra az 1996. évi XLIII. számú törvény (Hszt.) 45.§ (1) bekezdése alapján kötelező pályázat kiírása, így a beosztás betölthetőségének feltétele, hogy az érintett állomány részére teljesíthető feltételek szerepeljenek a pályázati kiírásban.

Fenti és hasonló jellegű problémák elkerülése érdekében kezdeményezzük a Hszt. vonatkozó részének a 245/P §. (4) bekezdésének módosítását.

Molnár Zsuzsanna tű. ezredes
tűzoltósági tanácsos
főosztályvezető
Kezdeményezték a Hszt. módosítását? Milyen eredménnyel? A gyakorlat változatlan, hogy nyelvvizsgával nem rendelkező is betöltheti a vezetői beosztást a törvényi előírás ellenére?
Hodut János
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 15. 21:12

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Hodut János » 2008. nov. 18. 20:49

Tisztelt Vezérőrnagy Úr!
Megjelent a 10/2008. (X. 30.) ÖM rendelet, mely többek között tartalmazza az önkéntes tűzoltó egyesületek (ÖTE) tűzoltási és műszaki mentési feladatokat ellátó tagjainak képesítési követelményeit is.
A fent említett rendelet az önkéntes tűzoltó egyesületeket – a 2008. évi XXXIII törvény meghatározásával szemben – konzekvensen tűzoltó egyesületeknek nevezi, az ÖTE tűzoltás-irányító tagjai részére legalább tűzoltó szakképesítést ír elő. (Mint tudjuk ez a képzés kifejezetten a hivatásos tűzoltók számára készült, az itt elsajátított ismeretek egy része az önkéntes tűzoltók részére teljesen felesleges, a képzés felépítése sem igazodik az ÖTE tagjainak igényéhez.)
Az ÖTE szaktevékenységet irányító tagja a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium tűzoltó szakiskoláiban tandíjmentességet élvez a 2008. évi XXXIII. törvény értelmében.
Az ÖM rendeletben ez a kitétel sem jelenik meg.
Kérdésem arra irányul, megkapta-e a MTSZ a fent említett rendelet tervezetét véleményezésre, ha igen, egyetértett-e vele?
Ha nem kapta meg, akkor kíván-e tenni valamit annak érdekében, hogy a jövőben ez másképpen történjen?
Ebben a konkrét kérdésben kíván-e lépést tenni annak érdekében, hogy az általam felvetett problémák orvoslásra kerüljenek?

Hodut János
Budaörs ÖTE
Kocka
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 18. 20:09

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Kocka » 2008. nov. 18. 20:13

Tisztelt parancsokúr!

Miközben egyes laktanyákban mostohakörülmények uralkodnak, miért költöttek Brieber úr irodájának felújítására többmillió forintot? A laktanyákban az ingatlanfelújításokról nincs az az érzése, hogy piaci ár felett, piaci minőség alatt történnek?
ERik
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 18. 17:27

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: ERik » 2008. nov. 18. 17:32

Tisztelt Fővárosi Parancsnok Úr!

Eső után köpönyeg módszerrel létrehozta a BTSZ-t. Ha már végre léteznek és tisztességgel elvégzik a munkájukat, miért veszi őket mindenki semmibe? A jelentéseikben megfogalmazott fejlesztések, változtatások a fiók mélyére kerülnek. A TCS-k hozzáállásáról irányukba nem is beszélve. Ennyit ér a tűzoltók biztonsága?
nocsak
vízpocsékoló
Hozzászólások: 1
Csatlakozott: 2008. nov. 18. 16:29

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: nocsak » 2008. nov. 18. 16:35

Tisztelt Bende Péter vezérőrnagy!

A Tűzvonalban 105 novemberi száma részletesen foglalkozott a monorerdei vasúti balesettel. A III/K riasztási fokozatra a fővárosból a X/műszaki riasztása került elrendelésre. A cikkhez mellékelt képek tanúsága alapján Molnár Péter szóvivő szintén a helyszínen tartózkodott.

Ki rendelte el a riasztását? Milyen jogon vonult megkülönböztető hang- és fényjelzéssel? Érdekes lenne megtudni, hogy kinek az engedélyével és milyen minőségben vett részt a mentésben, lépett be a kárterületre. Szóvivőként biztos nem, mert az FTP illetékessége alapján Molnár Péternek nincs nyilatkozati jogosultsága Monorierdőnél, Dobson Tibor amúgy is a helyszínen volt. Molnár Péter az egyik képen lélegeztető ballont tart. Hasonlót sokszor látok a Lánglovagokon fővárosi káreseteknél. Ő most orvos vagy szóvivő? Visszatérve Monorierdőhöz, orvosként sem lehetett a helyszínen, mert nem orvos és valószínűleg a mentőszolgálat sem kérte a segítségét, miért kérné, van nekik mentőautójuk és saját orvosuk. Így hát sehogy sem logikus a jelenléte. Emberségből talán, mert minden segítő kézre szükség van? Nagyon megható lenne, de egy ilyen szigorú szabályok között működő szervezetnél jól néznénk ki ha mindenki maga döntene a saját riasztásáról. Így hát nem marad más csak az a magyarázat, hogy jogtalanul volt a helyszínen, a tűzoltóság gépjárművét engedély nélkül használta, a kéklámpát szintén. Ezesetben kezdeményezi a felelősségre vonását? Csakhogy az egyenlő mérce alkalmazásához segítséget nyújtsak, felteszem a költői kérdést: mi is történik azokkal, akik engedély nélkül elhagyják a laktanyát, engedély nélkül vonulnak egy olyan káresethez, ahova nem lettek riasztva?
Bogyesz
vízpocsékoló
Hozzászólások: 2
Csatlakozott: 2008. nov. 18. 14:24
Tartózkodási hely: Budapest
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: Bogyesz » 2008. nov. 18. 14:26

Tisztelt Bende Péter parancsnok!

Attól függően, hogy melyik emeleten állok és melyik irányba állok, különböző folyosópletykákat hallani. Az egyik szerint az év végén elmegy nyugdíjba, a másik szerint sosem megy el nyugdíjba, a harmadik szerint hosszabbítást kér, de az önkormányzattal olyan szinten megromlott a kapcsolata, hogy nem fogják aláírni. Lehet tudni az igazságot?
Avatar
tatra
vörös kakas réme
Hozzászólások: 468
Csatlakozott: 2007. jún. 26. 18:43
Tartózkodási hely: Söpte,Szombathely

Re: Online interjú Dr. Bende Péterrel

Hozzászólás Szerző: tatra » 2008. nov. 18. 13:56

Tisztelt vézérőrnagy úr!
Kaphatnánk képanyagot a kéklámpás weboldalunkhoz a budapesti tűzoltójárművekről kerületenként? (www.112cars.cjb.hu)
SZH MOD
STATUS: WORK IN PROGRESS
Lezárt