HSZT-módosítás

Munkaidő, fizetések, pótlékok, szakszervezet...
Itt lehet tépni egymás idegeit is.
Válasz küldése
Tűznyomozó105
tömlőszállító
Hozzászólások: 101
Csatlakozott: 2012. júl. 04. 9:36

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Tűznyomozó105 » 2016. szept. 16. 20:39

Adjon az Isten szép estét!

http://frsz.hu/ismet-napirenden-hszt-mo ... abalyozasa" onclick="window.open(this.href);return false;

Szép lesz!!! :fal: :idea: :tilos: #-o

Mi az, mi embert boldoggá tehetne?
Kincs? hír? gyönyör? Legyen bár mint özön,
A telhetetlen elmerülhet benne,
S nem fogja tudni, hogy van szívöröm.
"A vezetőkhöz is szól a Bölcsesség könyve (6,1-3)
Halljátok hát, és szívleljétek meg,
Tanuljatok, akik a föld hatalmait kormányozzátok!
Figyeljetek föl, akik a sokaságon uralkodtok,
És büszkék vagytok a népek nagy számára.
A Mindenható adta nektek a hatalmat és a
Magasságbeli az uralmat, s majd számon
Kéri tetteiteket, és kivizsgálja szándékaitokat."
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2015. dec. 13. 21:44

Magyar Közlöny 2015. évi 195. szám

A Hszt. 118. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A hivatásos állomány vezetői beosztást betöltő tagját magasabb besorolású vezetői beosztásba helyezésekor az első fizetési fokozatba kell besorolni. Ha besorolása a korábbi vezetői beosztáshoz képest alacsonyabb rendfokozatot vagy beosztási illetményt eredményezne, a hivatásos állomány tagját a második vezetői fizetési fokozatba kell besorolni és részére a korábbi rendfokozatának megfelelő rendfokozatot megállapítani, abban az esetben is, ha a 9. mellékletben az adott vezetői fizetési fokozathoz rendszeresített rendfokozat annál alacsonyabb. A magasabb besorolású vezetői beosztásba helyezéskor a vezetői beosztást betöltő vezetői fizetési várakozási ideje újraindul. Ha korábban már betöltött az új vezetői beosztással azonos vagy magasabb besorolású vezetői beosztást, az ott eltöltött fizetési várakozási időt figyelembe kell venni.”

A Hszt. 119. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hivatásos állomány 46. § (2) bekezdése szerint besorolt nem pályakezdő tagjának a fizetési fokozatát a fizetési várakozási időben eltöltött szolgálati idő figyelembevételével kell megállapítani. Ha az így megállapított fizetési fokozatához az adott besorolási kategóriában nincs szorzószám rendelve, az illetményét az adott besorolási kategóriához rendszeresített legelső fizetési fokozat alapján kell folyósítani. A fizetési fokozatban való előmenetelre, valamint a szolgálati beosztás módosításakor a megállapított fizetési fokozat irányadó.”

A Hszt. 119. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdés második mondata szerint besorolt hivatásos állomány tagjának rendfokozatát a beosztása szerinti besorolási kategóriájához rendszeresített legalacsonyabb rendfokozatnál eggyel alacsonyabb rendfokozatban kell megállapítani. A rendszeresített rendfokozatba akkor léptethető elő – figyelemmel a 121. §-ban foglalt rendelkezésekre is –, amikor a beosztása szerinti besorolási kategóriájához rendszeresített fizetési fokozathoz szükséges szolgálati időt eléri.”

A Hszt. 121. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Középvezetői és beosztott vezetői szolgálati beosztás esetében a besorolási kategóriához tartozó fizetési fokozatban előre kell sorolni a hivatásos állomány tagját, ha a vezetői fizetési várakozási idő eltelt, a jogszabályban meghatározott, az előresorolást megelőző továbbképzési kötelezettségét teljesítette és a vezetői szolgálati beosztásban eltöltött időben teljesítményértékelései átlaga legalább jó teljesítményfokozatú.”

A Hszt. 139. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szolgálati érdekből elrendelhető túlszolgálat maximális időtartamát úgy kell meghatározni, hogy a heti szolgálatteljesítési idő és a túlszolgálat együttesen nem haladhatja meg a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikk b) pontjában meghatározott heti időtartamot, a 134. § (2) bekezdése szerinti időkeret alkalmazása esetén négyhavi átlagban nem haladhatja meg az irányelvben meghatározott heti időtartamot.”

A Hszt. 141. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A készenlét időtartama havonként – többhavi szolgálatteljesítési időkeret alkalmazása esetén havonkénti átlagban – a kettőszázhatvan órát nem haladhatja meg.”

A Hszt. 142. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„142. § (1) A hivatásos állomány tagja évente alap- és pótszabadságra jogosult, továbbá az e törvényben meghatározott feltételekkel egészségügyi, szülési és illetmény nélküli szabadságot vehet igénybe.
(2) Az alap- és pótszabadság, valamint a szülési szabadság idejére távolléti díj jár.”

A Hszt. 352. §-a a következő e) és f) ponttal egészül ki:
(A 351. § alkalmazásában:)
„e) 2016-os illetménykülönbözet: a korábbi rendszeres díjazás és a 2016-os rendszeres díjazás közötti emelkedés százalékos mértékben kifejezve,
f ) 2016-os rendszeres díjazás: a c) pont 1–4. alpontjában felsorolt illetményelemeknek a hivatásos állomány tagjának besorolása alapján a XIII. Fejezet szerint, 2016. január 1. napján számított együttes összege.”

A Hszt. a következő 353/A. §-sal egészül ki:
„353/A. § (1) 2016. január 1-je és december 31-e között a hivatásos állomány tagjának illetményére a XIII. Fejezetet az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az állományilletékes parancsnok munkáltatói intézkedésében megállapítja azt az illetményt – az alapilletmény és az azon kívüli egyéb illetményelemek szerinti bontásban –, amelyre a hivatásos állomány tagja 2016. január 1-től jogosult. A hivatásos állomány tagja részére – amennyiben szolgálati beosztása nem változik – 2016. január 1-je és
2016. december 31-e között a 2016. január 1. napjával megállapított alapilletményt kell folyósítani.
(3) 2016. január 1-jén a hivatásos állomány tagja részére a (4)–(6) bekezdésben meghatározott szabályok szerint kell az illetményt megállapítani úgy, hogy a megállapított illetmény és a korábbi rendszeres díjazás közötti emelkedés mértéke nem haladhatja meg a 35%-ot.
(4) A hivatásos állomány azon tagja részére, akinek a 2016-os rendszeres díjazása nem éri el a részére a 351. § (3) bekezdése alapján megállapított illetményt, az továbbra is a 351. § (3) bekezdése alapján megállapított illetményre jogosult. Az így megállapított illetmény és a 2016-os rendszeres díjazás összege közötti különbözetet korrekciós díjként kell folyósítani.
(5) A hivatásos állomány azon tagja részére, akinek a 2016-os rendszeres díjazásának összege eléri vagy meghaladja a részére a 351. § (3) bekezdése alapján megállapított illetményt, de a 2016-os illetménykülönbözet nem haladja meg a 35%-ot, a 2016-os rendszeres díjazás szerinti illetményt kell folyósítani.
(6) A hivatásos állomány azon tagja részére, akinek az esetében a 2016-os illetménykülönbözet meghaladja a 35%-ot, a 154. § (2) bekezdése szerinti alapilletmény helyett olyan mértékű alapilletményt kell folyósítani, ami a korábbi rendszeres díjazáshoz 35%-os mértékű emelkedést eredményez.
(7) Az e törvény szerinti, alapilletményen kívüli más illetményelemekre a hivatásos állomány tagja e törvény szerinti mértékben jogosult.
(8) A (4) bekezdés szerinti korrekciós díjat a hivatásos állomány azon tagjának lehet csak megállapítani, aki a 353. §
(6) bekezdése alapján 2015. július 1. és 2015. december 31. között kompenzációs díjra volt jogosult, és a korrekciós díj mértéke nem haladhatja meg a korábbi kompenzációs díj mértékét.”
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. aug. 02. 12:04

A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. júl. 30. 13:47

Ki ígért 30%-os béremelést a tűzoltóknak?

„Az államtitkár azt mondta: a kedden elfogadott törvény szerint június végéig minden rendvédelmi dolgozónak elkészítik az új besorolását. Ebben a korábbi illetményük valamennyi eleme – így a pótlékok és a kiegészítő juttatások is – szerepelni fognak. Erre jön rá a 30 százalékos illetményemelés az alapfeladatot ellátó tiszthelyetteseknél, tiszteknél…”

Forrás: http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszte ... i-dolgozok" onclick="window.open(this.href);return false;
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. jún. 09. 10:10

A belügyminiszter..../2015. (... ...) BM rendelete
a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről
http://frsz.hu/sites/default/files/docs/tervezet1.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

A belügyminiszter..../2015. (... ...) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról
http://frsz.hu/sites/default/files/docs/tervezet2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

A belügyminiszter..../2015. (... ...) BM rendelete
a hivatásos szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges
követelményekről
http://frsz.hu/sites/default/files/docs/tervezet1_0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

A belügyminiszter..../2015. (... ...) BM rendelete
az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról
http://frsz.hu/sites/default/files/docs/tervezet2_0.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. máj. 28. 8:02

A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. máj. 18. 20:06

A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. máj. 11. 13:34

Megkérdeztünk egy szakértőt a tűzoltóbér emelés ügyében

"(az új szolgálati tv. 352. §-a rendelkezik arról, hogy mi számít rendszeres díjazásnak és az új besorolásnak ez lesz az alapja)"

2015. évi XLII. törvény
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról

„ 352. § A 351. § alkalmazásában:
a) illetményemelkedés: a korábbi rendszeres díjazás és a hatályos rendszeres díjazás különbözete,

b) korábbi rendszeres díjazás: a hivatásos állomány tagját 2015. június 30-án az 1996. évi XLIII. törvény

1.) 100. §-a szerinti beosztási illetmény, és rendfokozati illetmény, azzal, hogy a 101. § szerinti (4) bekezdése szerinti, 2015. évre megállapított illetményeltérítést nem lehet figyelembe venni,

101. § (4) Az állományilletékes parancsnok a meghatározott személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év teljesítményértékelése alapján a hivatásos állomány tagjának besorolás szerinti beosztási illetményét legfeljebb 30%-kal magasabban, illetve 20%-kal alacsonyabban állapíthatja meg.

2.) 100/A. §-a szerinti szolgálati időpótlék,

100/A. § (1) A hivatásos állomány tagja a hivatásos szolgálati viszonyban töltött idő nagyságával arányos, az illetményalap százalékában meghatározott növekvő mértékű szolgálati időpótlékra jogosult:
a) 10 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 12,5%-a, b) 15 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 15%-a, c) 20 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 18%-a, d) 25 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 20%-a, e) 30 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 22,5%-a, f) 35 év szolgálati idő betöltése után az illetményalap 25%-a.
(2) A szolgálati időpótlékra jogosultság szempontjából kizárólag – a kedvezményesen számított szolgálati idő nélküli – ténylegesen hivatásos állományban eltöltött idő vehető figyelembe.


3.) 100/B. §-a szerinti vezetői illetménypótlék,

100/B. § A hivatásos állomány vezetőként szolgálatot teljesítő tagja vezetői illetménypótlékra jogosult:
a) országos parancsnok esetében a beosztási illetmény 65%-a, b) országos parancsnokhelyettes esetében a beosztási illetmény 50%-a, c) főosztályvezető esetében a beosztási illetmény 30%-a, d) főosztályvezető-helyettes esetében a beosztási illetmény 20%-a, e) osztályvezető esetében a beosztási illetmény 10%-a


4.) 103. §-a szerinti illetménykiegészítés,

103. § (1) A hivatásos állomány tagja a szervezeti hovatartozásától függően illetménykiegészítésre jogosult.
(2) A felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke:
a) a minisztérium hivatali szervezeti egységeinél, az Országgyűlési Őrségnél, a miniszter irányítása alá tartozó belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv állományánál, vezénylés esetén is a beosztási illetmény 50%-a, b) a miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szerveknél, az országos parancsnokságon, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, valamint az NKE-n a beosztási illetmény 40%-a, c) a legalább megyei illetékességű középirányító szervnél (főkapitányság, parancsnokság, igazgatóság) és a vele azonosnak tekinthető szervnél a beosztási illetmény 30%-a, d) helyi szerveknél, alegységeknél a beosztási illetmény 15%-a.
(3) A középfokú iskolai végzettséggel rendelkező hivatásos állomány illetménykiegészítésének mértéke:
a) a minisztérium hivatali szervezeti egységeinél, az Országgyűlési Őrségnél, a miniszter irányítása alá tartozó belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv és a terrorizmust elhárító szerv állományánál, vezénylés esetén is a beosztási illetmény 15%-a, ba miniszter közvetlen irányítása alá tartozó szerveknél, az országos parancsnokságon, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, valamint az NKE-n a beosztási illetmény 20%-a, c) legalább megyei illetékességű középirányító szervnél (főkapitányság, parancsnokság, igazgatóság) és a vele azonosnak tekinthető szervnél a beosztási illetmény 15%-a, d) helyi szerveknél, alegységeknél a beosztási illetmény 10%-a.
(4) Azok a felsőfokú végzettséggel nem rendelkező főtisztek és tisztek, illetve középfokú végzettséggel nem rendelkező zászlósok és tiszthelyettesek, akik a törvény felhatalmazása alapján mentesültek a beosztáshoz előírt iskolai végzettség megszerzése alól, vagy olyan beosztást töltenek be, amely a törvény rendelkezése alapján alacsonyabb iskolai végzettséggel is ellátható, jogosultak főtisztek és tisztek esetében a felsőfokú végzettségűeket megillető, zászlósok és tiszthelyettesek esetében a középfokú végzettségűeket megillető illetménykiegészítésre.


5.) 103/B. §-a szerinti kompenzációs illetménykiegészítés,

103/B. § Ha a Kormány, vagy miniszter által elrendelt szervezetátalakítás következtében megszűnő szervezet vagy szervezeti egység feladatait átvevő szervezet szervezeti szintje illetménykiegészítés szempontjából alacsonyabb, az átvevő szervezethez kerülő állomány az illetménykiegészítés különbözetéből származó illetménycsökkenés kiegyenlítésére – a különbözet mértékével egyező mértékben – kompenzációs illetménykiegészítésre jogosult.

6.) 104/A. §-a szerinti képzettségi vagy munkaköri pótlék,

104/A. § Az állományilletékes parancsnok a miniszter által meghatározott rendben, a miniszter által meghatározott alsó és felső mérték között képzettségi, valamint munkaköri pótlékot állapíthat meg.

7.) 245/I. §-a szerinti kiegészítő juttatás,

245/I. § A rendőrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek, valamint az Országgyűlési Őrség hivatásos állományának tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja havonta 24 000 Ft kiegészítő juttatásra jogosult.

8.) 254. § (2) bekezdés a) pontja szerinti, egy hónapra számított pótlékok,

254. § (2) A 104. §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját az illetményalap százalékában pótlékok illetik meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék mértéke alsó és felső határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell meghatározni.
A pótlékok mértéke:
a) egy hónapra számítva:
1. különleges bevetési pótlék 100–150%
2. lovasjárőri pótlék 25%
3. kutyavezetői pótlék 20%
4. gépjárművezetői pótlék 13%
5. különleges gépjárművezetői pótlék 25%
6. díszelgési pótlék 25%
7. hajóvezetői pótlék 20%
8. nyomozói pótlék 65%
9. zenekari pótlék 10%
10. nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, illetőleg mérgezésnek, valamint biológiai anyag
feldolgozása közben fertőzés veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótléka 45%
11. veszélyes katasztrófavédelmi beosztás pótléka 45%
12. veszélyes tűzoltói beosztás pótléka 45–50%
13. a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó
szerv állománya belső ellenőrzési pótléka 100–250%
14. a terrorizmust elhárító szerv állományának pótléka 150–450%
15. közterületi /határrendészeti/ pótlék 45%


9.) 292. § szerinti nemzetbiztonsági pótlék,

292. § A polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjának a külön törvényben meghatározottak szerint nemzetbiztonsági pótlék adható.

10.) 293. § (1) bekezdése szerinti, egy hónapra számított pótlékok: a személyi pótlék, a gépjárművezetői pótlék, a közterületi pótlék,

293. § (1) A 292. §-ban meghatározott pótlékon felül a hivatásos állomány tagját az illetményalap százalékában meghatározva pótlékok illetik meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék mértéke alsó és felső határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell meghatározni.
A pótlék mértéke:
Egy hónapra számítva:
– személyi pótlék 50–100% – gépjárművezetői pótlék 13% – közterületi pótlék 45%


11.) 306. § (1) bekezdése szerinti, egy hónapra számított pótlékok: a gépjárművezetői pótlék, a lovasjárőri pótlék, a kutyavezetői pótlék, az őrzési pótlék

306. § (1) A 104. §-ban meghatározott pótlékokon felül a hivatásos állomány tagját az illetményalap százalékában pótlékok illetik meg. Azon illetménypótlékoknál, ahol a pótlék mértéke alsó és felső határ között állapítható meg, a pótlék tényleges mértékét az érintett munkakörének az általános munkakörülményektől való eltérősége alapján kell meghatározni. A pótlékok mértéke:
– gépjárművezetői havonta 13% – lovasjárőri havonta 25% – kutyavezetői havonta 15–20%
– őrzési pótlék havonta 45% – őrzési pótlék havonta 5%
együttes összege,


c) hatályos rendszeres díjazás: a 2015. július 1-jén a hivatásos állomány tagjának besorolása alapján a

1.) 155. § szerinti beosztási illetmény,

155. § (1) A beosztási illetmény a hivatásos állomány tagjának besorolása alapján megállapított fizetési fokozathoz tartozó illetményszorzó és a rendvédelmi illetményalap szorzata.
(2) A beosztási illetmény megállapításához szükséges illetményszorzókat az 5–9. melléklet határozza meg. A kiemelt vezetők esetében alkalmazott illetményszorzó mértékét a munkáltatói jogkör gyakorlója a 9. mellékletben meghatározott keretek között állapítja meg.


2.) 156. § szerinti szolgálati időpótlék,

156. § (1) A szolgálati időpótlék a hivatásos állomány tagját a szolgálati viszonyban eltöltött tizedik évtől kezdődően megillető, a szolgálatban eltöltött további ötévenként növekvő mértékű, a rendvédelmi illetményalap meghatározott százalékában megállapított illetményelem. A szolgálati időpótlék mértékét a 10. melléklet tartalmazza. A szolgálati időpótlékra való jogosultságot a hivatásos szolgálati idő figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában nem minősül szolgálatban eltöltött időnek a szolgálatból történő felfüggesztés és a szolgálati viszony szünetelésének időtartama, valamint az illetmény nélkül szabadság három évet meghaladó időtartama.


3.) 157. § szerinti hivatásos pótlék,

157. § (1) A hivatásos pótlék a hivatásos állomány esküjében vállalt többletkötelezettségek és a szolgálati beosztással járó többlet-igénybevétel és -terhelés ellentételezését szolgálja. Mértékét a miniszter a rendvédelmi illetményalap 50–650%-a közötti értékben állapítja meg. (2) A hivatásos pótlék mértékének megállapításánál
a) a szolgálatellátás sajátosságaiból adódó valóságos és rendszeresen felmerülő – az életet, testi épséget, egészséget fenyegető – kockázatot, b) a fegyverrel való szolgálatteljesítés, fegyverhasználattal vagy annak lehetőségével járó helyzetek gyakoriságát,
c) a szolgálatteljesítés külső körülményeit, d) a szolgálat ellátásához kapcsolódó belső körülmények, rezsimszabályok szigorúságát, kötöttségét, valamint e) a szakmai irányításból adódó többletfelelősséget, magasabb szakmai követelményeket
kell figyelembe venni.


4.) 161. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti, egy hónapra számított pótlék

161. § (1) A hivatásos állomány tagja a szolgálatteljesítési helyétől, idejétől és körülményeitől függően, a miniszteri rendeletben meghatározott feltételekkel a következő pótlékra jogosult:
a) a nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatt fertőzés veszélyének kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótléka havonta a rendvédelmi illetményalap 25%-a, b) a preferált településen szolgálatot teljesítők pótléka havonta a rendvédelmi illetményalap 50%-a,


együttes összege,”
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
Dodesz
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 506
Csatlakozott: 2007. nov. 18. 18:27

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Dodesz » 2015. ápr. 29. 14:48

Te tényleg nem fogod fel, hogy az új Hszt. nélkül is lehet emelni a fizetést?
pumpa
csizmás kandúr
Hozzászólások: 213
Csatlakozott: 2004. feb. 25. 16:03

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: pumpa » 2015. ápr. 29. 14:41

Hát ez az. Sokan okosan szónokolnak itten... a partvonalról.
Én bizony benne vagyok a sűrűjében és húzom az igát.
nyugodtan ordítsátok le a fejem, de nekem most - évek óta - tényleg a fizetésem a legfontosabb.
Merthogy egy szakszervezet sem fizeti helyettem a számlákat, s ad enni a gyereknek, de a partvonalról okoskodók sem adnak semmit sem a járadékából (bár az jóval több mint az bérem...)

Vágjátok a fejemhez nyugodtan okosok, hogy szánalmas vagyok, meg félrevezető. Nekem igenis számít hogy végre van esély egy komolyabb fizetésre. Már bocs, ha rohadtul nem tetszik, ha ezt valaki meg akarja fúrni...

Egyébként kiszálltam. Düszmögjete csak amennyit csak akartok...

ui:
a szakszervezetről meg csak annyit: ha bérharcot vív a tagságáért - mert szerintem ez a lényeg - akkor támogatom, ha magával van elfoglalva, akkor lesz...rom.
ennyi.
Na pá!
Avatar
Dodesz
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 506
Csatlakozott: 2007. nov. 18. 18:27

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Dodesz » 2015. ápr. 29. 14:20

Pumpa! Pont ez a hely az, ahol a szánalmas félrevezetési próbálkozásodat senki sem eszi meg.
fajó
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 1564
Csatlakozott: 2010. máj. 16. 20:56
Tartózkodási hely: Balaton északi part

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: fajó » 2015. ápr. 29. 10:51

pumpa írta:"A jogszabály egyes elemei kétharmados parlamenti támogatást igényeltek, így az ellenzéki pártok keresztbe tehettek volna a kormány elképzeléseinek, mégis megszavazták az új életpályát azon hamis indok mögé bújva, hogy csak így emelkedhet a rendvédelmi dolgozók fizetése." :-&

Nyóc éve a templom egere a tűzoltó (meg a többi rendvédelmis).
Hamis indok, hogy végre jut valami? :radobbent:

"A rendvédelmi szakszervezetek - az ígéretük szerint - a demokratikus berendezkedés minden hazai és nemzetközi jogorvoslati fórumát kihasználva közösen fognak fellépni az új szolgálati törvény ellen." :ideges:
:fal:
Na, ha megfúrják, és ezért elmarad és semmis lesz és felkopik az állunk, most mondom, olyan népszerű lesz a szakszervezet, hogy csak na. [-X
:satani:
Akkor ki a bánattól kérsz segítséget, vagy már partvonalon kivűlről dumálsz Te is?
Az ilyen hozzáállásra szmítanak a tet...sek?
"Tartsatok lépést a fejlődéssel, és amit elvállaltatok, azt tisztességgel végezzétek is el, mert csak ez által tudtok megbecsülést szerezni. " Idézet: Farkas József ny. tű. alezredes úrtól a Tűzoltó Iskola Műszaki Tanszék volt Főtanárától.
pumpa
csizmás kandúr
Hozzászólások: 213
Csatlakozott: 2004. feb. 25. 16:03

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: pumpa » 2015. ápr. 29. 8:30

"A jogszabály egyes elemei kétharmados parlamenti támogatást igényeltek, így az ellenzéki pártok keresztbe tehettek volna a kormány elképzeléseinek, mégis megszavazták az új életpályát azon hamis indok mögé bújva, hogy csak így emelkedhet a rendvédelmi dolgozók fizetése." :-&

Nyóc éve a templom egere a tűzoltó (meg a többi rendvédelmis).
Hamis indok, hogy végre jut valami? :radobbent:

"A rendvédelmi szakszervezetek - az ígéretük szerint - a demokratikus berendezkedés minden hazai és nemzetközi jogorvoslati fórumát kihasználva közösen fognak fellépni az új szolgálati törvény ellen." :ideges:
:fal:
Na, ha megfúrják, és ezért elmarad és semmis lesz és felkopik az állunk, most mondom, olyan népszerű lesz a szakszervezet, hogy csak na. [-X
:satani:
Imi
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 544
Csatlakozott: 2004. máj. 21. 7:38

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Imi » 2015. ápr. 29. 6:54

http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/ ... K15057.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

Még BM rendeletben kell szabályozni a szolgálati beosztások ( A-től E-ig) valamint az egyes beosztásokhoz tartozó hivatásos pótlék (50%-tól 650 %-ig) mértékét
„Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőernyős ugrás nem neked való.”
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. ápr. 16. 8:37

A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5941
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

HVG

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2015. ápr. 15. 12:01

Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. ápr. 12. 7:19

„ Rogán Antal pénteki budapesti sajtótájékoztatóján közölte: ha a jövő heti határozathozatalon az érintett törvények kétharmados passzusai nem mennek át, akkor nem lehet megemelni minden rendőr és katona bérét. Emlékeztetett, a javaslatok alapján az idén 30 százalékkal, majd azt követően évente 5-5 százalékkal, így 2019-ig bezárólag összesen 50 százalékkal nőnének a bérek az ágazatban.”

Rogán szerint kétharmad kell a rendőrök és a katonák béremeléséhez

Csak kérdezném, miért is nem lehet megemelni minden rendőr és katona bérét, ha érintett törvények kétharmados passzusai nem mennek át??
Az illetmény emelése nem kétharmados passzus??
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. ápr. 07. 17:11

"Gyorsan reagált a szakszervezetünk érettségi ügyben

2015. április 06. hétfő, 15:11

Pár nappal ezelőtt a szakszervezetünk olyan információhoz jutott, miszerint az új életpályamodell különbséget kíván tenni - azonos beosztáson belül - a szakmunkás, és az érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők között.

Az előzmény ITT olvasható!

A Belügyminisztérium válasza a Belügyi Érdekegyeztető Tanács munkavállalói oldalági elnökének"


Tisztelt Oldalelnök Úr!

Hivatásos Tűzoltók Független Szakszervezete
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3477
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: HSZT-módosítás

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2015. ápr. 03. 20:46

"Levél Kósa Lajosnak a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság Elnökének

2015. április 03. péntek, 16:30

Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az Új HSZT tervezet számos, nemzetközi egyezményeket is sérthet, ezért Szakszervezetünk a Munkástanácsok Országos Szövetségének tagszervezeteként a szövetség többi rendvédelmi szakszervezetével egyetértésben, levélben fordult Kósa Lajos Úrhoz. Észrevételeinket hivatalos levél formájában megküldtük a Honvédelmi és Rendészeti Bizottság Elnökének."


Forrás: http://htfsz.hu/hirek/176-rendezvenyek/ ... elnoekenek" onclick="window.open(this.href);return false;

A levél ITT olvasható!
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Válasz küldése