Online interjú Dobson Tiborral

Legutóbb az országos tűzoltósági főfelügyelő válaszolt a kérdésekre.
Lezárt
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 13:01

Tisztelt Fórumozók!

Ahogyan három órával ezelőtt, most is meg szeretném köszönni, hogy ilyen nagy számban éltek a lehetőséggel, és tették fel kérdéseiket. Nagyon remélem, hogy ezek többségére sikerült megnyugtató és tartalmas választ adnom. Nagy örömömre szolgált, hogy nagyon sokan láthatóan napi szinten tájékozódnak a tűzoltóságot és a katasztrófavédelmet érintő ügyekről, változásokról.
Különösen fontos számomra, hogy mennyien olvasták a társadalmi vitára bocsátott katasztrófavédelmi koncepciót. Biztos vagyok abban, hogy ezekre szükség van, és nagyon remélem, hogy az ezzel kapcsolatos aggodalmak jó részét sikerült ezzel a pár válasszal eloszlatnom.

Közös hivatásunk teljesítéséhez további sikereket, jó egészséget, egyben a közelgő ünnepekre való tekintettel kellemes karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:56

szemlits írta:Tisztelt Ezredes Úr!

Erre a fórumra néhány olyan "tervezet" felkerült, ami a tüzoltók elsösorban "rendészeti" képzésével foglalkozik. Ami megítélésem szerint, maximum a hab a tortán. Sajnos a tüzoltóképzés ténylegesen szakmai vonaláról szóló tervek nem kerültek fel, nem lettek nyílvánosak.
Ezzel kapcsolatban lenne néhány kérdésem:
- Tervezik e a tüzoltóképzés szervezett decentralizációját? Az alapképzés pl. regionális szintre történö szétosztását és az ehhez szükséges tárgyi és személyi feltételek megteremtését?
- Tervezik e a jelenlegi képzési rendszer és szabályozás változtatását és az "anomáliák" megszüntetését? Èrtem ez alatt, hogy középfokon a tüzoltásvezetök képzése összevontan történik a kezelöi képzéssel a Technikusi képzés keretén belül, vagyis akinek nincs szüksége kezelöi-müszaki ismeretekre, csak tüzoltásvezetöi jogosultságra, annak is el kell végeznie a teljes tanfolyamot. Valamint van olya képzés amely csak bizonyos tüzoltóságoknál ad tüzoltásvezetöi jogot (ez az Önkéntes és Létesitményi Tüzoltó Parancsoki Tanfolyam), úgymint az ÖT-knél és "korlátozott" TV jogot a nem föfoglalkozású LT-knél (ezeknél az LT-knél át kell vennie a kiérkezö túzoltóságnak az irányítást). De ez parancsoki képzettség máshol (HÖT, föfoglalkozású LT, Katasztrófavédelem) nem jelent semmilyen szakmai végzettséget. Tervezik e a jelenlegi rendszer "modulosítását"? Vagyis, hogy a Tüzoltóságok a saját igényeik szerint válogathassanak a "modulokból" és átjárható legyen a szakma képzettség terén.
- Tervezik e a Tüzoltóságoknak valami olyan pályázati rendszer feállítását amivel esetleg külföldi képzéseken-gyakorlatokon való részvételt biztosítanák?
Válaszait elöre is köszönöm!

Tisztelettel:
Szemlits Gyula
Tisztelt Szemlits Gyula!

A képzési rendszerrel kapcsolatosan feltett, több területet is érintő felvetéseire az alábbiak a válaszaim:

A tűzoltók (és a katasztrófa- és polgári védelmi szakemberek) képzési rendszerében valóban vannak változások. Alapvetően egy, a szakképzést megelőző, közös „rendészeti modul” bevezetése érinti mindkét szakmai terület képzési struktúráját. Ez része az egységes moduláris rendészeti képzési rendszerhez való csatlakozásnak, amelyet minden rendvédelmi szerv képzési rendszerébe bevezetnek és az feltétele lesz az állományba vételnek. A tervezett időtartam esetünkben 3 hónap, amit jelenlegi terveink szerint csak központilag tudunk végrehajtani, tehát a jövőben megyei igazgatóságok által szervezendő tűzoltó szakképzéseket is meg kell, hogy előzze a közös alapozó modul központi végrehajtása.

A tűzoltó szakképzés decentralizációját több éve szeretnénk megvalósítani. Ennek értelmében az ország legalább 3 régiójában tervezzük létrehozni a képző, továbbképző bázist a KOK kihelyezett intézményeként. (Nyugat- Dunántúl, Tiszántúl és Alföldi régió, amelyek mellett a KOK lenne a központi intézet). A megvalósításnak mindeddig pénzügyi akadályai voltak. (Legalább 3 függetlenített státusz, elhelyezési és egyéb járulékos technikai feltételek kialakítása bázisonként, stb.)

A tűzoltó technikus képzés tananyaga néhány óraszámban valóban tartalmazza a tűzoltó technikai alaptanfolyam tananyagát. Ez az akkreditált képzési program szerves része. Lehet, hogy a végzős hallgató a jövőben nem kívánja ezen alapozó ismereteket továbbfejleszteni, de a lehetőséget megkapja rá. A képzési program összeállításakor ennek célja az volt, hogy a képesítés birtokosának szerparancsnoki, illetve tűzoltás-műszaki mentés vezetői feladat végrehajtása során rendelkeznie kell ezekkel az alapvető technikai ismeretekkel. Ha pedig később mégis tovább kívánja fejleszteni technikai ismereteit, már nem igényel távolmaradást a szolgálatból ezen tanulmányok folytatása. Hozzátenném, egyes tűzoltó szövetségek azt kérték, hogy ezt a tananyagot már a tűzoltó szakképzés során oktassák, és ne csak a technikusi képzésnél.

Tűzoltás- műszaki mentés vezetésére jogosító első (legalacsonyabb szintű) képesítési forma a tűzoltó technikus szakképzés. Ezt valójában egységesen kellene alkalmazni minden tűzoltóság estében. A képzési rendszer múltbeli kialakításakor (2000. év) azonban figyelembe vették, hogy az önkéntes és létesítményi tűzoltóságok tagjait nem lehet egy éves összevonásra kötelezni, mivel ez idő alatt nincs jövedelmük. Ezért született meg a levelező rendszerű önkéntes és létesítményi tűzoltó parancsnoki képzés, amely nem OKJ-s, tehát átlépési lehetőséget (vagy ráképzést) sem tudunk biztosítani az OKJ-s technikusi képzésbe. A jövőre vonatkozóan – az azóta eltelt változások is ezt támasztják alá – , a képesítési követelmények egységesítése a cél.

A jelenlegi rendszer is „moduláris”. Az 1/2006. OM rendelettel kiadott valamennyi OKJ-s képzésünk kompetencia alapú, moduláris képzés. Átjárhatóságot jelenleg az OKJ rendszerében 1. a ”ráépülő rendszerű” képzés esetén a továbblépés jelent, 2. „elágazásos” képzés (szervező) esetén pedig a közös alapozó modul elvégzése után egy másik elágazás követelményeinek teljesítése. OKJ-s és OKJ-n kívüli, (tehát belső szakmai képzés) közötti átjárhatóságot a jogszabályok nem tesznek lehetővé.

A külföldi képzéseken, gyakorlatokon való részvételt biztosító pályázati alap létrehozására jelenleg az OKF-nek a HÖT-ök vonatkozásában sem jogszabályi, sem anyagi lehetősége nincs. Ezt legfeljebb valamelyik tűzoltó szövetség tudja megtenni.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:47

kapocsparkulcs írta:Tisztelt Dobson Úr!

Köszönjük, hogy időt szakított a feltett kérdések megválaszolására. Nagyon
sajnálom, hogy Bakondi Úr nem tudott az érdeklődők rendelkezésére állni, annak
ellenére hogy a szerkesztők biztosan vállalták volna, hogy az interjút hozzá igazodva,
az általa meghatározott időpontban tartsák meg.

A HÖT-ök tervezett államosításának eddig felhozott „érveit” a tűzoltó szakma jelentős
része megalapozatlannak tartja (sőt olvasatomban a Tűzvédelmi Tanácsadó Testület
helyzetértékelése is). A kérdéseim erre az államosítással kapcsolatban az alábbiak:

Amikor a HÖT-ök dologi költségvetése csak a teljes éves kiadások 40-50 %-át
fedezi és mindegyik tűzoltóság december 31-én is teljesíti a jogszabályok által
meghatározott valamennyi szakmai feltételt, akkor milyen jogalapja lehet annak hogy
a katasztrófavédelem vizsgálja a tűzoltóságok évközi vásárlásainak jogszerűségét?
(Tábornok Úr szerint az egyik érv, hogy nem követhető megfelelően az állami pénzek
felhasználása.)

A katasztrófavédelem nap mint nap túllépi a jogszabályokban nem kellőképpen
pontosan meghatározott szakmai felügyeleti jogkörét. A tűzoltóságok
ezt folyamatosan lenyelik és sokadszorra is elkészítik az azonnalra kért
adatszolgáltatást, térítésmentesen adnak technikai eszközöket, részt vesznek nem
tűzvédelmi gyakorlatokon….stb. és viselik ezek valamennyi költségét. Ön szerint
milyen egyéb jogkörre van szüksége a katasztrófavédelemnek? Melyek ezek közül
azok amelyhez a hatályos jogszabályok módosítása nem elegendő és államosításra
illetve ezzel együtt közvetlen irányításra van szükség?

Válaszait köszönöm.

Tisztelettel

Szkeptikus hadnagy
Tisztelt Kapocspárkulcs!

A katasztrófavédelemnek mint megyei és országos szervezetnek egyik alapfeladata a tűzoltóságok felügyelete és szakirányítása, e tevékenység ésszerűsítését belső átszervezéssel kell megoldanunk. Ez a folyamat már megkezdődött. A tűzoltóság államosítása nem érdeke a katasztrófavédelemnek, hiszen attól a felügyeleti, szakirányítási tevékenység semmivel sem lesz könnyebb. Érdeke viszont az országnak, a finanszírozási gondokkal küzdő önkormányzatoknak, illetve a kiszámíthatóságot váró személyi állománynak.
Az államosításra vonatkozó kérdésre korábban már válaszoltam.
A május-júniusi árvízi védekezés során a tűzoltóságoknál felmerült személyi, illetve dologi kiadások megtérítése a BM OKF közreműködésével valósult meg. Az árvízi védekezésre biztosított keret a tűzoltóságok állami, normatív támogatásán felüli támogatás, mely egy adott veszélyhelyzet során keletkezett többletkiadások fedezetéül szolgált. Az OKF Költségvetési Főosztálya kizárólag az ezen időszakra vonatkozó többlettámogatások felhasználására vonatkozó információkat kérte be a tűzoltóságoktól.
(Fentiek vonatkoznak a vörösiszap-katasztrófa védekezési költségeinek felmérésére is).
Minden szervezetnél elvárás a költségvetés áttekinthetőségének biztosítása. Az állami tűzoltóság jogi helyzete ezt biztosítaná.

A helyi érdekektől mentes, kizárólag szakmai alapon működő irányítást kívánjuk erősíteni.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:43

tomlohid írta:Tisztelt Ezredes Úr!

A tűzoltó társadalom régóta ismeri az Ön szakmai munkáját, azt hiszem vitathatatlan,
hogy nincs könnyű helyzetben, ha a fórumozók által feltett „kényes” kérdésekre
korrekt válaszokat szeretne adni.

A nagyértékű tűzoltó technikai eszközök pályázatával kapcsolatban szeretnék Önnek
feltenni két kérdést:

1. Tudja-e Ön, hogy az idén tavasszal hivatalosan lezártnak minősített 2007-
es pályázatból több eszköz és felszerelés a mai napig sem került átadásra a
HÖT-ök részére. Mi ennek az oka?

2. A 2010-es pályázat eredményhirdetéseként a tűzoltóságok egy általános
levelet kaptak, melyben nem szerepelt konkrétan, tételesen (mint korábban
minden alkalommal), hogy ki pontosan mit nyert el.
Több kérdés is felmerülhet a közelmúlt pályáztatási és technikai eszköz
beszerzési anomáliáival kapcsolatban, de ezzel kapcsolatban az érdekelne,
hogy miért nem került az idén átadásra semmi, holott Kristóf Úr tájékoztatása
szerint a biztosítók a 2009-ben beszedett díjaikból mintegy 5 Milliárd Forintot
utaltak át a technikai fejlesztésre?

Meg kívánom jegyezni, hogy Bakondi altábornagy Úr több fórumon a nagyértékű
tűzoltótechnikai eszközöket a tűzoltóságok támogatásának állami forrásaként tünteti
fel. Ha jobban utána számolunk akkor 20 % az önrész, amit a tűzoltóság vagy a
fenntartó önkormányzat fizet, 20 % az Áfa tartalom, a fennmaradó 60 % nagy része
pedig a biztosítók befizetése.

Üdvözlettel:

Egy kollégája
Tisztelt Tomlohid!

A 2007. évi pályázatok mennyiségi és pénzügyi igénye lényegesen meghaladta az elmúlt időszakra rendelkezésre álló pénzügyi lehetőségeket, ráadásul egy törvényi változás nyomán a rendelkezésre álló forrás több feladat megoldását is lehetővé tette. Biztosítja ugyanis a tűzoltók által is kért laktanya beruházási és felújítási lehetőségeket, továbbá az ugyancsak tűzoltók érdekeit szolgáló oktatástechnikai eszköz feltételeinek javítását.
Mindezek ellenére idén több mint 2 milliárd Ft értékű technikai eszköz átadása történt meg, szerződések születtek gépjárműfecskendők beszerzésére és felújításokra is. Most is zajlanak laktanya-beruházások és felújítások, valamint a 2007-ről áthúzódó eszközbeszerzési eljárások. (kesztyű, gázvédő ruha, mászóöv, hőkamera, stb.)
Ez összességében leköti a 2010-re rendelkezésre álló 5 milliárd forintos forrást.
Ami az önrészt illeti: az jellemzően 20 vagy 10 százalék, a hátrányos helyzetű települések további kedvezményeket kaptak. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy az újonnan felszerelő 1500 tűzoltó térítésmentesen kap védőfelszerelést és védőeszközöket is. Mindez óriási összeg, miközben tudni kell azt is, hogy az önkormányzatok is állami forrásból fizetik a technikai fejlesztések önrészét.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:40

stadt írta:Tisztelt Dobson Úr!

Miként képzelik el a tűzoltóságok államosítását? Újra lesz TOP, így a polgári védelem és a tűzoltóság ismételten szétválik, vagy maradnak a katasztrófavédelmi igazgatóságok és az OKF, így a polgári védelem végérvényesen lenyeli a HÖT-öket, mint kacsa a nokedlit?
Tisztelt Stadt!

A jövőben nem tervezzük a TOP létrehozását. A katasztrófavédelem a jövőben is betölti funkcióját, ezért országos és megyei szinten a két szervezet (polgári védelem és a tűzoltóság) nem válik szét. A tűzoltóságok új szervezetrendszerének kialakítása folyamatban van. A végleges állapot eléréséhez széleskörű egyeztetés szükséges.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:37

borostás írta:Tisztelt ezredes Úr!

Engedje meg, hogy konkrét kérdéseim előtt a koncepció indoklására egy-két gondolatot mondjak.
A koncepcióval kapcsolatban véleményem szerint a vég következtetés (államosítás) a felsorolt indokok alapján csak egy alternatíva. A másik alternatíva, hogy maradhatna továbbra is Önkormányzati a Tűzoltóság! Miért? Csak attól, hogy államosítás lesz, attól a problémák ugyanúgy fent fognak állni, ha az érdemi munka nem kezdődik meg. Pedig ennek a munkának már a végén kellene járni, illetve rég be kellett volna fejezni. A HÖT-ök megalakulás óta volt rá 15 év. Ha a most feltárt, korábban is ismert problémákra korábban intézkedések történtek volna, akkor most ezek a hiányosságok nem állnának fenn. Az indoklásban leírtak egyértelműen nem támasztják alá a HÖT-k államosítását, és azt, hogy akkor minden rendben is lesz. Nem a Tűzoltóságok statusa a lényeg, hanem a tartalom, a munka magas szintű elvégzése, a szakmai munka támogatása a felügyeleti szerv által, elismerve a tűzoltók áldozatos munkáját. Nem csak ők a hibásak a negatív megállapításokért. Az elsődleges okai nem ők. Ők csak az elszenvedői. A hibák, a nem megfelelő szabályozás, következetes ellenőrzés stb. miatt következtek be. De a feladatot nem a HÖT-nek, hanem a szakmai felügyeletnek kellett volna ellátni. (szakmai irányítás, felügyelet hatékony tartalommal jogszabályi oldalról megtámogatásra nem került, ellehetetlenült a szakmai hibák korrigálása, a hibázók felelősségre vonása, egységes elvek érvényesítésére nincs hathatós lehetőség -áll az anyagban.) Lehetett volna, ha leszabályozzák, ellenőrzik, végrehajtják. Ezzel magyarázni , és azt a következtetést levonni, hogy e problémák kiküszöbölésére a visszaállamosítást végre kell hajtani , csak egy lehetőség. Ezért a HÖT-ket elmarasztalni nem lehet. Ha ez a munka időben megtörténik, most fel sem merülne kérdésként a vissza államosítás.

Konkrét kérdések.

1. Várható-e a munkaidő rendszer felülvizsgálata. (24/72, vagy 12/24-12/48, vagy a 24/48-as rendszer készenléti rendszerrel kiegészítve.
2. A túlszolgálatok csökkentése érdekében várható- e a szolgálatszervezés szabályainak módosítása, a minimális napi szolgálati létszámok felülvizsgálata.
3. A kategória besorolásokat felülvizsgáljak-e, és ennek lehet-e a következménye, hogy HÖT ÖT-é alakul, valamint lesznek- e hivatásos, közalkalmazotti elbocsátások.
4. Azonos kategóriába tartozó pk-ságok létszáma eltéréseket mutat. Ezt felülvizsgálják-e, és módosítják-e. (megyéknél is)
5. Az anomáliákat megszüntetik-e. (hivatásos-közalkalmazott: más más statusban látják el ugyanazt a feladatot, persze a bér sem ugyanaz a status miatt azonos beosztás mellett.)
6. Igazságosnak tartja-e, - vonatkoztasson el, egy kicsit a szakmától - hogy az ugyanolyan szintű végzettséggel rendelkező (akár felsőfok, akár középfok) pár éves tűzoltói múlttal hivatásos állományúak többet keresnek, mint a 30-40 éve dolgozó közalkalmazottak. Ha annak érzi, mit tesznek azért, hogy a bért egy kicsit korrigálják, hogy a közalkalmazottak megközelítsék a hivatásosok bérét, ezzel elismerve munkájukat. (Mert másodlagosnak érzik magukat, mindenből kimaradnak) Javaslat: A rendészeti szerveknél a közalkalmazottaknak egy külön bértáblát kellene kidolgozni, összhangban a hivatásosokéval.
7. Lesznek-e szerződéses tűzoltók, mint szerződéses katonák, és ha lesznek milyen statusban, milyen feladattal stb.
8. A pk-i pályáztatásban bevezetik-e azt, - mint tervezik a közszférában- hogy csak 5 évig lehet valaki pk-i beosztásban és 5 évenként újra kell az adott beosztáshoz pályázatot benyújtani. (munka minősége jobban biztosítható)
9. A fehér foltokat több mint egy évtizede nem sikerült felszámolni. Mi az ezzel kapcsolatos elképzelésük. (őrsök kihelyezése hivatásosként, ÖT-k létrehozása)
10. Mik az elképzelésük az egyesületekkel kapcsolatba. Erősítik-e az egyesületeket, képzéssel, technikával stb.vagy elsorvasztják.
11. Számolnak-e azzal, hogy az átalakítással, átszervezéssel kapcsolatban többen megválnak a szervezettől, és esetleg a nyugállományt választják. Vagy ezt úgy oldják meg, hogy az érintettek ezzel nem tudnak ezzel élni?
11. Mi történt egy év alatt, ami megváltoztatta a 2009. évben megjelent és kinyilatkoztatottakat, hogy a tűzoltóságokat csak önkormányzatiként tudják elképzelni. Mi a valódi indoka a visszaállamosításnak.

És végül még egy megjegyzést engedjen meg.

A gondokat helyben kell megoldani, - az emberek érezzék magukénak a tűzoltóságot, - optimális létszámmal, hathatós felügyeleti szerv iránymutatásaival, világos egyértelmű szabályozás kidolgozásával, a munkavégzés leegyszerűsítésével. A felmerült problémák összefüggéseinek megkeresésével, és az arra történő intézkedések kidolgozásával, és következetes ellenőrzéssel. A szakmai hibákat pedig fel kell dolgozni, és minden tűzoltósággal meg kell osztani, a hibák kiküszöbölése érdekében. Ezt pedig önkormányzatiként is el tudják látni, egy erős szakmai felügyelettel támogatva.
És jó tűzvédelem akkor lesz, ha az ezért létrehozott szervezetek (Kat.véd- HÖT-ÖT-ÖTE_LÉT) vállvetve, egymást segítve, és nem megosztva végzik el feladatukat az állampolgárok érdekében.
További munkádhoz sok sikert kívánok.
Tisztelettel borostás
Tisztelt Borostás!
Egyetértünk. A tűzoltóság, a tűzvédelem szempontjából a szakmai munka a lényeg. A tűzoltókat senki nem hibáztatja, helytállásukat senki nem vitatja. Az államosításra vonatkozó kérdésre már fentebb válaszoltam. A Ronhy-nak írt válaszomban a szakmai felügyeletre, a szervezeti struktúrára, a fehér foltok megszüntetésére vonatkozó kérdéseire már feleltem.

Konkrét kérdésekre a válaszok:
1.) Tekintettel a további évek létszámfejlesztésére, várható a 24/48 órás szolgálati rendszer felülvizsgálata.
2. ) A jövőben felül kell vizsgálnunk egy sor kérdést, pl. pontrendszer, kategóriák, létszámelosztás, azért, hogy megszüntessük, illetve csökkentsük az indokolatlan különbségeket.
3.) Igen, a besorolásokat felülvizsgáljuk, elbocsátást viszont nem tervezünk. Jelenleg folyik a rendvédelmi ágazatot érintő jogszabálytervezetek kidolgozása és véleményezése, vagyis a HÖT-ök átalakulásától függetlenül változhatnak a besorolások

4.) Igen.

5. ) A hivatásos állományra a Hszt. vonatkozik, a közalkalmazottakra a Kjt., mivel a két törvény eltérő szabályokat tartalmaz, az Ön által felvetett probléma megoldása a katasztrófavédelem szervezetén túlmutat.

6.) Az Ön által megfogalmazottak a jelenleg hatályos szabályozók miatt valóban feszültséget okozhatnak a szervezetben, és bár javaslata megfontolásra érdemes, tekintettel az államháztartás jelenlegi helyzetére, megvalósulására reális lehetőséget nem látok.

7. ) Nincs tudomásom szerződéses tűzoltók felvételéről, ilyen lépést nem tervezünk.

8.) A pályáztatás most is szükséges, a Parlament által elfogadott rendészeti törvénycsomag nem tartalmaz a fentiekre vonatkozó módosítást.

9.). A korábbi válaszomat kiegészítve azt mondom, hogy a jövőben – a pénzügyi feltételektől függően –fokoznunk kell a tűzoltó egyesületek támogatását, szakirányítását, mert alapvető feltétele a fehér foltok megszüntetésének.

10.) A kérdés vonatkozhat az ún. államosításra vagy a katasztrófavédelem belső átszervezésére egyaránt, de egyik esetben sem számolunk tömeges kiáramlással.

11.) Nem számolunk, mert a nyugdíjba vonulást nem a szervezet átalakítása, hanem a jelenlegi kedvező nyugdíjba vonulási feltételek generálják.

11.) Korábban erre a kérdésre már válaszoltam.

A kormányváltást követően új katasztrófavédelmi koncepció került kidolgozásra. A HÖT-ök állami rendszerbe vonásával hatékonyabban működő, egységes szemléletű szervezetrendszer alakítható ki.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:29

Ronhy írta:Tisztelt Dobson Tibor Úr!

Nagy tisztelője vagyok,jó volt több esetben látni nyilatkozatait a médiában MTSZ szóvivőként és dícsérte az önkéntes tűzoltókat.

Kérdésem a következő lenne?

Milyen tervei vannak az OKF-nek az úgynevezett "fehér foltok"eltüntetésére?
A mai napig vannak olyan települések az országban ahova 45km-es távolságról jön a területileg illetékes Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság!(Ez a legtávolabbi pont)
Pl:Bakonyalja!
Ez ugye kissé távol van a 15-perc 25km törvényileg meghatározott távolságtól.
Itt egy lakástűznél ugye megmentett emberéletről,értékről már nem nagyon kell említést tenni.
De ugyanez a veszély fennáll forgalmas fóútvonal esetén közlekedési balesetnél.
Életben maradás esélye az itt bajba került embernek nagyban csökken,a távolság miatt.
Legalább az ilyen területen lévő Tűzoltó Egyesületeket segíthetnék,esetleg erősíthetnék a Leidinger Úr által elkezdett Örs programot,bár rajta kívül nem tudok ilyenről.
Tisztelettel:
Egy fehér folton élő magyar állampolgár aki Önkéntes Tűzoltó és próbál segíteni azért,hogy az emberek itt is biztonságban legyenek.
Tisztelt Ronhy!

A szakmai felügyeleti tevékenységet folyamatosan nehezítette a kikényszerítés lehetőségének a hiánya. Hiába észrevételeztük akár a jogszabálysértéseket is, a hibák megszüntetéséhez az érintett pozitív hozzáállására lett volna szükség. A polgármester által védett parancsnokkal szemben nem állt a szakmai felügyelet rendelkezésére olyan hatékony eszköz, amely a problémák megszüntetését garantálta volna.
Új szolgálatszervezési rendszer bevezetéséhez először ki kell alakítani a tűzoltóság új szervezeti struktúráját. Csak ezt követheti a szervezeti kategóriák módosítása, ezután a szolgálati rendszer felülvizsgálata, esetleges átalakítása.
A hivatásos és közalkalmazotti állomány, különböző törvényi szabályozás (HSZT, PTK) szerint tevékenykedik. A rendszer megváltoztatásához a vonatkozó törvények módosítására van szükség. A hatályos jogszabályok értelmében a rendészeti szerveknél dolgozó közalkalmazottak a rájuk vonatkozó törvény előírásai alól nem vonhatók ki.
A fehér foltok megszüntetése érdekében eddig is komoly lépéseket tettünk. Lehetőséget biztosítottunk tűzoltó őrsök létrehozására. Támogattuk új önkéntes tűzoltóságok megalakítását. Nevezettek működési területének kiterjesztéséhez javaslatot tettünk. Jelenleg erre van is jogi lehetőség.
A hatékonyan működő tűzoltó egyesületeket pályázatok kiírásával támogatjuk. A fehér foltok teljes megszüntetése azonban az ország településszerkezetéből és a lakosság eloszlásából adódóan komoly nehézségekbe ütközik. Sok helyen — a lehetőségekhez mért támogatás mellett is — hiányzik az ez irányú lakossági akarat.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:23

Harley írta:Tisztelt Dobson Tibor!

Ön szerint az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet ezen része pontosan mit jelent?

„a tűzoltóság káreseti tevékenysége során nyilatkozatot a kárhely parancsnok - a helyszínen tartózkodó szolgálati elöljáró - adhat, amelyhez a szerv vezetőjének előzetes engedélye nem szükséges, de azt utólag a nyilatkozatot adó személy elöljárójának jelenteni kell”

Esetleges válaszok:
1. Egy káresetről csak a kárhelyparancsnok nyilatkozhat, függetlenül attól, hogy a káreset felszámolása tart-e vagy már befejeződött. Tehát még a tűzoltóparancsnok sem nyilatkozhat, ha nem vette át az irányítást.
2. Egy káresetről a felszámolási idő alatt csak a kárhelyparancsnok nyilatkozhat, ha már megtörtént a felszámolás, akkor a tűzoltóparancsnok határozza meg a nyilatkozás rendjét.
3. A kárhelyparancsnoknak lehetősége van nyilatkozni, de nem kizárólagosan csak neki. A nyilatkozó személyét a tűzoltóparancsnok határozhatja meg és/vagy a kárhelyparancsnok.

További kérdések:

Az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet vagy más jogszabály alapján a tűzoltóság káreseti munkájáról van-e joga nyilatkoznia az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak vagy a megyei igazgatóságnak úgy, hogy a kárhelyparancsnoki tevékenységet nem látták el, sőt, még a helyszínen sem voltak. Ha igen, kérem, pontosan adja meg a jogszabály ide vonatkozó részét.

Részt vett-e az OKF a 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendelet módosítási előkészítésében, konkrétan a tűzoltósági kommunikációra vonatkozó rész tekintetében?

Az 1/2006. (VI. 26.) ÖTM rendeletben említett állami tisztségviselő kiket takar? Egy HÖT közalkalmazottja állami tisztségviselő?

Tervezik-e, hogy legalább megyénként önálló státuszon szóvivők/sajtóügyeletesek lesznek, amelyek megfelelő színvonalon (helyszíni jelenléttel), a nap 24 órájában képesek káresetekről tájékoztatást adni?

Az OKF belső szabályozása alapján jelenleg a megyei ügyeleteseknek van-e jogosultságuk nyilatkozniuk káresetekről, vagy csak a megyei sajtóreferenseket és a megyei igazgatót hívhatják az újságírók (akár csak egy riasztási cím miatt)?

Országos tekintetben Ön most mennyire elégedett a katasztrófavédelem és a tűzoltóságok külső kommunikációjával? Mi az, amit jónak gondol, mi az, amiben gyenge a jelenlegi rendszer? Hogyan javítaná?
Tisztelt Harley!
A Tűzvédelmi törvény 7.§(1) bekezdés értelmében a tűzoltás helyszínén csak a tűzoltás-vezető intézkedhet. A törvényi szabályozásból adódóan az eseményről csak Ő, illetve a helyszínen tartózkodó szolgálati elöljáró nyilatkozhat. A nyilatkozat — parancsnok részére történő — jelentése a tűzoltó HSZT-ben is meghatározott kötelezettsége. A közeljövőben főigazgatói intézkedés ad iránymutatást a kommunikációra, amely természetesen figyelembe vette a Belügyminisztérium által kiadott jogszabályt is. Jelenleg nem tervezzük a megyei szóvivői státuszok kialakítását.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:10

pongracz7 írta:Tisztelt Dobson Úr!

Én arról szeretnék öntől érdeklődni hogy van e már valami megoldás az Öték és a Höt-ök közti kommunikációra. Mi önkéntesek kimaradtunk az EDR rádiók felhasználási köréből. Nagyon sok helyen ez nagy probléma mert vidéken sokszor helyiek (Öte) előbb kiérnek a káresethez és nem tudnak megfelelően kommunikálni a vonuló szerekkel. A mobiltelefon használat meg nem igazán jó megoldás egy káresetnél meg furán is venné ki magát amikor valakinek ég a háza és ott telefonálgatnánk az oltás helyett. Úgy tudom hogy az URH rádiók nem kerültek a Höt-nél leszerelésre de a régi frekvenciákat elvették. Tudtommal a Nemzeti Hírközlési Hatóságnál viszont lehet igényelni új frekvenciát amit kimondottan a tűzoltó kommunikációra tartanak fent. Erről a lehetőségről viszont senki sem tájékoztatta sem az Öté-ket sem a Höt-ket. Kérem ha van rá mód és lehetőség akkor ezt a kommunikációs formát ismertessék legalább a Höt vezetőkkel hogy ők a területükön lévő és velük együttműködő egyesületekkel tudják ezt közölni és adott esetben ezt használni is.Tisztelettel: Pongrácz József
titkár
Dömsöd Öte
Tisztelt Pongrácz7!

Az OKF dolgozik azon, hogy azok az ÖTE-k, amelyek a HÖT-tel együttműködési szerződést kötöttek, EDR eszközökhöz juthassanak. Az OKF vezetése mindenképpen szeretné megoldani a kárhelyszíni kommunikáció problémáit. Az érvényben lévő EDR utasítás lehetőséget ad arra, hogy a tűzoltóságok ügyeletei az EDR-től eltérő rádió rendszert használjanak. Az EDR használatát szabályozó 109/2007 (V.15.) kormányrendelet tiltja, hogy csoportkommunikációra a HÖT-ök más kommunikációs rendszereket használjanak. A régi URH frekvencia engedélyeket a KFGH az EDR bevezetésével egyidőben visszavonták. A polgári sávból történő frekvenciaigénylés lehetőségéről a LÖTOSZ tájékoztatást kapott.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 12:03

morgokuka írta:Tisztelt Dobson Úr!
Volt szerencsénk a múltban néhányszor találkozni. Olyan kollegának ismertem meg, akivel lehet(ett?) szakmai kérdésekről vitatkozni, figyelmesen meghallgatja a másik fél érveit, érdeklődik szakmánk valamennyi területe iránt. Most ugyanakkor egy olyan vezetéshez szegődött el, amelyik az állománnyal a valóságban alig kommunikál, az egyeztetés formai kereteit ugyan megtartja, de tartalmi kérdésekről nem hajlandó tárgyalni. Miközben a főigazgató az állomány anyagi megbecsülésének javítását ígérte, a tény az, hogy jövőre az alacsony keresetűek (ide tartoznak a vonulósok többsége) örülhetnek, ha szinten maradnak, a cafetéria összegének jelentős csökkenése várható, ugyanakkor 100 fővel növelik a pv.-sek létszámát. Megítélése szerint mennyire lehet például komolyan venni a katasztrófavédelmi stratégia vitáját (véleménnyílvánítási határidő: 2011. január 10.), ha már január 01-el átszervezik a katasztrófavédelem központi szervét? Vagy ne adj Isten lesz még egy pár átszervezés? Egy másik kérdés: mi lesz a feladata a beavatkozásoknál a segédtűzoltónak? Kérdésemmel arra utalnék, hogy minap elolvastam a BM oktatási koncepciójának a tűzoltókat érintő részét. Ki készítette ezt? Folyt-folyik-e ebben a témakörben érdemi egyeztetés, vagy nem lehet ellentmondani a felsőbb akaratnak? Ha nem tesznek az arra hivatottak a tervezet ellen semmit, akkor részben alulképzett tűzoltókkal lesz tele az ország ezzel veszélyeztetve egymás és az állampolgárok testi épségét, vagyonát, más esetekben értelmetlenül meghosszabbodik, s ezáltal drágábbá válik a képzés.
Várom megtisztelő válaszát.
Tisztelt Morgokuka!

A Főigazgató Úr kifejezetten törekszik arra, hogy a személyi állománnyal rendszeresen találkozzon, ezért állománygyűléseket tart, megyei látogatásokat szervez, ellátogat a szakmai szövetségek különböző szintű rendezvényeire. Ehhez elegendő példa megtekinteni az OKF, vagy az FTP honlapját. Az elmúlt években mintegy 300 státusszal csökkent a katasztrófavédelem létszáma, ami jelentős mértékben nehezítette az alapfeladatok ellátását. Ezért már jövőre és később pedig a költségvetési lehetőségek függvényében ezt a hiányt vissza kell pótolni. 2011-ben nem a polgári védelem, hanem a katasztrófavédelem területén található státuszok száma növekedhet százzal, ami remélhetőleg elősegíti a feladatok zökkenőmentes ellátását. A katasztrófavédelmi koncepcióról a korábbiakban már beszéltem. Az egységes, moduláris rendészeti szakképzési rendszer anyaga még nem végleges. Jelenlegi tartalmában valóban nem tükrözi a tűzoltó képzések valós tartalmi és formai elvárásait, de további egyeztetést kezdeményeztünk egy közös, mindenki számára elfogadható megoldás kialakítására.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:55

kimi26 írta:Tisztelt Dobson úr! Mikor lesznek végre új felszerelések autók és megfelelö bérezés és potlékok a Tűzoltóságoknál? Mindennap értünk és a biztonságunkért kockáztatják az életüket és mégse kapnak egy köszönöm szót se szerintem!!! :-)
Tisztelt Kimi26!
Az új felszerelések és tűzoltógépjárművek beszerzése folyamatosan, közbeszerzési eljárások révén történik. A már megkötött szerződések alapján elmondható, hogy 2011-ben gépjárműfecskendők, vízszállító gépjárművek, felújított fecskendők vásárlására lesz lehetőség, a folyamatban lévő beszerzési eljárások pedig további védőfelszerelések, eszközök átadását biztosítják majd jövőre.
A tűzoltók bére, mint minden rendvédelmi szerv dolgozójáé, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) alapján kerül meghatározásra. Amennyiben változás következik be a bérezésben, úgy természetesen a tűzoltókat is érinteni fogja.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:47

tűzimi írta:Tisztelt Hivatalvezető Úr!

Mint az köztudott, Főigazgató úr által folyamatban van a megyék látogatása.
A látogatások alkalmával szóba került az új katasztrófavédelmi koncepciót.
Ehhez kapcsolódó kérdéseim:
A katasztrófavédelmi koncepciót követi e tűzvédelmi koncepció? Ha igen, akkor hol tart az előkészítés? Kapnak e lehetőséget a szakmai szövetségek álláspontjuk kifejtésére?


Az önkéntes tűzoltóságok 1998 január 1-től működnek. Rendszerbeállásukkal, számuknak növekedésével ma már közel 1,5 millió állampolgár kapja ugyanazt a védelmi szintet, mint a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok által ellátott területeken élők.
E látogatásokat követően olyan információk terjednek, hogy az önkéntes tűzoltóságokat sértően lekezelő – különösen az egyenruházat és igazolvány használatukat, valamint érdekvédelmi szövetségüket – hangnemben érintette.

Kérdésem:
Ön, illetve önök, akik többen – Hoffmann Imre tű. vezőrgy, Bérczi László tű. ezr.- „régi motorosok” a szakmában, tesznek e erőfeszítést arra, hogy Főigazgató úr a mai tűzvédelem rendszerének sajátosságairól – különös tekintettel az önkéntes tűzoltóságokra és tűzoltó egyesületekre – valóban előítélet mentes, korrekt képet kapjon ?
Tisztelt Tűzimi!

Rendelet kötelez minden jogalkotót, hogy rendelettervezeteket hatályba léptetésüket megelőzően társadalmi egyeztetésnek vessék alá. Ezt az előírást alkalmazzuk a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi koncepció kialakításakor is.
A katasztrófavédelmi szervek vezetői és tagjai részére 2010. november 23-án tartott legutolsó főigazgatói értekezlet — amelyre meghívtuk a szakmai szövetségek vezetőit — is rámutat arra, hogy a szakmai szövetségekkel szoros és aktív munkakapcsolatra törekszünk. A Főigazgató Úr egyetlen látogatása alkalmával sem tett sértő, vagy lekezelő kijelentést az önkéntes tűzoltóságokra sem, sőt kifejezetten elismerően beszél tevékenységükről, valamint számít a szakmai szövetségek és az érdekvédelmi szervezetek mindenkori véleményére, javaslataira. Természetesen az Ön által említett, és az OKF-en szolgálatot teljesítő vezetők a Főigazgatónak előítélet mentes, korrekt képet rajzolnak.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:39

elemigolyo írta:Tisztelt Dobson Tibor Úr!
Érdeklődnék mikor fogunk már 24/72-be dolgozni?
Tisztelt Elemigolyó!

Tekintettel a korábbi évek létszámfejlesztésére, nem zárom ki a 24/48 órás szolgálati rendszer felülvizsgálatát.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:32

Öregcsótány írta:Tisztelt Dobson Tibor Úr!

Örülök hogy a katasztrófavédelem javítása terítékre került, és üdvözlöm az ötletet hogy társadalmi véleményezésre van lehetőség.
Részemről pár, személyes tapasztalat alapján kialakult véleménnyel szeretnék a dologhoz hozzájárulni.

II. A lakosságvédelem erősítése fejezet alatt található hogy
"a veszteségek jelentősen csökkenthetőek ha a szakma felkészült, a lakosság kellően tájékozott és motivált a katasztrófa megelőzésében, veszélyhelyzetben pedig a megfelelő viselkedésmódok megtartásában."
(...)
"Nem biztosított sem a civil lakosság, a tanulók, a pedagógusok, közigazgatási vezetők felkészültségének folyamatossága"


Nos, a városunkban történt árvíz esetén nem a lakosság motivációjával volt a probléma, hanem azzal hogy nem volt anyag, ember és megfelelő művezetés, információ.
Kezdjük azzal hogy semmi sem volt megfelelően megszervezve:
Nem volt aki a lakosságot riassza, és önkéntes/ kötelező munkára egy helyre csoportosítsa;
Nem volt szakmai irányítás, a polgárság szervezetlenül védekezett, így a homokzsákok nem a szükséges helyszínre kerültek, feleslegesen.
Nem voltak munkagépek, szervezett mentés, vagyonmentés.
Az ár elvonultával nem kaptunk segítséget, nem volt egy árva szivattyú.

A támogatás -ha azt a karton ásványvizet, négy, címke nélküli négyszáz grammos konzervet: két kukorica és két zöldborsó, egy szappan, egy kiló liszt, cukor, egy kötött leányka felső és öt liter tisztítószer - annak lehet nevezni, hosszú idő múltán érkezett meg.
Természetesen a "rászorulók" már ez első napon csomagokkal távoztak az önkormányzattól, de mire én sorra kerültem, azokból már nem jutott, ahogyan a vöröskereszt-adományból sem.
Tudom hogy a karitatív szervezetek az önkormányzattal kooperálnak és az adományokat rászorultsági elv alapján osztják szét, de egy átlagpolgár pontosan olyan árvízkárosult és rászoruló a támogatásra egy ilyen eset kapcsán, mint a szociálisan -akár saját hibájából is- hátrányos honpolgár.

Óvóhelyekről:
Tudnivaló hogy Nyugaton a honpolgárok régóta saját használatú óvóhelyeket létesítenek, a bennük felhalmozott készleteket időnként frissítik, nálunk a lakosság semmit sem tud a számára esetlegesen létrehozott óvóhelyekről, amelyeket némelykor bemutatják a médiában, is iszonyú módon lepusztulva, elhanyagoltan romlanak.
Tanulságos eredménnyel fejeződne be egy országos áttekintés ami a hazai óvóhelyek hadrafoghatóságát vizsgálná.
Üdvözlendő lenne ha ezt a szektort is a figyelem központjába emelnék.

"A NATO és EU kötelezettségeinkből adódóan a hazai törvényhozás részévé kell tenni a NATO veszélyhelyzeti tervezés rendszerét"
Üdvözlendő cselekedet.

A katasztrófavédelmi rendszer fejlesztési koncepciójával véleményem szerint mindenki egyetérthet.
Tisztelt Öregcsótány!
A katasztrófavédelmi koncepcióval és az abból kidolgozandó jogszabályokkal pont az a célunk, hogy az ilyen helyzeteket elkerüljük, de felvetéseit köszönöm, és munkánk során azokra különös figyelemmel leszünk.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:27

kisér-tet írta:Tisztelt Hivatalvezető Úr!

1) A Klubrádióban november 24-én a Katasztrófavédelmi Koncepció kapcsán Ön a következőket nyilatkozta:
„Elsősorban olyan önkéntes szervezetek bázisát vennék alapul a polgári szolgálat kialakítása során mint például a tűzoltó egyesületek. Azaz, ahol gyorsabban és hatékonyabban lehet fiatal életerős embereket beosztani munkacsoportokba a közvetlen veszélyhelyzet elhárítására, ott alkalmaznánk - mondta Dobson Tibor kármentesítési szóvivő a Megbeszéljükben.”
A kérdésem: Ez az Ön személyes véleménye vagy a koncepciót előkészítők is így gondolják? Ha ez a döntéshozók szándéka, akkor miért van szükség jogszabályban új polgárvédelmi egységekre vonatkozó szabályozást kidolgozni, miért nem a történelmi hagyományokra épülő önkéntes tűzoltó mozgalom megerősítése, szükség szerinti újjá szervezése a cél?
2) A beharangozott hivatásos tűzoltóságok érintő államosítási szándék szakmailag megalapozott döntés lesz? A HÖT-ök és az ÖT-ök egységes pontrendszerét figyelembe fogják venni? Pl. 1500 (vagy ??? valahány) pont alatti tűzoltóság ÖT lesz, az fölött pedig HÖT. Mikortól lehet megismerni a tűzoltóságok tervezett átalakítását tartalmazó jogszabály tervezeteket? Számítanak-e a tűzoltók véleményére a döntéshozatal előtt?
69 ÖT PK
Tisztelt Kisér-tet!

A Maximafi-hoz, illetve Carman66-hoz intézett válaszaimban már érintettem az Ön által felvetett dolgokat, de azt hozzáteszem, hogy nincs olyan elképzelés sem, amely megszüntetné az önkéntes tűzoltó mozgalmat, vagy „polgári védelmesítené” azt.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:22

Dr. Holló írta:Tisztelt Dobson Tibor!

Mint az MTSZ szóvivőjéhez intézem a kérdésem. Mi a szövetség véleménye a katasztrófavédelmi koncepcióról, a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tervezett államosításáról?
Tisztelt Dr. Holló!

Nem ismerem, mert még nincs kialakított MTSZ álláspont.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:19

carman66 írta:Tisztelt Dobson Úr!

Szeretnék néhány kérdést intézni Önhöz:
1.Miért vált meg az OKF szóvivői székétől – amit megítélésem szerint jól csinált – és lett az FTP különböző szintű vezetője, majd ismét az OKF hivatalnoka – amelyeket megítélésem szerint nem jól csinál - , miért nem azt csinálja, amihez ért?

2.Ön feltűnt az MTSZ szóvivőjeként is, így az MTSZ vezető köréhez tartozott, (vagy tartozik most is?), így az MTSZ vezetői mellett Önt is felelősség terheli az önkéntes tűzoltó mozgalom tönkretevéséhez. Most az államosítás és a kat.véd koncepció kapcsán tett nyilatkozatai szerint belőlünk akarnak pv alegységeket létrehozni. Ilyenkor nem szokta magát szégyelni?

3.Főigazgató úr több nyilatkozatában az elmúlt 8 év legnagyobb bűnei között kiemelte, hogy szétverték a közösségeket és felesleges koncepciógyártás folyt. Nem érzi úgy, hogy a közösségek szétverése most zajlik valami tébolyult ütemben és kivitelezésben? Ezen kívül három testület is alakult, akik koncepciókat gyártanak. Akkor most mi van az előző 8 évvel? Valóban minden gondolat rossz volt, ami akkor született?

4.A tűzoltóság államosítása az 1948-as időket idézi vissza. Nem gondolja, hogy a Rákosi korszaknak már vége? (vagy csak most kezdődik?)

5.Tud-e még Európában olyan országot, ahol a tűzoltóság állami ?

6.Az állami tűzoltóságok mellett mi lesz a sorsuk az egyesületi és köztestületi tűzoltóságoknak?

7.Nem gondolja, hogy az állami tűzoltóságok helyett sok kis önkéntes szervezetre lenne szükség, akik 10 percen belül megérkeznek a saját falujukban és eloltják a tüzet? Nem ezeket kellene fejleszteni annak a pénznek a töredékéből, amit a katasztrófavédelem felemészt?

Köszönöm megtisztelő válaszait!
Tisztelt Carman66!

Az elmúlt két évben különböző beosztások betöltésében általában nem kizárólagos személyi döntéseim voltak az irányadók, hanem azon körülmények, amelyek az adott szervezet átalakításával, fluktuációval, illetve a szolgálati érdekkel kapcsolhatók össze. Az MTSZ szóvivőjeként nem az önkéntes tűzoltó mozgalom tönkretétele, hanem annak és a Magyar Tűzoltó Szövetségnek szélesebb körű elismertetése volt a célom. Az államosítást érintő kérdésére Maximafinak írt válaszomban már reagáltam. Európában több olyan ország is van, ahol állami tűzoltóság működik, csak két közelít említek, Szlovákiát, Lengyelországot, de mondhatnám a távolabbi Nagy-Britanniát is. Limelatnának adott válaszomban az ÖTÉ-ket érintő kérdésre már reagáltam. Ami a tűzoltóság szervezeti átalakítását illeti: az folyamatban van. Végleges kialakítását széleskörű társadalmi egyeztetés alapján tervezzük.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:15

pk.ordittató írta:Tisztelt Dobson Úr!

Az lenne a kérdésem,hogy mikor fizetik ki a Tűzoltók "túlórapénzét"?
És még azt is megkérdezném,hogy a beosztott tűzoltók fizetését mikor emelik 30%-al?
És ugye az emelés nem megy a cafeteria rovására?

Várom megtisztelő válaszát.
Tisztelt Pk.ordíttató!

A Zsottynak adott válaszom mellé még azt teszem hozzá, hogy a tűzoltók bére, mint minden rendvédelmi szerv dolgozója a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (Hszt.) alapján kerül meghatározásra. Amennyiben változás következik be a bérezésben, úgy természetesen a tűzoltókat is érinteni fogja.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:12

dédé írta:Tisztelt Dobson Tibor!

Elolvastam a koncepciót a-tól z-ig. Elsőre szép és jó. Viszont meg szeretném kérdezni, hogy az ott leírt különféle informatikai fejlesztések megvalósítása mellett biztosítani fogja e valaki azt is, hogy a tűzoltó megszerezze a kezelésükhöz szükséges tudást is? Nem mindenkinek van felsőfokú informatikai végzettsége, és a felvázolt koncepció alapján talán jogos a kérdés, hogy a jövő híradósainak a munkakör betöltéséhez a szakmai tudáson kívül ki fogja biztosítani a lassan már rendszergazdai szintű számítógépes ismeretek megszerzésére az anyagi vonzatot? Jelenleg is elég komolyan kell már a számítógépeket igénybe venni a különféle híradósi feladatok ellátásához, több szoftvernek a kezelését is kisujjból kell(ene) vágni a híradósnak.
A felvázolt térinformatikai fejlesztésekre is megkérdezném (megjegyzem, az adott témában az erre irányuló oktatás elsőként csak a felsőoktatásban, informatikai főiskolákon jelent meg pár éve, ez is felvethetne jópár kérdést, hogy akkor most kiből lehetne híradós, ügyeletes, milyen végzettséggel), hogy ki fogja biztosítani a megfelelő gépparkot, szoftverparkot, szakmai tudás megszerzését a technika használatához? Egyik napról a másikra nem lesz a híradósból számítástechnikai szakember. A koncepcióban vázolt, általam leszűrt fejlesztések jó hatásfokú kihasználásához pedig nem elégséges meglátásom szerint egy alapfokú számítógépkezelői szakismeret. Az informatikai tudás elvárás lett az állomány felé, viszont hozzá kapcsolódó megfelelő szintű alapos képzések, ismeretbővítések még csak hírből sem merülnek fel, akár szakmai, akár anyagi támogatást az ismeretek megszerzéséhez nem kapnak a tűzoltóságokon dolgozók. Várható-e a koncepció kapcsán az, hogy informatikai, infotechnológiai vonalon ne csak a szigorú elvárást és a szankciókat, de támogatást-teljes körű supportot is kapjanak minimum a biztos üzemeltetés eléréséig, maximum az adott alkalmazás használatból való kivonásáig azok, akik nap mint nap használják is azokat?
Tisztelt Dédé!
A bejelentett káreseményre történő reagálást alapvetően meghatározza, hogy az elhárításban illetékes döntéshozó (kárhelyparancsnok, védelmi bizottság, stb.) milyen információkkal rendelkezik a bevethető erők és eszközök nagyságáról, azok pillanatnyi helyzetéről, a kárterület nagyságáról és a jelenlévő beavatkozó erők elhelyezkedéséről. Ebben az esetben nemcsak az írott és szóbeli információk megléte fontos, hanem a vizuális (térképi) megjelenítés is segítik a döntések meghozatalát (mely eszköz, erő, hová vonuljon és kezdje meg a beavatkozást). Az esemény jellemzőinek, lefolyásának lehető legteljesebb rögzítése a későbbiekben olyan lekérdezési, adatelemzési lehetőségeket ad, melyek az események kiértékelését követően a veszélyhelyzetek megelőzéséhez adnak támpontokat, legyen az egy jogszabály módosításának a kezdeményezése, vagy a védelmi tervek elkészítése.
Ezért a híradó szakembereknek egyre újabb számítógépes alkalmazások működtetését kell elsajátítaniuk. Ezek átlagos felhasználói ismeretet követelnek meg a munkavállalótól, és ez a tudás a munkáját nagymértékben segíti, és persze a vezetés adatszolgáltatási igényét is kiszolgálja.
Új, átfogó informatikai rendszerek bevezetésekor pedig, ahogyan eddig is oktatás/továbbképzés keretén belül biztosította az OKF. Ezek a képzések a megyei igazgatóságok szintjéig valósultak meg, és az itt kiképzett szakemberek adták tovább az ismeretanyagot a tűzoltóságoknak. Ez történt a Központi Ügyeleti Információs Rendszer bevezetésekor, 2006-ban.
Az OKF által megvalósított térinformatikai fejlesztések esetében a megyei igazgatóságok szintjéig állnak rendelkezésre helyben számítógépek, szoftverek, és ami nagyon fontos digitális alaptérképi rétegek, melyek alkalmasak helyben történő adatelemzések elvégzésére. Ezeket többségében pályázati forrásból biztosította az OKF. A hivatásos és önkormányzati tűzoltóságok esetében más lehetőséget kerestünk a térinformatikai háttérszolgáltatás biztosítására. A tűzoltóságok a katasztrófavédelem intranet hálózatán belül tudnak elérni digitális térképeket, illetve nyílt interneten keresztül (VPN kliens nélkül) elérhetővé tettük – a jelenleg teszt alatt álló – az események térképes megjelenítését biztosító Tűzoltó Statisztikai Adatszolgáltatási Rendszert (online KAP), melyet jövő év első felében kibővítünk az ügyeleti jelentés statisztika és az ügyeleti jelentésnapló modulokkal. A rendszer sajátossága, hogy a végfelhasználók közvetlenül elérik a rendszer fejlesztőjét az alkalmazásba beépített hibaküldő rendszer segítségével, ezzel tehát a rendszer supportja folyamatosan biztosított lesz. A rendszer mögött álló fejlesztői csapat várhatóan jövő év elején több helyszínen bemutatja a teljes rendszert, és betanítja azt.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:06

dreszi írta:Tisztelt Hivatalvezető Úr!

A főigazgatói váltás óta hányan hagyták el az OKF-et, megyei igazgatóságokat, egyéb OKF alárendeltségébe tartozó szervezetet (Pl. KOK, RKI, OTP)? Közülük hányan mentek nyugdíjba (a folyamatban lévő nyugdíjba vonulási eljárást is ide lehet számolni)? Ez a szám külön az OKF-re is érdekelne. Az elhagyás alatt azt értem, hogy már sem az OKF-en, sem a megyén, sem más OKF-hez tartozó intézményben nem dolgozik.

A főigazgató kijelentése szerint kevesen dolgoznak a katasztrófavédelemben. Ez azt jelenti, hogy rövid úton kezdeményezik a katasztrófavédelmi dolgozók létszámának növelését?
Tisztelt Dreszi!

Bár pontos számokat nem tudok mondani, az biztos, hogy 2010-ben nem volt az előző évekét meghaladó mértékű fluktuáció. Annak oka a nyugdíjrendszer előrevetített változása.
2011. januártól 100 fővel emelkedik a katasztrófavédelmi szervezet létszáma. A jelentősebb létszámnövelésnek költségvetési korlátai vannak, bár szakmailag indokolt lenne.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:03

tuomark írta:Tisztelt Dobson Úr!

Mikor fizetik ki a hivatásos tűzoltóknak a 2004.05.01. óta felhalmozott,jogosan járó "túlórapénzt" és kamatait?

Válaszát előre is köszönöm!
Tisztelt Tuomark!

Erre a kérdésre a Zsotty-nak írt válaszomban már reagáltam.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 11:02

Big Gabi írta:Tisztelt Ezredes Úr!

Mivel a nevem összehozzák egy érdekképviseleti szervezettel, így az elején kijelentem, hogy magán emberként, mint magyar állampolgár kérdezem.
Mejegyzésként:
Konkrét elképzelésekről vitázni, kérdezni, egyeztetni, véleményt alkotni, csak adatok, tények mentén lehet, de ezeknek a koncepcióban nyoma sincs.

1.) Az állami tűzoltóság kötelékéből kiválva , a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságok 1995.-ben alakultak!
Feltételezem, hogy a Kat.tv kidolgozása során(1998/99) végzett hatástanulmány kiterjedt arra, hogy:
Beváltották-e a HÖT-ök a hozzá fűződő reményeket?
Hatékonyabbak-e?
Költségtakarékosabb-e?
Ha kiderült, hogy nem, miért kellett várni 11 évet a visszaállamosításra?
Ha igen, akkor most hirtelen miért kell államosítani?

2.) Az ellenőrzések minősége jobb lesz ha állami lesz a tűzoltóság?
Attól lesz csak szabályozás, ha állami lesz?

3.) Megkövetelte valaki az egységes jogértelmezést, a munkát, a viseletet stb. elősegítette valaki?
Leszabályozta?
Tett ellene valamit?
Ha nem, miért nem?
Eddig nem kellett volna?
A Kat.tv. 2000. január elsejével hatályos, az összevonás szintén 2000. január elsejével történt meg, 11 év nem elegendő szabályozás rendezésére?
Kinek a feladata a szabályozások előkészítése, a szakmai felügyelet "aprópénzre" váltásának kidolgozása?
A szakmai felügyelet "aprópénzre" váltásának kidolgozását nem kellett volna már 2000.-ben végrehajtani?

4.) Az egységes elvek érvényesítésére nincs hathatós lehetőség, áll az anyagban! Miért nincs?
Ezredes úr! A szerző nem gondolja, hogy erős csúsztatás minden OKF hibát a HÖT-ökre fogni, és a visszaállamosítást ezzel magyarázni?

5.) Helyi érdekektől mentes, megfelelő szintű irányítással bíró rendszer kialakítását biztosítja ha állami kézbe kerül?
Államosítást követően nem ugyanazok az emberek dolgoznak?
Államosítást követően ismeretük, hozzáállásuk jobb lesz csak attól, hogy változik a tűzoltóság statusa?
Jobb, hatékonyabb munkát végeznek ettől?

6.) Azért mert állami lesz, több pénzt fognak kapni a tűzoltóságok?

7.) Államosítást követően, ugyan úgy mint a többi állami rendvédelmi szerv állományának, a tűzoltó munkaideje is heti 40 óra lesz?
Ha nem, a 40 és a 48 óra közötti túlszolgálat illetményben történő megváltását tervezik-e?

8.) Államosítást követően, a hivatásos létszám csökkentését tervezik-e ?

9.) Államosítást követően, a kategóriába sorolást felülvizsgálni tervezik-e ?

10.) Függetlenül az államosítás kérdésétől, a 7.-8. és 9. pontban megfogalmazottakat tervezik-e?

Tisztelettel:
Nagy Gábor
Tisztelt Nagy Gábor Úr (Big Gabi)!

Az államosítással kapcsolatban Maximafinak írt válaszomban már reagáltam. A szakmai felügyeleti tevékenység súlyát emeli, hatékonyságát javítja a döntés kikényszerítési lehetőségének megléte. Ez, az erős szakmai felügyelet biztosítása mellett egyértelműen az állami tűzoltóság létrehozását indokolja. Napi gyakorlat, hogy a szakmai felügyeletet gyakorlók feltárják a hiányosságokat. A hibák kijavítása — kikényszerítési lehetőségek hiányában — csak az érintettek szakmai elhivatottságától, jóindulatától függ. Ez a magas szintű szakmai munkát hátráltatja. Az első hat kérdését, úgy érzem, a fentiekben már érintettem. De az egységes elvekre vonatkozó kérdésére annyiban külön reagálok, hogy a koncepció kidolgozói nem a hibák elkövetőit, hanem a megoldást keresték.
7.) Nem változik a tűzoltók heti munkaideje. A jelenlegi szabályozás nem teszi azt lehetővé.
8.) Nem.
9.) Jelenleg folyik a rendvédelmi ágazatot érintő jogszabály tervezetek kidolgozás és véleményezése, így változhatnak a besorolásokat.
10.) Nem.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 10:56

tisztahiszti írta:Tisztelt Dobson Úr !

Kérdésem volna a tűzvédelmi szakvizsgáztatással kapcsolatosan. Nem találja.e úgy,hogy ez a szakvizsgáztatás nagyon a katasztrófavédelmi szervezet " arcára "készült. Miért kell egyetemii diploma egy szakvizsgáztatáshoz? Miért nem elégséges egy felsőfokú tűzvédelmi képzettség?
Furcsa,hogy egy középfokú tűzvédelmi végzettségű népművelő diplomával rendelkező egyén vizsgáztathat,míg mi húsz -harminc éves tűzvédelmi gyakorlattal,felsőfokú szak végzettséggel rendelkező vállalkozók erre alkalmatlanok vagyunk ??Sajnos ma már látni ,hogy ez is a pénzről szól,és bizony mivel a vizsgabizottsági tagok ,elnökök jó része!!!!" szakmai dolgozók" egy kicsit fura helyzetet teremt és kiszolgáltatottsági érzést teremt bennünk.
Tisztelt Tisztahiszti!
A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet változatlan formában tartalmazza a szakvizsgáztatásra jogosultakkal szembeni követelményeket a 2006. február 10-től hatályos 53/2005. (XI. 10.) BM rendelethez képest. Az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet hozott változást a 32/1997. (V. 9.) BM rendelethez képest. Vagyis megbontották a foglalkozási ágakat, és középfokú állami végzettség helyett felsőfokú állami végzettséget írtak elő az 1-5. pontokban, műszaki mérnöki végzettséget pedig a 6-11. pontokhoz. A szigorítást azzal indokolták, hogy ezekben a foglalkozási ágakban, munkakörökben megfelelő szakmai színvonalú vizsgákra kerüljön sor. Ezt az 53/2005. (XI. 10.) BM rendelet 3. § (5) bekezdése is alátámasztja, amely szerint a vizsgabizottság tagjai felelősek a vizsga megfelelő szakmai színvonalának biztosításáért. Nyilvánvaló, hogy a szakmai színvonal emelkedését eredményezi, ha a vizsgabizottság tagjaira ugyanazok a képesítési követelmények vonatkoznak, mint az elnökre és nem vitatható annak szükségessége sem, hogy a mérnöki módszereket igénylő, tervezői munkák esetében a vizsgáztatónak is rendelkeznie kell műszaki mérnöki végzettséggel.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 10:51

Kadét írta:Tisztelt Dobson Tibor!

Az Alkotmány 19. § (3) i) pontja az Országgyűlés jogkörére vonatkozóan így rendelkezik:
"az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség esetén (a továbbiakban együtt: szükséghelyzet) szükségállapotot hirdet ki"

Orbán Viktor miniszterelnök nyilvános bejelentése szerint az ajkai katasztrófa nem természeti, hanem ipari szerencsétlenség volt. Ennek ellenére a kormány veszélyhelyzetet hirdetett ki több megyére, amit az Alkotmány 35. § (1) i) pontja alapján "az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás" következményeinek elhárítása érdekében lehet megtenni. Ipari szerencsétlenségnél az Országgyűlés rendelhet el szükségállapotot, ha ennek indokoltságát - 19/A. § (3) - az Országgyűlés elnöke, az Alkotmánybíróság elnöke és a miniszterelnök együttesen megállapítja.

Miként vélekedik erről? Az OKF javaslatára, döntéselőkészítési munkája révén hirdetett a kormány veszélyhelyzetet? Ha nem, akkor az OKF egyáltalán jelezte vagy miért nem jelezte az alkotmánysértést?

Kadét
Tisztelt Kadét!

A kérdés teljeskörű megválaszolását nem tudom felvállalni, viszont ismereteim szerint a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 2.§ (2.) bekezdés f. pontja alapján az ajkai térségben (vörösiszap) a veszélyhelyzet kihirdetése szükségszerű volt.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Avatar
Dobson Tibor
VIP
Hozzászólások: 57
Csatlakozott: 2007. szept. 12. 21:03
Kapcsolat:

Re: Online interjú Dobson Tiborral

Hozzászólás Szerző: Dobson Tibor » 2010. dec. 10. 10:49

civil guard írta:Tisztelt Dobson úr!
Azt szeretném megkérdezni, hogy lát-e lehetőséget arra a jövőben, hogy a HÖT-ök által leadott felszerelések, védőruhák, eszközök, gépjárműfecskendők a rossz felszereltségű ÖTE-khez kerüljenek és ne külföldre. Ezzel is javíthatnák az ÖTE-k felszereltségi állapotát és így javulna a mentő tűzvédelem helyzete is.
köszönettel: Pfandler Csaba
Tisztelt Pfandler Csaba Úr (civil guard)!
A védőruhákkal kapcsolatban fontos tudni, hogy megfelelő védelmet csak sérülésmentes, az eredeti védőképességet biztosító ruházat szolgáltatja, vagyis csak azokat a ruhákat lehet kiselejtezni, amelyek védőképessége nem megfelelő, használatuk sérülés esetén védelmi és jogi problémát okozhat. Csak a tisztított, megfelelő védőképességű, és használójának méretére szabott ruha tekinthető biztonságosnak.
A HÖT-ök által leadott gépjárműfecskendőket elsősorban a működési területtel rendelkező tűzoltóságok kapják meg teljes felújítást követően (Steyerek, Csepel-Metz-ek, Mercedesek), az egyéb korábbi gyártású fecskendők ÖTE-knek történő átadását az OKF támogatja és szorgalmazza.

Tisztelettel: Dobson Tibor
Lezárt