TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Munkaidő, fizetések, pótlékok, szakszervezet...
Itt lehet tépni egymás idegeit is.
Válasz küldése
Imi
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 545
Csatlakozott: 2004. máj. 21. 7:38

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Imi » 2017. szept. 19. 19:09

Tudom. Nem a megye a közös az ügyben. :megbocsato:
„Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőernyős ugrás nem neked való.”
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. szept. 19. 11:02

Imi írta:...és mit mond a poligráf?? :gunyos:
Szerintem az a megye az ország másik felében van!
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Imi
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 545
Csatlakozott: 2004. máj. 21. 7:38

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Imi » 2017. szept. 19. 6:51

...és mit mond a poligráf?? :gunyos:
„Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőernyős ugrás nem neked való.”
Avatar
Lánglovagok
Szerkesztő
Hozzászólások: 5949
Csatlakozott: 2002. aug. 08. 20:21
Kapcsolat:

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Lánglovagok » 2017. szept. 18. 21:05

A 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet alapján a területi szerv vezetője nem tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozik, így 154/2015. (VI. 19.) Korm. rendelet szerint miniszteri hatáskör (kiemelt vezetői szolgálati beosztásba történő kinevezés, megbízás, kinevezés és megbízás visszavonása).
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. szept. 18. 20:32

Tóth Tibor

Rendfokozat: tű. dandártábornok, tűzoltósági főtanácsos

Munkahely: Békés Megyei Katrasztrófavédelmi Igazgatóság

Beosztás, munkakör: megyei igazgató

Nyelvtudás: német középfok, angol alapfok

Levélcím: H-5602 Békéscsaba, Pf. 60

Telefon / Fax: (+36-66) 549-470 / (+36-66) 441-628

E-mail cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu
________________________________________

Önéletrajz:
Közel harmincéves szakmai pályafutását Jász-Nagykun-Szolnok megyében kezdte. Jelentős szakmai, vezetői gyakorlatra tett szert a tűzvédelem területén, valamint gazdasági és mentésszervezési szakterületeken is.
Részt vett több hazai természeti katasztrófa (árvíz, belvíz, rendkívüli időjárás, vörösiszap) felszámolásában, komoly tapasztalatokat szerzett az ár- és belvíz elleni védekezés, továbbá a helyreállítás és újjáépítés területén.
Nős, két gyermeke van.

Szakmai pályája:
2012. december 01-től a Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
2009. december 04-től 2012. november 30-ig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója
2001. március 01-től 2009. december 03-ig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mentésszervezési osztályvezetője
2000. november 11-től 2001. február 28-ig a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mb. mentésszervezési osztályvezetője
2000. február 01-től 2000. július 31-ig Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság mb. gazdasági osztályvezetője
1998. március 01-től a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Tűzoltó Parancsnokság tűzvédelmi kiemelt főelőadója
1984. augusztus 05-től 1997. április 30-ig a Magyar Honvédség hivatásos állományában teljesített szolgálatot

Tanulmányok:
1987. Kilián György Repülő Műszaki Főiskola – üzemmérnök
2000. Tűzoltó tiszti átképző
2004. Rendészeti szakvizsga
2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem MSc védelmi igazgatási szak - okleveles védelmi igazgatási vezető, katasztrófavédelmi szakirány
Kitüntetések:
„Rendkívüli helytállásért vörösiszap-katasztrófa” érdemjel
Szent Flórián érdemjel
http://bekes.katasztrofavedelem.hu/az-i ... B3th-Tibor" onclick="window.open(this.href);return false;

2015. évi XLII. törvény

24. Tábornok szolgálati viszonyával kapcsolatos döntések

32. § (1) A hivatásos állomány tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja (a továbbiakban: tábornok) szolgálati viszonyának létesítéséről, megszüntetéséről, a tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó rendfokozatba történő kinevezésről vagy előléptetésről, a tábornoki rendfokozat visszavonásáról, továbbá a tábornokra vonatkozó rendfokozatot vagy szolgálati viszonyt érintő fegyelmi fenyítés kiszabásáról - az állományilletékes parancsnok által lefolytatott fegyelmi eljárást követően - a miniszter javaslatára a köztársasági elnök dönt.
(2) A miniszternek a tábornok szolgálati viszonyának megszüntetésére, valamint rendfokozatát vagy szolgálati viszonyát érintő fegyelmi fenyítés kiszabására vonatkozó előterjesztését haladéktalanul közölni kell a tábornokkal.
(3) A tábornok az előterjesztéssel szemben a kézbesítéstől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül bírósághoz fordulhat, és ezt a miniszternek köteles írásban jelenteni.
(4) A kereset jogerős elbírálásáig az előterjesztés nem terjeszthető a köztársasági elnök elé. A tábornok a keresetindítás jogáról a köztársasági elnökhöz címzett írásos nyilatkozatával lemondhat, ha a szolgálati viszony megszüntetését ő kezdeményezte vagy azzal egyetért.
(5) Ha a tábornok munkaügyi pert kezdeményez, a per alperese a javaslatot tevő miniszter által vezetett minisztérium.”

„XVII. FEJEZET
MÉLTATLANSÁGI ELJÁRÁS


222. § (1) A 86. § (2) bekezdés d) pontja szerinti méltatlanná válást az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter méltatlansági eljárás keretében állapíthatja meg.
(2) A hivatásos állomány tábornoki rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja elleni eljárás esetében a méltatlansági eljárás megindításával egyidejűleg a miniszter értesíti a köztársasági elnököt.
(3) Nincs helye a méltatlansági eljárás megindításának, ha a cselekményt korábbi méltatlansági eljárás során már elbírálták, a cselekmény elévült vagy fegyelemsértésnek minősül.
(4) A cselekmény elévülésére a fegyelmi eljárás elévülési szabályait kell alkalmazni.
223. § (1) A méltatlansági eljárás elrendeléséről az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, az arra okot adó cselekményről való tudomásszerzést követően haladéktalanul intézkedik.
(2) A méltatlansági eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelynek lefolytatására az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, vizsgálót bíz meg. A vizsgáló tizenöt napon belül lefolytatja a vizsgálatot, ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható. A vizsgálatra a 195-198. §, a 204. és 205. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, a vizsgálat befejezésétől számított tizenöt napon belül - a vizsgáló javaslata alapján - dönt a méltatlanság fennállásáról vagy hiányáról. A méltatlanságot megalapozó magatartás hiányában az állományilletékes parancsnok vagy a miniszter az eljárást megszünteti.
(4) A méltatlansági eljárást meg kell szüntetni, ha
a) a hivatásos állomány eljárás alá vont tagja a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekményt nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható,
b) a 222. § (3) bekezdésében szabályozott ok áll fenn,
c) a méltatlansági eljárás alapjául szolgáló cselekmény nem eredményezi a rendvédelmi szerv működésébe vetett közbizalom súlyos veszélyeztetését, valamint
d) az eljárás alá vont meghalt vagy szolgálati viszonya megszűnt.
224. § (1) Az eljárás megszüntetéséről vagy a méltatlanság megállapításáról az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, határozattal dönt. A határozat tartalmazza a méltatlanná válás kérdésében hozott döntést, az azt megalapozó tényállást és a döntés indokait, valamint a jogorvoslati lehetőséget.
(2) Ha az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, döntése alapján a hivatásos állomány tagja a hivatásos szolgálatra méltatlanná vált, az állományilletékes parancsnok, tábornok elleni eljárás esetében a miniszter, öt napon belül köteles a szolgálati viszony 86. § (2) bekezdés d) pontja szerinti megszüntetése érdekében intézkedni.
(3) A döntéssel szemben önálló jogorvoslatnak nincs helye, a hivatásos állomány tagja az annak végrehajtásáról rendelkező állományparanccsal vagy határozattal szemben a 267. § alapján benyújtott - nem halasztó hatályú - szolgálati panaszban kifogásolhatja a döntés jogszerűségét.
(4) A méltatlansági eljárás lefolytatásának részletes eljárási szabályait a miniszter rendeletben határozza meg.”
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. szept. 07. 9:01

Kérdés:
http://www.parlament.hu/irom40/17120/17120.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Válasz:
http://www.parlament.hu/irom40/17120/17120-0001.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;


BM válasz: „Az eset kapcsán sem büntető-, sem munkajogi intézkedésre nem került sor .”

Mármint az NVSZ részéről nem került sor munkajogi intézkedésre? Furcsa is lenne!

(Lánglovagok) De, „A Nemzeti Védelmi Szolgálat által végzett műszeres vizsgálaton azonban átment, nem ő írta a levelet. Az igazgatóhelyettest - akit az állomány szakmailag és emberileg is nagyra becsült - mindenesetre eltávolították a posztjáról, s mivel a felajánlott, kellően megalázó alacsonyabb beosztást elfogadta, nem került utcára. Mindez csaknem 30 év szolgálat után, amely során még a Magyar Érdemrend Lovagkereszte Katonai Tagozatát is kiérdemelte.”
„Az ügy már-már elcsitulni látszott, júliusban azonban a tűzoltósági főfelügyelő került a porondra. Három másik vezetővel együtt felrendelték az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra, hogy vessék alá magukat hazugságvizsgálatnak. A tűzoltósági főfelügyelő elmondta, hogy nem ő írta a levelet; az együttműködési szándékát kifejezte, ám a műszeres vizsgálaton nem kívánt részt venni, mert a levél tartalmát már ismerte, ami a vizsgálat végeredményét erősen befolyásolhatja.
A poligráfos vizsgálat megtagadását a helyszínen Bittmann Tibor tű. dandártábornok, az OKF humán szolgálatvezetője a levélírás beismeréseként értékelte, és lefújta a többieknél a folytatást.”


A tűzoltósági főfelügyelő és három másik vezető is terítékre került, velük szemben miért nem az NVSZ járt el?
Ki akarta ennek a négy személynek a hazugságvizsgálatát és milyen okból?
Az is kérdés, hogy melyik jogszabály hatalmazza fel Bittmann Tibor tű. dandártábornok az értékelésre?


BM válasz: „ A kérdésében említett névtelen levél olyan információkat tartalmazott, amelyek alkalmasak a Katasztrófavédelem hivatásos állományú, név szerint is beazonosítható vezetői becsületének csorbítására és szolgálati tekintélyük megsértésére. Erre figyelemmel felmerült a Nemzeti Védelmi Szolgálat hatáskörébe tartozó, a Büntet ő Törvénykönyv 447 .§-a szerinti szolgálati tekintély megsértése vétség gyanúja, ezért a 293/2010 . (XII. 22.) Korm. rendelet 6 . § (2) bekezdés a) pont ad) alpontja alapján az NVSZ az elkövető kilétének megállapítása céljából felderítő tevékenységet folytatott. A felderítés során — írásbeli hozzájárulásával — egy személyesetében került sor poligráf alkalmazására.
A poligráf alkalmazása tehát nem munkajogi kérdéssel összefüggésben és nem a Katasztrófavédelem megkeresésére történt. Az NVSZ -a szolgálati tekintély megsértésére utaló adatok miatt elrendelt titkos információ gyűjtés keretében törvényesen és szakszerűen járt el .”


(Lánglovagok) „A tűzoltósági főfelügyelő szolgálati panaszt tett, melyben kifejtette, mélységesen felháborítónak és sértőnek tartja, hogy nem az elvégzett munkája, hozzáállása alapján ítélik meg a szervezethez, a vezetőkhöz való lojalitását, és állítása szerint arról sem tájékoztatták, hogy egy ilyen vizsgálatra kizárólag önkéntes alapon kerülhet sor.
A szolgálati panasz benyújtása után egy héttel a megyei igazgató visszavonta a vezetői megbízatását, még mielőtt elutasította volna a beadványát. A tűzoltósági főfelügyelő több mint 20 év szolgálattal a háta mögött a felajánlott alacsonyabb beosztást nem fogadta el, így megkapta az országos katasztrófavédelmi főigazgató parancsát arról, hogy 2018. március 30-án a hivatásos szolgálati jogviszonyát felmentéssel megszüntetik.”


Tényleg, nem került sor munkajogi intézkedésre!!
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Imi
tűzokádó sárkány legszörnyűbb rémálma
Hozzászólások: 545
Csatlakozott: 2004. máj. 21. 7:38

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Imi » 2017. aug. 25. 10:45

Nem kellene a poligráfot az igazgatóra is feltenni?
Most akkor mi derült ki a levél állításairól? Vizsgálta ezt egyáltalán valaki?

(egyébként a poligráfos vizsgálat ilyen ügyekben jogszabályellenes)
„Ha nem sikerül elsőre, akkor az ejtőernyős ugrás nem neked való.”
Avatar
dreszi
kapacsmester
Hozzászólások: 295
Csatlakozott: 2006. máj. 24. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: dreszi » 2017. aug. 24. 18:45

A főigazgatónak döntenie kellene. Ha nem buktat be nagyon gyorsan négy embert, akkor ő bukik bele. A belügyminiszter nagyon morcos, valakinek a balhét el kell vinnie.
Avatar
Rókafaki
szikracsapkodó
Hozzászólások: 10
Csatlakozott: 2011. feb. 16. 22:14

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Rókafaki » 2017. aug. 21. 18:56

Ezek után nincs több mogyoró Mókuskának?
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. júl. 16. 7:22

old campaigner írta:Big Gabi!

Amiről te írsz az fővárosi adat, amiről meg a katvéder honlap, plusz a becslés az országos. Annak idején olvastam ezt a cikket, elhánytam magam ettől a gusztustalan és hazug dumától. Tipikus polkorrekt protokoll droid kamuzás. A pévé létszám beleszámítása nem kompatibilis még az összevonás után sem!
Igen, ez fővárosi adat, ami részben igazolja, még ha ez 2012. március 30-ig 100%-ban nem
volt publikus, hogy az FKI vonatkozásában volt leépítés!

http://www.parlament.hu/irom39/05905/05905.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.parlament.hu/irom39/05905/05905-0001.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.parlament.hu/irom39/06274/06274.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.parlament.hu/irom39/06274/06274-0001.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2 ... &hirid=997" onclick="window.open(this.href);return false;
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
old campaigner
tömlőszállító
Hozzászólások: 121
Csatlakozott: 2010. máj. 24. 19:37

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: old campaigner » 2017. júl. 15. 23:23

Big Gabi!

Amiről te írsz az fővárosi adat, amiről meg a katvéder honlap, plusz a becslés az országos. Annak idején olvastam ezt a cikket, elhánytam magam ettől a gusztustalan és hazug dumától. Tipikus polkorrekt protokoll droid kamuzás. A pévé létszám beleszámítása nem kompatibilis még az összevonás után sem!
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. júl. 15. 12:53

old campaigner írta:http://www.katasztrofavedelem.hu/index2 ... hirid=5143

„A most esküt tett hetvenöt tiszthelyettessel együtt már nagyjából ezerkétszáz kiképzett tűzoltó került be az elmúlt öt évben a katasztrófavédelem rendszerébe.”

Most végre vallomást tett a katasztrófavédelem fideszess különítménye! 5 év alatt nagyjából ezerkétszáz vonulóst rúgtak ki, távolítottak el az egykori tűzoltóság állományából!!! Visszaható hatályú törvényalkotással – ami alkotmányellenes – a szolgálati viszony „szentségét” egy pökhendi, arrogáns tollvonással semmissé téve leszereltek ennyi kiképzett, elhivatott, tapasztalt tűzoltó szakembert, bajtársat. És ez csak az érem egyik oldala, sokan eltűntek a nyolc órás állományból is, takarítók, megelőzősök, humán, pénzügyi vonalról is. Összességében megduplázhatjuk az előbbi számot és megkapjuk a végső összeget, nagyjából 3000! embert rúgott ki a fideszes katvéder hadúr – b@zdmegtábornok, amihez rettegő, megfizetett csicskásai asszisztáltak.
A Fővárosi Tűzoltóparancsnokság létszáma az összevonás előtt:
Készenléti állomány létszáma 1387 fő
Irányító, ügyviteli létszám 227 fő,
Tűzmegelőzési létszám pedig 78 fő
összesen 1692 fő

FTP, Fővárosi Polgári Védelmi Parancsnokság és Ferihegy összevonása után:
1932-ről 1430-ra csökkent!!

Ötszáz státus szűnt meg a fővárosi tűzoltóknál
MTI
2012. március 30., péntek 12:35 |

A majd kétezer státusból ötszáz szűnt meg a Fővárosi Tűzoltó-parancsnokságon a januártól életbe lépett katasztrófavédelmi törvény miatti átszervezés következtében, de csak százöten maradtak állás nélkül, mondta Varga Ferenc ezredes, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság (FKI) vezetője.
Egy törvénymódosítás értelmében január elsejével valamennyi hivatásos önkormányzati tűzoltóság, gazdasági és szakmai felügyelet szempontjából is az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság irányítása alá került, és az így létrejött katasztrófavédelmi igazgatóságok április elsejétől új struktúrában látják el feladataikat.
Varga Ferenc a „fontos mérföldkőnek" nevezett átalakítás részleteiről elmondta, eddig három megyei szintű szervezet dolgozott a fővárosban, a repülőtéri tűzoltóság, a fővárosi polgári védelem, valamint a tűzmegelőzési régiókat irányító tűzoltó-parancsnokság. Áprilistól a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságként működő tűzoltóság – amely legnagyobb az országban – kétszintű, központi és területi szervezetként működik majd, az eddigi tagolt egységeket pedig összevonták.
A központ három egységre tagolva dolgozik majd: az igazgatószervezethez tartozik a hivatal, a humán és az ellenőrzési jogkör két helyettessel, míg a szakmai irányítás a tűzoltósági, a polgári védelmi és az újonnan létrejött iparbiztonsági felügyeletre épül.
A fővárosban az égtájaknak megfelelően négy, a közép-pesti régió tűzvédelmét ellátva összesen öt katasztrófavédelmi kirendeltség van, ezekben 13 tűzoltó-parancsnokság és 4 tűzoltóőrs van. Emellett katasztrófavédelmi irodák működnek majd valamennyi kerületben, és a reagálási idő csökkentéséhez további tűzoltóőrsök létrehozását tervezik két éven belül.
Varga Ferenc azt mondta, hogy az átszervezés kifejezetten szakmai alapon történt. A létszám, a technika elosztásánál hatásvizsgálatokat kezdeményeztek és a működési mutató alapján szerveződtek, így a főváros biztonsága semmiben nem fog gyengülni, sőt, megerősítették azokat a parancsnokságokat, amelyek ellátják a környező 20 település tűzvédelmét. A magasból mentő járműveket oda helyeztek ki, ahol a legnagyobb, 10-15 emeletes épületek vannak, és a különleges szolgálatokat, a magasból és a mélyből mentő speciális egységeket, a kutyás szolgálatot, a tűzoltóbúvár és a doktorszolgálatot is meg tudták tartani.

Az igazgató elmondta, hogy január elsejétől a státushelyek 1932-ről 1430-ra csökkentek, mert sok feladatuk megszűnt, az adminisztratív állományt csökkentették a költséghatékonyság szempontjából. Az ezredes hozzáfűzte, az átszervezésben érintettek közül eddig 962 emberrel beszéltek, közülük 105 dolgozó nem fogadta el a felkínált beosztást, vagy nem tudtak neki megfelelő beosztást adni, így állása megszűnik. Közülük 84 közalkalmazott, 21 pedig hivatásos tűzoltó.
Az igazgató elmondta azt is, 147 főt helyeztek át máshová, vagyis a főváros illetékességi területén kívül, de mindent elkövettek, hogy az átszervezés miatt senki ne maradjon állás nélkül. A megszűnt beosztásokból kikerült tűzoltók közül többet olyan státusra is helyeztek, ahol még nem alakult meg az új tűzoltóőrs, így munkájukat addig vezényelve, más egységeknél látják el.”

http://index.hu/belfold/2012/03/30/otsz ... zoltoknal/" onclick="window.open(this.href);return false;
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
old campaigner
tömlőszállító
Hozzászólások: 121
Csatlakozott: 2010. máj. 24. 19:37

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: old campaigner » 2017. júl. 15. 0:47

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2 ... hirid=5143" onclick="window.open(this.href);return false;

„A most esküt tett hetvenöt tiszthelyettessel együtt már nagyjából ezerkétszáz kiképzett tűzoltó került be az elmúlt öt évben a katasztrófavédelem rendszerébe.”

Most végre vallomást tett a katasztrófavédelem fideszess különítménye! 5 év alatt nagyjából ezerkétszáz vonulóst rúgtak ki, távolítottak el az egykori tűzoltóság állományából!!! Visszaható hatályú törvényalkotással – ami alkotmányellenes – a szolgálati viszony „szentségét” egy pökhendi, arrogáns tollvonással semmissé téve leszereltek ennyi kiképzett, elhivatott, tapasztalt tűzoltó szakembert, bajtársat. És ez csak az érem egyik oldala, sokan eltűntek a nyolc órás állományból is, takarítók, megelőzősök, humán, pénzügyi vonalról is. Összességében megduplázhatjuk az előbbi számot és megkapjuk a végső összeget, nagyjából 3000! embert rúgott ki a fideszes katvéder hadúr – b@zdmegtábornok, amihez rettegő, megfizetett csicskásai asszisztáltak.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. júl. 08. 17:16

dreszi írta:
Big Gabi írta:Levél Bittmann Tibor tábornok úr részére
http://htfsz.hu/2017/06/23/level-bittma ... r-reszere/" onclick="window.open(this.href);return false;
Érdekes olvasmány a hozzászólások és az OKF válaszai, főleg annak tükrében, hogy pontosan tudjuk, valójában a MoLaRi alkalmazását ki nem engedte:
https://www.facebook.com/pg/bmokf.hivat ... 1341667168" onclick="window.open(this.href);return false;
Válasz Salamon Lajos elnök 2017. június 23.-i megkereső levelére Bittmann Tibor humán szolgálatvezetőtől
http://htfsz.hu/2017/07/08/megerkezett- ... eto-urtol/" onclick="window.open(this.href);return false;
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Avatar
dreszi
kapacsmester
Hozzászólások: 295
Csatlakozott: 2006. máj. 24. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: dreszi » 2017. jún. 25. 12:33

Big Gabi írta:Levél Bittmann Tibor tábornok úr részére
http://htfsz.hu/2017/06/23/level-bittma ... r-reszere/" onclick="window.open(this.href);return false;
Érdekes olvasmány a hozzászólások és az OKF válaszai, főleg annak tükrében, hogy pontosan tudjuk, valójában a MoLaRi alkalmazását ki nem engedte:
https://www.facebook.com/pg/bmokf.hivat ... 1341667168" onclick="window.open(this.href);return false;
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. jún. 24. 11:55

Levél Bittmann Tibor tábornok úr részére
http://htfsz.hu/2017/06/23/level-bittma ... r-reszere/" onclick="window.open(this.href);return false;
A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. jún. 04. 19:21

A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. máj. 26. 18:49

A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Big Gabi
Szent Tömlő őrzője
Hozzászólások: 3482
Csatlakozott: 2004. okt. 21. 19:28

Re: TŰZOLTÓSÁG és katasztrófavédelem

Hozzászólás Szerző: Big Gabi » 2017. máj. 25. 10:08

A baj esetén ismerszik meg az ember, akkor ér véget a szerepjátszás és kiderül, hogy ki milyen is valójában.
Válasz küldése